Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

5.1.3 Silisiumoksid (SiO2)

Silisiumdioksidpartikler deles normalt inn i to grupper: krystallinsk og amorf.

Nanoskalert silisiumdioksid kalles også for ”nanosilica”.

Krystallinsk silisiumdioksid, er klassifisert som Gruppe 1 substans, av IARC

(International Agency on Research of Cancer) [59]. Dette betyr at epidemiologiske

studier har påvist at dette er kreftfremkallende på menneske.

Amorf silisiumoksid blir produsert i store volumer verden over, og flere tonn blir

produsert i Norge av Elkem. Amorf silisium er klassifisert som Gruppe 2B, som

betyr at det ikke foreligger nok informasjon til å kunne påvise at dette kan

fremkalle kreft på mennesker.

Noen former for nanoskalert silisiumdioksid har vist seg å kunne føre til ulike

former for skadevirkninger for eksempel i lunger blod og lever, dels avhengig av

partikkelstørrelse og partikkelkonsentrasjon [60], [61]. Ett eksempel på nanosilica

partikler, vises i Figur 12.

Figur 12 – SEM bilde av nanoversjonen av silisumoksid (nanosilica), der a) er umodifisert nanosilica og b) er

modifisert nanosilica. Partiklene er i irregulære former.

Kilde: “Preparation and properties of polymerizable silica hybrid nanoparticles with tertiary amine structure” [62].

44

More magazines by this user
Similar magazines