Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Figur 16 – Eksempel på en teknisk foranstaltning. Produksjonsreaktor er innkapslet, og risiko for

eksponering blir mindre under produksjonsprosessen. Åpning, lukking og vedlikehold er forhold det

bør tas høyde for i en risikovurdering av eksponering. Denne reaktoren blir brukt til å produsere

CNT.

Rettighetene til dette bildet tilhører Nanocomp Technologies Inc.

Figur 17 – Bilder fra forsøk utført av NIOSH for å analysere effektiviteten av en modifisert LEV under vedlikehold av

maskin for produksjon av nanomaterialer. Det ble da påvist at bruk av LEV bidrar til å redusere uønsket eksponering i

arbeidsmiljøet. Et ordinært, bærbart avtrekk (fume extractor) ble påmontert et HEPA filter.

Kilde: NIOSH

62

More magazines by this user
Similar magazines