Kolla Stigas förslitningsreservdelar - Varuhuset

varuhuset.se

Kolla Stigas förslitningsreservdelar - Varuhuset

Gräsklippare

2

Knivspetsar Knivar

Pos

1

2

3

4

5

1 2

Detaljnr.

1111-9046-01

1111-9048-01

1111-9050-01

1111-9021-01

1111-9049-01

1

2

4

Benämning

Knivsats

Knivsats

Knivsats

Knivsats

Knivsats

3

Passar till

Turbo 35 el, Silent 35 el

Turbo 42, Turbo 460, Collector 46, Silent 42 el

Turbo 510-530

Dino, Tornado

Multiclip, Pro 48

4

5

Knivar (Multiclip) Knivar

5

6

3

7

Pos

1

Detaljnr.

1111-9121-01

Benämning

Kniv

Passar till

Razer, 46S, 46PD, Turbo 47, Collector 46 Roller, Razer 48S, Multimower 48, Collector 48,

Turbo 48 S BW Plus (2010-), Turbo 48 Plus (2011-), Combi 48 (2011-) ,Combi 48S/48B/48SB

Collector 44/46/46EL/46S/46B/46SB, Combi 46

Collector 43

Euro 40, Collector 40

Silent 41 el (plastic-chassis), Ladybird 42 el

Turbo 41 el

Turbo 39 el, Collector 39 el

Turbo 35 el, Collector 35 el

Euro 33 el, Silent 33 el, Ladybird 33 el

Pos Detaljnr.

Benämning

Passar till

1 1111-9193-01

Kniv (winged)

Combi 48S, Turbo 48 S

Pos Detaljnr.

Benämning

Passar till

Innehåller

1

2

1111-9194-01

1111-9091-01

Kniv (winged)

Kniv

Collector 53S BW, Turbo 53S BW, S Inox , Combi 53 S/53SB

Turbo 55, Collector 55

1 1111-9109-01

Kniv (tapphål 11 mm) Multiclip 51S/53S-Pro 51S

81004138/0

3 1111-9122-01

Kniv

Collector 53/53SB, Combi 53/53S/53 SQ BW/53 SEQ BW (2010-) / 53SQB, Turbo 53S

2 1111-9076-01

Kniv (tapphål 8 mm) Multiclip 51S-Pro 51S

1111-2442-02

BW Plus B/H (2009-),Turbo 53 S BW Plus B/53 S H, Turbo Power 53 SB/53SH

2 1111-9184-01

Kniv

Multiclip 50S Silent

181004148/0

3 1111-9187-01

Kniv

Turbo 53S Silent

3 1111-9155-01

Kniv

Multiclip 50/50 El Svan/50S/50 Plus/ Pro 50, 50 Rental/50S Rental/Pro 50 Svan (2009-)/ 81004146/0

4 1111-9090-01

Kniv

Turbo 48/50, Collector 48/50

Pro 50 4S (2011-) , Multiclip 50 B/50SB ,Multiclip Rental 50 B/50SB/50SEB,

5 1111-9116-01

Kniv

Combi 45, Collector 45/46, Silent 45, Turbo 45, Euro 45, Collector 45

Multiclip Pro 50 S Svan/Plus 50 S/Euro 50 B/Euro 50 H

6 1111-9117-01

Kniv

Silent 45 el, Ladybird 45

4 1111-9075-01

Kniv

Multiclip 48-Pro 48

1111-2442-01

7 1111-9089-01

Kniv

Turbo 43/45

5 1111-9078-01

Kniv

Multiclip 46

1111-3099-01

8 181004142/0

Kniv

Turbo 39 EL - Collector 39 EL

6 1111-9079-01

Kniv

Multiclip 46 el

1111-3010-01

9 181004458/0

Kniv

Combi 48 SQ BW / 48 SQ B - Turbo 48 SB/48SH

7 1111-9077-01

Knivbalk

Multiclip 46

1111-1603-01

10 181004455/0

Kniv (winged)

Turbo Excel 55 S H

Anm. Detaljnr. 1111-9184-01 har två extra hål (Ø 6,5 mm) för montering av fläkt. Anm. Detaljnr. 1111-9187-01 har två extra hål (Ø 6,5 mm) för montering av fläkt.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

1111-9143-01

1111-9142-01

1111-9115-01

1111-9084-01

1111-9158-01

1111-9157-01

1111-9156-01

1111-9082-01

2

3

3 4 5 6 7

Kniv

Kniv

Kniv

Kniv

Kniv

Kniv

Kniv

Kniv

4

5

6

7

8 9

8 9 10

Innehåller

81004346/3

81004365/3

81004341/3

81004122/0

81004119/0

81004145/0

81004117/1

81004115/1

81004127/0

Innehåller

81004397/0

81004398/0

81004144/0

81004381/1

81004394/0

81004143/0

81004121/0

81004120/0

81004131/0

-

-

-

3

Gräsklippare

More magazines by this user
Similar magazines