Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Hos de fleste bedriftene ble det ikke gitt detaljer på produksjonsprosessen,

produksjonslokalet ble heller ikke vist. Dette medførte en utfordring med tanke på

å skaffe innsikt i statusen rundt HMS for hver enkelt bedrift. Derfor ble også

resultatene som blir presentert ikke like utfyllende og detaljerte, som de kunne

vært hvis tilgangen til produksjonsområdet og produksjonsprosessen ikke hadde

vært begrenset.

Når det gjelder Kronos Titan sin avdeling i Fredrikstad er denne, som nevnt

tidligere, ikke i utgangspunktet en bedrift som tilvirker nanopartikler. Avdelingen

til Kronos Titan i Leverkusen gjør derimot dette, og for dette prosjektet skulle

produksjonen i utlandet ha vært beskrevet, men ble ikke gjort av praktiske årsaker.

Frigjøring av nanomaterialer i arbeidsatmosfæren kan forekomme før, under og

etter en produksjonsprosess. Her favnes da alle risikofaktorer fra import av

råmaterialer og frem til det ferdige produktet blir levert til kunder. Også renhold

og vedlikehold av maskiner og utstyr kan være kilder for uønsket eksponering av

nanomaterialer.

9.2.1 Tilvirkning

Funn

Bedriftene tilvirket nanomaterialene for det meste i pulverform, mens noen hadde

automatiserte prosesser med kombinasjon av pulverform og oppløsning i væske.

Ingen av bedriftene hadde hermetiske innkapslinger.

En av virksomhetene opplyste om at det forekom synlige støvete prosesser i en

produksjonsfase.

Hos noen bedrifter kunne uttak av nanomaterialer og frakting mellom ulike

produksjonsprosesser innebære risiko for eksponering. I noen bedrifter som

behandlet nanomaterialer i væskeform, var det mindre risiko for at nanopartikler

ble luftbårne, men sprut av kjemikalier kunne ikke utelukkes.

Hvilken produksjonsmetode som ble benyttet var avhengig av blant annet type

nanomaterialer som ble produsert, økonomiske hensyn og ønsket renhetsgrad på

sluttprodukt.

68

More magazines by this user
Similar magazines