Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

De har planer om et pilotanlegg i Japan, i samarbeid med japanske forskere.

Foreløpig siktes det mot produksjon av 1 tonn grafen i året der nede. Firmaet tar

sikte på at det blir et marked i Japan. Hvis det blir vellykket, vil det også forsøkes

å sette opp slikt anlegg i Norge. Forholdene i Norge vil også sannsynligvis være

brukbare, ikke minst fordi prosessen vil bli automatisert og behov for relativt få

ansatte.

Grafen nanopartikler produsert av Abalonyx vil bli brukt som tilsetning for blant

annet å forbedre mekaniske og elektriske egenskaper til bulkmaterialer, og har en

analogi til CNT. Typiske sluttprodukter kan være maling og plastkompositter og

Abolonyx fremhever også at det er utallige ukjente anvendelser av slike materialer.

Produksjonen foregår i laboratorieskala, og tar utgangspunkt i en våtkjemisk

prosess der etsende væsker brukes til å spalte grafitt til grafen nanopartikler.

Prosessen gjennomgår også en fase i væskeform, og denne blir frysetørket til

pulver. Grafen nanopartiklene består av bølgeformede flak som bare er noen få

atomlag tynne. Detaljer om kjemiske stoffer som ble brukt, og mer detaljer rundt

produksjonsprosessen, ble ikke gitt.

Prototech

Prototech inngår som del av CMR konsernet (Christian Michelsen Research), som

opprinnelig ble startet i form av et institutt grunnlagt av Norges første

statsminister, Christian Michelsen. Konsernet består blant annet av

underdivisjonene CMR Instrumentation, CMR GexCon, CMR Computing og CMR

Prototech.

Prototech vil fortsette å beholde sin status som en R&D bedrift, og har ingen

umiddelbare planer kommersiell drift, selv om dette ikke kan utelukkes helt. Blant

forskerteamet er det mange ulike nasjonaliteter, som Colombia, Romania, Vietnam,

Kina og Finland. Oppdragsgiverne deres spenner fra universitetsmiljøer i Norge og

til større konsern og akademiske miljøer rundt hele verden.

Detaljer om hvilke type nanomaterialer som blir produsert ble ikke gitt, fordi

enkelte oppdragsgivere krever dette. Nanopartiklene som Prototech produserer,

brukes i hovedsak innen brenselcelleteknologi. De bruker en SOL-GEL prosess som

produksjonsmetode. Denne er realiserbar med relativt billig utstyr, og er fleksibel.

66

More magazines by this user
Similar magazines