Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

modifisert ned til nanonivå. Siden noen materialer får økt toksisitet ved

nedskalering, bør det vurderes å teste et produkt igjen etter nedskaleringen. Det

har vært krav fra 2010 som at nanomaterialer skal ha sikkerhetsdatablad med

uttrykt informasjon at det dreier seg om nanomaterialer.

56

More magazines by this user
Similar magazines