Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Det poengteres at nanomaterialer og nanopartikler ikke er ensbetydende med

sfærisk objekter, men at partikler i denne sammenhengen også kan ha fiberlignende

og flakaktige strukturer. Nanomaterialer kan ha et mangfold av morfologi og

ujevne topografiske karakteristikker. Figur 3 viser noen eksempler på ulike former

og størrelser av fremstilte mikro- og nanopartikler.

3.6 Nanoteknologiske produkters omfang

Både produksjon og introduksjon av nanomaterialer øker i en global sammenheng.

Noen av disse har vært i bruk lenge, mens andre er relativt nye. I fravær av en

definisjon det er konsensus rundt, er det derfor lite analytisk informasjon

tilgjengelig på klassifiseringer etter type og produksjonsvolumer.

En nettbasert, kommersiell database over tilgjengelige nanomaterialer, og

produsenter av disse, viser at det finnes over 2000 registrerte produkter på det

internasjonale markedet, fra over 150 tilbydere [31]. De fleste av disse stoffene blir

produsert i relativt små mengder, og er på R&D nivå. Det er derimot ikke uvanlig

at virksomheter og miljøer innenfor R&D har planer om kommersialisering av

produksjonen, ved først å sette opp pilotanlegg og deretter oppskalere

produksjonsvolumet.

I Tabell 1 vises en liste over grupper av nanomaterialer som er tilgjengelig på det

internasjonale markedet. Bruksområdene er forskjellige innenfor ulike sektorer, og

sluttprodukter kan være konsumentprodukter eller til mer industrielle formål. En,

to eller alle tre fysiske dimensjoner kan være i nanoskalaen, med ulik morfologi og

struktur. Nanomaterialer i denne tabellen har gjennomgått forskning og

utviklingsstadiet, og noen av disse forberedes til masseproduksjon i høye volumer.

26

More magazines by this user
Similar magazines