Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

5.1 Nanopartiklers iboende forgiftningsevne

Den iboende egenskapen til forgiftning som nanomaterialer har, vil kunne avhenge

av flere forhold. Dette er altså egenskaper som er spesifikke for et materiale ved

nedskalering til nanonivå. Noen som kan være utslagsgivende er [47]: Antall

partikler, spesifikt overflateareal, størrelsesdistribusjon, konsentrasjon, kjemisk

sammensetning, zetapotensial, funksjonalisering, redokspotensial,

overflatespenninger, løselighet, form, krystallinitet, hydrofili/hydrofobi,

produksjonsmetode og grunnstofftype.

Blant disse parameterne vil overflatareal, antall partikler og størrelse være de

viktigste faktorene. Det foreligger tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på at

spesifikt overflateareal vil være av stor betydning for evnen til forgiftning og andre

negative helseeffekter for nedskalerte, luftbårne partikler [48].

Disse nanospesifikke egenskapene har stor betydning for transportering i luftveiene

og avsetning i vitale organer. Det samme gjelder karakteristikker og effekter for

hvordan nanopartikler blir tatt opp i celler. Endringer i en eller flere parametre vil

også påvirke hvor effektivt disse partiklene vil opptas i cellene [49]. Nanomaterialer

med hydrofobe egenskaper vil også være av betydning. Bestandighet mot løselighet

i biologiske væsker og systemer vil være av betydning for kroniske betennelser og

skader i organismen.

Det foreligger en risiko for at kunstig fremstilte nanopartikler også kan forårsake

kreft, eller forstadier til kreft. Forskere har vist at enkelte nanomaterialer også kan

tas opp gjennom cellemembraner og reagere med DNA og føre til potensiell

arvestoffskade [50]. Når stadig nye nanomaterialer utvikles og produseres, uten at

toksikologisk forskning og metodikk utvikles i samme tempo, er det en utfordring

for samfunnet å gjøre mer på dette området.

5.1.1 Karbon nanorør (CNT)

CNT er en gruppe nanoobjekt med stort kommersielt potensial, blant annet som

tilsetningsstoff i bulk materialer til forbedring av termiske, elektriske og mekaniske

egenskaper. De er blant annet 10 ganger sterkere enn stål [51]. De kan deles inn i

39

More magazines by this user
Similar magazines