Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet 4.1.1 Geometriske effekter ........................................................................................... 29 4.1.2 Overflatemodifisering.......................................................................................... 30 4.1.3 Andre egenskaper ............................................................................................... 31 4.2 Overordnede tilvirkningsmetoder ...............................................................................31 4.3 Noen applikasjoner ....................................................................................................32 4.4 Nanokompositter ........................................................................................................34 4.5 Industriell utnyttelse av nanomaterialer ....................................................................35 5. Helserisiko .......................................................................................................................38 5.1 Nanopartiklers iboende forgiftningsevne ....................................................................39 5.1.1 Karbon nanorør (CNT) ...................................................................................... 39 5.1.2 Titandioksid (TiO2) ............................................................................................ 42 5.1.3 Silisiumoksid (SiO2) ............................................................................................ 44 5.2 Eksponeringsveier ......................................................................................................45 5.2.1 Eksponering i luftveier og lunger ........................................................................ 46 6. Måleteknikker ..................................................................................................................47 6.1 Tilnærminger for målemetodikk.................................................................................47 6.2 Eksponering i arbeidsmiljøet......................................................................................49 6.3 Noen instrumenter .....................................................................................................50 7. Reguleringer og lovverk ...................................................................................................53 7.1 Nanomaterialer i REACH og norsk lovverk ...............................................................53 7.1.1 Arbeidsmiljøloven ............................................................................................... 54 7.2.3 Adminstrative normer ........................................................................................ 55 7.2.4 Sikkerhetsdatablad ............................................................................................. 55 8. Internasjonale anbefalinger ..............................................................................................57 8.1 Behovet for retningslinjer og reguleringer ..................................................................57 8.2 Internasjonal satsning i arbeidsmiljøsammenheng .....................................................57 8.3 Norske forhold ............................................................................................................58 8.4 Eksponeringsvurdering ...............................................................................................59 6

More magazines by this user
Similar magazines