Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

dahl.no

Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

….Om montering av Rør og deler

Tilstreb at merkingen på røret blir liggende opp – lettere å finne ved senere oppgraving !