Gunnar Breivik: "Kropp,bevegelse, risiko og rus

hisf.no

Gunnar Breivik: "Kropp,bevegelse, risiko og rus

Kropp og bevegelse, risiko og rus Gunnar Breivik Norges idrettshøgskole


Ungdomsårene – retten til å eksperimentere og ta sjanser • Den lange ungdomstiden • Om leting, overgang, eksperimentering og risiko • Ungdom og frafall • Ungdom og nye aktiviteter


Ekstase • Klatre høyt i trær, kjøre fort på sykkel, løpe på tynn is, klatre i tau, stupe • Te, kaffe! • sigaretter, alkohol, hasj, dop, ecstacy • musikk, rock, dans, rave • flørt, forelskelse, kjærlighet, sex • skate-, snow-, wake-, sky boards • rafting, stryk, klatring, fallskjerm,


Ekstase II • all systems go • hjertefrekvens 170 • adrenalin 5-15 ganger normalt • katekolaminer 3-12 ganger normalt • endorfiner pøses ut • gløder, flyter, flyr med sansene i maks skarphet og fokus


Negativ risikoadferd (Hansen 1997) ungdomsskoleelever, n=360 70 60 50 40 30 20 10 0 Prosent prøvd Ringe på og stikke av Snike seg inn uten å betale Kjøre /sitte på over 150 km Mobbe andre Skulke skolen Bli full på fest Tagge på vegger Stjele fra foreldre Stjele fra butikk Snike på trikk/buss Kjøre fort på moped Bruke alkohol og andre rusmidler


Positiv risikoadferd (Hansen 1997) ungdomsskoleelever, n=360 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Prosent prøvd Ta skumle berg og dalbaner Sykle fort nedover bratt bakke Kjøre fort på ski i bratt bakke Reise til spesielle steder Opptre foran forsamling Bade i iskaldt vann Overnatte ute i villmarken Klatre i høye trær Klatre i fjell/stup Stupe fra 5-meteren Balansere på høye murer Padle i kajakk/kano i hav/elv


“Jeg er villig til å ta store sjanser for å få ut av livet det jeg ønsker”. Prosentandeler som er “helt enig” Norsk Monitor 2007 30 25 20 15 10 5 0 11,4 8,7 26,6 10,9 5,8 4,5 Menn Kvinner 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60+ år


. Bare fordi det er spennende og risikofylt liker jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt.” Prosentandeler som er “helt enig” Norsk Monitor 2007 16 14 12 10 8 6 4 2 0 6,4 3,2 13,4 4,7 2,5 2,5 Menn Kvinner 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60+ år


“Jeg foretrekker å leve et rolig liv”. Prosentandeler som er “helt uenig”. Norsk Monitor 2007 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3,1 3,7 7,8 2,9 2,5 2,3 Menn Kvinner 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60+ år


Verdien “Risiko” . Prosentandeler som har verdien. Norsk Monitor 2007 60 50 40 30 20 10 0 28,3 21,8 53,4 26,6 19,8 12,6 Menn Kvinner 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60+ år


Hvem er jeg? Om mennesketyper og utfordringer


Er jeg en Ludvig? Som synes livet er farlig – og det er best å ligge innerst i senga?


Eller er jeg en Solan Gundersen som elsker å leve livet i sterke farger?


Individet Vekst Risiko Frykt Individet Sikkerhet Frihet Mening


Yerkes Dodsons lov • Velvære Stimulering


Eysenck Velvære Introverte Ekstroverte Stimulering


Fallskjerm • Fra 12000 fot med 170 i puls! • Vettskremt men besluttsom.


EYSENCK • Introverte (innadvente) lavstimulisøkere • lavere optimalt spenningsnivå • Bedre læring i lavstimulisituasjoner • opplever frykt og stress i høystimulisituasjoner • transmarginal inhibition» • Ekstroverte (utadvente) høystimulisøkere • Høyere optimalt spenningsnivå • Bedre læring i høystimulisituasjoner • Mindre frykt, stress i høystimulisituasjoner • Skolen laget for introverte!


Genetiske faktorer Zuckerman’s Sensation seeking teori Foreldre, søsken Omgivelser, arenaer Sensation seeking Liker stimulering Nysgjerrig Tåler stress Rask adaptasjon Optimisme Impulsivitet Spennende yrker Spennende sport Rask bilkjøring Bruk av rusmidler Risikotaking Kriminalitet


Zuckerman’s teori - et overblikk Genetisk nivå 70% genetisk betinget Biokjemisk nivå Enzymer (MAO) Nevrotransmittere (dopamin, noradrenalin) Holdninger, Personlighets- trekk •Thrill and adventure seeking •Experience seeking •Disinhibition •Boredom susceptibility Atferd Yrke Sportstype Bilkjøring Alkohol, tobakk Kunst Musikk Risiko-taking


Sensation seeking Søken etter varierte, nye, komplekse og intense sanseinntrykk og opplevelser og villigheten til å ta fysisk, sosial, juridisk og økonomisk risiko for å få slike opplevelser (Etter Zuckerman 1994) Bruk av og holdning til rusmidler Stoffmisbruk Risikoatferd Kriminalitet


Alkohol - hypoteser • De som er mye fysisk aktive drikker mindre • De som driver med spennende sport drikker mer • De som skårer høyt på sensationseeking drikker mer • Menn drikker mer enn jenter • Unge drikker mer enn eldre


Norsk Monitor 2007 • Landsrepresentativ undersøkelse av den norske befolkning 15-90 år. • Gjennomført hver annet år siden 1985 • Kartlegger atferd, holdninger, verdier på en rekke områder • Faglig leder professor Ottar Hellevik • Eies av Synovate MMI


Av og til drikker jeg mye alkohol for å få mer intense opplevelser Svaralternativer: Helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig. Prosentandel som er helt eller delvis enig. Kvinner 15-24 Menn 15-24 Ungdom 15-24 år Befolkninge 15 - 84 år 0 5 10 15 20 25 30 35


Av og til drikker jeg mye alkohol for å få mer intense opplevelser Svaralternativer: Helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig. Prosentandel som er helt eller delvis enig. Alder 15-24 år. Ungdom 15-24 år Fysisk aktivitet 5 ganger pr. uke eller mer Fysisk aktivitet 1-4 g. uken Fysisk aktivitet < ukentlig 0 10 20 30 40 50


Av og til drikker jeg mye alkohol for å få mer intense opplevelser Svaralternativer: Helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig. Prosentandel som er helt eller delvis enig. Alder 15-24 år Ungdom 15-24 år Langrenn Snowboard Risikosport Håndball Fotball 0 10 20 30 40 50


Prosentandel som drikker øl 1 gang i uken eller mer. Ungdom 15-24 år Kvinner 15-24 Menn 15-24 Ungdom 15-24 år Befolkninge 15 - 84 år 0 5 10 15 20


Prosentandel som drikker øl 1 gang i uken eller mer. Ungdom 15-24 år. Ungdom 15-24 år Fysisk aktivitet 5 ganger pr. uke eller mer Fysisk aktivitet 1-4 g. uken Fysisk aktivitet < ukentlig 0 5 10 15 20 25 30


Prosentandel som drikker øl 1 gang i uken eller mer. Ungdom 15-24 år. Ungdom 15-24 år Langrenn Snowboard Risikosport Fotball 0 5 10 15 20 25


Kvinner 15-24 Menn 15-24 Ungdom 15-24 år Befolkninge 15 - 84 år Prosentandel som smaker alkohol ofte Alternativer, ofte, av og til, sjelden, aldri. Ungdom 15-24 år 0 5 10 15 20 25


Prosentandel som smaker alkohol ofte Alternativer, ofte, av og til, sjelden, aldri. Ungdom 15-24 år Ungdom 15-24 år Fysisk aktivitet 5 ganger pr. uke eller mer Fysisk aktivitet 1-4 g. uken Fysisk aktivitet < ukentlig 0 5 10 15 20


Ungdom 15-24 år Langrenn Snowboard Risikosport Håndball Fotball Prosentandel som smaker alkohol ofte Alternativer, ofte, av og til, sjelden, aldri. Ungdom 15-24 år 0 5 10 15 20 25 30 35 40


Synes du handlingen kan godtas eller ikke? Røyke hasj eller marihuana Alternativer: Kan godtas, kan godtas under tvil, kan ikke godtas. Prosentandel som svarer kan godtas eller godtas under tvil Kvinner 15-24 Menn 15-24 Ungdom 15-24 år Befolkninge 15 - 84 år 0 5 10 15 20 25 30 35


Synes du handlingen kan godtas eller ikke? Røyke hasj eller marihuana Alternativer: Kan godtas, kan godtas under tvil, kan ikke godtas. Prosentandel som svarer kan godtas eller godtas under tvil Ungdom 15-24 år Fysisk aktivitet 5 ganger pr. uke eller mer Fysisk aktivitet 1-4 g. uken Fysisk aktivitet < ukentlig 0 5 10 15 20 25 30 35 40


Holdningen til hasj og marijuana • Hypoteser: • Unge mer aksept enn eldre • Menn mer aksept enn kvinner • Risikosportutøvere mer aksept enn andre • Spenningssøkere mer aksept enn andre


Synes du handlingen kan godtas eller ikke? Røyke hasj eller marihuana Alternativer: Kan godtas, kan godtas under tvil, kan ikke godtas. Prosentandel som svarer kan godtas eller godtas under tvil Ungdom 15-24 år Langrenn Snowboard Risikosport Fotball 0 10 20 30 40 50


Risikovillighet og sensation seeking • Menn mer risikovillige enn kvinner • Yngre mer risikovillige enn eldre • Risikosportutøvere generelt mer risikovillige • De som trener mye mindre risikovillige


Bare fordi det er spennende og risikofylt, liker jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt Prosentandel som er helt eller delvis enig Kvinner 15-24 Menn 15-24 Ungdom 15-24 år Befolkninge 15 - 84 år 0 10 20 30 40 50 60 70


Bare fordi det er spennende og risikofylt, liker jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt Prosentandel som er helt eller delvis enig. Alder 15-24 år. Ungdom 15-24 år Langrenn Snowboard Risikosport Fotball 0 20 40 60 80 100


Bare fordi det er spennende og risikofylt, liker jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller forbudt Prosentandel som er helt eller delvis enig. Alder 15-24 år. Ungdom 15-24 år Fysisk aktivitet 5 ganger pr. uke eller mer Fysisk aktivitet 1-4 g. uken Fysisk aktivitet < ukentlig 0 10 20 30 40 50 60 70


Sensation seeking 35 30 25 20 15 10 5 0 High risk Medium risk Low risk Controls 28,7 26,7 25,7 24,8 22,3 22 21 18,5 21 Sensation seeking Everest Parachute Climbing White water Karate Ice hockey Tennis Volleyball Military


Thrill and adventure seeking volleyball military recruit tennis karate white water downhill exped climber paratroopers Skydivers 0 2 4 6 8 10 12


Sensation seeking total volleyball tennis military recruits downhill white water karate climber marine paratrooper exped climber Skydiver 0 5 10 15 20 25 30 35


Begrepet risiko • “Risiko” impliserer tap av en eller annen type. • Fysiske faktorer - skade, smerte, eller død. • Økonomiske eller materielle faktorer • Sosiale og personlige faktorer - status, prestisje, selvbilde • Psykologisk skade eller straff • Eksistensiell risiko - ens livsprosjekt


Risk test 5 (Breivik 1984) Willingness to take risks in various areas of life. Everest climbers, n=7, Sport students, n=37 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Achievement risk Intellectual risk Economic risk * * ** Social risk Political/military risk Sport students Physical risk Everest climbers


Risk appraisal among climbers, n= 18, sports students, n=19 and military recruits, n=32 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Physical risk Psychological risk Risk of Loss/punishment Climbers Sports students Military recruits


Kogan and Wallach Opinion Questionnaire II. Advise to people about risky situations. Everest expedition, n=7 compared with ordinary male secondary school teachers, n=12 and elite tennis players, n=5. 60 50 40 30 20 10 0 49,7 42,4 Total score *** 37,6 Everest expedition Tennis players Teachers


Gode strategier for spenningssøkere • Prøv mange typer lek, idretter og aktiviteter – etter hverandre eller parallellt • Velg aktiviteter med variasjon og kompleksitet og ikke aktviteter med rutiner, repetisjoner og enkelhet. • Vær blant de første til å ta teste ut nye typer aktivitet. • Velg aktiviteter med sterke og intense sanseopplevelser - aktiviteter med fart og høyde • Velg aktiviteter med tidspress, stress og raske beslutninger • Velg aktiviteter med utfordringer, risiko og grensesprenging


Spenningssøkere har følgende karakteristika • Et sterkt nervesystem og preferanser for høye stimulinivå • Fungerer godt under svært sterk stimulering og press • Er nysgjerrige og oppsøkende selv under press og fare • Blir mindre satt ut av plutselig oppdukkende farer • Returnerer raskere til normaltilstand etter trauma og farer • Føler generelt mindre frykt og mer velvære i farlige omgivelser og situasjoner • Er positive og optimistiske og i større grad villig til å ta sjanser for å oppnå det de ønsker • Er robuste, utadvendt, impulsive. • Reagerer raskt


Problemer • Undervurdering av farer • Aggressivitet • Lav sosialisering • Høy impulsivitet • Mangel på empati • Mangel på stabilitet • og langsiktig planlegging


Sensation seeking og stoffmisbruk Undersøkelse av stimulibehov (sensation seeking) hos norske stoffmisbrukere 85 menn, 43 kvinner til behandling i kollektiver (Kvikstad/Breivik 1989)


Alkohol/stoff-misbruk • Hva skal forklares? a) Hvorfor noen eksponeres/andre ikke sosiologisk spredningsteori b) Hvorfor noen av de som eksponeres sier ja, andre nei psykologisk beslutningsteori c) Hvorfor noen av de som sier ja blir regulære brukere psykologisk habitueringsteori d) Hvorfor noen av brukerne ender opp som ufrivillig misbruk psykologisk avhengighetsteori


. . Alkohol/stoffmisbruk Forklaringsfaktorer Genetiske faktorer Livshistorie Miljø Arbeid Samfunn Alkogener Stim. gener Psyko analyse/ barndom Foreldre modeller Rolle identitet Gjeng Subkultur Ritualer Debutalder/stoffhistorie Arbeidsløshet Identitet Økonomi Verdier Idealer forbud regulering omsetning tilgang Selvdanning/mitt script


Zuckerman- hypoteser Høy stimulisøking Lav stimulisøking • Mer prøving • Mer eksperimentering Narko- • Mer variert bruk tiske • Mer totalt forbruk stoffer • Mindre prøving • Mindre eksperimenter • Mindre variert bruk • Mindre totalt forbruk


Debutstoff i forhold til sensation seeking Alkohol (3) Løsningsmidler (5) Cannabis (47) Sentralstimulerende (11) Opiater (6) Legemidler (2) Blanding (41) Ubesv (13) 19,7 22,6 22,1 21,4 21,3 23,4 24,3 23,2 0 5 10 15 20 25 30


Største forbruksstoff i forhold til sensation seeking Løsningsmidler (2) Cannabis (3) Sentralstimulerende (17) Opiater (29) Blanding (64) Ubesv (13) 16,3 20,5 22,1 21,3 23 22,5 0 5 10 15 20 25


Ønskestoff i forhold til sensation seeking Alkohol (4) Løsningsmidler (2) Cannabis (13) Sentralstimulerende (28) Opiater (53) LSD (3) Legemidler (5) Blanding (9) 15,3 18,8 19,2 22,2 21,6 22,8 23,2 22,1 0 5 10 15 20 25


Stimulisøking Omtrent hvor langt tror du at du kan løpe/jogge på flatt underlag uten å hvile N SSS Ikke i det hele tatt (2) 21,0 Inntil 500 m (12) 21,3 1/2-1 km (25) 20,6 2-3 km (24) 21,3 4-5 km (19) 23,2 6-10 km (14) 23,8 10 + km (18) 24,5


Stimulisøking Jeg føler meg ofte klønete i idrett og fysisk aktivitet N SSS Helt enig (15) 20,0 Delvis enig (30) 21,4 Helt uenig (56) 23 Vet ikke (10) 20,6


Karakteristikk av egen fysisk form SSS TAS ES DIS BS Meget god 10 24,1 7,4 6,4 5,9 4,4 Ganske god 29 23,6 8,0 6,7 5,1 3,8 Brukbar/ikke så verst 52 22,2 6,6 6,6 5,2 3,8 Ganske dårlig 21 20,6 6,1 6,9 4,1 3,5 Dårlig 10 19,7 5,4 5,5 5,4 3,4 Ingen oppfatning 22,2 7,4 6,6 4,6 3,6


Konklusjoner 1 Menn høyere stimulibehov enn kvinner Hver 4. mannlige stoffmisbruker høyere stimulibehov enn gjennomsnitt av elite- utøvere i risikosport Blant menn er de som har sentral- stimulerende stoffer som forbruks-og ønskestoff, høyest i stimulibehov.


Konklusjoner 2 • Høystimulisøkere føler seg i bedre form enn lavstimulisøkere • føler seg dyktigere i idrett • føler seg mindre klønete fysisk • skjems mindre over kroppen • føler seg i bedre form (jogge-form) • Høystimulisøkere har i større grad bakgrunn i utfordrende idrettsgrener (alpin, boksing, bryting, friidrett, håndball)


Prosjekt Kriminalitet Risikosport Rehabilitering Problemstilling Er det mulig å få til en mer effektiv rehabilitering av fanger - narkotikadømte - via systematisk bruk av aktiviteter som gir store fysiske og psykiske utfordringer?


Hypoteser Høystimulisøkende fanger er sosialisert inn i destruktive aktiviteter, som er spennende. Alternative konstruktive aktiviteter må også være spennende og utfordrende om de skal være et alternativ. Risikosport kan, dersom det jobbes riktig, bli en erstatning for destruktive former for spenning.


Tidligere forskning på høystimulisøkere • Kriminalitet: narkotika, vinningsforbrytelser • Mer aktive, fysisk og mentalt, i fengslet • Flere rømningsforsøk • Foretrekker aktivitetstilbud med utfordring og spenning • Kan under visse omstendigheter rehabiliteres via risikosport (klatring, fallskjermhopping).


Erfaringer Eks. 1 Om vinteren amfetamin, kokain litt kriminalitet, om sommeren fallskjermhopping Eks. 2 Hvis ikke hopping - «sex, drugs, and rock´n roll» Eks. 3 Amerikanske test-flyvere i 50-og 60- årene «drinking and driving and flying»


Noen hovedresultater 1. Bastøy-fangene (åpent kontraktsfengsel) har gjennomsnittlig høyere stimulibehov enn de andre 2. Fanger som har en viss idrettsbakgrunn har gjennomsnittlig høyere stimulibehov 3. Det er íngen entydig sammenheng mellom tidligere idrettsnivå og stimulibehov 4. Det er klar sammenheng mellom stimulibehov og den type fysisk aktivitet man foretrekker. De med sterke stimulibehov ønsker sport med fart og spenning. De med lave stimulibehov vil ta rolige joggeturer eller ta friluftslivsturer


Noen hovedresultater 2 5. Det er klar sammenheng mellom stimulibehov og forbrytelsestype. Narkotika, promille og vinning ligger høyest. Økonomi og seksual- forbrytere lavest i Sensation Seeking skåre. 6. De med høyere stimulibehov trener flere timer pr. uke under fengselsoppholdet enn de med lavere stimulibehov 7. De med sterke stimulibehov har mer aggressivitet, tøffhet, ufølsomhet og drive. 8. De med sterke stimulibehov er generelt mer dristige, tar flere sjanser på ulike livsområder 9. Yngre har sterkere stimulibehov enn eldre. 10. Hver femte fange har et stimulibehov som er lik eller høyere enn gjennomsnittet av utøvere i risikosport (elvepadling, klatring, fallskjermhoppere).


Vinning (24) Vold (17) Drap (18) Narkotika (32) Seksual (7) Økonomi (4) Promille (2) Annet (3) Forbrytelsestype sett i forhold til skåre på Total sensation seeking (SSV) 16 15,3 17,6 16,7 20,3 19,7 21,2 23,5 0 5 10 15 20 25


Hva slags fysisk aktivitet ville du ønske deg i forbindelse med din soning? I forhold til skåre på Total sensation seeking (SSV) Risikosport (23) Friluftslivsturer (25) Ferdighetsspill (2) Ballspill (7) Jogging (22) Styrketrening (29) 17,9 16,9 19,9 19,4 23,9 23,5 0 5 10 15 20 25 30


Vinning (24) Narkotika (32) Økonomi (4) Promille (2) Ønsket aktivitet under soning i forhold til forbrytelse. Prosentandeler. Vold (17) Drap (18) Seksual (7) Annet (3) 0 0 0 5,9 14,3 25 29,2 33,3 0 5 10 15 20 25 30 35


Narkotika (32) Ønsket aktivitet under soning i forhold til viktigste forbrytelse. Prosentandeler. Vinning (24) Vold (17) Drap (18) Seksual (7) Økonomi (4) Promille (2) Annet (3) 0 0 0 9,1 18,2 18,2 26,9 30,3 0 5 10 15 20 25 30 35


Hva slags fysisk aktivitet ville du ønske deg i forbindelse med din soning? I forhold til skåre på dristighet Venturesomeness (Eysenck IVE) Risikosport (23) Friluftslivsturer (25) Ferdighetsspill (2) Ballspill (7) Jogging (22) Styrketrening (29) 9 8,6 9,9 10 10,5 13,2 0 2 4 6 8 10 12 14


Hva slags fysisk aktivitet ville du ønske deg i forbindelse med din soning? I forhold til skåre på mental tøffhet (Psychoticism) Eysenck EPQ Risikosport (23) Friluftslivsturer (25) Ferdighetsspill (2) Ballspill (7) Jogging (22) Styrketrening (29) 3,9 4,5 4,6 5,1 5,6 6,4 0 1 2 3 4 5 6 7


Genetiske faktorer Zuckerman’s Sensation seeking teori Foreldre, søsken Omgivelser, arenaer Sensation seeking Liker stimulering Nysgjerrig Tåler stress Rask adaptasjon Optimisme Impulsivitet Spennende yrker Spennende sport Rask bilkjøring Bruk av rusmidler Risikotaking Kriminalitet


Rehabilitering av stoffmisbrukere og kriminelle •Gode rollemodeller •Spennende aktiviteter for spenningssøkere •God oppfølging etter rehabilitering

More magazines by this user
Similar magazines