SRT 4-2007.pdf - Svensk Rental

svenskrental.se

SRT 4-2007.pdf - Svensk Rental

Ramirent stöder

Världens Barn s. 8

Cramo i

Ryssland s. 8

Lambertsson en av Peabs

verksamhetsområden s. 8

Ny VD på

Alimak AB s. 8

Lännen Tractors tecknar

avtal i Frankrike s. 8

Fortsatt stark

utveckling i SSAB s. 10

Ramirent växer

på Västkusten s. 10

Stora exportframgångar

för Ejendals s. 10

HAKI får

prestigefullt pris s. 10

Atlas Copcos

nya hammarcenter s. 20

Hydroscand flyttar huvudkontoret

och fortsätter växa s. 22

Dubbelt så bra

ljus från Hflex s. 34

Kaeser utmanar

sina konkurrenter s. 38

Gibson Light, väderskyddet

med de stora fördelar s. 38

Nya kraftfulla 5-kilos

Milwaukeehammare s. 44

Kramer löser hanteringsproblem

på bryggeri s. 45

Sammanslagning av Wacker

och Neuson s. 45

Var tredje man har tummen

mitt i handen s. 50

ABS Pumpex ökar

med “Lean”

Sidan: Sidan: 16-18 16-18

Hissnande hjälpmedel

Sidan: Sidan: 28-32 28-32

Polska bygga söker

svenska

svenska investorer investorer

Sidan: Sidan: 42 42

“Återkomsten”

Sidan: Sidan: 48-49 48-49

NUMMER 4-2007 • ÅRGÅNG 6

SRA SRA + + Hyrex: Hyrex:

“Rött, Gult och

Grönt Ljus”

Sidan: Sidan: 14

14


Du vet väl om att Du

kan läsa Svensk `

Rental digitalt på

webben?


E N T I D N I N G F Ö R O C H O M M A S K I N U T H Y R N I N G S B R A N S C H E N

16 ABS Pumpex ökar med “Lean”

ABS Pumpex pumpstillverkning går på högvarv och orsakerna är flera. Man har nyss

tecknat ett stort serviceavtal med Boliden Mineral. Man har dessutom fördubblat

omsättningen och samtidigt sänkt kostnaderna med ca 30 %. I dagarna implementeras

dessutom idé-strömningen “Lean Production” fullt ut på fabriken i Nordmaling.

14 Grönt ljus

för samgående

När Hyrex-Kedjan hölls sitt årliga höstmöte

den 18:e oktober genomfördes den tredje

och avgörande omröstningen avseende

samgående med SRA (Swedish Rental Association).

Ja-sidan fick en majoritet på 87,5

procent av avgivna röster och fullmakter.

Majoritet för ja-sidan i två omröstningar

innebär därmed “grönt ljus” för samgående.

28 Hissnande

hjälpmedel

Bygghissar är ett ganska brett produktområde

om man väger in alla typer av sk

accessutrustning. För olika typer av liftar

är också en typ av hiss för personer eller

material. Men i den här artikeln har vi inriktat

oss på tillverkare av stationära bygghissar

för personer och material.

Lean-tänkande får fäste inom rental

Att göra mer med färre resurser hur går det ihop? Vi ska

minska men samtidigt öka. Det är i grunden det som

budskapet i Lean-filosofin går ut på. Och det är faktiskt

inte så komplicerat som det kan låta. Egentligen handlar

det om rent sunt förnuft. Resursslöseri är kanske något

som inte får så stor uppmärksamhet i en högkonjunktur

då alla bara har för ögonen att försöka svara

upp mot efterfrågan. Men med rätt filosofi och riktigt

agerande kan vi tjäna ännu mera. Lean-tänkande fungerar

egentligen i de flesta sammanhang och många av

oss har kanske anammat principerna sedan länge men

kanske inte i alla sammanhang. Skillnaden är att nu har

tänkandet fått ett namn.

Lean Production, som idéströmningen kallas, har fått

mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Det var

industrin som började ta upp Lean-modellen efter att

den lanserats av Toyota en gång i tiden. I Sverige finns

flera “missionärer” av Lean Production och en av dem

är Hans Reich som på ett förtrollande sätt kan beskriva

filosofin och hur den kan sättas i praktiken. Vid två tillfällen,

och nu senaste i oktober, har han föreläst för

Hyrex-kedjans medlemmar. I framtiden kanske vi får se

att Lean Production även används inom maskinuthyrning.

Tidermans Maskinuthyrning i Göteborg är redan på god

väg. En annan Lean-anhängare är ABS Pumpex

tillverkningsfabrik i Nordmaling. SRT hade förmånen att

besöka fabriken under hösten och fick där en god beskrivning

i hur Lean Production fungerar både i teori och

praktik. Mer om detta hittar du på sidorna 16 till 18.

Sedan förra utgåvan av SRT har en del hänt på

maskinuthyrningssidan. Och den största nyheten är att

våra båda rental-föreningar kommit ett avgörande steg

närmare varandra. Vid Hyrex-Kedjans höstmöte hölls den

sista och avgörande omröstningen gällande sammanslagning

av föreningarna. Ja-sidan fick en klar majoritet

vilket innebär att nu återstår bara det slutgiltiga arbetet

med att lägga upp riktlinjerna och bilda en ny gemensam

förening. I nästa utgåva av SRT hoppas vi kunna

I N N E H Å L L

5 Ledare

7 Kommentar Hyrex

8 Business

9 Kommentar SRA

10 Business

12 Business

14 Reportage: “Rött, gult och

grönt för samgående”

16 Reportage: ABS Pumpex

ökar med “Lean”

20 Konjunkturbarometern

20 Nyheter

22 Nyheter

24 Nyheter

28 Tema: Hissnande

hjälpmedel

34 Nyheter

36 Nyheter

38 Nyheter

41 Nyheter

42 Reportage: Polska byggare

söker svenska investorer

44 Nyheter

45 Nyheter

48 Reportage: “Återkomsten”

50 Nyheter

berätta mer om sammanslagningen och låta företrädare

för de två parterna ge sin syn på farmtiden med en rentalförening

i landet, vad det innebär för kunderna, leverantörerna

och för uthyrarna själva. SRT 5 kommer ett

bli en sk “julnummer” som kommer ut strax innan jul

och lever under hela januari 2008. Men i gällande utgåva

hittar du en rad andra intressanta nyheter i branschen

med allt vad det innebär av förvärv, försäljningar,

produktlanseringar, nya konjunkturbedömningar, information

om lagändringar m m.

Jan Hermansson, Redaktör

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning

5


Majoritet för

ja-sidan vid

Hyrex tredje

omröstning

Snart är året slut och vi går redan mot

mörkare tider. Men som tur är det fortfarande

ljusa tider i vår bransch. Vi är dock

inne i en fas med lite orosmoln på himlen

och det är kanske svårt att bedöma

vilken väg utvecklingen tar med konjunkturen.

Årets höstmöte genomfördes torsdagen

den 18 oktober i Märsta norr om

Stockholm. Mötet samlade ett 80-tal aktiva

medlemmar. Den stora frågan för

dagen var en enad branschförening i

framtiden och samgående mellan Hyrex

Kedjan och Swedish Rental Association.

Vid omröstningen blev det en majoritet

från medlemmarna om en enad

branschförening och deras åsikt var ganska

klar att det är det bästa för branschen.

Nu återstår arbetet för att bilda en ny

förening och att tillvarata samtligas intressen

för att få en förening som i framtiden

kommer att arbeta med branschgemensamma

frågor till gagn för både

uthyrare och leverantörer. Det kommer

med säkerhet att bli en spännande tid vi

går till mötes.

Det är glädjande att medlemstalet

fortfarande ökar, vilket visar att föreningen

har en funktion att fylla. Besök

gärna vår hemsida www.hyrex.org

Roger Sturesson

Ordförande Hyrex-Kedjan

BYGGRENTAL - EN TIDNING

FÖR OCH OM DEN SVENSKA

MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Redaktionsadress

Box 786, SE-191 27 Sollentuna

Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

Besöksadress

Skillingevägen 14A, 192 71 Sollentuna

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Utges av: SCOP AB

REDAKTION

Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com

Anita do Rocio Hermansson,

Mikael Karlsson

Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

KORRESPONDENTER

Ulrika Träff, Örjan Arvidsson, Jim Parsons

ANNONSER

Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90

eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon

08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com

Omslag: ©El-Björn

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 11.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid

få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras

av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2007 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers

produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens

godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är

insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

MÄSS

KALENDER

ConExpo Asia 2007

4-7 december, 2007

Chinese Export

Commodities Fair (CECF)

Pazhou Complex,

Guangzhou, Kina

www.conexpoasia.com

World of Concrete

22-25 januari

Las Vegas Convention

Center, Las Vegas,

Nevada, USA

www.worldofconcrete.com

Samoter 2008

5-9 mars

Verona Mässcenter

Verona, Italien

www.samoter.com

ConExpo Con/Agg 2008

11-15 mars

Las Vegas Convention

Center, Las Vegas,

Nevada, USA

www.conexpoconagg.com

Nordbygg 2008

1-4 april

Stockholmsmässan

Älvsjö, Stockholm

www.nordbygg.se

Maskin-Expo 2008

31 maj - 2 juni

Barkarby, Stockholm

www.maskinexpo.se

SED 2008

13-15 maj

Rockingham Motor

Speedway, England

www.sed.co.uk

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning

7


8

Ramirent stöder

Världens Barn

Ramirent AB stöder i år Radiohjälpens insamling

till Världens Barn. Denna gåva blir

även årets julklapp till Ramirents kunder och

anställda.

Insamlingen för Världens Barn arrangeras

av Radiohjälpen. Nyligen hölls en TVsänd

riksinsamling, där Ramirent bland

många andra företag var med och bidrog

till insamlingen. Årets gala gav över 82 miljoner

kronor.

www.ramirent.se

Cramo i Ryssland

Cramo och Rentakran bildar ett gemensamt

uthyrningsbolag i Ryssland. Cramo, som är

ett av Europas ledande uthyrningsföretag

och Rentakran, som är Rysslands ledande

kranuthyrningsföretag, etablerar en ny gemensam

uthyrningsverksamhet i Ryssland.

Cramo Plc äger 75% av aktierna i det nybildade

bolaget och ZAO Rentakran resterande

25%. Cramo har en option att förvärva

Rentakrans andel under våren 2011.

Det nya företagets verksamhet omfattar

uthyrning av anläggningsmaskiner, med

tillhörande tjänster och service till byggföretag

och kunder inom industrin.

Verksamheten inleds omgående i

Rentakrans lokaler i Moskva, Katarinenburg

och Krasnodar. Målet är en snabb expansion,

tillsammans med kunderna, till andra

större ryska städer. Cramo och Rentakran

räknar med en långsiktigt snabb tillväxt av

byggmarknaden i Ryssland till följd av den

stabila ekonomiska utvecklingen i kombination

med större industriprojekt och de

olympiska vinterspelen 2014 i Sochi.

www.cramo.se

Lambertsson en av

Peabs verksamhetsområden

Lambertsson Sverige AB, som ingår i Peab

Industri, har fått nya finansiella mål. Peab

Industris styrelse har fastslagit detta inför

noteringen på OMX Nordiska Börsen. Målen

omfattar bl a:

• Avkastning på sysselsatt kapital ska

överstiga 18%

• Rörelsemarginalen ska överstiga 9%

• Organisk tillväxt ska överstiga tillväxten

i den underliggande marknaden samt

kompletteras med förvärv.

Lambertsson blir en av Peab Industris tre

verksamhetsområden med extern rapportering.

De övriga verksamhetsområdena är

produktområdet där bl a grus, betong mm

ingår och tjänsteverksamheten som bl a

omfattas av asfaltutläggning, transporter m

m.

www.lambertssons.se

Ny VD på Alimak AB

Skellefteåföretaget Alimak meddelade i

början på november att Rolf J Persson har

tillträtt som ny VD, från den 15 oktober

2007. Rolf ersätter Nils-Erik Häggström,

som hädanefter kommer att arbeta som

ansvarig för affärsområde Industri inom

koncernen, d v s Alimak Hek.

“Jag är stolt över att ha fått förtroendet

att bli ansvarig för den största verksamheten

inom Alimak Hek koncernen”, säger Rolf

J Persson.

”Som ni vet så är Alimak AB ett välskött

företag. Ledning och alla anställda har

gjort ett mycket bra arbete, dock måste vi

bli ännu mer professionella i framtiden för

att säkerställa vår världsledande marknadsposition.”

Rolf har under de senaste 5 åren varit

VD för Franke Futurum och dessförinnan

produktionschef på samma företag. Franke

Futurum är välkänt och ledande tillverkare

av köksfläktar i Skandinavien, med en produktion

på runt 1000 enheter per dag. Rolf

har också över 9 års erfarenhet från Volvo

Lastvagnar AB, inom områden som produktion,

konstruktion, utveckling och kvalitetskontroll.

Med sin bakgrund och erfarenhet

och med en civilingenjörsexamen i maskinteknik,

kommer han att verka för

Alimak Heks fortsatta resultatförbättring

och tillväxt.

Rolf är 42 år gammal och bor med

fru och två barn i Piteå.

www.alimakhek.com

Ny säljchef på

engcon Nordic AB

Med anledning av fortsatt god expansion

väljer nu engcon att omorganisera sälj

och marknadsföringen. I det Nordiska

bolaget engcon Nordic AB anställs Mikael

Barnerud som säljchef. Nuvarande marknadschef

Sten Strömgren går till moderbolaget

engcon Holding AB som

marknadsansvarig, med ett övergripande

ansvar för marknadsföringen/försäljningen

av koncernens samtliga produkter

på samtliga marknader.

Mikael Barnerud är 42 år, född och

uppvuxen i Västernorrland och kommer

närmast från Ericsson där han sedan

2000 arbetat som projektledare, enhetschef

och performance manager.

Barnerud flyttar nu tillsammans med

sin familj om fru och två barn till Strömsund.

Han får till sitt förfogande en avdelning

med drygt 10 produkt- och

eftermarknadssäljare i Sverige, Finland

och Danmark samt två exportsäljare.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Mikael Barnerud, ny säljchef på

engcon Nordic AB.

Engcon Nordic AB omsatte vid senaste

bokslutet 429 miljoner SEK och är

idag världsledande på tiltrotatorer. Företaget

tillverkar och säljer även redskapsfästen,

markvibratorer, skopor & gripar till

grävmaskiner mellan 1,5-32 ton. engcon

Nordic AB har sitt säte, fabrik och huvudkontor

i Strömsund samt säljkontor i Finland

och Danmark.

Engcon Holding satsar fortsatt hårt på

den Europeiska marknaden genom det

nybildade dotterbolaget engcon GmbH

samt med de befintliga bolagen engcon

UK Ltd och engcon Poland Spzoo. Totalt

sysselsätter koncernen ca 140 personer.

www.engcon.com

Lännen Tractors

tecknar återförsäljaravtal

för Frankrike

Lännen Tractors Oy har ingått ett

återförsäljaravtal med franska Sofemat

S.A.S. Sofemat, som ägs av François och

Franck Citarel, är verksamt som återförsäljare

av bl.a. Volvo- och Mecalac i västra

Frankrike.

Sofemat omsatte i fjol ca 63 miljoner

euro och hade 116 anställda. Bolagets

verksamhet omfattar marknadsföring,

försäljning samt eftermarknadstjänster.

Sofemat har åtta egna kontor, två agenter

samt 40 servicebilar. Sofemat säljer

årligen närmare 500 nya maskiner.

Med en årlig totalförsäljning på ca 2

500 maskiner är Frankrike den näst

största marknaden för grävlastare i Europa.

Sofemat har en befintlig kundkrets

som är van vid att använda effektiva

maskiner med mångsidig utrustning. Hos

dessa finns också en efterfrågan på tunga

grävlastare med hög kvalitet, vilket gör

Lännens introduktion på den franska

marknaden naturlig.

Lännens grävlastare uppskattas av

proffsen tack vare den goda driftekonomin

och den höga kapaciteten även

under tuffa förhållanden. De är just dessa

egenskaper som gav Lännen ett utmärkt

resultat i det samnordiska testet som

publicerades i höst.

“Vi har undersökt den franska mark-

naden och kundernas behov i samarbete

med Sofemat i ett par år. Under denna

tid har en del franska kunder haft möjlighet

att testa Lännen-maskinerna. Samtidigt

har vi också utbildat distriktsrepresentanterna.

Kunderna har visat

stort intresse, i synnerhet för maskinens

tekniska egenskaper och förarmiljön i

hytten. Den höga kompetensnivån och

engagemanget hos Sofemat övertygade

oss om att de är den rätta partnern för

oss i Frankrike, säger Timo Huttunen˝, VD

för Lännen Tractors.

www.lannentractors.se

Timo Huttunen, VD Lännen Tractors

OY, skakar hand med Franck Citarel,

VD Sofemat S.A.S., i samband med

att de bägge företagen ingick avtal

om att Sofemat ska sälja Lännen

Tractors produkter i Frankrike.

Foto: Lännen Tractors

Cramo ”vann”

Finnkampen

Strålande väder, stor idrottsfest, kamp in

på mållinjen och en massa nöjda kunder.

Cramos första år som huvudsponsor

kunde inte ha börjat bättre.

Förutom rollen som huvudsponsor

var Cramo också grensponsor i herrarnas

400 meter, damernas stafett 4x100 meter,

damernas längd samt herrarnas

spjuttävling.

Cramo Sveriges VD, Magnus Rosén,

delade ut hederspriset till den svenska

förbundskapten, Thomas Engdahl. Koncernchef

Vesa Koivula delade ut pris för

den första tävlingsdagens bästa finska

kvinnliga prestation, Vanessa Vandy, stav,

och bästa svenska manliga prestation,

Linus Törnblad, höjdhopp.

Herrtävlingen avgjordes först i den

allra sista grenen – 800 m – då det finländska

laget stod som knapp segrare,

med Cramos logotyp på nummerlapparna.

Strax innan hade det svenska damlaget

vunnit sin kamp efter att ha tagit in

första dagens underläge och lyckats gå

förbi i poängsammanställningen.

Cramo hade cirka 500 kunder på

plats och de fick vara med om en

friidrottsfest utöver det vanliga. De cirka

300 gäster som fick plats i Cramos egen

VIP-avdelning fick bland annat träffa åtta

av de tävlande – Robert Kronberg, Alhaji

Jeng, Mattias Sunneborn, Susanna Kallur

och Magnus Arvidsson från det

svenska laget, samt Franz Krueger,

Mikaela Ingbergh och Olli-Pekka Karjalainen

från det finska. Av dessa stod sju

som grensegrare vid tävlingarnas slut och

den åttonde kom tvåa.

www.cramo.se


Tiden är det enda som är rättvist här i

världen. Vi har alla lika mycket av den.

Tiden går lika fort hela tiden. Båda dessa

påståenden är helt korrekta, men det är

inte alltid det känns så. Under de veckorna

som är kvar fram till jul känns det

ofta som att tiden går mycket fortare än

under hösten.

Hela vår bransch kör framåt i full fart.

Konjunkturen är på topp och maskinbristen

är stor hos de flesta. Det ser ut

som att konjunkturen håller i sig ordentligt

in på nästa år, men det tornar upp sig

en del orosmoln vid horisonten.

Bolånekrisen i USA fördjupas och sprider

sig till andra länder. Prisutvecklingen

på bostäder i Sverige planar ut eller minskar.

Några börsbolag har vinstvarnat eller

lämnat sämre resultat än förväntat i sina

kvartalsrapporter. Man kan fundera på

varför en bolånekris på andra sidan av

Atlanten skall påverka vår uthyrning av

maskiner i Sverige. Oavsett om det är en

verklig finansiell kris som gör att svenska

bolag måste dra ned på sina investeringar

eller om det är en medial spridning av

ordet kris som gör att man funderar en

extra gång innan man fattar sitt

investeringsbeslut, så påverkas vi i den

svenska rentalbranschen. Låt oss hoppas

att den minskning vi ser komma inom

de närmaste åren blir en ”snäll” och kortvarig

svacka.

Den 18 oktober hade Hyrex sin tredje

och avgörande omröstning om en sammanslagning

med SRA. Kravet var att

man skulle få 75 procents majoritet. Detta

överträffades med råge. Nu börjar ett stort

arbete med diverse olika frågor. De flesta

av dessa har varit diskuterade i olika arbetsgrupper

tidigare men nu skall de beslutas.

Under senvåren, sommaren och hösten

kan man säga att vår bransch tagit ett

ordentligt steg in i utbildningssektorn.

Liftutbildningarna har varit mycket omfattande

hos många av våra medlemmar.

Utbildningarna genomförs i enlighet med

kursplanen som arbetats fram i LUR (Liftutbildningsrådet).

Jag har pratat med

några kunder som haft sina medarbetare

på kurs hos några olika uthyrare och de

är samtliga nöjda. De är positiva till

kursernas innehåll och det faktum att

branschen tagit sitt ansvar och varit drivande

i framtagandet av en gemensam

“Advent

betyder

ankomst”

Kenth Sturesson, ordförande i

Swedish Rental Association

kursplan.

Arbetet med revideringen av vår kodplan

rullar vidare. Jag är full av beundran

för de personer som med stort engagemang

träffas med jämna mellanrum och

reviderar rentalkoder. De utför ett arbete

som av många skulle betraktas som tråkigt,

men vi vet alla att ett fungerande

kodsystem är en förutsättning för att man

skall ha ordning och reda. I de flesta andra

länder har varje företag sitt eget unika

system, men de ser fördelarna med att ha

ett gemensamt system som även är känt

av kunderna. Det pågår ett arbete inom

ERA att enas om ett kodsystem för rentalbranschen

i Europa. Vi har naturligtvis

visat det svenska systemet och intresset

har varit stort. Låt oss hoppas att det

inte blir för mycket politik i frågan utan

att man kan enas om det mest genomarbetade

systemet i Europa.

Advent kommer av det latinska ordet

adventus och betyder ankomst. För barn

(och vuxna) som väntar på tomten med

tindrande ögon kan det nog kännas som

att advent borde betyda väntan. Nu väntar

vi inte bara på ankomsten av jul utan

även en del andra ankomster. Vi väntar

på ankomsten av en ny gemensam

branschförening. Vi väntar på resultatet

av arbetet att ta fram en relevant

marknadsmätning av branschen. Vi väntar

däremot inte på ankomsten av en eventuell

konjunkturnedgång. Kalle Anka på

julafton klockan tre kommer snabbare än

du anar.

Kenth Sturesson

Ordförande Swedish

Rental Association

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning

9


10

Fortsatt stark utveckling

i SSAB

SSAB presenterar återigen ett starkt resultat

för tredje kvartalet. Försäljningen

uppgick till 13686 (7020) Mkr, varav 5838

Mkr hänför sig till förvärvet av nordamerikanska

stålbolaget IPSCO. Resultatet

före avskrivningar (EBITDA) och poster av

engångskaraktär uppgick till 2956 (1289)

Mkr.

Den enskilt största händelsen under

kvartalet var att SSAB slutförde förvärvet

av IPSCO. Under kvartalet har mycket

arbete lagts ner på att föra de två företagen

samman och IPSCO är nu organisatoriskt

helt införlivat med SSAB. Förvärvet

av IPSCO lägger grunden för en fortsatt

stark utveckling för SSABs nischprodukter.

www.ssab.se

Ramirent växer på

Västkusten

Maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB

utökar sin verksamhet genom förvärvet

av J & J Maskinuthyrning i Stenungsund.

Förvärvet trädde i kraft den 1 oktober.

J & J Maskinuthyrning har en mångårig

bakgrund inom byggbranschen och

har bedrivit maskinuthyrning i Stenungsund

sedan fyra år tillbaka. Företaget är

väl etablerat på orten.

“Förvärvet ligger helt i linje med

Ramirents strategi att utöka verksamhe-

ten på utvalda orter. J & J Maskinuthyrning

har sin placering i ett industriellt

intressant område. Genom att vi har

hittat de bästa lokala krafterna stärker vi

Ramirent-familjen ytterligare, säger

Ramirents vd, Mikael Öberg.

www.ramirent.se

Stora exportframgångar

för Ejendals

Ejendals export och etablering på nya

marknader är en stor succé. Exporten

ökar med närmare 60 procent. Statistiken

från det nyss avslutade verksamhetsåret

talar ett tydligt språk och stärker företaget

i dess fortsatta satsning på de

Centraleuropeiska och Skandinaviska

marknaderna.

“Det är med stor tillfredställelse vi för

tredje året i rad upplever en kraftig ökning

av exporten. Vi har medvetet gått in

för att växa internationellt och målsättningen

är att fortsätta öka omsättningen

på nya marknader. Våra handskar och

skor håller högsta kvalitet och vi har kapacitet

att förse en allt större kundkrets

med våra produkter, säger vd Per-Olof

Ejendal.

Ejendals kommer under det nyss påbörjade

verksamhetsåret ytterligare öka

sin satsning på exporten. Detta görs i linje

med företagets uttalade mål att till 2010

öka den totala omsättningen från dagens

587 miljoner till en miljard kronor.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Hittills har Ejendals bland annat upprättat

nya försäljningskanaler och rekryterat

en försäljningschef i Centraleuropa.

Man har anställt flera personer i till exempel

Norge och tecknat samarbetsavtal

i Storbritannien.

“Även verksamheten i dotterbolaget

i Finland går mycket bra och man har

stora förhoppningar om ytterligare stora

internationella ordrar. Den norska marknaden

växer fortfarande starkast, men

potentialen i Centraleuropa är enorm.

Framförallt Storbritannien och Tyskland

är kraftigt på gång”.

www.ejendals.se

HAKI får

prestigefullt pris

Business Initiative Direction, BID, är en

världsomspännande organisation med

uppgift att bl a utveckla och värdera internationella

tillverkares kvalitetsarbete.

BID delar, via International

Star Award, ut priser till företag

som utmärkt sig ifråga

om kvalitetsarbete. Nyligen

tilldelades HAKI AB en

kvalitetsutmärkelse i kategorin

Guld. Nominerade röstas

fram med hjälp av ett

stort antal före detta vinnare

av utmärkelsen. De slutliga

vinnarna utses av en speciell

kommitté inom International

Star Award. Många

olika typer av kriteria ligger

till grund för bedömningen. Man tittar bl

a på de nominerades kommunikation

med marknaden, ledarskap, kundernas

åsikter om tillverkaren, planering- och

beslutsfunktioner, bench marketing, information

och dataanalyser, personalsituationen,

löpande utbildning av personal,

produktutveckling, tillverkning,

administartion och finansiella rutiner, lönsamhet

och resultat samt kvalitetscertifiering.

HAKI AB mottog priset på

InterContinental Hotel i Geneve den 22:a

oktober. HAKIs exportchef Bernard

Podlinski representerade företaget vid utnämningen.

Vi passar på att gratulera

HAKI till det fina priset.

www.haki.se

Nedan tar HAKIs exportchef Bernard

Podlinski (höger) emot priset från

BIDs vd och CEO Jose E. Prieto vid

utdelningen i Geneve.


12

Ramirent först ut

med certifierade

tekniker

Arbetet som kran- och hisstekniker är

tungt och ansvarsfullt och förenat med

vissa risker. Det ställs höga krav på den

enskildes kompetens och medvetenhet

när det gäller riskbedömning och säkerhet.

Därför satsar Ramirent på att utbilda

företagets cirka 30 tekniker runtom i landet.

Ramirent har tagit fram ett utbildningsprogram

som bland annat innefattar

kurser i fallskydd, livräddning på hög

höjd, elsäkerhet, hjärt- och lungräddning,

säkra lyft och arbetsmiljö på fält.

Nu har Ramirents första kran- och

hisstekniker genomfört hela utbildningen

och därmed fått sina certifikat.

Hittills är Ramirent ensamt om att

certifiera sina tekniker, men företagets

arbetsmiljösamordnare, Kurt Andersson,

hoppas att andra företag följer efter.

“Jag ser gärna att fler i branschen

följer vårt exempel. Då får vi säkrare arbetsplatser

över lag, en ökad kompetens

inom yrket och förhoppningsvis kan vi

också attrahera fler till yrket. Ännu finns

inget lagkrav på den här sortens

utbildningar. Men det är viktigt att vi i

egenskap av leverantör tar ett steg framåt

för att höja kompetensen och förhoppningsvis

bidra till att antalet tillbud minskar”.

www.ramirent.se

Peab Industri förvärvar

norrländsk

maskinverksamhet

Peab Industri har förvärvat samtliga aktier

i Engströms Grävmaskiner AB i Boden.

Bolaget är verksamt inom maskintjänster

i Norrbotten och har 34 anställda.

Omsättningen under 2006 uppgick till 45

Mkr.

Verksamheten kommer att konsolideras

i verksamhetsområde Tjänster fr o m

det fjärde kvartalet 2007.

“Det är glädjande att vi kunnat förvärva

Engströms Grävmaskiner och därmed

etablerar maskinverksamhet i Norrland.

Vår strategi är att fortsatt förvärva

välskötta bolag med stark lokal ledning

och stabil lönsamhet”, säger Mats O

Paulsson, VD i Peab Industri.

Under året har Peab Industri totalt

förvärvat sju företag som tillsammans

omsatte omkring 500 Mkr under 2006.

www.peab.se

Cramo förvärvar

Skanskas dansk

uthyrningsverksamhet

Cramos helägda, danska dotterbolag

Cramo A/S, har förvärvat uthyrningsverksamheten,

inklusive personal, maskiner

och externa kundkontrakt från

Skanska i Danmark. Cramo räknar med

att förvärvet kommer att tillföra en hyresvolym

på minst 100 MDKR (13,5

MEUR)årligen. I överenskommelsen ingår

även ett pan-nordiskt samarbetsavtal

mellan Cramo och Skanska på koncernnivå.

Förvärvet är ett led i Cramos ambition

att växa på den nordiska marknaden,

samtidigt som Skanska tillkännagivit

att man avser avyttra sin danska

byggverksamhet.

”Överenskommelsen har stor betydelse

för båda parter som en del i ett förstärkt

samarbete på koncernnivå” säger

Göran Carlson, vice koncernchef i Cramo.

”Det Pan-nordiska samarbetsavtalet kan

tillföra betydande volymer redan på kort

sikt. Förvärvet kommer även att förstärka

vår möjlighet att driva på den fortsatta

konsolideringen av den danska, relativt

fragmenterade marknaden.”

Nittio procent av omsättningen i den

övertagna verksamheten avser intern uthyrning

till Skanskas danska byggverksamhet.

Rörelsen är lokaliserad till Århus,

Odense och Tåstrup. Uthyrningsflottan

innefattar ett brett sortiment av cirka

3.000 produkter. Parterna är överens om

att inte uppge köpeskillingen.

Cramos verksamhet i Danmark växer

snabbt. Hittills i år har man öppnat sex

nya uthyrningsdepåer och har därmed

totalt 16 stycken. Genom förvärvet av

Skanskas danska modulverksamhet,

Consite, under 2004 och nu även deras

bodar är Cramo Danmarks ledande

uthyrningsföretag inom det produktområdet.

Det uttryckliga målet är att vara

en av de två största inom såväl maskinuthyrning

som uthyrning av flyttbara lokaler.

www.cramo.se

Sverige tog hem

hedersvärd andraplats

i Caterpillars

förartävling

Holländaren Peter Van Schaik vann den

10:e årliga Caterpillar-förartävlingen som

arrangerades 2-5 oktober i Málaga, Spanien.

Van Schaiks landsman Jan-Maarten

Schuurman kom på andra plats tätt följd

av Christer Persson från Sverige på tredje

plats (th. på bilden ovan). Resultaten tillkännagavs

på fredagen under galamiddagen.

Återigen var Sverige med

i toppstriden som lag. Vann gjorde Nederländerna

följda av Sverige och Tyskland

på andra respektive tredje plats. Ett stort

grattis till team Sverige för en lyckad insats.

www.pon-cat.com

Ny handbok om fukt

“Fukt. Byggvägledning 9” är en handbok

i anslutning till Boverkets byggregler som

nu kan rekvireras från AB Svensk Byggtjänst.

Detta är en fristående uppföljning

till tidigare del om fukt i serien Byggvägledning.

Innehållet i ”Fukt. Byggvägledning

9” ansluter till de ändringar av

avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR12

som redan införts och gäller från den 1 juli

2006, med övergångsregler fram till den 1

juli 2007. De nya reglerna i BBR angående

fukt är uppbyggda på ett helt annat sätt än

tidigare vilket i praktiken innebär att man

nu måste göra en fuktsäkerhetsprojektering.

I Byggvägledningen ges principerna

för hur detta skall göras för olika

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

byggnadsdelar och hur man då skall hantera

risker och funktionskrav. Boken kostar

395 kr exklusive moms.

Svensk Byggtjänst är ett av byggbranschens

ledande informationsföretag. Sedan 1934 har

Svensk Byggtjänst samlat in, strukturerat och

sålt den information som krävs för att planera,

konstruera, bygga och förvalta hus och

anläggningar.

www.byggbokhandeln.com

Inga planer på återinförande

av ROTavdraget

90 procent av hushållen skulle hellre köpa

vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag

för en del av kostnaden. Ett höjt

och permanent ROT-avdrag är en lösning

som alla inblandade gynnas av, anser Sveriges

Byggindustrier (BI).

Regeringen har inga planer på att återinföra

ROT-avdraget, säger både statsministern

och finansministern. Det sade deras

företrädare också. Som skäl anger Fredrik

Reinfeldt att han inte vill elda på konjunkturen

i byggsektorn.

“Vi förstår oron för att inflationen ska

påverkas. Men problemet som ska hanteras

med hjälp av ROT-avdrag är

privatpersoners köp av svarta tjänster. Regeringen

fortsätter att resonera fel när de

ser avdraget som en sysselsättningsåtgärd.

Ett permanent ROT-avdrag är en åtgärd för

att motverka svartarbete”, säger Björn

Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på

Sveriges Byggindustrier (BI).

En undersökning från Industrifakta visar

att merparten av hushållen föredrar vita

hantverksarbeten. Vidare framkommer att

de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993

har inneburit att ungefär 2 miljarder kronor

per år har förts över från den svarta sektorn

till den vita.

“Av den summan utgör cirka 850 miljoner

kronor ökade intäkter för staten i form

av olika skatter (moms och arbetsgivaravgifter).

Om staten fick en sådan

intäktsökning kan den välja att använda

pengarna till olika offentliga utgifter. För 850

miljoner kronor kan staten få exempelvis

2.100 nya lärartjänster, 9.500 höftledsoperationer,

2.800 heltidstjänster inom hemtjänsten,

förbättring av 21 mil väg, ombyggnad

av 123.000 kvadratmeter skollokaler

(2.000 klassrum) eller 9.000 platser inom

förskoleverksamheten”, konstaterar Björn

Wellhagen.

I en annan undersökning gjord av

samma företag framkommer också att statens

intäkter i samband med tidigare ROTavdrag,

i form av moms på arbete och material

samt arbetsgivaravgifter, var 3,5

gånger större än kostnaden för beviljad

skattereduktion.

“Det finns flera skäl att bekämpa svartarbete.

För byggbranschen är sunda

marknadsvillkor ett övergripande mål och

svartarbeten snedvrider konkurrensen till

nackdel för seriösa företag. För staten innebär

svartarbete undanhållande av skatter.

För hushållen innebär vita arbeten att de

kommer i ett säkrare avtalsförhållande.

Hantverkarna får i sin tur ordnade

anställningsförhållanden och kommer i

åtnjutande av och bidrar till välfärds-

systemet. Ett höjt och permanent ROTavdrag

är en lösning som alla inblandade

gynnas av. Så tänk om, regeringen, uppmanar

Björn Wellhagen.

www.bygg.org

Sverige bygger så in

i Norden få bostäder

Sverige bygger minst antal bostäder i Norden

i förhållande till sin befolkning och har

så gjort ända sedan millennieskiftet. Nivån

på bostadsbyggandet i Sverige är oroväckande,

anser Sveriges Byggindustrier (BI).

Island toppar statistiken med 12,9 påbörjade

lägenheter per 1.000 invånare under

2006. I Norge är motsvarande tal 7,2, i

Finland 6,5 och i Danmark 5,0 medan

Sverige endast kommer upp i 4,9 lägenheter

per 1.000 invånare.

“Den svenska noteringen är delvis en

sanning med modifikation. Påbörjandet av

ungefär 7.000 lägenheter flyttades till före

senaste årsskiftet för att komma i åtnjutande

av statliga subventioner. Utan denna

engångseffekt hade skillnaden mot de andra

nordiska länderna varit ännu större det

senaste året. Påbörjandet hade då sjunkit

till 4,2 lägenheter per 1.000 invånare i

Sverige”, säger Björn Wellhagen, ansvarig

för bostadsfrågor på BI.

Antal påbörjade lägenheter

per 1 000 innevånare

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Island

5,7

6,2

8,1

9,3

9,5

15,1

12,9

Norge

5,1

5,5

5

5

6,5

6,9

7,2

Danmark

3

3,9

4,4

5,1

5,1

5,4

5,0

Finland

6,2

5,3

5,4

6

6,2

6,6

6,5

Sverige

1,9

2,2

2,1

2,5

3,1

3,5

4,9

Källa: Statistikmyndigheterna i respektive länder

I absoluta tal har Finland påbörjat byggandet

av flest lägenheter de senaste sju

åren; 220.000. I Norge har det påbörjats

190.000 lägenheter under perioden

medan det i Sverige rör sig om 182.000.

Danmark följer därefter med 170.000 och

våra västligaste grannar Island har påbörjat

knappt 20.000 lägenheter.

“Nivån på bostadsbyggandet i

Sverige är oroväckande. I såväl ett nationellt

som ett internationellt perspektiv

bygger vi få bostäder. Dagens nivåer, som

sett i ett kort perspektiv har ökat påtagligt,

är fortfarande låga i ett längre perspektiv.

Ökningen har skett från extremt

låga nivåer i mitten av 1990-talet. Historiskt

sett har det påbörjats ungefär

53.000 lägenheter per år sedan 1940. För

att återfinna ett påbörjande på denna nivå

får vi gå tillbaka till 1991”, konstaterar

Björn Wellhagen.

Efterfrågan på bostäder överstiger

idag utbudet i framför allt tillväxtorterna

och skapar en bristsituation på bostadsmarknaden.

Arbetsmarknaden påverkas

också eftersom möjligheterna till

flyttningar begränsas. I slutänden blir tillväxten

lidande av dessa brister.

“Situationen på bostadsmarknaden

skärps framöver. Det finns en puckel på

1,2 miljoner ungdomar som ska ta sig ut

på arbets- och bostadsmarknaden de

närmaste tio åren, vilket höjer efterfrågan

på bostäder ytterligare”, avslutar

Björn Wellhagen.


Göteborg

031-761 48 30

Hyresmaskiner Sverige AB

Malmö

040-631 48 00

www.savehyr.se

Sölvesborg

0456-44 48 20


14

När Hyrex-Kedjan

hölls sitt årliga

höstmöte den 18:e

oktober genomfördes

den tredje och

avgörande omröstningen

avseende

samgående med

SRA (Swedish Rental

Association). Jasidan

fick en majoritet

på 87,5 procent

av avgivna röster

och fullmakter.

Majoritet för jasidan

i två

omröstningar innebär

därmed “grönt

ljus” för “skarpa”

diskussioner om ett

samgående.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

“Rött, gult och grönt

ljus för samgående”

“Efter två omröstningar med majoritet för ja-sidan

förefaller det med andra ord att medlemmarnas tydliga

åsikt är att det bästa för branschen är att endast

ha en branschförening”, säger Roger Sturesson

som är ordförande i Hyrex-kedjan.

Men frågan om samgående har inneburit en

lång mognadsprocess som har sina rötter långt

tillbaka i tiden. I den svenska rentalbranschen

har det funnits lite av två läger sedan länge. Dels de

riktigt stora aktörer på ena sidan och på den andra de

små och medelstora maskinuthyrarna.

Många medlemmar,

många åsikter

Man kan tycka att vägen till ett samarbete eller sammanslagning

egentligen inte borde varit så krokig när maskinuthyrarna

oavsett storlek egentligen sysslar med samma

sak. Men teori är inte alltid samma som praktik. Det är

samtidigt viktigt i en förening som Hyrex, med många

mindre aktörer, att visa respekt för allas åsikter och det

har man gjort. Och är man 72 medlemmar så varierar

åsikterna och då tar det tid att komma fram till gemensamma

beslut. Även om nu majoriteten röstat ja för ett

samgående med SRA och att fördelarna överväger nackdelarna

så finns trots allt en mindre grupp medlemmar

som tycker motsatsen. En åsikt som

måste respekteras och beslutet måste få

“sjunka in” så att den kommande förändringen

även på sikt kan accepteras

bland de som röstat nej.

Att de båda föreningarna enats innebär

att hindren röjts undan. Nu återstår

arbetet som skall ta föreningarna fram

till en gemensam plattform och bildande

av en förening. En särskild arbetsgrupp

med deltagare från båda föreningarna har

funnits sedan länge och som arbetat hårt

med frågan om ett sammangående.

Bland annat finns olika krav som skall

uppfyllas och det är denna arbetsgrupp

som kommer att knyta ihop de båda föreningarna

slutgiltigt. Den officiella sammanslagningen

antas ske någon gång

under nästa år.

“Viktigt med

öppenhet och transparans”

SRA som förening är de som drivit frågan

om ett samgående starkast. Hyrex,

som representerar de små och medelstora

maskinuthyrarna, har som sagt varit

kluvna i sin inställning till sammanslagningen.

“En ganska stor andel av våra medlemmar

har nog sedan länge varit positiva och sett främst

fördelar med ett samgående med SRA. Men formerna

för sammanslagningen har varit viktiga. För en del andra

inom föreningen har beslutet behövt växa till sig, säger

Sune Almqvist som är en av förgrundsgestalterna för

Stå-uppkomikerns Thomas Oredsson

underhöll.

Hyrex-kedjan.

“När omröstningarna genomförts och ja-sidan fått

majoritet är det mycket viktigt att gå vidare med största

öppenhet och transparans både inom Hyrex och mellan

Hyrex och SRA. Det “jakande” beslutet har, som Sune

säger, växt fram under långt tid och är kanske till viss del

relativt skört”, inflikar Hyrex ordförande Roger Sturesson.

“Nu börjar det verkliga arbetet att bilda en ny förening.

Vilket innebär att tillvarata och tillfredställa samtliga

intressen för att få en förening som i framtiden kommer

att arbeta med branschgemensamma frågor som skall vara

till gagn för både uthyrare och leverantörer”, tillägger Sune.

Rött, gult och grönt ljus

Frågan om samgående har som sagt stött och blötts länge

och för drygt två år sedan beslutade man inom Hyrex att

genomföra en omröstning. Utfallet på den första omröstningen

blev klart rött ljus och utföll med majoritet för

nej-sidan. I samband med Byggmaskinmässan i Göteborg

i år höll man omröstning nummer 2. Nu slog ljuset om

till gult på väg mot grönt och ja-sidan vann, men en avgörande

omröstning behövdes. Denna genomfördes som sagt

den 18:e oktober vid Hyrex höstmöte vid Arlanda Hotellby

i Märsta.

Men Hyrex-kedjans höstmöte handlade

inte bara om

samgåendet med SRA. I

vanlig ordning hade man

en god stämning med

“högt i tak”. På eftermiddag

fick mötesdeltagarna

lyssna till ett föredrag om

Hans Reich.

Lean Production av Hans Reich (om Lean

se sidan 18).

Begreppet Lean Production anammas

av allt fler inom svenskt näringsliv och nu

är tänkande på väg in i maskinuthyrningsbranschen.

Bland annat står uthyraren

Tidermans i startgroparna för att satsa på

“Lean-tänkandet”.

De Lean-frälsta talar om en sammanhängande

japansk filosofi som kan halvera

kostnaderna och rädda produktionen

kvar i Sverige. De mer sansade talar om

att börja med ordning och reda.

Hans Reich har blivit något av rörelsens

profet i Sverige. Som direktör på

kompetensutvecklingsprogrammet Prodesign

och tillika styrelsemedlem i nätverket

Lean Forum åker han landet runt

och missionerar.

“Lean Production är mycket mer filosofi

än teknik. Det tog många år för mig att

förstå tänkesättet”, säger han i ett uttalande.

Efter Hans Reich föreläsning var det dags för Hyrex

kvällsövningen som genomfördes sedvanligt med en god

middag och diverse olika upptåg. Ett mycket uppskattat

inslag var stå-uppkomikern Thomas Oredsson.

www.hyrex.org


16

ABS Pumpex öka

pumpstillverkningen har flyttats till ABS Pumpex fabriker

på Irland. Tillverkningen av avloppspumpar dominerar

inom företagsgruppen men det är läns- och slampumparna

som just nu står för den största ökningen.

ABS Pumpex pumptillverkning

går på

högvarv och orsakerna

är flera. Man har nyss

tecknat ett stort

serviceavtal med

Boliden Mineral. Man

har dessutom fördubblat

omsättningen och

samtidigt sänkt kostnaderna

med ca 30 %.

I dagarna implementeras

dessutom idéströmningen

“Lean

Production” fullt ut på

fabriken i Nordmaling.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik ligger “navet”.

Nordmaling kan tyckas en liten obetydlig plats längs

E4:an. Men här är navet för ABS Pumpex läns- och

slampumpars utveckling och tillverkning.

10 000 läns- och slampumpar per år

Fabriken har och har haft en fin utvecklingskurva under

de senaste åren. Efterfrågan på ABS Pumpex pumpar ökar

och under årets första sex månader i år hade man tillverkat

mer pumpar än under hela 2005. Årsproduktionen

på fabriken, där 60 anställda arbetar 2-skift, ligger på 10

000 pumpar. Ungefär 1000 av dessa är stora pumpar.

Hela 90 procent av produktionen exporteras. Flest

pumpar säljer man till länderna i Europa men under de

senaste två åren har försäljningen ökat markant även i

USA, Kanada och delar av Sydamerika. Man är representerade

i mer än 70 länder.

Fabriken i Nordmaling, som ligger alldeles utmed

Bottniabanan, har en lång tradition av pumptillverkning

i väggarna. 1950 startade tysken Helmut Fischer pumptillverkning

här. Fischerpumparna blev ett begrepp i landet.

Tidigare tillverkades både avloppspumpar samt länsoch

slampumpar i Nordmaling med sedan 2006 fokuserar

fabriken enbart på läns- och slampumpar. Avlopps-

“Våra pumpar håller i evighet”

ABS förvärvade Pumpex 1986 och bildade ABS Pumpex

2005 som i sin tur ingår i Cardo-koncernen som till stora

delar ägs av investmentbolaget Incentive. Cardo omsätter

idag omkring SEK 10 miljarder varav ca SEK 3 miljarder

avser tillverkning av olika typer av pumpar.

ABS Pumpex sortiment av läns- och slampumpar är

omfattande och består av ett 20-tal olika standardmodeller

på 1-60 kW, från den minsta med en pumpkapacitet på

150 l/min till den största med en kapacitet på 20 000 l/

min. Alla dessa modeller tillverkas i Nordmaling.

Fabriken i Nordmaling är en uppskattad arbetsgivare

på orten. Man har idag en kö på upp till 30 personer som

vill börja arbeta här och personalomsättningen är mycket

låg. ABS Pumpex platschef Ulf Bergström berättar med

entusiasm om den hög kompetensnivån ute på “golvet”.

“Våra anställda tar ett fantastiskt ansvar och är mycket

delaktiga i produktionen vilket direkt hör samma med att

vi näst intill aldrig får några reklammationer. De verkar

som om vår pumpar håller i evighet”, säger Ulf med ett

leende.

I princip tillverkar fabriken i Nordmaling allt själva

och all bearbetning gör inom fabrikens väggar. Det är bara

gjutgodset som köps. De små pumparna serietillverkas

medan stora pumpar tillverkas och monteras manuellt.

Samtliga pumpar testkörs noggrannt innan leverans. Varje

pump dokumenteras i detalj och så har man gjort ända

sedan 1950 då pumparna hette Fischer. Idag har denna

dokumentationsprincip blivit en del av fabrikens ISO


med “Lean”

9001-arbete. Man är också miljöcertifierade enligt ISO

14001.

De produkter som tillverkas i Nordmaling och även

de produkter som tillverkas vid ABS andra fabriker fraktas

till ett centrallager i Luxemburg. Detta har att göra

med den omfattande exportförsäljningen och Luxemburg

ligger centralt i Europa. Mindre lager finns dock på fabriken

i Nordmaling och vid ABS fem egna serviceverkstäder

runt om i landet.

Serviceavtal med Boliden Mineral

På tal om kunder så är maskinuthyrarna en mycket viktig

kundgrupp för ABS Pumpex. Man är medlemmar

i både Hyrex-kedjan och Swedish

Rental Association. Till större och mera

specialinriktade projekt hyr man även ut

pumpar. Men i huvudsak arbetar man med

ren försäljning. Man har också ett antal större

bygg-, anläggning och industrikunder. Ett

exempel är Boliden Mineral.

Nyligen tog ABS Pumpex hem ett

serviceavtal av den större digniteten med

Boliden Mineral i Garpenberg. ABS Pumpex

har i cirka i ett års tid tillsammans med andra

leverantörer förhandlat om servicekontraktet.

Anledning till upphandling är att

Boliden tidigare har köpt och servat pum-

par för ett par miljoner kronor och hoppas

nu sänka denna kostnad genom ett servicekontrakt.

Servicen kommer i första hand att

genomföras av ABS serviceverkstäder i Karlstad

och i Johanneshov. Boliden Mineral i

Garpenberg har idag ca 160 pumpar.

Med anledning av det tecknade serviceavtalet hade

Samtliga pumpar testas

nogrannt innan de lämnar produktionen

i Nordmaling.

både Boliden Mineral i Garpenberg och Aitik-gruvan samt

Boliden Mekaniska Verkstad inbjudits till Nordmaling tillsammans

med SRT. Boliden Mineral i Garpenberg representerades

av gruvservicechef Sören Lindman och

arbetschef Reidar Eriksson. Representant för Aitik-gruvan

och inköpare för Boliden Mineral var Olof Boman.

Boliden Mekaniska Verkstad representerades av Leif Alnkvist

och Torbjörn Nygren.

I gruvdrift är bortforsling av vatten en mycket viktig

arbetsuppgift som varje år kostar stora summor för

gruvbolagen. Kan detta arbete effektiviseras finns stora

summor att tjäna.

Rolf Magander från ABS Pumpex har

tillsammans med andra inom företaget spelat

en nyckelroll i utarbetandet av det nya

serviceavtalet med Boliden Mineral.

“Vi är mycket glada över serviceavtalet

och vi vet att detta kommer att leda till ökad

effektivitet för Boliden Mineral både i fråga

om kostnader och mängd pumpat vatten”,

säger Rolf Magander.

Höga metallpriser

ger fart i gruvan

Svensk gruvnäring upplever just nu ett kraftigt

uppsving främst tack vare ökningen av

metallpriserna. Men att arbeta med gruvdrift

innebär att man måste vara förutseende

och allt måste planeras i minsta detalj

för att dels bibehålla lönsamhet och dels se

till att gruvan är säker. Gruvdrift innebär

också mycket stora investeringskostnader

och att starta upp brytning i nya täkter, som

nu är fallet både i Garpenberg och Aitik föregås av enorma

investeringar. Därför är dagens stora intäkter avgörande

för den fortsatta driften. Under den senaste månaden levererade

Garpenberg-gruvan en vinst på 111 miljoner

kronor. Även Aitik-gruvan har en mycket bra avkastning.

Sören Lindman från Garpenberg berättar att man med

befintliga och nya täkter beräknar att det i nuläget finns

malm för minst 15 till 20 års brytning i Garpenbergsområdet.

Gruvan mäter idag 1100 meter på djupaste stället.

I Aitik-gruvan, som är ett 3 km lång, 1,5 km brett och

330 m djupt dagbrott, är utsikterna ännu bättre. Olof

Boman berättar att man just nu ligger i startgroparna för

en omfattande ombyggnation för att kunna öka effektiviteten

med omkring 30 procent. I mars skall 2010 skall

det mesta vara klart. Och här kommer man, som i

Garpenberg, ha ett mycket stort behov av länspumpar.

“Lean är modellen”

För att svara upp mot ökad efterfrågan och konkurrens

på marknaden är det viktigt att hitta rätt formel för lönsamhet

och en väl fungerande produktion. ABS Pumpex

fabrik i Nordmaling har valt samma väg som Toyota genom

den välkända metoden “Lean Production”.

ABS Pumpex platschef Ulf Bergström gav en rundvandring

i produktionslokalerna i Nordmaling. Från vänster

Torbjörn Nygren, Sören Lindman, Reidar Eriksson, Ulf,

Rolf Magander, Lars Arctaedius, Leif Alnkvist och Jan

Ekeroth.

Ulf Bergström, platschef vid ABS

Pumpex fabrik i Nordmaling.

Gruvservicechefen Sören Lindman

berättade om Boliden Minerals gruva

i Garpenberg.

Olof Boman berättade om Aitik-gruvan

och arbetar med inköp inom

Boliden Mineral.

Det är en omväxlande tillverkning vi

ABS Pumpex fabrik i Nordmaling,

automatisk bearbetningsmaskiner

varvas med manuellt arbete.

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning

17


18

Kocken

Anders Orre på

Olofsfors Herrgårdsrestaurang

höll itrådarna i köket.

Från vänster Lars Arctaedius, Torbjörn,

Olof Boman, Sören Lindman,

Reidar Eriksson pch kocken Anders

Orre.

Anders Orre, Leif Alnkvist och Rolf

Magander djupdyker i kulinariska

ingredienser.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Men vad handlar det om? Lean produktion är en

idéströmning inom fast industri som utgår från ständig

effektivisering av processer och att göra mer med mindre

resurser. Industriforskning och Utveckling, IVF, har beskrivit

vad Lean Production egentligen innebär:

Alltför många företag tycks tro att Lean Produktion

enbart handlar om produktionsflöden. Men det är bara

en del. Utmaningarna ligger i att verkligen ta tillvara

potentialen hos den svenska arbetskraften. Då kan man

skapa vad som är än viktigare: En hög inneboende

förändringstakt.

Lean ger stora möjligheter för både en god arbetssituation

och en hög effektivitet, men det sker

inte automatiskt utan bara genom en stor medvetenhet

och vilja att göra verklighet av möjligheterna.

Det går inte att generellt dra slutsatsen att

”Lean är bra”, alternativt ”Lean är dåligt”, för

en god arbetssituation. Däremot kan konstateras

att det finns positiva faktorer inom Lean som kan tas

tillvara. De hör framförallt samman med:

• Ett långsiktigt intresse att utveckla verksamheten

• Satsning på ledarskap, utveckling och lärande

• Engagemang

• Ordning och reda

• En vilja att ta tag i problem

Det kan också finnas negativa effekter på

arbetssituationen. I flera av företagen kan man se kortare

cykler och en minskad variation direkt i arbetet (även

om variation genom nya kringuppgifter kan tillkomma).

Ett större problem är att företagsledningarna alltför ofta

inte investerar tillräckligt av sitt engagemang för att förstå

och genomföra Lean fullt ut. Man arbetar då vidare med:

• En ganska toppstyrd arbetsorganisation

• Stora fysiska och mentala avstånd mellan ledning/

tjänstemän och kollektivanställda

• Osystematisk kompetensutveckling

• Bristfälligt omhändertagande av idéer och förslag

• Otillräckliga befogenheter på ”golvet”

• Processer som låser medarbetarna i kortcykligt arbete

för att serva maskiner

• Bristande rörlighet för verkstadens medarbetare

• Kortsiktiga och ensidiga ekonomiska mål.

Detta är alltså inte negativa effekter av Lean, utan ett

dåligt utnyttjande av Leans möjligheter. Fokus i Leankonceptet

förskjuts mot människornas samverkan i organisationen

mot ständig utveckling. Lean som en

utvecklingsmodell, inte som ett tillstånd.

Bedömning är att den svenska traditionen inom arbetslivet

ger en möjlighet här. Historiskt har arbetskraften

i Sverige en hög grad av baskompetens, teknikmognad,

ansvarstagande, lojalitet, kommunikationsförmåga och

förändringsacceptans. I rapporten diskuterar vi tre tämligen

långtgående utmaningar, och ger sedan

några scenarier för en framtida

produktionsarbetsplats.

Utmaning 1: Få förbättringsarbetet att ”lyfta”.

Utmaning 2: Se till att arbetslagen verkligen ”äger”

sin process.

Utmaning 3: Utnyttja medarbetarnas hela kapacitet

Det är inte lätt att möta dessa tre utmaningar,

och inget som kommer att kunna

ske över en natt. Tydliga steg har tagits vid

många av projektföretagen, men det finns

en stor outnyttjad potential inom Leankonceptet.

“Akta fingrarna Reidar”, verkar

det som om Olof Boman säger.

Två informationstavlor i fabriken håller bl a ordning och

redan i fabriken.

“Gör mer med mindre slöseri”

ABS Pumpex fabrikschef i Nordmaling Ulf Bergström är

mycket väl insatt i vad Lean Production innebär för företaget

och brinner för att utveckla det vidare. Inom den

närmaste tiden kommer man att utbilda alla anställda i

konceptet som redan startats upp på företaget.

“Lean handlar om så många olika saker och

genomsyrar allt i företaget. Men i grund och botten handlar

det väldigt mycket om sunt förnuft och tillgänglighet.

Med tillgänglighet menar jag till stor del information. Att

alla på fabriken vet vad som händer och att de har mandat

att förändra och förbättra”, säger Ulf.

På den vägen har man genom Lean Production tänkande

lyckats utvinna mer av de resurser som finns i företaget

och samtidigt minska kostnaderna. Två år i rad har

man minskat kostnaderna med totalt 28 procent och målet

för detta år är ytterligare 7 procent. Samtidigt har man

fördubblat produktionen det senaste. En ekvation som kan

vara svår att få ihop men ABS Pumpex har lyckats.

Som en liten extra morot har man infört ett bonussystem

som ger en extra lön i december till alla anställda,

dock ej till Lean utan till leveranssäkerhet och effektivitet

inom bolaget. Tillgänglighet är ett nyckelord och det gäller

inte bara komponenter utan även verbalt eller skrivet.

Man har två informationstavlor utplacerade på fabriksgolvet.

Här skiver de anställda upp allt som har betydelse för

den löpande produktionen. Inköpsansvariga läser av tavlorna

två gånger per dag.

“Lean-konceptet går att utveckla nästan hur långt som

helst och det är bara vi själva som sättter begränsningarna.

Men hos oss är de flesta av våra anställda med på

tankegångerna och försöker medvetet applicera Lean-tänkandet

allt mer i det vardaliga arbetet. Detta har bl a resulterat

i att våra anställda nu i större grad kommer med förslag

på förbättringar. Många av förslagen handlar om

effektivitetsökning, bättre trivsel och minskat slöseri”, säger

Ulf.

Lean Production skall i sitt idealläge genomsyra allt

på arbetsplatsen från stort till smått. Och Ulf ger ett bra

men enkelt exempel. Tidigare hade man toner till

kopiatorerna i ett förråd. Förrådet låstes på kvällen vilket

innebar att det var svårt att byta toner efter

ett viss klockslag då inte alla av de anställda

visste var nyckeln hängde. I sann Lean-anda

skall naturligtvis toner finnas där de behövs,

d v s intill kopieringsmaskinen. Sagt och

gjort nu ligger de intill kopieringsmaskinen

på ABS Pumpex fabrik i

Nordmaling.

Kulinarisk afton

Boliden Mineral, Boliden Mekaniska Verkstad

och SRTs besök vid ABS Pumpex anläggning

i Nordmaling avslutades med en

kulinarisk afton på Olofsfors Herrgård. Här

fick gästerna både laga och äta en exklusiv trerättersmiddag

som avslutades med bastu och öl i bruksmiljö.


20

KONJUNKTURBAROMETERN

På väg upp

Byggindustri

Stål- och metallverk

Motor- och släpfordonsindustri

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin

minskade sex enheter

under tredje kvartalet. Den ligger dock

fortfarande klart över det historiska genomsnittet.

Nedgången beror huvudsakligen

på att exportordertillväxten har

mattats av. Produktionsvolymen steg

dock betydligt och kapaciteten har utökats.

Industrin räknar med fortsatt svag

exportordertillväxt de närmaste månaderna.

Produktion och sysselsättning

väntas stiga ytterligare och en rekordstor

andel av företagen planerar att

bygga ut produktionskapaciteten. Byggkonjunkturen

är fortsatt stark och såväl

byggande som sysselsättning har ökat

ytterligare under tredje kvartalet. Orderläget

är mycket starkt. Arbetsmarknadsläget

är fortfarande ansträngt och mer

än två tredjedelar av företagen uppger

att brist på arbetskraft utgör främsta

hindret för byggandet. Förväntningarna

indikerar att byggbranschen nu är på

väg in i en lugnare period.

Handeln redovisar fortsatt god

försäljningstillväxt för tredje kvartalet

och läget i branschen är mycket bra.

Närmare 90 procent av företagen är

nöjda eller mycket nöjda med

försäljningssituationen. Prishöjningar

har genomförts, främst i handel med

livsmedel och byggvaror. Dessa branscher

aviserar fortsatta prishöjningar

under fjärde kvartalet. Handeln räknar

med en fortsatt god försäljningstillväxt

och även sysselsättningen väntas fortsätta

att stiga. De privata tjänstenäringarna

redovisar en stark efterfrågetillväxt

för tredje kvartalet i år. Efterfrågeläget

är mycket bra och fem av sex tjänsteföretag

är nöjda med uppdragsvolymen.

Sysselsättningen har ökat påtagligt under

perioden och även under fjärde kvar-

Läget är bra

Detaljhandel

Privata tjänstenäringar

Sågverk

Trävaruindustri

Massaindustri

Förlag, grafisk och annan reproindustri

Jord- och stenvaruindustri

Metallvaruindustri

Maskinindustri

Elektroindustri

På väg ner

Livsmedelsindustri

Pappers- och pappindustri

Kemisk industri

Gummi- och plastvaruindustri

Oktober 2007

Stämningsläget

bättre än i september

Det sammantagna stämningsläget bland företag

och hushåll steg något i oktober jämfört

med månaden innan. Barometerindikatorn steg

från 109,1 i september till 110,0 i oktober. Det

är hushållen och byggindustrin som bidrar i

positiv riktning, medan tillverkningsindustrin

bidrar negativt.

talet räknar företagen med en god

sysselsättningstillväxt. För 30 procent av

tjänsteföretagen är bristen på arbetskraft

främsta hindret för verksamhetens utveckling.

I vissa branscher, t.ex. arkitekter

och tekniska konsulter, är dock problemen

att hitta lämplig arbetskraft betydligt

större.

Hushållen ser ljust på läget

Jämfört med september har hushållen

blivit mer negativa till att göra större

kapitalvaruinköp, både just nu och på ett

års sikt. 25 procent av hushållen uppger

att man kommer att använda mer

pengar till kapitalvaruinköp det närmaste

året, medan 30 procent anger att man

kommer att använda mindre pengar än

tidigare till sådana inköp. Hushållens syn

på arbetslöshetens utveckling det närmaste

året är fortfarande väldigt optimistisk

och man ser fortsatt ljust även

på sin egen situation på arbetsmarknaden.

Drygt 30 procent av hushållen uppger

att risken för att man själv ska bli

arbetslös har minskat jämfört med ungefär

9 procent som bedömer att risken

har ökat.

Hushållen är optimistiska om både

den egna och den svenska ekonomin

och det är särskilt omdömena om hur

det ser ut just nu som är väldigt positiva.

Förväntningarna på utvecklingen av

det ekonomiska läget i Sverige på ett års

sikt har blivit något mer optimistiska än

förra månaden. Men trots det är hushållens

förväntningar på den svenska ekonomin

framöver fortfarande relativt dämpade.

29 procent av hushållen tror att

läget i den svenska ekonomin kommer

att förbättras under det närmaste året,

jämfört med 25 procent som tror på en

försämring.

www.konj.se

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Atlas Copcos nya

hammarcenter

Fredagen den 5 oktober höll Atlas Copco

stor baluns på sin serviceverkstad i Orminge

utanför Nacka. Drygt 200 kunder slöt

upp.

Temat för dagen var “Heta hästkrafter”.

Och nog handlade det om heta hästkrafter

i många avseenden. Bolaget visade upp

hela sitt sortiment av verktyg. Medutställare

var Atlas Copco Compressor och Dynapac.

I vanlig ordning serverades en god

grillunch och dessutom fick besökarna

chansen att provköra motorcyklar från

Atlas Copco CMT Sveriges produktchef

Andrew Cowan är mycket stolt

över det nya hammarcentret.

Harley Davidson, en terrängbil från Hummer

och Cadillacs via återförsäljaren

Svenska Bil.

Den riktigt stora begivenheten var in-

Det bjöds på nygrillat...

Atlas Copco CMTs styrelseordförande

Hans Lidén klippte banden och

invigningstalade.

vigningen av det nya hammarcentret som

hölls på förmiddagen. Öppningen firades

med alla attribut, bubbel i glasen och bandklippning.

Bandklippare var ingen annan än

Atlas Copco CMTs styrelseordförande Hans

Lidén. Genom det nya hammarcenter kan

Atlas Copco serva hydraulhammare i alla

storlekar. Ungefär 200 kunder besökte verkstaden

under dagen.

www.atlascopco.se

Muskelpaketen som provkördes

från Svenska Bil var motorcyklar

från Harley Davidson, terrängbilen

Hummer och skönheter från Cadillac.


22

MaskinExpo firar

25 år med ny profil

Nordens största mässa för entreprenadbranschen

byter utseende - MaskinExpo

möter hösten och vintern med en ny profil i

flammande orange. Efter 25 år har tiden

hunnit ikapp MaskinExpos väl inarbetade

profil. Företagets tidigare logotyp var en tydlig

symbol för MaskinExpos verksamhet

fram till 2005. Logotypen bestod av en stiliserad

galoppbana med vajande flaggor.

— Kopplingen till Täby Galopp var otvetydig

och logotypen förstärkte vår närvaro

på galoppbanan, säger Kie

Wirenholt, VD på Maskin-

Expo.

När MaskinExpo växte

ur Täby Galopp och flyttade

till Barkarby Flygfält kändes

kopplingen till galoppbanan

allt mer avlägsen.

— När vi i samband

med flytten fördubblade

utställarantalet hade hälften

av våra utställare aldrig varit

på Täby Galopp. De ställer

ut på ett flygfält och känner

inte igen sig i en logotyp som syftar till

en galoppbana.

Den nya logotypen är framtagen av

grafiske formgivaren Niklas Fagerholm. Inspiration

till den nya logotypen fick Fagerholm

på MaskinExpo.

— Formen bygger på det visuella intrycket

från MaskinExpo. Stiliserade lyft-

kranar och verktyg samsas i en symbol som

vid närmare betraktelse även inrymmer de

tredimensionella initialerna från Maskin-

Expo, M och E. Logotypen är gjord tredimensionell

för att den ska exponeras på ett

sätt som för tankarna till hur maskiner visas

upp på mässan.

När profilen görs om släpper Maskin-

Expo också bindestrecket i namnet.

— Många har länge skrivit MaskinExpo

utan bindestreck och vi gör det själva i våra

mailadresser. Det är en förändring

som förenklar samtidigt

som företagsnamnet

nu känns mer aktuellt.

MaskinExpo har tidigare

förknippats med de starka

signalfärgerna blått, gult och

rött. Niklas Fagerholm ersätter

de tidigare färgerna med

en enda färg, orange. Orange

kännetecknade under

Medeltiden uthållighet. Färgen

upplevs som en positiv

färg och står för lycka och

glädje. Orange förknippas med eldens

värme, socialt umgänge, materiell trygghet

och god mat. Enligt färgpsykologen Karl

Ryberg är orange den färg som starkast signalerar

en varm och trevlig stämning - en

plats dit många dras och där alla känner

sig välkomna.

www.maskinexpo.se

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Ramirent först ut

med certifierade

tekniker

För att öka personalens kompetens och införa

säkrare arbetsmetoder genomför

Ramirent en unik satsning genom att

certifiera företagets kran- och hisstekniker.

Arbetet som kran- och hisstekniker är

tungt och ansvarsfullt och förenat med vissa

risker. Det ställs höga krav på den enskildes

kompetens och medvetenhet när det

gäller riskbedömning och säkerhet. Därför

satsar Ramirent på att utbilda företagets

cirka 30 tekniker runtom i landet.

Ramirent har tagit fram ett utbildningsprogram

som bland annat innefattar kurser

i fallskydd, livräddning på hög höjd,

elsäkerhet, hjärt- och lungräddning, säkra

lyft och arbetsmiljö på fält.

Nu har Ramirents första kran- och hisstekniker

genomfört hela utbildningen och

därmed fått sina certifikat.

Hittills är Ramirent ensamt om att

certifiera sina tekniker, men företagets

arbetsmiljösamordnare, Kurt Andersson,

hoppas att andra företag följer efter:

“Jag ser gärna att fler i branschen följer

vårt exempel. Då får vi säkrare arbetsplatser

över lag, en ökad kompetens inom

yrket och förhoppningsvis kan vi också attrahera

fler till yrket. Ännu finns inget lagkrav

på den här sortens utbildningar, men

det är viktigt att vi i egenskap av leverantör

tar ett steg framåt för att höja kompetensen

och förhoppningsvis bidra till att antalet

tillbud minskar.

www.ramirent.se

Hydroscand flyttar

huvudkontoret och

fortsätter växa

De senaste årens positiva utveckling för

Hydroscand innebär att företagets verksamhet

inte längre får plats i lokalerna i Högdalens

Industriområde i Stockholm. Därför

har huvudkontoret, med Logistic Center och

centrallager, flyttat till Sköndal, söder om

Stockholm. Förändringen innebär att

Hydroscand kan fortsätta utveckla sin verksamhet.

Omsättningen av Hydroscands svenska

verksamhet har gått från 250 miljoner kronor

år 2002, till beräknade 700 miljoner

under 2007. Den starka ekonomiska utvecklingen

har medfört att lokalerna i Högdalen

där företaget funnits i 20 år blivit för

små. Den 27 augusti gick därför flyttlasset

till Bogårdvägen 43 i Sköndal. I och med

flytten förfogar huvudkontoret nu över 9

800m 2 , varav 2 300 m 2 i Motala.

Med de nya lokalerna kommer

Hydroscand ytterligare att kunna anpassa

lagerhållningen efter marknadens behov.

Hydroscand strävar också efter att bli än

mer oberoende som leverantör och satsar

därför extra på produktutveckling. HDTC,

Hydroscand Design & Test Centre, fortsätter

testa och vidareutveckla produkter i det

nya labbet. I nystartade avdelningen Special

Hoses i Motala, pågår produktion av ett

unikt sortiment specialslangar.

Satsningen innebär även att huvudkontoret

anställer ny personal inom flera

nyckelområden

www.hydroscand.se


24

Ny konjunkturbedömning från BI:

Hur länge räcker resurserna?

Inom de flesta sektorer av byggmarknaden

är tillväxten hög och sysselsättningen i branschen

ökar snabbt. Kostnadstrycket i sektorn

har ökat, men vid en jämförelse med

tidigare perioder av flerårig investeringstillväxt

lyckas branschen denna gång bättre

hålla kostnaderna under kontroll. Utsikterna

för svensk ekonomi är fortsatt goda även

om de senaste årens exportökning nu dämpas

till följd av svagare tillväxt i USA. Den

inhemska efterfrågan blir viktigare för BNPtillväxten,

som väntas uppgå till 3,3 procent

i år och 2,9 procent nästa år. Hittills i år är

det främst en stark investeringskonjunktur

som bidragit till utvecklingen, men framöver

bedöms hushållens konsumtion spela

en allt större roll.

Bygginvesteringarna växer

och sysselsättningen ökar

Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt

stark och bygginvesteringarna växer på bred

front. De offentliga infrastrukturinvesteringarna

utgör ett undantag. Dessa

sjönk under första halvåret till följd av att

statens vägbyggande minskade med hela

10 procent. De privata anläggningsinvesteringarna

däremot, steg kraftigt tack

vare fortsatta satsningar inom energisektorn.

Lokalbyggandet växer snabbt liksom

bostadsbyggandet som drivit utvecklingen

de senaste fyra åren. Framöver vän-

tas tillväxttakten avta för de totala bygginvesteringarna

till följd av brist på resurser

och stigande räntor.

“Den senaste tidens utveckling tyder

på att bostadsbyggandet står sig bra trots

avskaffandet av de statliga stöden. Det

stämmer bra med vår bild av en stark underliggande

efterfrågan på bostadsmarknaden”,

säger Fredrik Isaksson, prognoschef

på Sveriges Byggindustrier (BI).

Till följd av ökad produktion och dämpad

produktivitetstillväxt har antalet sysselsatta

i byggindustrin fortsatt att öka.

Enligt SCBs arbetskraftsundersökning

(AKU) har sysselsättningen ökat med 6 pro-

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

cent de senaste 12 månaderna trots att det

alltjämt är svårt för företagen att rekrytera

arbetskraft med önskad kompetens.

“Det är en fortsatt bred uppgång för

byggandet och vi räknar med att det nästa

år behövs 25 000 fler sysselsatta i byggföretagen

än förra året. Byggindustrin bidrar

till den positiva utvecklingen på svensk

arbetsmarknad”, fortsätter Fredrik Isaksson.

Bättre kontroll på

kostnadstrycket än tidigare

Den starka byggkonjunkturen har medfört att

resursutnyttjandet i hela byggkedjan blivit allt

högre och kostnadstrycket har stigit gradvis. I

Bygginvesteringarnas utveckling

en jämförelse med övriga perioder under efterkrigstiden

när byggandet ökat kraftigt minst

tre år i rad, är kostnadsökningen 2004-2006

relativt måttlig.

“Vi kan konstatera att kostnadsutvecklingen

hålls bättre under kontroll den här

gången jämfört med tidigare fleråriga

investeringsuppgångar. Detta har gynnat utvecklingen

hittills men det är för tidigt att blåsa

faran över för kostnadsökningarna i branschen.

Resursläget är ansträngt och såväl prisökningar

på material som löneglidning riskerar därför

fortfarande att bli högre framöver”, säger Lars

Jagrén, chefekonom på BI.

www.bygg.org

Investeringsvolym Procentuell förändring i fasta priser

Mdkr Utfall Prognos

Sektor 2006 2006 2007 2008

Bostäder 89,6 14 13 4

Lokaler 72,3 11 8 6

Anläggningar 61,0 6 2 3

Summa

bygginvesteringar 222,9 11 8 4


Facade restoration in Bern

Over the years weathering has caused a lot of

damage to the facade of the Federal House in the

Swiss capitol Bern. It was in a poor condition and

needed restoration and stringent restrictions were

imposed so as not to damage the existing structure

or disturb the surrounding environment.

The task was to replace the façade of Bern

sandstone according to its condition and degree

of weathering. These parts are mainly the protruding

profiled elements, such as windowsills, jambs and

horizontal bands of stone or brick.

Earlier and similar renovation has been done

by electric or pneumatic hammers, but these types

of vibrating tools create a lot of noise and can

damage the structure. Local Bern contractor Carlo

Bernasconi AG, won the contract for restoration of

the Federal House facade. After several tests with

a Demco Technic electric Cobra wall saw on a

similar project, it was clear that it would be possible

to make horizontal cuts into the defective stonework.

The saw cuts were set at intervals of about

80 -100mm to then allow the defective parts to

be removed piece by piece with hammer and chisel.

In order to make the sawing even more

26 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

efficient a fast attachment and moving system for

the wall saw was developed in cooperation with

Carlo Bernasconi. Four vacuum plates from

Demco Technic, connected with guide rails, were

attached to the façade’s smooth components at

intervals of 3 m. The compact Cobra wall saw

was then easy to use between the vacuum plates.

www.demco.ch


Punchline

The world has this

year seen the launch

of a number of new

hydraulic breakers.

This special report

present some of the

most common brands

and most of them

were displayed at the

German Building and

Construction show

Bauma last April.

There is a span of

more or less 9,930 kg

from the smallest,

Bobcat HB280, to the

biggest breaker, Atlas

Copco’s HB10000.

THE NEW

28 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

IN THE HYDRAULIC BREAKER BUSINESS, Furukawa Rock Drill

(FRD) continues to be an active player in the European market

and presented two “Second-Generation” large F-Series hydraulic

breakers; the F22 and F45 weighing 1.6 t - 3.1t and are

designed for use with excavators from 16 to 50 t. By optimizing

materials, and with a new hardening method, the new breakers

have the same weight but higher performance than their

predecessors.

A completely new shock-absorption system minimizes

transfer of vibration to the base machine, considerably reducing

loads for the operator. The equipment is fitted with a breaker

piston lift adjustment, which optimally adjusts the number of

strokes according to specification of the base machine. Thanks

to a newly developed breaker guiding system in the casing and

rubber gaskets in the bores, an extra noise reduction of 6 dBA

has been achieved.

World’s biggest

Atlas Copco wants to secure its place as the world’s leading

manufacturer of large hydraulic breakers and launched a new

giant at Bauma the Atlas Copco HB 10000 weighing 10 t.

According to Atlas Copco the new HB 10000 has up to 50%

higher productivity and represents a major step towards the

creation of a new market segment. The company believes the

use of hydraulic breakers as cost-efficient production machines

for primary breaking could be considered as an alternative to

drilling and blasting.

The HB 10000 has all the well-known technical features

developed by Atlas Copco for its hydraulic breakers. A key

factor for the high productivity is the Atlas Copco ProCare

proactive service and availability concept, which guarantees

dependable production.

New series from NPK

Another Japanese manufacturer of hydraulic equipment,

Nippon Pneumatic Manufacturing Co Ltd (NPK), presented

the new GH-series of hydraulic hammers, which replaces the

E-series and has more durability, improved brackets for less

noise and easier maintenance.

There are 18 models in the new GH-series for carriers

from 0.5 to 110 t. They all have a new range of brackets that

reduces sound and vibration. The models from GH-7 for 12-

21 t carriers are equipped with shock absorbing mounting

brackets with special heavy-duty rubber mounts to absorb

shock and recoil and impulse vibration. This reduces wear and

improves operator comfort.

New heavy range from Montabert

Ingersoll Rand showed for the first time at the Bauma fair the

newly formed Attachment Group with a full and expanded

range of demolition and recycling attachments. These included

the new Montabert V2500 heavy range hydraulic breakers for

carriers from 27 to 40 t. This new breaker is specifically designed

for demolition and constructions users who do not require


The new mono block breaker, MDO

1000TS, from Socomec.

Sandvik has released a new range of

breakers for backhoe loaders.

30 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

full BRV technology. It provides high energy per blow and low

frequency. The blow frequency varies from a minimum of 350

to a maximum of 500 blows per minute.

The Montabert V2500 breaker has an automatic two stroke

operating system that combines the main energy production

stroke with a patented blank firing protection system, that gives

a signal to the operator as soon as the piston stroke exceeds

3 mm.

Ingersoll Rand also continues to develop the Silver Clip

range of hydraulic breakers with a new SC-6 and SC-50 model.

Mono block breaker from Socomec

Socomec’s main news in terms of breakers is the new silenced

mono block hammer MDO 1000TS. Socomec has been quite

successful in the USA. According to the US importer Roland

Jarl, Socomec has doubled its sales in a couple of years and now

has 23 distributors in the USA.

12 tonner from Indeco

Indeco from Italy did not release any new breakers at Bauma

but the President of the company, Michele Vitulano, said that

the they have received a request from clients in the US to build

a new giant breaker weighing about 12 t and with a tool diameter

of 250 mm. Development has been going on for some time

and the launch is scheduled for the US show Conexpo 2008. If

this happens it will overtake Atlas

Copco’s HB10000 breaker.

Hammer for

backhoe loaders

Sandvik Mining and Construction

used Bauma as the

worldwide launch pad for a new

range of Sandvik Rammer

hydraulic hammers designed

specifically for use with backhoe

loaders. Known as the BL range,

the new hammers utilise proven

Sandvik Rammer technology

together with a number of new

innovations to make the four new

hammers ideally suited to rental,

trenching and other backhoe

loader duties.

Based upon the proven

Sandvik Rammer S 23 and S 25

hammers, the new four-model

range comprises two standard and

two super-silenced CITY models

ready-to-mount on any backhoe

loader. Equipped with compact,

hard-wearing side plates, these

new hammers fold away for safe,

secure road transportation,

allowing them to be deployed

and stowed quickly to match

standard backhoe loader work

duties. The S 23 N BL and S

23 N BL CITY have operating

weights of 268 and 322 kg

respectively and are suitable for

carriers in the 3 to 6.5 t operating

weight class. The larger S

25 N BL and S 25 N BL CITY

weigh in at 390 and 420 kg

respectively and are designed for

use with carriers in the 5 to 8.5

t class. Impact rates range from

400 - 2,000 bpm for the S 23

derivatives to 600 - 1,800 bpm

for the S 25 models.

The new Montabert V2500 heavy range hydraulic

breaker for carriers from 27 to 40 t.

Furukawa has released two “Second-Generation” large F-

Series hydraulic breakers, the F22 and F45 weighing 1.6 t -

3.1t. Designed for use with excavators from 16 to 50 t.

New range from Komatsu

Komatsu Europe offers a complete range of hydraulic breakers

for mini, midi and large excavators from the 1 t class PC09 to the

60 t size PC600. Breakers for skid

steer loaders and backhoe loaders

are also available.

The new breakers offer the

highest levels of impact energy, an

essential productivity element, by

combining gas and hydraulic

pressure. They are proven to deliver

best-in-class impact energy, as

documented by an independent

testing agency.

A smooth recoil action results

from a nitrogen-filled, low-pressure

gas system that absorbs piston

recoil, reduces vibration and noise,

recycles energy for the next blow

and improves efficiency.

The breakers’ simple design is

based on just two moving parts,

which are a piston and a control

valve. Exceptionally reliable, the

breakers require minimal

maintenance, due largely to their

streamlined design. Instead of a

conventional rubber bladder-type

accumulator, which has to be

replaced periodically, Komatsu

breakers have a metal orifice that

never wears out, so never needs

replacing. A convenient auto-grease

system is also available, further

reducing maintenance downtime.

An optional kit facilitates

underwater use.

New breakers from Tabe

Before the end of 2006 TABE

started marketing four new

hammers. These were the AGB10,

AGB 95, AGB 15 and AGB 575.

From the light weight range, the

new 100 kg AGB-95 model is

recommended for carrier machines

of between 1.5 and 3.5 t and is able

to produce between 1,000 and

1,400 strikes per minute. It has the

traditional pure hydraulic


The Cat H35Ds hammer has been designed

with focus on reliability and

ease of serviceability.

A breaker from Komatsu.

Cyclone Drop Hammers from Stanley.

32 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

technology with diaphragm accumulator and without tie bolts

that characterise this type of TABE hammer.

In the medium weight range, TABE has two models, the

AGB-10, which weighs 921 kg, including bracket and is

recommended for machines of between 10 and 16 t. This is

the first model from the new GP family, which incorporates

new hydraulic technology based on pure gas and allows for an

impact energy that is 20% greater than with current technology.

TABE is also launching the new AGB-575, which weighs 600

kg, has the new pure hydraulic technology and is aimed at

excavators of between 8 and 15 t.

In the heavy weight range for carrier machines of between

21 and 28 t is the new AGB-15, which weighs 1,470 kg, uses

hydraulic and gas technology and improves the hammer’s

impact energy by reaching between 450 and 700 strikes per

minute. TABE is also launching the new 4,000 kg AGB 40 on

to the market. During the meeting, TABE’s 20 years of

experience manufacturing pedestal breakers was also

highlighted. This auxiliary equipment, used primarily in main

quarry breakers, helps to move and break blocks that, either

because of their nature or size, prevent the correct use of the

crushing machine. TABE currently manufactures 7 breakers,

adapting them to the specific needs of each client or sector.

New mini from Bobcat

Bobcat has launched the new Bobcat HB280 hydraulic breaker,

the smallest model in the company’s 80 Series. With a flow

requirement of 15 l/min, the HB280 breaker is specifically

designed for the 820 kg Bobcat 316 micro-excavator, which

has an auxiliary hydraulic flow of 20 l/min.

The new breaker has a frame with a cylindrical design,

providing improved access to jobs in confined areas such as

inside structures or holes. The breaker is equipped as standard

with a special shield to protect hoses and fittings from being

damaged when working close to the ground or in tight spots.

The internal design of the HB280 breaker

involves fewer moving parts and no tie

rods. The breaker can be completely

disassembled in less than five minutes,

without the need for special tooling. An

automatic pressure regulator ensures the

HB280 breaker operates at its optimal

pressure to deliver a constant energy per

blow.

The HB280 breaker also incorporates

very effective soundproofing, whereby the

striking assembly is held top and bottom by

a suspension system that is not in contact with

the outer cylindrical housing. There is also a

patented treated steel ring “clip” system,

which retains the bushing of the tool and protects

the greasing system. This ring is easily removed with

a multi-purpose tool supplied with the breaker.

New Cat breaker

Caterpillar is introducing the H35Ds hydraulic hammer as

an extension of the line of D-series hammers and an ideal

match for Caterpillar 301 machines and other makes of similar

sized excavators.

The H35Ds hammer has been designed with focus on

reliability and ease of serviceability. The lower bushing, upper

bushing and thrust ring have all been incorporated in a 3 in 1

service part, which allows easy access and visibility of the entire

tool guidance system for quick inspection in the field. All core

wear components can be changed in a matter of minutes

without the need for special tooling. The single piece design

power-cell eliminates the need for tie-rods and is more resistant

to bending compared to the three-piece body section design.

The hammer has a 6-piece isolation system to isolate the power

cell and hammer housing against mechanical vibrations being

transmitted to the carrier.

The 105 kg weight range hammer, which is silenced as

New breakers

from NPK.

The new mini breaker HB280 from Bobcat.

standard, has a wide oil-flow range and high operating pressure

resulting in a hammer delivering up to 2,900 blows per minute.

Caterpillar supports its work tools with a comprehensive

range of pre- and after-sales services that cover everything from

advice on work tool selection to operator training, equipment

management, and a range of financial and

insurance products.

Stanley Hydraulic Tools

acquires Cyclone Drop

Hammers

The US company Stanley Works-

Hydraulic Tools Product Group,

based in Milwaukee, Oregon, has

announced the acquisition of Universal

Technologies’ line of Cyclone

Drop Hammers. The Cyclone

product has built its reputation as

being a superior attachment used in

a multitude of flatwork demolition

projects, out-pacing most hydraulic

breakers by a 4 to 1 margin, hence

Stanley’s decision to seek this

technology.

“We are very excited to add the

Cyclone into our product mix,

which will give our customers a

superior tool in flatwork demolition

projects. The Cyclone is ideal for rental

customers and demolition contractors who

need to remove concrete flooring in

residential and commercial settings,” said

Stanley Hydraulic Tools President Tim Jones.

“With a fully entrenched field service staff, we feel we can provide

our distributors and end users with world class product support

for the Cyclone.”

The Cyclone product complements the range of

attachments that Stanley Hydraulic Tools offers, such as mounted

breakers, plate compactors, Labounty shears, concrete pulverizers,

universal processors and grapples. Three model sizes are offered,

the DH1500, DH3500 and the DH9000. These tools are designed

to fit walk-behind tool carriers, skid steers, mini loaders

and mini excavators.


A growing potential for

Hydrodemolition techniques

Hydrodemolition, a

method to remove

damaged concrete by

using high pressure

water, has shown a

strong development.

Since it was developed

the technique has

been refined

continuously and

today hydrodemoltion

is considered in many

different applications

where water doesn’t

cause any problems. It

is fast, efficient and

leaves the operator,

thanks to the remote

control, far away from

the actual demolition

area. On the following

pages some updates

on what is going on in

the business.

34 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

New robot

from Conjet

Conjet’s Robot 364 MPA is the latest model

in the Swedish hydrodemolition equipment

manufacturer’s renowned 360 range. Conjet

is considered to be the biggest

manufacturer of Hydrodemolition techniques

and was once a part of Atlas Copco. The Conjet

Robot 364 MPA, can remove concrete

from numerous surfaces, including above and

underneath the robot with a minimal set up

time. Due to its improved multipurpose arm,

which reaches up to 6m above the robot and

5m to the side, the new Robot 364 MPA

can operate with a reaction force up to

2000N, which is equivalent to the force of a

water jet

generated

by a 550kW

(700 HP) highpressure

water pump.

The new features on the

Robot 364 MPA include

hydraulically height adjustable steering

wheels that add an additional degree of

freedom for positioning the feedbeam

with its integral jetting lance and

individually hydraulically extendable

drive wheels to optimize robot

stability. In addition the design

of the new multipurpose arm offers

higher accuracy in positioning

and holding the feedbeam.

The closed loop control system

features the latest state of the art PLC

(micro computer) and a new control box

controlling the hydrodemolition process.

There are nine pre-loaded programs for the

most common hydrodemolition tasks and

in addition the operators can store up

to eleven programs with their own set

up parameters. Two level cut and

accelerated lance turning are other features

included in the system.

For safety reasons, when the robot is

supplied with high-pressure water from a

Conjet Powerpack the robot and powerpack

control systems are normally integrated. This

enables the powerpack to speed up when

the robot is switched into automatic mode

and returns to idle when it is stopped. Should

the emergency stop be activated on either

the robot or the powerpack both systems

shut down immediately.

The Robot 364 is electrically powered

so that it can be operated in tunnels and

parking garages without producing any

exhaust gases that are hazardous for the

operators.

www.conjet.com

Conjet to display

Robot 322 at

SAIE in Bologna

Conjet AB will use the International Building

Exhibition SAIE on 24 - 28 October in Bologna,

Italy to display the company’s compact

hydrodemolition Conjet Robot 322, the smallest

unit in its comprehensive range of high pressure

water-jetting equipment, which selectively removes

weakened and damaged reinforced concrete from

numerous structures.

The compact, lightweight Conjet Robot 322

is exceptionally manoeuvrable and ideal for

working in confined spaces and areas inaccessible

to larger equipment. It is very narrow and can

pass through an 0.8m to 1m wide opening,

depending on attachment tool. This makes the

Robot 322 ideal for operating in tunnels as small

as 1.7m diameter with rotor attachment or single

nozzle, culverts, inside concrete box girder bridge

decks and under bridge and quay decks. The

Robot 322 is also exceptionally efficient for use

in numerous industrial cleaning applications and

has been designed to operate with a reaction force

from the water jet of 1,400N. The Robot 322,

which will be displayed by Conjet’s Italian distributor

Roald di Codecasa & C.s.n.c, in Area 48 stand

G/53-H/52, consists of a self-contained,

crawler-mounted undercarriage,

electrically powered with an integral

control system. This allows progress of

the hydrodemolition process to be remotely

and safely controlled and monitored away from

the hazardous cutting area. The Robot 322 can

adjust the width of its undercarriage to improve

stability when operating and is equipped with a

single oscillating nozzle.


The technique to use

high-pressure water

for the removal of

damaged concrete

was originally a Swedish

invention starting

with two different

companies. One of

them was Aquajet

Systems AB located in

the south of Sweden.

Now there are a few

more manufacturers in

Sweden, USA and

Japan.

Text: Ulrika Träff

Foto: Ulrika Träff &

Aquajet Systems AB

Below Aqua Cutter HVD from Aquajet.

36 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

A Swedish

Invention

Just outside the small village of Holsbybrunn in the south of

Sweden Aquajet Systems has its head office and production

plant. It is one of very few companies developing and

manufacturing hydrodemolition equipment.

Developed in Sweden during the early 1980s

Hydrodemolition or selective hydrodemolition is a rather new

technique and was developed by just a few key people in

Sweden. The technique has its roots in cooperation with the

Swedish Road Administration.

Hydrodemolition is an efficient and environmental

friendly method for renovation and repair of concrete

structures. By using water with a very high pressure, damaged

and deteriorated concrete can easily be removed without

damaging the healthy concrete. Left is a perfect surface to

cast on new concrete.

Another advantage of using hydrodemolition is that it

does not damage the reinforcement. The alternative, using

jackhammers or hydraulic hammers, causes damaged to the

concrete and rebar. Breakers create micro cracks,

which allows water to permeate in to the

undamaged concrete and corrode the

reinforcement. Hydrodemolition does not

cause any of these problems and offers

also more precise removal.

Earlier it was believed that

concrete did not need

maintenance. The industry

counted on those

bridges, pillars, parking

decks, quays,

tunnels, concrete

basins and

power plants would stand forever. Today we know better

and the circumstances that create deterioration have

changed.

In the northern hemisphere, where salt is used on the

roads during winter, concrete deterioration is a big problem.

Road deterioration is now also a common problem

in warmer countries and damage is mainly caused by

pollution.“In our business it is quite easy to record that

pollution affects our concrete structures to a higher degree

these days,” says Aquajet Systems President Stefan

Hilmersson.

Many concrete structures need continuous renovation

and repair. Also new concrete structures can be repaired

or adjusted with hydrodemolition techniques.

Hydrodemolition offers a smooth technique to adjust what

is wrong leaving what is right untouched.

Robot in three standard models

Aquajet Systems manufactures one base model called Aqua

Cutter. This base model has three standards that are series

manufactured in Holsbybrunn. From these three standard

models many different variations can be built using the

wide variety of different attachments. Besides the actual

robot and its attachments Aquajet Systems also

manufacturers the Power Packs that deliver the flow of

high pressure water. The Power packs contain about a 750

kW diesel engine and a high-pressure pump and housed

in a sound isolated container. “Any application is similar

to another. During the years we have developed special

skills in manufacturing standard units that can then be

tailor made to meet the certain specifications on each

worksite. We often are commissioned to develop and

manufacture special equipment for very complicated

hydrodemolition tasks,” says Stefan Hilmersson.

Recently Aquajet Systems delivered a tailor made

hydrodemolition system to be used in a nuclear reactor in

the United States. For an Austrian client the company has

made systems that are developed to run on railway tracks

repairing railway tunnels. The common worksite with need

of hydrodemolition equipment is bridge construction or

bridge repair projects.

95% on export

As there are just a few suppliers of hydrodemolition

equipment and Aquajet Systems has the

whole world as its market. The majority of

the systems are delivered to countries in Europe,

USA, South America, and several parts

of Asia, like Japan and Taiwan, as well as Asia

Pacific, including Australia. Some 95% of the

production is exported and the systems are sold mostly

through agents and distributors around the world. Recently

the company appointed a new agent in India. In USA they

have a new agent that has been doing a tremendous job.

Traditionally USA is a tough market to get in to but Aquajet


“We have strong organic growth and we can sell much more than we can produce,” says Aquajet Systems owner Stefan

Hilmersson.

System has established a good foothold. The system delivered

to the US nuclear plant is a real prestige job, for Aquajet.

New technique with strong development

Thanks to Aquajet’s knowledge of the hydrodemolition

technique, design and production, the company focuses on

delivering the highest quality products. According to Stefan

Hilmersson they are very self-critical and retain new solutions

long before introduction. “Quality must be 100% before it

reaches the clients,” says Stefan Hilmersson. “Our

development work is based on our contact with the users of

our systems. We constantly discuss and test new ideas with

our clients.”

All product development, production administration,

marketing and sales functions are based in Holsbybrunn. All

assembly and documentation are also made there. Other

companies make some components in the southern part of

Sweden and in Germany and Italy. Most part of product

development is improvements to the Aquajet technology. The

biggest challenge is the development of the water jet in order

to create a technique that allows the jet to reach in confined

areas, such as behind steel rebar. The water is pushed through

a hose by the use of a 750kW pump. After that the water

needs to pass though a nozzle with a 3.5 mm diameter hole.

In order to remove concrete it needs a pressure of around

1000 bar and 230 litres/minute. Something that Aquajet

Systems is investing time in is to make the demolition

sequence more efficient using less energy or power.

Working with Swedish Standard Institute (SIS)

Even if Hydrodemolition is a relatively new technique it has

become well accepted as an efficient tool for concrete renovation.

When a concrete structure is about to be repaired it is

studies to devise the best repair method. Within the European

Union there is a standardisation for this kind of work.

Stefan Hilmersson is part of a team within the Swedish Standard

Institute (SIS) named TK12 that is formulating

descriptions and general regulations for concrete repair.

Hydrodemolition is one of the methods recommended by

TK12, which is now developing a EU standard. Other

companies involved with TK12 include the Swedish Royal

Technical University, the energy company Waterfall, CBI and

Karl Bro. The TH12 group is also working with other

standards within concrete repair and construction

techniques.

Strong growth

The use of hydrodemolition equipment has shown a

continuous growth during the last decade and the last year

has been very good. Aquajet is still a small company with

about 15 employees and has had a strong organic

growth during recent years. “We have seen an

acceleration in our growth. What took 15 years

before takes instead today 5 years. Right now we

can sell much more than we produce and we will

probably strengthen our organisation during the

coming year. We will extend our production

facilities as well as hire more personnel,” says Stefan

Hilmersson.

Aquajet are still partly operating in the same

facilities where the company started. In the

beginning the company was formed by Stefan and

three partners. Today Stefan and his wife Marianne

own the company. The other three partners

founded a contracting firm in the same business named

Swedish Hydrodemolition Techniques and they are doing

very well in their business. “We were a great team that all

had some knowledge about hydrodemolition,” says Stefan

Hilmersson. That knowledge and a lot of courage and ambition

have made Aquajet in to one of the world leaders in

design and production of equipment for hydrodemolition.

www.aquajet.se

An Aquajet hydrodemolition robot in

action on a quay.

Some of the Aquajet Team: from the

left Stefan Ewers, Christer Nilsson,

Walter Ewers and Stefan Hilmersson.

ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007 • PDi 37


Conjet launch

new Power-

packs to

1000 hp

Conjet has launched a new range of

Powerpacks for supplying Conjet

hydrodemolition Robots and Jetframes with

high-pressure water. The largest and most

powerful 750kW (1000 hp) unit delivers up

to 342 litres/minute at 1150 bar resulting

in high removal rates of concrete. The

popular 480 kW and 360kW versions are

housed in newly designed sound insulated

containers, which also have oil spillage collection

trays to meet environmental

requirements.

All Powerpack installations meet the

requirements for sea and truck freighting in

a 20 foot container for easy and economical

transport. The layout of the Powerpack is

based on customer feedback ensuring a

38 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

contractor friendly design, with the engine

and pump area completely separate from the

workshop area to maximize safety for

operators. It is possible to open one entire

side of the container, which provides for excellent

access during servicing and

maintenance. The air inlets and outlets are

constructed as hatches in the container roof

and can be completely closed when not in

operation. This is a major advantage when

operating in temperatures below freezing.

Details of the Powerpacks will be

available from Conjet’s Italian distributor

Roald di Codecasa & C.s.n.c, in Area 48

stand G/53-H/52 of the International Building

Exhibition SAIE on 24 - 28 October in

Bologna, Italy.

www.conjet.com

Aquajet keeps

Gotthard Tunnel on

track in Swiss Alps

Hydrodemolition techniques were successfully

used on the Swiss railway line close to Gotthard

using an 11.5m high tower and a new

Aquacutter Evolution robot from Sweden’s

Aquajet Systems to remove damaged concrete

without affecting services on

the twin rail track.

Opened in 1882, the

Gotthard rail tunnel remains

one of the world’s spectacular

railway tracks, winding through

the Swiss Alps, but requires

constant routine maintenance

on its bridges and tunnels. The

rail track winds its way through

a series of tunnels to the

entrance of the Gotthard tunnel.

These include a concrete tunnel bridge

constructed 18 years ago that crosses the 50m

deep-sided valley. It was originally built in 1882

as an open steel bridge and exposed to

avalanches.

During the winter of 1998, the avalanches

virtually filled the valley with snow almost to the

tunnel bridge. Recent tests have shown that

the 88.50m long bridge could have been swept

away with the next avalanches and the Swiss

Federal Railway SBB commissioned a study to

make the bridge safe. The Federal Railway SBB

has opted to reinforce the bridge and tunnel,

restore the bridge bearings, refurbish cracks

up to 2m deep and connect the tunnel bridge

with special wall anchors to the rocks. Together

with reinforcement for avalanche-loads, the

bridge will be maintained and damaged

concrete replaced.

Swiss hydrodemolition specialist contractor

Brugger was appointed to undertake removal

of 220m 2 of concrete using its latest Aquacutter

Evolution robot from Sweden’s Aquajet

Systems. The Aquacutter was used for the

majority of the remedial work removing 180m 2

while a hand held lance removed the remaining

40m 2 . A feature of the new Aquacutter is the

removal of all sensors and electric cables from

the front of the machine eliminating ingress of

water, grease and dust problems. The Aquajet

EDS system allows for

unbeatable lance angle of ’attack’

without wasting energy

from the jet of water. As much

as + 45° on the Evolution

model can be selected,

ensuring full removal of

concrete between and under

the rebars.

In order to cut 20mm of

concrete on the outside of the

tunnel bridge, Brugger opted

to top the Aquacutter 6m standard tower with

an additional 5.5m tower element to reach a

maximum height of 11.5m. The robot tower

was set to match the 10° inclination of the

tunnel wall using a special support. The robot’s

hydraulic pressure remained constant

throughout operations on the 11.5m tower. The

electric-powered robot used 122 l/min of water

at a pressure of 1900 bar to safely remove

the damaged concrete without causing any

harm to the exposed steel rebar

www.aquajet.se


Combi cutter and Cat

pulls down 44 m

feed silo

40 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

A 44 m high feed silo on the dockyard of Messrs.

Kaatsch in Plochingen had to be pulled down quickly,

efficiently and with as less harmful environmental

impact as possible. The sensitive demolition was

among other carried out with a CAT 365 BL and a Atlas

Copco combi cutter CC 3300. The demolition

contractor GL-Abbruch GmbH, of Esslingen could not

allow debris to fall into the river Neckar just 8 m away

from the demolition site.

The upper two floors were pulled

down using two 5 t mini

excavators each equipped with a

200 kg Atlas Copco hydraulic

breaker. A 3m high ramp was

built to allow the excavator with

long front equipment to carry

out the rest of the demolition

work.

For this work GL-Abbruch

(www.gl-abbruch.de) used a

CAT 365 BL with a 33 m long

demolition boom equipped with

an Atlas Copco CC 3300 U

combi cutter. This combination

of an excavator with a working

height of over 30 m and a

demolition tool weighing 3.5 t

is rarely seen in Germany. To

minimize the amount of dust

during demolition, the excavator

was equipped with a water

spraying system and spray

nozzles in the area of the

demolition tool.

“The combi cutter’s design is ideal for the service

on long front excavators,” says GL-Abbruch

GmbH managing partner Gerhard Ludwig.

“The two cylinders with the cutting

jaws moveable on both sides prevent

strains from being transmitted to the

excavator boom. Nevertheless the

cutter makes a powerful and quick

bite.”

The cutting force of 109 t

applied at the tip of the teeth and

400 t at the cutters gives the CC

3300 U an ample reserve of power

and makes it the perfect tool not

only for pulling down buildings and

for industrial demolition work but

also for secondary crushing and material

separation. For cutting steel

structures a steel cutting jaw can

replace the universal jaw.


“United in D

A line-up of three

France, Italy and Austria are three countries divided and yet

conjoined by the Alpine mountain range. And these three

primary demolition nations have combined once again on a project to demolish a

disused two-bridge overpass that carried the RD 914 road

through the Nanterre district of Paris with French demolition

attachments from

specialist Cardem using Austrian-built Liebherr excavators

equipped with Italian-manufactured Trevi Benne attachments.

Italian manufacturer

Trevi Benne SpA have

spearheaded the highspeed

demolition of a

pair of disused bridges

in the heart of the

French capital, as

PDi’s Mark Anthony

reports.

42 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

International Operation

Cardem is a 50 year old company that can trace its roots back

to a quarry industry past. Indeed, the company’s name is an

amalgam of carriere (French for quarry) and demolition, the

two activities for which the company is best known today.

Employing more than 250 people and with an annual turnover

of EUR 35 million, the company operates from locations across

its native France including Paris, Lille and Lyon but regularly

strays across neighbouring borders, working in both Belgium

and Luxembourg. In fact, the company is currently involved

in the demolition of the Espanol soccer stadium in Barcelona,

Spain.

In Nanterre, the contract to demolish the twin road bridges

was aesthetically-driven. The 35-year old bridges were rendered

redundant following the construction of a road tunnel on

the nearby A14 route, freeing up for urban redevelopment some

highly valuable land that lies between La Defense and the Seine.

Military-Style Planning

Despite the international flavour of the contract, or possibly

because of it, the contract was a model of military-style planning.

With the demolition scheduled to commence during an

enforced five-hour road occupation scheduled for 20.00 in the

evening, the entire demolition team was gathered on site almost

12 hours in advance.

Demolition engineers and machine operators walked the

entire length of the bridge viaduct, highlighting possible problem

areas and creating an agreed demolition programme, with

specific Liebherr machines and Trevi Benne attachments being

allocated to specific tasks. Meanwhile, a team of mechanics

took the opportunity to check over all the machines that were

involved on the site, greasing and making repairs as necessary.

Equipment and attachments had been brought in from as far

afield as Lille, partly to ensure that the contract had sufficient

machine power and also to provide cover if any of the lead

machines suffered a catastrophic failure.

Narrow Window

“We have a very narrow time window in which to operate,”

explains Cardem’s Jean-Francois Ascolan. “The contract requires

us to take down both bridges, one on the first evening, the

second the following night. We then have to remove all

demolition waste to a recycling facility around 3 km away.”

Talk on the site was of a contract so fast and smooth that a

local resident going to sleep on a Friday night and waking up

the following Wednesday would have missed the entire operation,

finding only a bare plot of land where the 35 year old cast

in-situ concrete bridges once stood. The demolition was, in

fact, the culmination of a two-month programme of preparatory

works designed to minimise the impact of the demolition process.

In addition to preparing for the demolition process, this

also involved some extensive traffic management works to

minimise disruption to vehicular flow along the busy Avenue

Joliot-Curie and Avenue Arago. Indeed, on the night of the

main demolition, the crossroads at the Boulevard de Bouvet

that links the Avenue Jolio-Curie and Avenue Arago was closed

temporarily.

Men and Machines

The need to minimise the impact of demolition to local

residents was reflected in the sheer scale of the men and

machines in place on the contract. A total of 40 people were

involved in the controlled dismantling of the two 360 m long

bridges, including 20 excavator operators working in shifts.

These were responsible for operating a total of 14 excavators,

including eight Cardem-owned Liebherr units from 24 to 64

t, all of which were equipped with either hydraulic or

mechanical demolition attachments. Indeed, the entire

attachment fleet from Cardem’s Lille facility was shipped to

the site, many items merely being held in reserve. Among

these were a 13 tTrevi Benne HC 140, an 11 t HC 100 and a

4 t HC 40, all of which had been purchased specifically to

tackle this contract. These joined a fleet of 10 Trevi Benne

attachments in the fleet of Cardem which has been running

the Italian-built tools for the past five years.

Big Attachment

On the stroke of 20.00 hours, demolition work commenced.

The new Trevi Benne HC 140 slung from a Liebherr 974

excavator spearheaded the attack, the unit’s 2 m jaw opening

quickly getting to grips with the concrete that was 1.1 m thick

in places. A key benefit of the Trevi Benne attachments is

their hydraulic rotation which allows the operator to


emolition”

accurately grip and crush concrete, regardless of the angle

of approach. The HC 140 attachment, the biggest in the

Trevi Benni range, also features powerful cutting blades set

deep in the jaw. These quickly and effortlessly cut through

the reinforcing steel bar, allowing the bridges to be demolished

quickly and cleanly while facilitating greater “waste”

segregation and recycling.

The primary demolition tool was followed along the

length of the bridge deconstruction by a smaller but still

impressive 11 tonne Trevi Benne HC 100, also mounted

on a Cardem-owned Liebherr 974. A rented Liebherr 954

rental machine equipped with a 4 t Trevi Benne HC 40

brought up the rear, rehandling and processing the broken

concrete for later off-site recycling. During a series of 24

hour operations, operators were switched regularly to ensure

that work continued virtually non-stop until the demolition

was completed.

Thanks to the planning of the Cardem demolition team

and the sheer power of the Trevi Benne attachments, the

demolition of the dual span bridges was completed on time

and within budget, with more than 3,000 m 3 of concrete

being broken and transported to the recycling facility for

processing and onward sale.

ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007 • PDi 43


Italian show SAIE will

take place in Bologna

between 24 – 28

October 2007. PDi will

exhibit in area 42,

stand 14, and this

issue will be

distributed at the

show.

Exhibitors at SAIE

2007 related to the

demolition, recycling

and concrete

cutting industries

Description:

A Demolition attachments

B Hydraulic breakers

CE Compact equipment

CS Crushing & screening

ED Explosive demolition

G Grabs and grapples

GE General equipment

HD Hydrodemolition

HT Hand tools

RC Remote control

T Telehandlers

Name/Stand Sector

Airmatic

Pad. 30 Stand B/16 HT

Ammann-Yanmar

Pad. 30 Stand D/72-E/69 B

Anmopyc (Tabe)

Pad. 36 Stand F/78 B

Aquajet

Pad. 35 Stand C/36 HD

Baltrotors

Pad. 30 Stand E/93 A

BBG Baugerate

Pad. 30 Stand B/6-C/5 HT

Black Cat Blades

Pad. 30 Stand A/1 HT

Bobcat Europe

Pad. 36 Stand D/41CE/ A

Breaker

Area 48 Stand D/10 HT

Brokk AB

Pad. 30 Stand E/6 RC

44 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

S A I E

2 0 0 7

Consolidated experience of the building sector and a city that

for more than forty years has been the international reference

point for building tradeshows, offering specific solutions for

every segment of the world of building and construction. These

are the key strengths of BolognaFiere, the leading trade fair

organiser which after creating one of the foremost European

suites of trade fairs for the construction sector has exported its

exhibition model and now offers Italian and European

companies support with their business internationalisation

programmes.

SAIE 2007 in figures

SAIE, International Building Exhibition, to be held in Bologna

from 24 to 28 October 2007, is an essential component of

BolognaFiere’s trade fair system targeted at manufacturers and

professionals from the building industry.

The 2007 edition of the event offers interesting new

features, including a renewed exhibition concept and an even

more up-to-date range of product categories.

• 260,000 square metres exhibition space – 180,000 square metre

covered area and 80,000 square metres outdoors

• 1,750 exhibitors, including 350 from abroad

• 176,500 professional visitors including 7,494 foreigners

(2006 event)

• 5 entrances for exhibitors and visitors (Costituzione, Nord, Maserati,

Michelino and Aldo Moro) extensive car parks

• 15 halls, 6 external exhibition areas, 35,000 square metres

of service areas

• 2 restaurants and 4 self-service cafeterias as well as

refreshment points in each exhibition hall

“More time for business

to maximise effciency

An exhibition layout divided up into theme areas, tools for

speeding up access to the show (personal cards), infrastructures

that allow the exhibition centre to be reached conveniently by

any form of transport - BolognaFiere considers it a top priority

to ensure that the links with the city and within the exhibition

centre itself are adequate for a business event.

The new Bologna-Fiera motorway toll booth is already in

operation, making it even easier for professionals to reach the

exhibition centre. The links to the railway station and airport

are also extremely efficient.

A number of major structural works inside the exhibition

centre have also made it easier to get round the show including

the raised connecting walkways between the halls and the new

areas devoted to services.

From the architectural

project to the building process

SAIE has always been renowned for its attention to every segment

of the construction industry, from architecture to building

process innovation.

The show is renowned for its previews of trends in the

building world and is an important platform for debate between

visitors and the top international architects who talk at the

meetings devoted to the themes of greatest topical interest each

year.

But it is also an event that focuses on INNOVATION as

they key to development strategies, exploring this theme in relation

to:

PRODUCTS - In just three years the SAIE New Product

Guide has become the most authoritative guide available to the

sector, a publication that selects the most interesting new

products displayed by exhibitors at the show and proposes them

in a convenient format for professionals. Again this year the

SAIE New Product Guide will benefit from the cooperation of

the IUAV of Venice, which will select the most significant

innovations at SAIE 2007, highlighting the main innovative

trends and some particularly interesting products.

EXHIBITION SECTORS – Over the years, the evolution

of the exhibition proposals has led to the creation of new

theme sections and focus events devoted to the most topical

issues. One of the focus events in 2007 is Energy Efficiency.

The most significant technical aspects of this theme will be

explored during the exhibition and will also be discussed during

the various debates.

BUILDING PROCESSES – Rather than just presenting

the most significant innovations, SAIE 2007 will for the first

time be featuring a special area devoted to practical demonstrations

to make the exhibition more functional than ever.

Core exhibit 2007: The changing face of Italy,

cities between land and water

In 2007 the SAIE Core Exhibition continues the cycle devoted

to the changing face of Italy, focusing on waterfront cities. The

changing face of Italy, cities between land and water analyses

how the thin strip of land facing onto bodies of water is addressed

in construction projects.

This is a theme of great interest given Italy’s geographical

characteristics and is explored in terms of the relationship

between urban fabric and water and between water and the

natural environment. At the same time it aims to provide an

overall picture of the development of the infrastructure system

for waterfront areas and of technical issues and materials.

SAIE and CRESME present the economic

analysis of the Building sector

Following the agreement between BolognaFiere and CRESME,

the annual report on the building industry was unveiled in

Bologna during SAIE 2006. Again this year, on the day before

the opening of the show, BolognaFiere and

Cresme will present the ECO-

NOMIC ANALYSIS OF THE

BUILDING WORLD, the major

report on the state of the

sector and the investment

trends.


CAMS Macchine

Pad. 36 Stand D/9 CE

Case

Pad. 30 Stand C/20, D/35

Conjet

Area 48 Stand G/53-H/52 HD

Corimag

Pad. 36 Stand D/7 B

Ditch Witch

Pad. 36 Stand B/42 CE

DOA

Pad. 30 Stand A/12 HT

Edilgrappa

Area 49 Stand A/28 HT

Eurodem

Area 48 Stand Z/14 CS

Extec

Area 48 Stand D/91-E90

Faresin SPA

Area 45 Stand D/65 T

Frank Co.

Pad. 30 Stand E/33 B

Furukawa Rock Drill see Rammit

G. F. Gordini

Pad. 30 Stand A/30 A

Gasparini Impianti

Area 45 Stand D/52 CS

Good Rock (Kobelco, FRD dealer)

Pad. 30 Stand A/33 GE/B

Guidetti

Area 48 Stand B/104 CS

Hammer

Pad. 30 Stand C/6 B

Hitachi see Rossi Trade

HPM Europe

Pad. 36 Stand B/82 CE

HYDRA

Pad. 36 Stand F/17/Area 49 B

Ihimer

Pad. 36 Stand D/15-E/8 CE

Italdem

Pad. 36 Stand B/133 B

Keestrack see Rammit

Kobelco see Good Rock

Komplet Italia

Area 48 Stand B/43 CS

Leonardi Benne

Pad. 36 Stand F/11 A

Mantovanibenne

Pad. 36 Stand B/10 A

Mecalec-Ahlmann

Pad. 30 Stand D/36 CE

Meccanica Breganzese

Pad. 36 Stand E/2 CS

Metso see Rammit

Minelli

Area 44 Stand E/18 G

46 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

THE EXHIBITION SECTIONS AT SAIE 2007

Waterproofing, Geotextiles, Building chemicals ,

Thermal and sound insulation Hall 19

Exhibition of tools and mounting systems,

Accident prevention and Safety Hall 33

Roofing and covering systems Hall 21

Improved Extec jaw

makes SAIE debut

Extec Screens and Crushers Ltd, now part of

Sandvik Mining and Construction, will use the

SAIE exhibition to display the company’s S-4

screen and the C-10+ track-mounted jaw

crusher on Stand D91-E90 in Area 48.

The new C-10+ builds upon the reputation

of the larger Extec C-12+ and is designed

specifically for small quarries, demolition sites,

and recycling facilities. A vibrating feeder

ensures a consistent flow of material to the

1,000 mm x 650 mm fully adjustable and

hydraulically controlled jaw crusher. The jaw

action can be quickly reversed to free blockages

while a ”fast track” facility helps clear the

machine of tangled steel reinforcing bar. The

entire machine can also be raised hydraulically

for cleaning and routine maintenance duties

Also on the Extec stand is the S-4 screen,

a new track-mounted mobile screen designed

for a multitude of quarrying, mining and

recycling applications. Weighing 28 t the S-4

is the smaller model to the S-5 and shares

many of the features and benefits of the larger

LATERSAIE – Heavy clay show Hall 22

Building systems, components and

subsystems. Prefabricated structures ,

Materials and products Halls 25,

26,32

Water channelling and treatment Hall 26

STRUTTURALEGNO, Wooden structures Hall 16

Building site machinery, equipment

and technologies. Special machinery

and equipment for civil

engineering works Halls 29, 30,

35 and 36

Scaffolding and formwork,

Rental services Areas 42,

44,45, 47,

48 and 49

Technical instruments and testing,

control and measuring equipment Hall 31

SAIEBit – IT systems,

Service companies Hall 18

Trade press Area 42

machine. The S-4 utilises two independently

adjustable screen boxes to produce a screening

area that is equivalent to a traditional 4.8 x 1.5

m screening system. The Extec Doublescreen

system allows the first screen box to be used

to remove fines in even the most cohesive

materials, while the second screen box acts as

a materials grader. As a result, the Doublescreen

system is able to produce consistently

precise material grades.

The Extec S-4 is offered with a variety of

optional extras, including a remote control system,

shredder box for green waste applications

and a vibrating grid.

www.extec.eu


Neuson Kramer

Pad. 36 Stand E/56 CE

New Holland

Pad. 36 Stand C/1-D/6 GE

Nonex

Pad. 30 Stand E/20 ED

Officine Cancellara Mich.

Pad. 36 Stand A/1 B

OM Track

Area 48 Stand D/23-E/18 CS

OMD

Pad. 36 Stand B/58 B

Osa Dei F.LLI Sallustio

Pad. 30 Stand B/5 A

Pressoil

Pad. 36 Stand E/53 RC

PTC Italiana

Pad. 35 Stand B/43 HD

Rammer see Rammit

Rammit

Pad. 30 Stand A/44-C/43 CS

REV

Pad. 30 Stand D/16-E/13 CS

Rimac

Pad. 36 Stand F/30 CS

Roald di Codecasa (Conjet dealer)

Area 48 Stand G/53-H/52 HD

Rockster see Rammit

Rossi Trade (Hitachi dealer)

Pad. 36 Stand D/105 GE

Rotair

Pad. 36 Stand C/131D/132/ B

RSP

Area 48 Stand C/95-D/98 GE

Rubble Master

Area 48 Stand E/44 CS

Rubi-Germans Boada

Pad. 33 Stand A/41 HT

Sclaverano

Pad. 30 Stand B/14 HT

Sclaverano Pneumatic Tools

Pad. 35 Stand E/35 HT

Stanley Hydraulic Tools

Pad. 30 Stand B/6-C/5 A

Terex

Area 48 Stand F/98 GE

Trevi Benne

Pad. 30 Stand C/56 A

URI (Sandvik, Stanley dealer)

Pad. 30 Stand B/6-C/5 CS/B

VD Verdelli

Pad. 30 Stand D/96 A

Vistarini

Pad. 30 Stand A/54 B

Zamo

Pad. 30 Stand E/32 B

Zato

Pad. 30 Stand E/34 B

48 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

New Bobcat

machines at SAIE

Bobcat is exhibiting large and small

skid-steers, compact tracked

loaders, including the new

S100 skid-steer, mini-excavators,

including the new 323

model and new T2250 compact

telehandler at SAIE on Stand D41,

Hall 36.

The machines on the stand are

equipped with a host of attachments such

as breakers, trenchers, flail cutters, planers,

pallet forks and grapples, presenting Bobcat

solutions for applications in plant hire,

construction, road repair, demolition, landscaping,

builders merchants, ground care, forestry, recycling,

industry, disaster relief and environmental

protection among others.

The new S100 skid-steer meets a market

need for a compact, limited weight skid-steer that

can work in tight spaces and is easy to transport.

With an operating weight with bucket of 1.8 t, the

S100 offers a rated operating capacity of 453 kg

and a tipping load of 907 kg.

Bobcat will also be showing an enhanced version

of the new 323 mini-excavator at SAIE and a

new quick coupler for fitting attachments to Bobcat

mini- excavators, developed in collaboration with

Klac Industrie of France. The new Klac-type coupler

is available in four sizes for all Bobcat miniexcavators

from the 319 up to and including the

442 model.

The new T2250 compact telehandler on

New minidumper

from Ihimer

The Italian supplier of mini-diggers, skid-steer

loaders and mini-dumpers, IHIMER, has

launched a new mini-dumper Carry 107, which

can self load and carry various types of material.

It can be adapted to any specific need

thanks to the availability of a wide range of

accessories, including the rear load body for

building, the self-loading shovel, the bed with

opening sides, concrete mixing kit and levelling

blade. The mini-dumper Carry 107, which is

equipped with a Honda 6.6 or 8.2 kW engine

or a 7.5 kW Yanmar diesel

engine, can also be supplied

with a ”Hi-Flow” kit. This

enables the mini-dumper to

be used with numerous tools,

including a demolition

hammer, hydraulic drill, a manual

hydraulic auger and a

water pump.

www.ihimer.com

show, which combines the features and benefits

of the telehandler, an articulated loader and a skidsteer.

The T2250 provides all the attributes of a

compact job site telehandler, but for the first time

on a telehandler, there is a choice of quick-change

attachment mounting systems. These are the

traditional front carrier, either with manual or

hydraulic locking, or the optional ’Bob-Tach’ system.

www.bobcat.com


Extec I-C13 in Siberia

Deep within the Siberian wilderness, an Extec I-

C13 has been working for the Siberian Coal Energy

Company (SUEK) crushing coal straight from the

quarry. Following a large walking excavator, the I-

C13 is maintaining high production through the

heavy snow and harsh materials, ensuring that

SUEK can keep output of coal to a maximum.

Because the conditions on site can deteriorate

extremely quickly, production must be effective

and fast when the weather permits, therefore the

machine has to be reliable. The I-C13 offers

extremely high mobility and flexibility along with

“My customers

earn with me”

“My customers earn with me,” says Robert Thoma

junior from Thoma Bau- u. Recycling GmbH &

Co. KG about his success principle. He attaches

great importance to the performance and

availability of his fleet of machines in order to offer

his customers professionalism and fair prices.

Thoma Bau- u. Recycling GmbH & Co. KG is

a specialist in the mobile recycling of asphalt from

road reconstruction projects. This material is

50 PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

the necessary productivity that allows for it to be

set up and crush coal very quickly.

The Extec I-C13 combined with its many

advanced features enable the machine to work in

the most hostile conditions. The Impactor box by

Krupp Hazemag SA produces high quality material

with excellent consistency. The power provided

by a CAT C-13 engine ensures that drive is constant,

powerful and reliable while the new web and

flange chassis allows the I-C13 to be used

anywhere around the world.

www.extecscreens.eu

crushed directly on the job sites to the required

final grain size and turned into environmentally

compatible, stable top bed material. To expand

the recycling activities a RUBBLE MASTER

RM100, together with OS100 mobile oversize

grain separator, were purchased. This is a mobile,

high-performance system that can be easily

transported to sites.

Over 200 t/h of ready-to-use 0-32 mm

Heavy Duty Overband

for Incinerator Plant

Coventry & Solihull Waste Disposal Co Ltd is one

of only a few local authority waste disposal

companies remaining in the UK. They are a small

privately owned waste management company, with

experience in many aspects of waste management

including incineration, public waste site and

landfill. They are owned jointly by Coventry City

Council and Solihull Metropolitan Borough Council

and have an incineration plant, which runs nonstop

365 days a year. CSWDC purchased an

Overband magnet 35 years ago to function within

the incineration plant.

Master Magnets recommended that CSWDC

replace the old unit with an Oil Cooled Coil Wound

(OCW) Overband magnet. The OCW overband has

graded material is produced from broken asphalt

material with only one operator required for the

mobile RM100 and OS100. The high throughput,

even with steel reinforced concrete, plus remote

controlled simultaneous crushing and manoeuvring

operations from the loader, were key factors in

Robert Thoma junior’s decision to buy the

equipment. Waste pre-stressed concrete can be

processed in a single pass to 0-32 mm with all

steel bars being removed by the magnetic separator.

The fact that the final grain size can be easily

adjusted at the rotor using engine speed was the

key criterion in a decision in favour of a RM100

a high magnetic strength producing 869 gauss at

the required working gap of 300mm and more

powerful than the previous unit, which could only

produce 500 gauss. Due to the high magnetic

strength the overband would be able to work at

an increased operating gap if required enabling it

to extract ferrous from a deeper burden, and at a

faster speed thus increasing the feed rate.

The overband, weighing just over 5 t, was

designed and manufactured to fit directly into the

incineration plant conveyor. CSWDC expect the

unit to pay for itself within months, and the overband

is expected to last for another 35 years or

more.

www.mastermagnets.com

RUBBLE MASTER high performance crusher. This

decision saw the replacement of an RM80

immediately after Bauma at the civil engineering

company Noller in Baden-Württemberg. ”The

RM100 delivers an end product with a high market

value and optimum grain distribution,” says Noller

owner Joachim Noller. The crusher stands out

through its extensive optimisation, also with minimum

wear and operating costs, such as diesel

consumption at only 20 to 22 l/h. The RM100

demonstrated its prowess in mineral processing

after start-up. Limestone is fed using a wheeled

loader with a 3.5 m 3 bucket and recycled to make

high-value 0-32 mm final grain.


AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB

B

Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige Porto

betalt

More magazines by this user
Similar magazines