Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

9. Resultater

I dette kapittelet vil resultater fra bedriftsbesøkene bli presentert. I delkapittel 9.1

vil vi gi en introduksjon til hver enkelt bedrift. Fra og med delkapittel 9.2-9.7 vil

resultater knyttet til håndtering av eksponeringen i arbeidsmiljøet bli fremstilt og

diskutert. Hver av delkapitlene er inndelt i 2 deler: en del som fremstiller faktiske

forhold i form av observasjoner eller gitte opplysninger, og den andre delen vil

inneholde prosjektgruppens egne vurderinger og diskusjoner.

Delkapittel 9.2, som omhandler eksponeringsforhold i en livsløpssyklus, er splittet

opp i tre deler 9.2.1, 9.2.2 og 9.2.3. Disse seksjonene tar for seg hver sine forhold.

9.1 Presentasjon av bedriftene

n-Tec

Dette er en liten bedrift som holder til på Kjeller, hos Forsvarets

Forskningsinstitutt (FFI) sine fasiliteter. De har 2 ansatte i produksjonen. Firmaet

er foreløpig i R&D stadiet og har et begrenset salg på nåværende tidspunkt, men

har planer om kommersialisering og øking av produksjonen.

n-Tec har spesialisert seg på karbon nanorør. Bedriften opplyste at de bruker arcdischarge

metoden, med patentert produksjonsprosess. Detaljer i

produksjonsprosessen ble ikke gitt, og reaktoren brukt i produksjon ble heller ikke

vist. Det ble opplyst at syntetiseringen forgår i en reaktor med kullelektroder.

Firmaet setter renhet av sluttprodukt i fokus. Dette går ut på at katalytter på

overflaten skal unngås i størst mulig grad. De forsøker også å unngå å ha andre

former for karbon enn CNT i de ferdige produktene. Dette gjelder for MWCNT.

Hvor mange vegger disse MWCNT hadde ble det ikke oppgitt noe informasjon om,

men de opplyste lengden til å være mindre enn 10 µm.

64

More magazines by this user
Similar magazines