Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

dahl.no

Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

FOU prosjekt

Kabler i rør

a) Trekkekrefter

b) Overføringskapasitet

I delprosjektet Trekkrefter for Kabler i Rør er det utført en

rekke forsøk i full skala hvor forskjellige

kabler er trukket gjennom rørtraséer med ulik geometrisk

utforming og varierende rørmateriale.

- Trekkekreftene økte i snitt 30% når

bøyeradiusen ble redusert fra 2000mm til 600mm.

-Rørets dimensjon har lite å si for trekkekrefter for

enkeltkabler med de fyllingsgrader som her er benyttet (opp

til 70 %).

- Trekkerørene som var forlagt i sand måtte byttes ut i forkant

av forsøkene. Tolkingen i forkant av kabeltrekkingen viste at

anleggskravet til deformasjon (9%) var overskredet. Det var

ingen betydelig

deformasjon på de innstøpte rørene. Den minste røråpningen

var på henholdsvis 57mm og 122mm. Det var nødvendig å

skifte ut deler av rørtraséen før forsøkene kunne starte. De

var lagt med ca 40cm overdeknng

- Ved Rør lagt optimalt spiller forlegning og materiale liten

forskjell på friksjonen.

More magazines by this user
Similar magazines