Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

dism.no

Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

Trygg Havn

–Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 02 - 2012 – 124. årgang–

Gode tall for Indre Sjø


Trygg Havn

Den indre Sjømannsmisjon

Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

drive diakonalt og evengeliserende arbeid blant

fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag

et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske

fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner

langs hele Norskekysten. Dessuten driver

misjonen betelskipet Eliser 6.

2 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Postadresse:

Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen

Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Telefon: 55 34 93 10

Telefax: 55 34 93 11

Daglig leder: Roald Øvrebø

Formann: Reidar Kvilhaug

Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og

sjøfolk kan sendes til Kontonummer:

3000.17.17258

Konto til Elieser 6: 3000.17.23983

Trygg Havn

Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon

Kommer ut med 12 nummer pr. år.

Redaksjon: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Postadresse: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Telefon: 481 51 491

e-mail: haakon@trygg-havn.no

Konto: 3000.17.24238

Redaktør: Håkon C. Hartvedt

Abonnementspris: Kr. 300,- pr. år

Layout og trykk: Bodoni

Forsidefoto: Landsstyreformann

Reidar Kvilhaug kan glede

seg over gode tall for DISM.

Foto: Håkon C. Hartvedt

Innhold:

Innhold:

Trygg Havn ...................................................3

Leder - Søkelys på forkynnelsen .......................................................... 3

Kom og se ....................................................4

Draumer Fra Kilden eg aldri - Det gløymer evige ord ble …. kjød ................................6

..................................................... 4

Gode - Giverglede......................................................................................... tall for 2011 ...........................................8 5

Inspirerende og utfordrende foredrag .....................11

Mange kjøpte komle på Kvitsøy ..................................... 6

Vi har tid! ..................................................13

Super sang av 13-åring ................................................. 10

Lederskifte ved Oslo Sjømannskirke .......................13

Med tente lys på nyttårskvelden … .........................14

Fisker – i dobbelt forstand ............................................. 11

Forventning ................................................16

Den plassen er din ......................................................... 15

Klart for ny sesong på Vandsøya ...........................18

Ref Du tak(k)efesten er ikke glemt på av Titran Gud ................................................ ................................1920

Seilingsplan ................................................22

Bøker - Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar ..................................... 24

Reiserute ...................................................23

Gratulerer ..................................................................... 25

Spennende bibelske funn ............................................... 26

Gavebarometer ............................................................. 27


Trygg Havn

Av Håkon C. Hartvedt

Et nytt år for Indre Sjø er også et nytt år for organisasjonsbladet

vårt. Takk til alle våre bidragsytere

som hver på sin måte er med på å gjøre bladet

rikere, hver på sin måte. Takk også til leserne

for gode innspill. Slikt tar vi gjerne imot mer av.

Vi har lagt oss på en linje der vi gir god plass til stoff

fra de forskjellige kretsene, og misjonssekretærene

har vært både våkne og flinke til å benytte bladet

denne måten.

Så er vi svært glad for våre skribenter i «Fritt

Ord»­ spalten. De har ut i frå sitt ståsted fått frem

spennende sider og utfordringer i norsk kristenliv.

Takk også til våre andaktsholdere for sentrale og

oppbyggelige andakter. Indre Sjø har stått trygt på

bibeltro grunn, og det ønsker vi fortsatt å gjøre.

Noen har også sendt oss flott stoff til spalten «Da

Gud grep inn». Men det kunne gjerne vært flere

her. Slike personlige erfaringer av hvordan Gud

har grepet inn i hverdagen til den enkelte er både

godt stoff som blir lest, og som løfter våre øyne

mot Guds trofasthet. Så ikke tro at det du har å

fortelle ikke er noe verdt. Har du vanskeligheter

med å få skrevet ned noe selv, kan du ta kontakt,

så hjelper vi deg med det. Slik stoff er også svært

verdifullt med hensyn til juleheftet vårt, Fiskerens

Venn.

Mange av våre lesere er høyt oppe i årene, og noen

blir hentet hjem til Jesus hvert år. Det betyr ofte

både en abonnent og en forbeder mindre for oss.

Men heldigvis kommer det nye. Slik også i 2011.

Derfor ligger abonnementstallet på omtrent det

samme som i fjor. Rett nok har vi strøket rundt 50

gratisabonnenter, slik at abonnementstallet nå er

1978, mens det i fjor var litt over 2000.

Leder Spiss

Vi tror det er potensial til mange flere. Vi skal

gjøre vårt for at bladet skal bli så interessant og

aktuelt som mulig, og vi tar med glede imot tanker

om hvordan vi skal bli enda bedre.

Kanskje kan du gjøre en liten «kampanje» for

bladet i den sammenheng du står i. Bruk gjerne

skjemaet på nest siste side. Flere abonnenter gjør

ikke bare bladet sterkere, det gir oss også større

økonomisk frihet.

Trygg Havn er verken stort eller dyrt. Det er såpass

hendig og lite at du får tid til å lese det. Ofte

lar vi bildene tale helt likestilt med ordene.

Samtidig inneholder bladet både misjonsstoff,

oppbyggelig stoff, informasjon om misjonens

økonomíske situasjon – og reiserutene både til

Elieser 6 og forkynnerne våre .

Tenk om du kunne bli abonnent eller verve en ny i

2012. Det hadde vært svært gledelig.

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 3


Fra Kilden

Kom og se

Av Eiliv Pettersen

Den for lengst avdøde biskop i Sør­Hålogaland,

H. E. Wisløff, skrev i sin tid en god og lettlest bok

med tittelen «Under løftenes stjernehimmel».

Den boktittelen kom for meg da en mann, inngift i

min søsters familie, og som mange år har arbeidet

på hurtigruta, fortalte meg følgende opplevelse:

En flott høstkveld med blankstille hav gikk hurtigruta

han arbeidet på over Vestfjorden fra Bodø

til Stamsund. Luften var klar og himmelen overstrødd

av stjerner. Et følge med tyske turister var

med. Disse sto ute på dekket og hutret litt mens

de frydet seg over den vakre høstkvelden og hørte

suset fra sjøen når båten pløyde den blanke havflata.

Selv sto han inne i gangen.

Plutselig kommer en turist bort til ham og griper

ham i armen for å dra ham ut på dekket mens han

oppøst gjentok: «Kom og se, Kom og se». Det var

som om noe dramatisk hadde skjedd ute på dekket

som han ville vise, og han ble med ham ut. Hva

var det han hadde sett som han ville vise? Da de

kom ut på dekket pekte turisten mot stjernehimmelen

og gjentok. «Se, se alle stjernene! Se den

vakre stjernehimmelen!» Å, var det bare det han

ville vise meg. Jeg måtte prøve å forklare ham at

dette hadde jeg sett hundrevis av ganger når været

var godt. For meg var det ikke noe nytt.

Turisten kunne da fortelle ham at han bodde

i Hamburg. Over byen lå det konstant et lokk

av tåke forårsaket av eksos fra biler og røyk fra

fabrikkpiper. Når så lysene fra byen blandet seg

med tåken var det umulig å se himmelen.

Historien har brakte mine tanker flere tusen år

tilbake i tid.

4 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Abraham hadde fått et løfte fra Gud om at han

skulle bli far til en sønn som igjen skulle formere

seg til et hav av mennesker. Men ikke nok med

det. Ut fra denne slekten skulle det utgå et Frelser

som skulle bringe velsignelse og frelse til hele

verden, nemlig Jesus Dette trodde Abraham «– og

det ble regnet ham til rettferdighet» slik det står i

Guds ord.

Men årene gikk, tiår etter tiår. De fikk ingen barn

for Sara var ufruktbar. Sara og Abraham fattet da

den beslutning at de skulle «hjelpe» Gud å holde

sitt løfte, og han fikk barn med trellkvinnen Hagar

som var langt yngre av år.

Sara og Abraham ble etter hvert så gamle at de var

langt over den alder da det var naturlige forutsetninger

for å sette barn til verden. Faktisk var

Abraham straks hundre år og Sara 90. Hadde Gud

glemt sitt løfte?

En stille klar kveld satt Sara og Abraham i sitt

telt. De var skuffet og motløs. Var Gud ikke til å

stole på? Men over teltet var det en overstrødd

stjernehimmel mens «mørke og tåkedis» lå over

deres sinn.

Å ikke stole på Gud vil gi mørke i sinnet.


Plutselig får de besøk av engler. En engel griper

Abraham i armen og drar ham ut utenfor teltet.

Engelen peker mot stjernehimmelen og sier:

«Abraham, tell stjernene om du kan». For Abraham

var dette en umulighet. Budskapet var: Så

tallrik skal din ætt bli gjennom den sønnen du

enda ikke har fått. Og i deg skal alle jordens slekter

velsignes. Abraham bøyde seg for Herren ord selv

om han ikke forsto noen ting. Ja, det står faktisk

at han lo. Alle har vi hørt at Sara lo, men leser vi

i Bibelen ser vi at Abraham også gjorde det. Jeg

skjønner ham så godt.

Men Abraham fikk løftesønnen Isak. For «ingenting

er umulig for Gud. Alt er mulig for Gud».

Er du en av dem som sitter i «mørke og skyggelandet?»

Det kan være tvil, sykdom eller død i

din familie som kan være årsaken. Kanskje har

livet floket seg til så du spør. «Hvor er Gud oppe

i alt dette»? Eller: som en verdslig kvinne i Nord­

Norge spurte en troende dame da hun hadde mistet

et barnebarn i Utøya­tragedien: «Hvor var da

guden din»? Det kan tilmed hende at vi selv floker

livet til.

Da skal du vite at det er sant som det står i den

svenske sangen:

«Nogon stans bland alla skuggorna står Jesus.

För att hjelpa dej i nøden er han der.

Ser du etter skal du finna att der står han

för att lette alla bördor som du bær.»

Ingen er frelst på grunn av noe av sitt eget, selv om

en kan skilte med mange gode gjerninger.

Kun frelse på blodets og forsoningens grunn

gjelder for Gud. På den grunnvollen kan vi si:

Kom og se! Se mot himmelen! Løft Blikket. Herren

lever! Hans ord står fast. Han er fremdeles den

trofaste ordholdne Gud. Og: – «som den siste skal

han stå fram på støvet.» (Job. 19.25) Han har bare

skjult sitt ansikt for ei tid, ­»Også når du sier at du

ikke ser ham, ser han nok din sak og du skal vente

på ham». Slik hilser Bibelen og Job deg, han som

var en sterkt prøvet mann. ( Job 35.14)

Illustrasjon: Renata Sedmakova, shutterstock.com.

Reportasjer Fra Kilden

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 5


Da Gud grep inn

I denne spalten utfordrer vi våre lesere til å sende inn historier fra virkeligheten der Gud helt konkret grep inn i

menneskers livssituasjon. Har du en historie vi kan bruke, kan du sende den på e-post til: haakon@trygg-havn.no,

eller per brev til: Håkon C. Hartvedt, Liarhaugvegen 8, 5419 FITJAR.

Mange av historiene i denne spalten handler om hvordan Gud har bevart oss fra fysisk ulykke. Denne historien av

88 år gamle Ingeborg Haugen fra Skjold ved Bergen viser hvordan Gud også kan vekke oss opp til å være rede, så vi

ikkje møter evighetens ulykke. Vi takker for bidraget og nytter anledninga til å oppfordre andre av våre lesere til å

være frimodig til å dele oppbyggelige opplevelser med Trygg Havn.

Draumer eg aldri gløymer

Av Ingeborg Haugen

Eg drøymde at eg stod på kjøkkenet og

førebudde middagen for dagen. Med eitt

lydde det eit rop.: «No kjem brudgommen,

gå han i møte!» Ein gong til lydde det

same ropet – og for tredje gong.:

«No kjem brudgommen, gå han i møte!»

Eg såg ut vindauga, og såg ein stor folkemasse som

ingen kunne telja, dei var kledde i kvite kjolar. Eg

vart frykteleg redd og veldig spent, skulle eg få vera

med i denne store, kvitkledde skare, eller skulle eg

bli tilbake?

6 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

«Innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang?»

Alvorleg!

Eg vakna av draumen då, vekte mannen min og

sa: « Du må vakna, me må stå opp, for Jesus kjem

no! – Roleg som han var, og omsorgsfull, fekk han

omsider «roa meg ned», og utpå natta fekk me igjen

leggje oss til ro og sova, i Jesu namn.

Seinare ei natt drøymde eg at det var den siste

dagen, domedag. Det kom eit veldig jordskjelv, det

fylgde ein sterk orkan med hagl, lyn og torden, og

overalt var det brann – alt var bare kaos. Eg høyrde


folk skrike i redsle og rop om hjelp. Eg stod utforbi

huset vårt som var omkrinsa av fjell og berg. Elden

kom nærare og nærare – men eg var ikkje redd

denne gongen, stod berre der i tryggleik og ro.

Når elden nådde fjellet eg stod på, slokna han, for

fjell kan jo ikkje brenna.

Korleis kunne eg stå der utan redsle i alt dette eg var

vitne til? Eg forstår det ikkje.

I draumen stod eg på fjell. Men eg veit om Eitt Fjell

som er ulikt alle andre fjell. Det er Fjellgrunnen

Jesus Kristus, «Hans vunder og sår». Denne klippegrunnen

kan aldri rokkast, sjølv om himmel og

jord forgår.

Da Gud grep inn

Eg takka min Gud for at Han har ført meg inn på

denne faste, sikre ankergrunnen. Her vil eg vera

heilt til min siste stund.

Så kom ikkje Jesus då ropet lydde. Så kom han heller

ikkje på den siste dagen, domedag. Det var berre

draumar, og draumar bryr me oss ikkje om. Slik

seier me og tenkjer me, som oftast.

Men for meg var dette meir enn draumar. Om det

er over 50 år sidan dette hende meg, står det heile

så sterkt, nært og levande for meg som om det var i

natt eg drøymde.

Gud greip så sterkt inn i livet mitt gjennom desse

draumane, eg vart, og er, ikkje den same etter dette.

Eg trur Jesus kjem snart no! Mi bøn er, om eg kan få

vera trygg og ikkje redd når min siste avskjedstime

slår.

Lova vera Herrens namn. Halleluja! Amen!


Nå har jeg funnet det jeg grunner

mitt salighetens anker på.

Den grunn er Jesu død og vunder,

Hvor den for verdens grunnvoll lå.

Det er den grunn som evig står.

Når jord og himmel selv forgår.

denne grunnen vil jeg være

så lenge hjertet i meg slår.

Det vil jeg tenke, tale lære

så lenge jeg på jorden går.

Snart synger jeg i englekor:

Barmhjertighet, hvor du er stor!

J.A. Rothe/ H.A. Brorson.


Trygg Havn - nr. 02 - 2012 7


Reportasjer

Gode tall for 2011

Av Håkon C. Hartvedt

Arbeidermøtet i begynnelsen av januar

var preget av rikt åndelig fellesskap,

utfordrende foredrag og et sluttregnskap

uten røde tall.

Etter mange år med anstrengt økonomi, er dette

svært gledelig. Spesielt når året som har gått blant

annet har ført til store ekstrautgifter i forbindelse

med motorskiftet og girhaveriet til Eliser 6.

Det var landsstyreformann Reidar Kvilhaug som

under møtet presenterte økonomien og inntektene

fra de forskjellige kretsene, og de andre

inntektskildene DISM har. Han så gjerne at flere av

kretsene hadde overført større summer til hovedkontoret,

men summa summarum kunne han fortelle

Trygg Havn at hovedresultatet ender på rundt

630 000 kroner. Dette er rett nok før avskrivninger.

– Men positive tall likevel, mente Kvilhaug, som

kunne forklare at det gode resultatet blant annet

skyldtes salg av fiskarheimen i Henningsvær, stor

økt giverglede hos misjonsfolket – og noe arv.

Astrid Indrebø Greve og Ragnhild von Doninck ved hovedkontoret gjør en kjempejobb.

Her under diskusjonen om arbeidet.

8 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

I kø for å ta ordet under diskusjonen: F.v. Paul Mattis Nørstebø og Ragnar Hansen.

God start for 2012

Landsstyreformannen kunne videre glede seg over

en stor varslet testamentarisk gave som vil komme

inn på regnskapet for 2012.

– Dette gir oss en god start på det nye året, smilte

han.

Gledelig er det å se at det nytter. Misjonsfolket har

mobilisert i økt giverglede, og det gir resultater.

Også med tanke på gjelden Indre Sjø har slitt med

i mange år.

«Ned med gjelden»­aksjonen som vi har gående

har ført til at gjelden vår i fjor ble redusert med 1,3

millioner kroner.

Men stadig er det en del igjen, og misjonen har

stadig store økonomiske utfordringer, så vi må

bare be om at den positive trenden fortsetter, sier

Reidar Kvilhaug, vennlig oppfordrende til Trygg

Havn.


Sang.

Åndelig fellesskap

Arbeidermøtet var ellers preget av godt åndelig

fellesskap, god forkynnelse og mange, sterke og

nære åndelige samtaler arbeiderne i mellom.

Samtidig var det åpne drøftinger om saker en har

forskjellig syn på, og ideer til videre utvikling,

ble luftet. Både med hensyn til misjonsstrategi

og i å bygge opp en trygg økonomisk plattform.

Blant annet må en jobbe mer med budsjett, både i

kretsene og i Landsstyret, ble det påpekt.

Daglig leder Roald Øvrebø er for tiden

langtidssykemeldt (husk ham i forbønn), og i hans

fravær var det nestleder i landsstyret, Ingolf Solsvik,

som ledet debatten om torsdagen da Trygg

Havn var til stede.

Ingolf Solsvik.

Samtale.

Uten mat og ...

Reportasjer

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 9


Reportasjer

Johannes Kleppa fikk sterk og god respons på det første foredraget sitt. I det andre møtte han ikke DISM-folket helt hjemme.

10 Trygg Havn - nr. 02 - 2012


Reportasjer

Inspirerende og utfordrende foredrag

Av Håkon C. Hartvedt

Til Arbeidermøtet som fant sted om bord i

Elieser 6 som lå til kai i Bergen, hadde en

denne gangen hentet inn Johannes Kleppa

som foredragsholder.

Kleppa sitt oppdrag var å innlede til diskusjon

om «DISM sin tradisjon» i det ene foredraget og

ha noen tanker om «Fornyelse/veien videre» i det

andre.

I det første gav han en svært grundig innføring

om bakgrunnen for starten på Den indre Sjømannsmisjon

som hadde sitt utspring fra Bergen

Indremisjon, med Jakob Traasdahl som en sentral

person i det hele. Han forklarte så hvordan pietismen,

haugianismen og rosenianismen dannet et

bakteppe for DISM i starten, og har fortsatt med

å prege organisasjonen siden, om ikke i like stor

grad i dag som tidligere.

Han pekte også på tiden rundt 1870 ­1880 som en

tid der vekkelsen hadde særlig god grobunn og at

foreningsmodellen på denne tiden var svært godt

egnet i misjonsarbeidet.

Dette foredraget falt i svært god jord hos de fleste.

Forslag til omstrukturering og fusjon

I det andre foredraget, om fornyelse og veien videre,

pekte han på at forkynnelsen, ikke minst den

klassiske vekkelsesforkynnelsen, står svakere i dag

enn tidligere.

– Det diakonale arbeidet er i større grad blitt et

sosialt arbeid, løst fra forkynnelsen, og foreningsopplegget

i dag blir ofte erstattet med forsamlinger

og nettverk. Hva blir så konsekvensene av dette?

spurte Kleppa og fortsatte:

– En kan selvsagt gjøre noen mindre justeringer,

men det vil ikke være mulig å drive Indre Sjø som

nå over lang tid, mente hen, og foreslo to andre

veier å gå.

1. En kan innsnevre arbeidet ved å legge ned

organisasjonen som organisasjon, med kretser

og det hele, og heller la den drives av en sentralkomite:

et selvsupplerende råd bestående av

20­30 mennesker der de forskjellige landsdeler

er representert. Et styre på fem­seks personer

kan så lede alt sammen. Så kan en konsentrere

seg om ting som går: Elieser, fiskarheimene,

Oslo Sjømannskirke og omreisende predikanter.

2. Fusjonere med Indremisjonsforbundet og Samemisjonen.

Indre Sjø blir da en avdeling innen

Indremisjonsforbundet og en slår sammen

organisasjonsbladene til ett. Styrken ved dette

er at en da blant annet når et større område, får

flere arbeidere og spesielt hjelp til å nå Nord­

Norge på en bedre måte. Team fra Bibelskolen

på Bildøy eller Fjellheim kan være med Elieser.

Det vil bli et godt løft både for arbeidet og for

skolene, mente Kleppa.

Dette foredraget vakte mer diskusjon, og hovedkonklusjonen

av samtalen og innleggene etterpå

må bli at Indre Sjø ikke er klar for noen av disse

forslagene per i dag.

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 11


12 Trygg Havn - nr. 02 - 2012


Vi har tid!

Av Ivar Gjerdi

Wilfrid Stinissen, en av Europas mest leste

forfattere, har skrevet boka, «Vandring

med hvilepuls» Dette uttrykket gir meg

stadig noe å tenke på. «Stinissen har en

sjelden evne til å tyde livsfølelse og tidsfølelse»,

skriver Per Arne Dahl i et forord.

Hvordan bruker vi tiden? Mange stresser og maser.

«Vi lever i feil tempo. Vi mates med for mye på

en gang. Vi flagrer på overflaten med all vår

kunnskap. Vi har et stort behov for å gå i dybden»,

skriver Stinissen.

«Tidsklemma» er blitt et moderne uttrykk, og det

er kanskje ikke minst de unge familiene som opplever

dette. De fleste klager over for liten tid. Men

er det slik? Er vi kanskje for lite flinke til å disponere

tiden? «Tiden er sjelden nøytral, gjør vi den

ikke til en venn, blir den en mektig fiende». (Col­

lenbush). «Tiden stekker til for den som bruker

den.» (Leonardo da Vinci)

Tiden er ikke en mangelvare, noe som bare forsvinner.

Nei, den kommer til oss hver dag som en

gave som Gud vil at vi skal forvalte på en god og

fornuftig måte.

«Du er min Gud. Mine tider er i din hånd.» (Salme

32). Med slike perspektiver skulle det være muligheter

for en «vandring med hvilepuls». Det kan

være nødvendig av og til og gi seg selv tid til hvile

og rekreasjon, til refleksjoner og ettertanke.

I en liten sitatbok står det følgende tankevekker:

«Ett minutts ettertanke er mer verd enn en times

prat». Det er i dag vi lever. Og husk: Vi har tid!

Sangeren sier: «Hver dag er en sjelden gave, en

skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde

som stiger fra himlen ned.»

Lederskifte ved Oslo Sjømannskirke

Haakon Korsgaard, nestformann siden

mai 2011, overtok fra nyttår som

styreformann ved Oslo Sjømannskirke

og DISM i Oslo/Østfold. Korsgaard er

utdannet prest og markedsøkonom. Han

har vært leder i kontrollkomiteen i DISM.

Han overtok etter Ivar Gjerdi, som etter eget

ønske gikk ut av styret. Gjerdi hadde vært med

styret i 11 år, de siste 10 år som leder. Ved julemiddagen

i desember ble han behørig takket

av bestyrer Karin Andersen og overrakt blomster

og gave fra styret.

Haakon Korsgaard.

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 13


Reportasjer

Med tente lys på nyttårskvelden

Av Ivar Gjerdi Foto: Erik Hafnor

Oslo Sjømannskirke arrangerte også i år

den tradisjonsrike nyttårsfesten med rundt

70 var til stede.

Bestyrer Karin Andersen ønsket velkommen, og

kvelden bød på et variert program, med sang og

musikk ved Johannes Gaustad på piano og Sverre

Hanssen på sag ­ og det var innslag av flere med

diktlesning, opplevelser og vitnesbyrd. Servering

av et rikholdig koldtbord var selvfølgelig en god

og velsmakende opplevelse for alle. Og senere på

kvelden var det servering av marsipankake og

kaffe.

Stor og god opplevelse

Men midnattsmøtet i kirkerommet kl. 23 var nok

for de fleste den store og gode åndelige opplevelsen,

som avslutning på det gamle året og inngang til

det nye. Her var sang av Johannes Gaustad og tale

av Ivar Gjerdi.

Oslo Sjømannskirke.

14 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Gjerdi talte om «den fred som verden ikke kan gi»,

med utgangspunkt i nyttårsaftens bibeltekst, «Fred

etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den

fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av

angst og motløshet.» Joh. 14, 27.

Før kirkeklokken ringte det nye året inn, ble et

stort kors tent med lys, under sang og bønn. Og

alle som var til stede fikk tent sitt lys.

Med sangen «Tenn meg, Jesus, la meg være hver

dag et lys for deg», og senere med orgelspill og

stillhet gikk vi mot inngangen til det nye året.

Det ble en vellykket, fin og verdig nyttårsfest for

alle som var til stede. Det bidro til håp og forventning

om et velsignet godt nytt år i Oslo Sjømannskirke.

Noe vi også ønsker for alle våre

venner og medarbeidere i DISM!


Ivar Gjerdi. Johannes Gausdal.

Fra forsamlingen.

Reportasjer

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 15


16 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Fritt ord

Ingebrigt S. Sørfonn

På landsbasis er Ingebrigt S. Sørfonn kjent som stortingsmann

for KrF gjennom tre periodar, og kristenfolket vet at han også har

vært formann i Indremisjonsforbundet. Der jobbar han no som

økonomileiar (80 %) og forkynner (20 %).

Forventning

Me er allereie godt inne i det nye året;

2012!

Det er alltid knytt forventningar til eit nytt år. Som

oftast er det positive forventningar, men dei fleste

av oss kjenner også til at inngangen til eit nytt år

kan skapa usikkerheit, ja til og med det me kan

kalla negative forventningar.

Ved dette årsskiftet kjenner eg sterkt dei positive

forventningane. Det er tre hovudgrunnar til dette.

For det første er forventningane mine knytte til

den radikale endringa me opplevde i folket vårt

i kjølvatnet av dei grusomme hendingane 22.

juli. Brått var det eit sterkt fokus på fellesskap,

omsorg, kjærleik og vern av umistelege verdiar.

Den politiske debatten fekk ein varm tone. Me

opplevde at menneske som var heilt ukjende for

kvar andre likevel kunne finna trøyst og varme i eit

sterkt og ekte fellesskap.

Statsministeren har fått mykje ros for måten han

takla desse dramatiske og uverkelege hendingane

på. Og han fortener verkeleg ros! Før gjernings­

mannen var kjend sette Stoltenberg, på ein myndig,

varm og ekte måte, kurs og tone for det som

skulle verta nasjonen sitt sterke svar på hat og

blind vald: Meir fridom, tryggleik, demokrati og

kjærleik!

I den forvirra stemninga som rådde desse første,

hektiske og uoversiktlige timane etter ugjerningane,

kunne det lett vorte sett ein heilt annan tone.

Det såg me etter 11. september i New York. Tonen

som der umiddelbart vart sett, og som prega ettertida,

var hat, hemn og nye grusomheter. Så takk,

Statsminister, for ditt kloke leiarskap!

Sjølvsagt har mykje forandra seg i løpet av dei fem

månadane som har gått sidan 22. juli. Stemningane

er ikkje dei same. Me må alle finna fram til

ein god måte å leva vidare på. Men forventningane

mine er knytte til det som så sterkt kom til

uttrykk i den første tida etter grusomhetene: Dette

at det frå folkedjupet steig fram ein sterk trong

etter å stilla opp, skapa fellesskap, vera i fellesskap,

gje trøst og oppmuntring og verna om det som er

verdifullt.


Utan å trekkja det for langt så har situasjonen i

landet vårt noko til felles med det Paulus møtte på

Areopagos (Apostelgjerningane 17).

Dette skapar forventning!

For det andre er forventningane mine knytte til resultatet

av ei undersøking som vart presentert like

før jul. Undersøkinga gjaldt kva folk aller helst ønskte

seg til jul. Ganske overraskande, ikkje minst

for dei som hadde ansvar for undersøkinga, fekk

ønskjet «fred i hjarta» ein av dei aller høgaste plasseringane!

Fred i hjarta er jo Jula sitt eigentlege innhald! Frelsaren

kom den første julenatta! Oppgåva hans var

å gje fred og fridom til ei menneskeslekt som ikkje

var i stand til å greia dette sjølv. Dette dreier seg

ikkje først og fremst dei fredelege kjenslene. Det

er det også, men kjenslene våre kan både svinga

og svikta.

Difor er det så godt at denne freden som Jesus

både kan og vil gje, den er basert på noko mykje

meir stabilt enn våre kjensler. Denne freden har

Fritt ord

sin grunn i ei fredspakt mellom den allmektige

Gud og oss menneske. Fredspakta er underskriven

og gyldig. Den vert gjeven til oss, vederlagsfritt!

Då skapar det forventning at mange, mange nordmenn

sitt høgaste ønskje er «fred i hjarta»! Måtte

me som har fått del i denne freden få himmelsk

visdom til å formidla dette vidare på ein enkel,

varm og ekte måte!

For det tredje, og aller mest, er forventningane

mine knytte til det at eg skal få høyra til og tena

ein Himmelsk Herre og Meister . Det er godt å

ha Jesus til frelsar og ven! Då er det han som har

ansvaret. Han som har full oversikt når eg berre

ser kaos. Han som kan gje den verkelege fridomen

og freden.

Med dette som bakgrunn vert bøna mi ganske

enkel: Velsign landet og folket vårt! Kom til oss,

slik berre du kan! Og forventninga vert: Kva har

du tenkt i 2012, min kjære Herre Jesus?

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 17


Reportasjer

Klart for ny sesong på Vandsøya

Av Gudmund Eikrem

Vi går raskt mot en ny sesong på fiskarheimen.

Inger og Leif Martin Skagemo

reiser ut for å begynne sesongen i løpet

av uke 8.

Oppstarten avhenger jo av når fisken og fiskerne

kommer. To uker i mars får de avløsning av undertegnede

med flere.

Sesongen i fjor begynte ikke så godt for fiskerne.

Det var tildels dårlig fiske og mye uvær, særlig i

mars måned. Men, så ble det mye bedre angående

fiskeriene. Det ble gode fangster både for sjarkflåten

og for de større båtene.

Høyaktuelt tilbud

Muligheten for å nå havets folk kan ikke bli bedre

enn på Vandsøya. Vi har ingen konkurranse fra

andre fasiliteter, og fiskarheimen ligger vegg i vegg

med fiskebruket. Det er åpent for Guds Ord og

gjensidig respekt mellom oss på heimen og fiskerne.

Vi er midt oppe i det som er fiskernes hverdag

både på land og sjø og ber om Gud skal bevare

dem og velsigne dem med godt fiskeri.

Jesus har jo god erfaring med fiskere som disipler.

At han har stor omsorg for dem viste Han da de etter

en lang natts strev ble bedt om å prøve på nytt.

Han brydde seg.

Resultatet ble så overveldende at de måtte få andre

til å hjelpe seg med å berge fangsten.

Deretter lærte han dem å bli menneskefiskere. I

den tradisjonen står vi fortsatt i Den indre Sjømannsmisjon.

Gud ville det! – og Gud vil det fortsatt.

På Hans Ord legger vi ut på nytt og forventer

18 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

stor fangst (vekkelse), – så stor at vi må be andre

båtlag om hjelp til å berge mennesker for himmelen.

Vårt hjertes ønske og vår bønn til Gud er at de skal

bli frelst!


Reportasjer

Ref tak(k)efesten på Titran

Lørdag 19. november var vi mange samlet til fest på Titran Fiskarheim. Vi ville feire

at fiskarheimen hadde fått omlagt hele taket. Mange var innbudt og mange kom.

Misjonssekretæren orienterte om prosessen fram mot det vellykkede resultatet. Det har

tatt mange år med målrettet arbeide av mange for å komme i havn med taket. I mellomtiden

har det skjedd både små og store vedlikeholdsarbeider på Titran Fiskarheim.

Av Gudmund Eikrem

I slutten av 2010 ble det bestemt av styret for

fiskarheimen at nå skulle man starte med å gå ut

med anbudsinnbydelse. Flere firma ble kontaktet

skriftlig. Av de som ble tilskrevet var det et firma

som kunne ta på seg omlegging av taket. Det var

firmaet Ole Th. Sandvik på Frøya. Pristilbudet lød

på kr. 712.500,00 medregnet momsen. I tillegg

kom utbedring av eventuelle råteskader.

Samtidig ble det også tatt kontakt med Frøya kommune,

Sør­Trøndelag fylke og Norsk Kulturminnefond.

Responsen hos Frøya kommune var positiv

uten at de ga noen løfter.

På Fylkeshuset i Trondheim var det lite å hente, sa

d.e. Det beste vi kunne håpe på var kr. 20.000,00.

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 19


Reportasjer

Hos Kulturminnefondet kunne vi ha et lite håp

om midler ved første gangs søknad, men det var

ny søknadsmulighet i november. Det var «mange

om beinet», som de sa.

Arbeidet startet opp 1. august og ble avsluttet 3.

oktober. Med takarbeider på et slikt høyt hus og

beliggende åpent for alle vindretninger, var vi

spente på hvordan været ville bli. Vi var mange

som nettopp ba om godt og laglig vær, og det ble

det. Gud være lov og takk, og ingen ble skadet.

På grunn av de gode forholdene og gode arbeidere,

tok arbeidet kortere tid enn forventet. Derved

ble kostnadene mye lavere. Det totale beløp

ble kr. 575.766,74, det vil si kr. 136.733,53 mindre

enn pristilbudet på kr. 712.500,­.

Det er ikke ofte det skjer, men vi setter stor pris på

resultatet.

Otto Falkenberg ved teknisk etat i Frøya kommune,

uttrykte anerkjennelse av det utførte arbeidet

på fiskarheimen, og dessuten at vi lyktes i å

fullfinansiere kostnaden.

Vi var spente på svarene på søknaden til Frøya

kommune om kr. 100.000,­, Sør­Trøndelag

fylke kr. 30.000,­ og Kulturminnefondet om kr.

250.000,­.

Resultatene kom etter hvert. Fra Frøya kommune

fikk vi kr. 100.000,­, fra kulturminnefondet fikk vi

20 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Anne-Brit Larsen.

tilsagn om dekning av 32% kostnadene og fra Sør­

Trøndelag fylke tilsagn om kr. 30.000,­.

Til sammen fikk vi kr. 342.700,­ i tillegg til alle

gavene som er gitt. I egenandel hadde vi kr.

300.000,­.

Det er nesten ikke til å tro at det gikk så godt. Når

vi er mange som går sammen kan vi ved Guds

hjelp gjøre mye.

Frits Johansen t.v. med flere. Jorunn Pettersen, Olaus Hallebo og Anne -Brit Larsen. Barna heter Andreas og

Maria.


Omlegging av tak.

Nå er det tilbygget som trenger vedlikehold.

Firmaet Ole Th. Sandvik har levert et pristilbud

på kr. 87.470,­. Det gjelder skifte av tak på påbygg,

takrenner inkludert deler, skifte av bordkledning,

skifte av vinduer, arbeidspenger og levering av alt

materiell inkl. 25 % moms. Styret skal behandle

denne saken på sitt styremøte tirsdag 24. Januar.

Frøya musikklag deltok med gode bibelske sanger

og vitnesbyrd. Anne Brit Larsen ledet festen.

Ole Thorleif Sandvik fikk blomster og mange godord

for det arbeidet han og hans arbeidere har

gjort.

Olaus Hakkebo fikk en stor engel overlevert fra to

små engler, Maria og Andreas.

Jorun Pettersen fikk også blomster. Hun er en

Reportasjer

kvinne som i mange år har vært en trofast forbeder

og medarbeider for virksomheten på titran Fiskarheim.

Anne Brit fikk også blomster som leder for

foreningen Fiskarheimens Venner.

Brit Einvik kom hele veien fra Lauvsnes i Flatanger

for å være med på festen. Hun har trått

sine barnesko på Titran og deltatt på barneleir på

fiskarheimen.

Morten Gaustad var kommet fra Trondheim.

Hans onkel Isak Gaustad stod sentralt i arbeidet

på fiskarheimen i mange år.

Takk for alle som deltok.

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 21


Seilingsplan

Møre og Romsdal krets:

Februar:

01. – 12.: Ålesund: Fiskarheimopphold

13. – 19.: Møteturopplegg i kretsen.

Seilingsplan ikke mottatt.

Trøndelag krets:

20.: Til disp.

21.: Hemnskjela kl. 19.00.

22.: Kyrksæterøra kl. 19.00.

23. – 24.: Fillan/Hitra kl. 19.00.

25.: Åfjord kl. 19.00.

26.: Åfjord kl. 16.00.

Namdal krets:

27.: Lauvsnes/Basar kl. 19.00.

28.: Lauvsnes kl. 19.00.

29.: Namsos kl. 19.00.

22 Trygg Havn - nr. 02 - 2012

Mars:

01.: Namsos kl. 19.00.

02.: Jøa kl. 19.30.

03. – 04.: Rørvik kl. 19.00.

Telefonnumre for ev. kontakt:

Møre og Romsdal krets:

Misjonssekr. Andre Sætre 900 54 587

Trøndelag og Namdal kretser:

Misjonssekr. Gudmund Eikrem 900 12 345

Namdal krets:

Kretsformann Leif Martin Skagemo 959 71 590

Betelskipet M/S «Elieser 6»: 913 74 211

Tor Øyvind Sandaker / Koordinator

Den Indre Sjømannsmisjon/Betelskipet M/S «Elieser 6»

Tlf. 55 34 93 14 (ordinært onsdager). Mobil 411 03 087.


Reiserute

Paul Mattis Nørstebø

Uke 5:

Møre og Romsdal,

Uke 6: Fri,

Uke 7 og 8:

Trøndel. /Namdal

Uke 9: Fri

Dagfinn Sandal

Uke 5 og 6: Bjørgvin

Uke 7: Fri

Uke 8 og 9: Viken

Ragnar Hansen

Uke 5­9:

Møre og Romsdal

Solfrid Nikolaisen

Uke 5­9: Røst

Verv en venn eller bli selv Trygg Havn-abonnent

og få Eliserboken i gave

Trygg Havn er organet til Den indre Sjømannsmisjon, men har samtidig allment kristent stoff, intervjuer og

reportasjer – i tillegg til en spennende Fritt Ord-spalte skrevet av kjente kristne personligheter i vår tid.

Bladet kommer ut med 12 nummer i året og koster bare kr. 300,- på årsbasis.

Verver du en ny abonnent, eller tegner abonnement selv, får du boken «Et fyrlys langs kysten»

(om Betelskipene) i vervepremie. (Har du den selv er den en ypperlig gave du kan gi videre!)

Navn på ny abonnent:

Adresse og telefon-nummer:

Ververens navn:

Adresse og telefonnummer:

Send kupongen til: Trygg Havn, Postboks 1904, Damsgård, 5828 Bergen, eller ring opplysningene inn på

tlf. 55 34 93 10. Du kan også sende e-post til: tryggh@online.no

Trygg Havn - nr. 02 - 2012 23


24 Trygg Havn -nr. 04 - 2011

Historiebildet

B

Eliser II

Vi trykte dette bildet av Elieser II i forrige nummer og spurte leserne om noen

visste tid og sted for bildet. Bernt Rolf Røksund på Bømlo har respondert

på dette og kan fortelle at bildet er tatt ved Wichmann motorfabrikk på

Rubbestadneset på Bømlo. Han mener videre at det er tatt mellom 1916 og

1920. – Etter denne tid ble det mer bebyggelse i området, sier han.

Retur: Trygg Havn,

Postboks 1904 Damsgård,

5828 Bergen

More magazines by this user
Similar magazines