Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

8.5 Risikoreduksjon

Det danske arbeidstilsynet, samarbeid med flere etater og forskningsmiljøer har

utgitt en rapport som setter fokus på helseeffekter ved eksponering av

nanomaterialer i arbeidsmiljøet, og forslag til sikkerhetstiltak [30]. De har laget et

forslag til hierarki med prioriteringer av prinsipper som bør følges i et forebyggende

arbeid. Denne vises i Figur 15.

Figur 15 – Hierarki for forbyggende arbeid

Eliminering og substituering vil være å la nanomaterialer som ønskers å produseres

enten bortfalle helt, eller forsøkes å erstattes av andre produkter som utgjør

mindre helserisiko. Nanoteknologi og nanomaterialer utvikles og produseres

nettopp med det formål å utnytte de nanospesifikke egenskapene til teknologiske

og kommeriselle formål. Derfor vil verken eliminering, eller substituering praktisk

sett være realiserbart, selv om disse trinnene bør vurderes før underliggende

prinsipper følges.

Hvis ikke risikoen knyttet til nanomaterialer kan elimineres, eller substitueres, bør

prinsippet om tekniske foranstaltninger (engineering) følges. Teknologiske og

ingeniørbaserte metoder, instrumenter og maskiner bør utvikles og brukes i

forebyggende arbeid. Det foreligger vitenskapelig grunnlag for at ingeniørtilpassede

60

More magazines by this user
Similar magazines