Varmebehov og krav til energiforsyning i energigjerrige bygg.

enovakonferansen.enova.no

Varmebehov og krav til energiforsyning i energigjerrige bygg.

Enova-konferansen 2013

Innovative varmeløsninger i

energigjerrige bygg

Varmebehov og krav til

varmeforsyning i

energigjerrige bygg

Ole Øiene Smedegård, COWI AS

1

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG


Enova-konferansen 2013

COWI AS

› Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap

› Bygninger

› Fra TEK10 til passivhus

› Alle fag inkl. varmepumper og kjøleanlegg

› Industri og energi

› Miljø og samfunn

› Samferdsel

› Vann

› Om COWI AS

2

› Hovedkontor i Danmark

› Trondheim – ca. 180 ansatte

› Norge – ca. 950 ansatte på 20 kontorsteder

› COWI-gruppen – 6000 medarbeidere i 35 land

19. OKTOBER 2012

COWI POWERPOINT PRESENTATION

www.cowi.com


Enova-konferansen 2013

Prateplan

Varmebehov: - Behovets utvikling og samansetnad

- Utvikling av varmeløysing

› Status og fokus: - Varmeforsyning av bygningar

› Utfordring: - Potensiale og barrierar

3

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG


Enova-konferansen 2013

Kjelder - Aktuell litteratur

4

30 JANUAR 2013

› "Faktastudie. Kostnader for elektrisk og vassboren oppvarming" (COWI AS, 2012)

› "Hensiktsmessig varme- og kjøleløysingar i bygningar" (COWI AS, 2013)

› "Analyse av forenkla vassborne varmeløysingar i større bygningar" (Smedegård, 2012)

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG


Enova-konferansen 2013

Byggjestandardens utvikling

› Myndigheitskrav

› Byggjestandard og energibruk

Varmebehovet samansetnad

5

› Kontorbygg

› Bustadar

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

Kontorbygg 2500 m 2 Oslo

Kjelde: Smedegård, 2012


Enova-konferansen 2013

Varmebehov

› Bustadblokk og einebustad

› VV-behov 50-80 % av varmebehov

› Byggjestandard og temperaturkrav

› Krav til varmeforsyning

› Fokus på energidekning

› Tilpassa løysningar for effektiv tappevannsoppvarming

30 JANUAR 2013

"Normalhus" "Passivhus"

Energibehov [kWh/m²år] el. [%]

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Absolutt Relativt

Kjelder: Faktastudien, VKiB – 2012/13

Romvarme

Ventilasjon

Tappevatn


Enova-konferansen 2013

Varmeforsyning

El.varme

7

› "Norsk kulturarv" innan oppvarmingssystem

› Enkle og fleksible system

› Positiv – investering, drift og funksjon

› Negativ – klima, energiutgifter, energikvalitet

Vassboren varme (VBV)

› Føresetnad for fornybar varmeleveranse

› Positiv – fleksibilitet, komfort, leveringssikkerheit, energiutgifter

› Negativ – investering (tradisjonelt), kompetansekrav

› Lite omfang, kostnad identifisert som hovudbarriere

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG


Enova-konferansen 2013

Rammevilkår for VBV

Einebustad – varmeløysing

8

› Kostnad VBV = 3 x kostnad el.varme

› Varmekonseptet

30 JANUAR 2013

› Inneklimakrav og byggjestandard

› Type varmekjelde

› - 20 % reduksjon ved passivhus (PH)

Kjelde: Faktastudien, 2012


Enova-konferansen 2013

Rammevilkår for VBV

Kontorbygg

› Kostnad som hovudbarriere

9

› Kostnad VBV = 3 x kostnad el.varme

› VBV dyrt?

› om lag 5 % av byggjekostnad

› Kalkyletal

› Potensiale for å redusere hovudbarrieren?

› Kva er status?

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

Kjelde: Faktastudien, 2012

Vassboren

varme


Enova-konferansen 2013

Status VBV - teknisk

Kontorbygg – Vassboren varme i dag

› Omfangsrik

› Utvikling mot forenkla løysing

› Innovasjon innan varmeløysingar

› Enovas eingongskonkurranse

30 JANUAR 2013

10

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

"Noregs mest energieffektive

kontorbygg i 2009"

"Noregs mest energieffektive

kontorbygg" (2011)

"Noregs første ferdigstilte kontorbygg av klasse A"

"Noregs største passivhus kontorbygg"


Enova-konferansen 2013

Status VBV - kostnad

Kontorbygg – kostnadens oppbygnad

11

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

og fleksibilitet

› Varmekonsept og varmeeffekt

› Stor betyding for anleggskostnad

› Dobling av anleggskostnad

› Kva med ”innreiingsfleksibilitet”?


Enova-konferansen 2013

Rammevilkår for VBV

› Ved prosjektering

12

› Innreiingsfleksibilitet

› Inneklimakrav

› Kvalitetskrav

› Fleire vegar til målet?

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

eller

Bustadblokk

Kontorbygg


Enova-konferansen 2013

Rammevilkår for VBV

Maksimalt potensiale på ca. 60 %

13

› Hovudsakleg i planleggingsfase

› Korrekt dimensjonering

› Effektivisere byggjeprosess?

Innovasjon

› Andre varmeelement?

› Distribusjonsløysingar

› Endre leggjemetodar?

› Kontrollere potensialet i marknaden

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

-­‐8 %

-­‐6 %

-­‐ 48 %

-­‐12 % -­‐1 %

-­‐17 % -­‐5 % -­‐2 %

-­‐3 %

-­‐7 %

-­‐9 %

-­‐5 %

-­‐5 %

"Referanseanlegg" "Dagens løysing" "Forenkla løysing"

Konsept


Enova-konferansen 2013

Samanfatning

› Temperaturbehovet i varmebehovet

› Bruke kalkyletal kritisk

› Fokusere på type anleggsfleksibilitet og korrekt varmeeffekt

› Potensiale innanfor innovasjon av varmeløysinga?

14

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG


15

30 JANUAR 2013

VARMEBEHOV OG KRAV TIL VARMEFORSYNING I

ENERGIGJERRIGE BYGG

Spørsmål?

More magazines by this user
Similar magazines