Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Vurdering

Det kan tyde på at inntil en klar definisjon på nanomaterialer foreligger sammen

med en eventuell nanospesifikk lovreguleringer, vil det være en langsom fremgang

med å gjøre datablad mer nanospesifikke.

REACH har kommet med nye krav til innhold i sikkerhetsdatablad, som er blitt

tatt inn i det norske regelverket fra 1. desember 2010. Overflatekjemi,

størrelsesfordeling og overflateareal skal spesifiseres i henhold til det nye

regelverket. Myndighetene i Norge anbefaler alle tilvirkere og eksportører å snarest

følge opp dette regelverket for å unngå handelsrestriksjoner i EØS området [97].

9.6 Interne HMS rutiner

Funn

Rutiner for HMS var blant bedriftene basert på egenskaper til bulk materialer, og

ikke spesifikt rettet mot nye egenskaper for nanoskalerte materialer. Også

avfallshåndteringen ble gjennomført med utgangspunkt i bulk materialer.

En av bedriftene ble mer bevisst rundt HMS knyttet til nanomaterialer etter

prosjektgruppens besøk. Prosjektgruppen hadde da med seg to av sine veiledere.

Daglig leder i virksomheten var interessert i få mer bistand fra STAMI med tanke

på HMS knyttet til nanomaterialer. Virksomhetens daglige leder viste bekymring

over uttak av tørt materiale fra en frystørkingsprosess og ville ha konkrete råd om

ventilasjon.

Vurdering

Det antas at bruken av konvensjonelle HMS praksiser baserer seg på

kunnskapsmangler om toksikologiske effekter av nanomaterialer, og et fravær av

lovregulerte nanospesifikke retningslinjer fra myndighetene. For å ta de nødvendige

forhåndsregler tilpasset nanomaterialer, etterlyste alle de oppsøkte bedriftene et

økt kunnskapsgrunnlag og forslag til retningslinjer og veiledninger fra ulike

fagmiljøer og myndigheter.

73

More magazines by this user
Similar magazines