Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

8.4 Eksponeringsvurdering

Eksponering som kan føre til at nanomaterialer blir luftbårne i arbeidsatmosfæren

kan forekomme i flere ledd under en produksjonsprosess. Håndtering vil også kunne

være utslagsgivende. Særlig viktig er det også å være klar over at prosesser før og

etter en produksjon også vil være potensielle kilder til eksponering. Dette kan være

alt fra import av råmaterialer og frem til pakking og forsendelse. Tabell 6 gir en

systematisert oversikt over ulike kritiske forhold der eksponering i arbeidsmiljøet

kan forekomme.

Det forutsettes at risikovurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle så langt det lar seg

gjøre, selv om det er usikkerheter knyttet til helsefare ved mange nanomaterialer

og målemetodikk. Videre bør det også iverksettes tiltak i henhold til resultater fra

risikovurderingen.

Produksjon og

stabilisering av

nanopartikler og

fibre

Electrospinning

Flammespray

syntese

Gass- og plasmafase

syntese

Nedslipning ol.

Arc discharge, laser

ablasjon

CVD

Tabell 6 – Oversikt over forhold som kan fore til uønsket eksponering i arbeidsmiljøet.

Basert på ”Nanopartikler i arbejdsmiljøet” [30]

Håndtering av

nanopartikulært

pulvermateriale

Åpne partikkelholdige

beholdere, sekker o.l.

Helling og veiing av

pulver

Omrøring og miksing

av pulver

Filtrering og sikting av

pulver

Håndtering av

nanopartikler i

suspensjon

Sprut fra helling,

eller anvendelse av

lett dampende

væsker

Kraftig mekanisk

påvirkning av

væsken.

Mekanisk påvirkning

av væsker

Påføring av væsker

med sprayutstyr

Varmetilførsel/koking

Bearbeiding av

faste materialer

eller andre

materialer

Maskinell

bearbeiding med

nedbrytning av

materialet

Lodding, sveising,

støping

Laserbearbeiding,

plastsveising

Andre arbeidsprosesser og

situasjoner

Rengjøring av materiell og

arbeidstøy

Transport og sammenpressing

av støvholdige poser, sekker

o.l.

Sjekk av ventilasjonsanlegg og

skift av filtre

Søl på grunn av pulver og

væsker

ved tørking

Reparasjon og rensing av

anlegg ved driftsstopp

59

More magazines by this user
Similar magazines