Våra jordprodukter - Borlänge Energi

borlange.energi.se

Våra jordprodukter - Borlänge Energi

Jordprodukter från Fågelmyra för

trädgårds- och fritidsodling

– nu med certifierad kompost


Matavfall blir

JORD

Årligen behandlas ca 12 000 ton utsorterat matavfall från Borlänge,

Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik och Hedemora i komposterings-

anläggningen på Fågelmyra. Det förädlade matavfallet behandlas enligt

certifieringssystemet för kompost för att säkerställa bästa kvalitet.

Komposten används som en näringsrik beståndsdel i anläggningsjord eller i rabattjord.

Komposten luckrar upp, ökar jordens vattenhållande förmåga och levererar näring till

växterna under lång tid.

Anläggningsjord

Lämplig till all slags anläggning som gräsmattor, planteringar och köksland. Innehåller

30 % Fågelmyrakompost, 50 % matjord, 10 % grönkompost/torv och 10 % sand.

Ej ogräsfri. Siktad i 10 mm såll.

Pris lösvikt: 220 kr/m3 Storsäck 0,5 m3 : 190 kr

Storsäck 1 m3 : 320 kr

Rabattjord

Lämplig jord till rabatter, trädgårdsland med mera. Lägg på ett fem cm tjockt lager

på rabatten som ett täcklager, eller mylla ner i befintlig jord. Innehåller cirka 30 %

Fågelmyrakompost, 20 % matjord, 20 % torv, 10 % grönkompost och 20 % sand.

Ej ogräsfri. Siktad i 10 mm såll.

Pris lösvikt: 220 kr/m3 Storsäck 0,5 m3 : 190 kr

Storsäck 1 m3 : 320 kr

Fågelmyrakompost

Används som gödsel och består av 100 % certifierad Fågelmyrakompost.

Blandas med befintlig jord. Komposten är ogräsfri och siktad med 10 mm såll.

Se baksida för odlingsråd.

Pris lösvikt: 220 kr/m3 Storsäck 0,5 m3 : 190 kr

Storsäck 1 m3 : 320 kr


Beställ jord för utkörning

Du kan beställa jordprodukter genom Fågelmyra och få det levererat till

önskad adress.

Telefon: 0243-731 36

Telefontid vardagar: 07–16

Kostnad för utkörning inom Falun och Borlänge

Lösvikt 5–10 m 3 : 715 kr/timme (2008 års pris)

Storsäck 1 m 3 : 300 kr för första säcken, 100 kr för varje säck utöver den första.

Kostnaden för jorden tillkommer. Leverans till en adress.

Kostnad för utkörning utanför Falun och Borlänge enligt överenskommelse.

Leverans sker på torsdagar och fredagar.

Försäljningsställen

Du kan köpa våra produkter på Fågelmyra Återvinningscentral i Borlänge och Falu

Återvinningscentral på Ingarvet i Falun. Personalen på återvinningscentralen hjälper er

med lastning av storsäck. Det kan också bli aktuellt med fler försäljningsställen

och/eller försäljningskampanjer, håll utkik efter annonsering.

Försäljningsvillkor

Priser inklusive moms.

Inbetalningskort medföljer leverans, med 30 dagars betalning.

Med reservation för slutförsäljning och eventuella ändringar.


Råd och anvisningar för användning av

ren Fågelmyrakompost

Gamla gräsplaner

En del Fågelmyrakompost blandas med fyra

delar sand. Lägg ut ett 1,5 cm tjockt lager

på våren. Riv därefter gräsplanen försiktigt

(om gräset är täckt mer än en–två veckor skall

planen vattnas).

Gamla perennrabatter och buskar och träd

Lägg ett 1,5 cm tjockt lager med Fågelmyrakompost

på jorden runt växterna. Lämna

lite luft alldeles intill stammen på träd och

buskar.

Köksträdgårdar och sommarblommor

Fem liter Fågelmyrakompost per kvadratmeter

arbetas in i jorden före sådd/utplantering.

Så aldrig i oblandad kompost.

Anläggning av gräsplaner och plantering av

perenner och små buskar

15 liter Fågelmyrakompost per kvadratmeter

arbetas in i jorden före sådd/plantering.

Så aldrig i oblandad kompost.

Nyplantering av större buskar och träd

Jorden från planthålet blandas med Fågelmyrakompost

enligt förhållandet en del kompost –

sex delar jord (ingen oblandad kompost i botten

på hålet). Efter plantering läggs ett ca två cm

tjockt lager kompost på jorden omkring plantan.

Lämna lite luft alldeles intill stammen.

Drivhusväxter

En del Fågelmyrakompost blandas med fyra

delar torvstö före sådd eller omplantering.

Växtnäring kg/ton kg/m 3 Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper

Totalkväve 14,7 7,3 Organisk substans (% av TS) 50

Nitratkväve 0,06 0,03 pH 6,1

Ammoniumkväve 1,6 0,8 Torrsubstans, TS (%) 50

Totalfosfor 2,7 1,4 Siktstorlek (mm) 10

Lättlöslig fosfor 1,5 0,75 Partikelstorlek (% 5mm) 1,8

Magnesium 1,2 0,6 Volymvikt (kg/m 3 ) 500

Svavel 1,5 0,8 Stabilitet Stabil

Kalcium 11,7 5,8 Konduktivitet (μS/cm) 20

Produktionsanläggning: Fågelmyra, Borlänge Kommun

Produktionsansvarig: Christian Olhans

Ingående råvaror: 12 000 ton matavfall, 1 800 ton trädgårds och träflis

Tillsatsmaterial: Inget

Processhjälpmedel: EM1, mikroorganismer

Certifiering: SPCR152, vilket innebär att ställda kvalitetskrav för insamling, behandlingsprocess

och miljökrav som ställs på slutprodukten med avseende på tungmetaller,

hygienisering, ogräs och synliga föroreningar uppfylls. Certifieringsnummer 276701.

Revidering parameter: 2008-04

Analysresultat: www.borlange-energi.se

Version 3. Senast uppdaterad 2008-04-03. Ansvarig COS

More magazines by this user
Similar magazines