Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Nanoobjekt

Et materiale der en, to eller tre dimensjoner er i nanoskala. Dette er en

generisk term og innebefatter også nanopartikler, nanofibre og nanoplater.

Nanopartikkel

Nanoplate

Nanoskala

Et nanoobjekt med alle 3 eksterne dimensjoner i nanoskala.

Et nanoobjekt der 1 ekstern dimensjon er i nanoskala og de 2 andre er

signifikant i større skala.

Betegner størrelse som spenner fra 1 nm til 100 nm.

Figur 2 – Noen mekanismer for agglomerering [30].

25

More magazines by this user