Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

5.2.1 Eksponering i luftveier og lunger

Nanomaterialer som er frigjort i arbeidsatmosfæren vil kunne innåndes av personer

som oppholder seg både jevnlig og sporadisk i produksjon og arbeidslokalet.

Graden av innånding kan ikke beskrives med enkle sett av parametre og det finnes

ingen standardiserte teknikker for måling og karakterisering av dette. En viktig

utfordring for toksikologiske studier rundt dette vil derfor være å utvikle metodikk

for karakterisering, og denne metodikken må være appliserbar for nanopartiklers

spesifikke natur.

En tradisjonell tilnærming for å måle graden av inhalering har vært

massekonsentrasjon. Nyere studier har påvist at overflatearealet også vil være

utslagsgivende, når det gjelder opphopning av partikler som gir opphav til

betennelser i lungeregionene [64].

Dyreforsøk har påvist at nanopartikler også transporteres fra lungene til andre

organer i kroppen [65]. Det er påvist at ved tilstrekkelig høye konsentrasjoner kan

noen nanopartikler påvirke lever og nyrer hos forsøksdyr, men hos mennesker

foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om dette.

Huden kan også være en mulig opptaksvei. Det er kjent at noen nanopartikler kan

påvirke huden, mens andre ikke gir hudskade. Forskningsdata på opptak gjennom

normal hud er derimot ikke funnet.

46

More magazines by this user
Similar magazines