Resultater RepTrak Norge 2011 - Apeland

apeland.no

Resultater RepTrak Norge 2011 - Apeland

Resultater RepTrak Norge 2011

Omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter

Vinmonopolet

Terra Toyota

NSB Stormberg

McDonald's IKEA

Notar TINE

NextGenTel Flytoget

Tele2 Norwegian

Get Komplett

RIMI Tv2

ICA Meny

Hafslund Coop

DnB NOR

Skandiabanken

Jysk Rema 1000

Elkjøp SAS Norge

NetCom Kiwi

If Posten

Chess NRK

Statoil Nille

Canal Digital Aker

Gjensidige One Call

SAS Coca-Cola

Hydro Nordea

SpareBank Telenor 1

Nortura Nortura

Storebrand Elkjøp

Orkla Esso

Shell

Shell

Coca-Cola

Nordea

Aker

Chess

Posten

Telenor

NRK

Norske Skog

Statkraft

Orkla

1000

Rema

DnB NOR

Esso

Canal Digital

Gjensidige

ICA

Sparebank1

If

Hydro

NetCom

Flytoget

Jysk

Microsoft

Tele2

Kiwi

Get

TV2

Eidsiva Energi

Coop

RIMI

H&M

Statnett

Norwegian

Statkraft

Meny

NextGenTel

Komplett

NSB

Statoil

McDonald's

TINE

Notar IKEA

Terra Toyota

BP

Skandiabanken

Skandiabanken

Toyota

IKEA

0

0

10

10

20

TINE

80 og over Statoil Fremragende omdømme

Komplett

70-79 Godt omdømme

Meny

60-69 Middels godt omdømme

Norwegian

40-59 H&M Svakt omdømme

Coop

Under 40 Dårlig omdømme

TV2

Kiwi

Microsoft

Flytoget

Hydro

20

30

30

40

40

80,7

80,4

46,4

80,2

47,5

80,0

48,1

79,9

55,9

78,7

61,1

77,2

61,2

76,9

61,8

76,8

61,8 74,9

62,0 74,7

64,1 73,8

64,3 73,5

64,4 73,0

64,5 72,6

65,0 72,6

65,6 72,0

71,9

65,6

65,9 71,5

71,4

65,9

66,0 71,3

71,2

66,5

67,4 70,7

69,0 68,0

68,8 68,9

69,5 68,7

69,9 68,1

70,2

67,2

70,4

67,0

71,3

66,6

71,4

66,5

71,5

65,8

71,7

65,8

71,8

63,8

71,9

63,5

72,0

63,0

72,1

62,4

74,4

60,2

75,5

59,3

75,9

59,1

76,2

57,9

76,4

57,2

76,5

57,0

77,0

56,9

77,0

55,7

77,4

53,7

77,7

52,4

79,7

49,9

81,0

49,4

81,4

46,6

45,0

50

50

60

60

Listen over Norges 50 mest synlige virksomheter er basert 77,7 på en nominering

gjennomført i oktober 2010. Et representativt utvalg nordmenn 77,4 ble bedt om å åpent

oppgi to virksomheter de mener har et godt omdømme 77,0 og to virksomheter de mener

77,0

har et dårlig omdømme. Ikke-kommersielle aktører ble fjernet. Deretter ble de 50

76,5

virksomhetene som var nevnt oftest, positivt eller negativt, listet opp. Omdømmet til

76,4

disse 50 er deretter dybdeanalysert basert på 20 731 vurderinger fra 10 800 nordmenn.

70

70

72,1

76,2

75,9

75,5

74,4

80

80

81,9

81,9

81,4

81,0

79,7

90

90

100

100


Ledelse

RepTrak Norge - for åttende gang

RepTrak er et internasjonalt anerkjent forskningsbasert verktøy for å analysere virksomheters

omdømme.

• Årets RepTrak-analyse er den åttende som gjennomføres i Norge. Den er en del av Reputation

Institutes årlige omdømmemåling Global RepTrak 2011, der over 2 500 virksomheter i 41 land er med.

• Studien gjennomføres av Apeland Informasjon og Reputation Institute, i samarbeid med

førsteamanuensis Peggy S. Brønn ved Handelshøyskolen BI.

• Omdømmet til Norges 50 mest synlige selskaper er analysert. Disse selskapene ble nominert av et

representativt utvalg nordmenn i oktober 2010.

• Mer enn 16 000 vurderinger fra over 12 000 nordmenn ligger til grunn for resultatene.

• Datainnsamlingen ble gjort i januar og februar 2011, via 15 minutters online intervjuer.

• Respondentene er tilfeldig valgt ut til å vurdere opp til to virksomheter som de kjenner godt eller litt.

Minimum 200 respondenter har gitt vurderinger av hvert selskap i undersøkelsen.

Overordnede resultater

• Alle RepTrak-analyser innledes med en overordnet omdømmescore (RepTrak Pulse), som er brutt ned

i underliggende dimensjoner og attributter.

RepTrak Pulse er en indeks som måler virksomheters omdømme på en skala fra 0 til 100.

RepTrak Pulse blir regnet ut på grunnlag av vurderinger av fire variabler som måler respondentens

følelse, respekt, beundring og tillit til virksomheten.

• Det er virksomhetenes RepTrak Pulse som ligger til grunn for resultatene.

Klar visjon for fremtiden

Tillitvekkende toppleder

Fremragende ledere

Godt organisert

Samfunnsansvar

Økonomi

Bedre resultater enn forventet

Lønnsomt selskap

Fremtidige vekstmuligheter

FØLELSE

Tar miljøansvar

Bidrar til samfunnets utvikling

Støtter gode formål

RESPEKT

Pulse

TILLIT

Etisk ansvarlig

Redelig i måten å drive på

Åpen om virksomhetens drift

Etikk

Produkter og Tjenester

Tilfredsstiller kundenes behov

Produkter og tjenester av høy kvalitet

Høy verdi for pengene

Ansvar for sine produkter og tjenester

BEUNDRING

Tilpasser seg forandringer

Er en nyskapende virksomhet

Er generelt først på markedet

Tar vare på ansattes helse

Like jobbmuligheter for alle

Belønner ansatte rettferdig

Innovasjon

Arbeidsmiljø

RepTrak-modellen

7 dimensjoner og 23 attributter

RepTrak - modellen

Reputation Institutes analyseverktøy

for omdømme er strukturert rundt fire

kjerneelementer, syv omdømme dimensjoner og

23 omdømmeattributter. Sammenlagt forklarer

disse elementene en virksomhets omdømme.

RepTrak Pulse

I kjernen viser RepTrak Pulse omdømmet på en

skala fra 0 til 100, basert på respondentens:

• Respekt for virksomheten

• Beundring av virksomheten

• Tillit til virksomheten

• Følelse for virksomheten

Scoren på disse spørsmålene samles i en RepTrak

Pulse score. Denne beskriver virksomhetens

overordnede omdømme.

Dimensjoner og attributter

De 23 omdømmeattributtene er inndelt i syv

dimensjoner. De enkelte attributtene har ulik

betydning for folk, og vektes derfor forskjellig.

Omdømmedrivere og nøkkelattributter

Ved å koble sammen folks svar på de 23 attributtspørsmålene

med svar om støttende atferd, er

det mulig å si noe om hvilke attributter som er

viktigst for virksomheten å forbedre.

Det lages også årlige analyser som viser hvilke

dimensjoner som betyr mest for overordnet

omdømme i Norge sett under ett.


Apeland Informasjon

Apeland Informasjon (www.apeland.no) er et av Norges største og mest tradisjonsrike

rådgivningsselskaper innen kommunikasjon, og er spesialister på omdømmeutvikling og integrerte

kampanjer.

Apeland Informasjon tilbyr rådgivning, analyser, skreddersydde undersøkelser, workshops og foredrag

om strategisk arbeid med virksomheters omdømme.

Apeland Informasjon gjennomfører alle typer kommunikasjonstiltak, ofte i form av helhetlige

kampanjer med internkommunikasjon, redaksjonell omtale, sosiale medier og reklame.

Apeland Informasjon og Reputation Institute har samarbeidet siden 2003.

Reputation Institute

• Reputation Institute er et privat forsknings- og rådgivningsinstitutt med kontorer i 10 land og

representanter i 23 land.

• Formålet er å fremme kunnskap om virksomheters omdømme og hvordan virksomheter kan arbeide

målrettet med sitt omdømme.

• Reputation Institute arrangerer årlige internasjonale konferanser og utgir hvert kvartal tidsskriftet

Corporate Reputation Review.

• Reputation Institute står bak større omdømmeprosjekter for noen av verdens ledende virksomheter.

For mer informasjon, kontakt:

Apeland Informasjon AS

Apeland Informasjon AS

Skjolden 1, 1363 Høvik

Tlf: + 47 67 56 67 56

E-post: firmapost@apeland.no

Bjørg Kari Paulsen

Tlf: 40 22 89 00

E-post: bjorg.kari@apeland.no

Jannicke Wold Rød

Tlf: 95 04 56 66

E-post: jannicke@apeland.no

More magazines by this user
Similar magazines