God sommer! - St. Georgs Gildene i Norge

sggn.no

God sommer! - St. Georgs Gildene i Norge

NR. 2 • MAI 2006 • MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGSGILDENE I NORGE • 54. ÅRGANG

God sommer!


St.Georgs Gildene i Norge

Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Tlf.22 42 13 96,

e-post: stgeorg@frisurf.no

tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 16.00

www.sggn.no

Konto nr. St.Georgs Gilde i Norge:

8200.06.04980

Konto nr. St.Georgsfondet: 8200.06.04999

Landsgildemester

Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby

Tlf. 64 95 31 61,. Mob. 936 03 490

e-post: boa@nijos.no

Viselandsgildemester

Anne Kristin Fegth, Leira, Lergrovik, 6422 Molde

Tlf. 71 25 35 96. Mob:478 71 7 99

e-post: anne.kristin.fegth@molde.kommune.no

Landsgildekasserer og

Internasjonal sekretær

Bjørn Haraldsen. Sondreveien 13.

0378 Oslo – Tlf. 22 14 76 09.

e-post: sondreveien@hotmail.com

Styremedlemmer

Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen

Tlf. 55 90 23 27, Mob. +950 65 793

e-post: per.johannessen@bio.uib.no

Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59,

3408 Tranby – Tlf. 32 85 03 37.

e-post: torilsn@online.no

Egil Hultin, Hyllelia 24 A. 4622 Kristiansand

Tlf. 38 01 01 19

e-post: egil.hultin@varodd.no

Speiderforbundenes representanter

KFUK-KFUM: Johan A. Bye, Plogsvingen 5 B,

1410 Kolbotn – Tlf. 66 80 67 69,

e-post: johana.bye@c2i.net

NSF: Karin R. Thompson, Kruttmøllevn. 14,

1414 Trollåsen – Tlf. 66 80 17 92

e-post:: pethomps@online.no

Gildesekretær

Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo

Frimerkebanken

Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen

Tlf. 55 90 23 27,

e-post: per.johannessen@bio.uib.no

Redaktør dette nummer

Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen

Tlf. 63 81 75 76, e-post: st.georg@runbox.com

Alle endringer av adresser

sendes til gildekontoret.

Send inn stoff til neste nummer nå!

Layout:

Trykk:

Rødsten Trykkeri A/S – 1450 Nesoddtangen

2 ST. GEORG • MAI 2006

Man taler om naturens spil…

men går det mon naturligt til ?

At muldjord blir til gule krokus

det er det rene hokus – pokus.

Vi er inne i en spennende årstid

– det spretter og gror, fuglene

kommer tilbake, folket trekker

mer ut av husene og det blir liv

og røre rundt oss.

De neste månedene gir oss

mange muligheter til å møte

nye og gamle gildevenner enten

på lokalt, nasjonalt eller Nordisk

Baltisk plan.

I Bodø jobbes det med planleggingen

av

Nordisk Baltisk

treff som skal

avvikles ved St.

Hans tider.

Dette blir et

historisk treff

siden de

Baltiske landene

nå er

innlemmet i

underregionen.

Komiteen jobber

godt og

planmessig så

dette kommer til å bli en flott

opplevelse for de som har meldt

seg på.

KFUK-KFUM - speiderne skal

ha sin landsleir på Røros i

månedsskiftet juli / august. Den

som er på de kanter av landet

eller lurer på hva de skal gjøre i

den tida, må legge turen innom

leiren.

I september inviterer landsgildeledelsen

til gildemestermøte

på Sanner. En av de

sakene vi vil ha innspill på der

er langtidsplanen.

For å få til en god plan må vi

starte arbeidet tidlig og vi må ha

med oss hele organisasjonen.

Det er jo en kjensgjerning at en

får et annet forhold til det en

har vært med å lage selv framfor

det andre har planlagt for oss.

Derfor er det viktig at saken blir

Kumbel

tatt opp lokalt allerede nå slik at

deltakerne på gildemestermøtet

kommer dit med tanker og ideer

til en ekspansiv plan som gir

nye muligheter.

Langtidsplanen skal inspirere til

økt aktivitet i de ulike gildene

og dermed gi gildebevegelsen i

Norge et løft. Vi må få inn noen

utadvendte aktiviteter som er

markante nok til at omverdenen

legger merke til oss.

Spørreundersøkelsen

som ble gjennomført

i 2003 viste at vi har

mange trofaste

medlemmer; mange

har vært med i 40 -

50 år. Det vil si at vi

har mange godt

voksne medlemmer

som har mye

livserfaring og

visdom som vi nyter

godt av, men det sier

også at vi kan

forvente oss noe naturlig avgang

de kommende år. Da er det

viktig at vi får tilgang på nye

medlemmer og for å få til det

må vi være kreative og kanskje

finne nye former for gildeaktiviteter.

Det er arbeidet i det enkelte

gildet og den interessen det kan

skape lokalt som kan skape

framgang. Derfor er det viktig at

diskusjonen begynner der når

det gjelder hva vi bør satse på i

de kommende år.

Vekst er ikke et mål i seg selv;

det er derimot gode og levende

gilder. Dersom vi får optimisme

og begeistring til å dominere

arbeidet vårt, er jeg sikker på at

vi blir en bevegelse som har

livets rett i mange, mange år.

Anne Kristin


Kvernmoendagen 2006

søndag 18. juni i år

Velkommen til Kvernmoendagen

tredje søndag i juni. På grunn av

at Pinsehelga i år kom i

begynnelsen av juni, har

Landsgildeledelsen bestemt å

avvikle arrangementet den 18.juni.

Husk å ikke gå glipp av et meget

interessant program som i år blir

gjennomført av 1. Halden St.

Georgs Gilde med Lise Lunde som

primus motor av arrangementet.

Et besøk på Kvernmoen på denne

tiden av året er en strålende

opplevelse. Du vil sammen med

glade gildevenner få nyte naturen i

sin fineste sommerdrakt med

fuglekvitter, aktivt dyreliv og

hyggelig temperaturen i vannet for

badeliv og fiskenapp.

Landsgildeledelsen legger også i år

sitt junimøte til stedet denne

helga.

Programmet for Kvernmoendagen

11.00. Åpning med flaggheising.

Umiddelbart etterpå blir det en liten markering ved Kvernkroa

for alle som er til stede for å hylle de som har bidratt med

pengegaver i forbindelse med reising og innredning av byggverket.

Det er fremdeles mulig å være med å gi et bidrag på kr.

500.- for å komme med på plaketten. Vennligst betal inn til

Kvernmoen:

Konto nr. 8200.06.04980 i St. Georgs Gilde i Norge.

Ca. 11.30 -12.30 Dugnadsinnsats

for de som har lyst og kan gjøre en innsats. Husk å ta med arbeidshansker.

Aktuelle arbeidsoppgaver er opprydding, vedarbeid

og annet som Dag Roar har på sin ønskeliste.

12.30- 13.30. Matpause

13.30. Midtsommer feiring

med Svenske tradisjoner med Maistang. Trekkspillunderholdning.

Konkurranser.

15.00. Avslutning

ST GEORG • MAI 2006 3


Vi tenner et lys for

vennskap verden over

Dette går inn i vårt åpningsrituale

til møtene i 2. St. Georgs Gilde i

Molde.

For flere av oss har det ikke bare

vært tomme ord. I 1983 var vi fire

som reiste til Grossarl og hadde

mange fine opplevelser blant omtrent

300 deltagere fra ca 20 nasjoner

i Europa pluss en australier som

er med på alle arrangementer rundt

om i verden. Fritz og jeg har i hvert

fall møtt ham der vi selv har vært

med.

Vår første deltagelse i General Assembly

var til New Zealand i 1985 -

en flott og interessant uke i Christchurch.

Tross det at vi også overvar

møtene om dagen, var det jo god

anledning til å bli kjent med andre

deltagere fra ulike nasjoner i pausene

og ikke minst ved måltidene,

hvis man går inn for det. Dessuten

har man jo kveldene selv om de

stort sett har underholdning basert

på kulturen i landet. Vi hadde også

en ukes busstur på Sørøya sammen

andre gildemedlemmer.

I tilslutning til disse turene er det

som regel tilbud om ekstra turer en

uke før og etter selve General Assembly-uken.

Slik var det i 1980- og

4 ST. GEORG • MAI 2006

1990-årene. Noen fantastiske tilbud

ordnet av utenlandske reisebyråer

for deltagerne. I 1985 var vi

på Java i fire dager med rundreise

med buss og tog til Yogjakarta

med besøk ved det berømte Borobodurtempelet.

Også Bangkok

besøkte vi og med hjelp av lokal

guide fikk vi se mye av byen og en

god orientering om lokale forhold.

Om kveldene var vi sammen slik

vi ble enige om. Vi reiste fra København

til Singapore med Singapore

Airlines. Med et par dager i

Singapore fikk vi også se og oppleve

mye. Også i Singapore sto

guidene klare til bistand og omvisning.

Dette ga mersmak for oss, så siden

har vi deltatt i flere General

Assembly’er før Fritz i 1989 ble

valg inn i World Council of ISGF.

1989 var i Ålborg der et av høydepunktene

var en kveld i et dansk

hjem til middag. Vi var sammen

med et gresk ektepar som hadde

studert i Wien, to finske damer

(den ene hadde vært i diplomatiet

i Wien), to amerikanske mørke

damer fra Brooklyn og så oss to

foruten to danske ektepar som

vertskap. Det ble noen herlige

timer med meget sang av bl.a.

wienermelodier, ledet av grekerne.

Ja, det ble en minnerik kveld. Syv

år senere, i Italia i 1996, kom den

ene av de amerikanske damene

bort til meg og snakket om den

kvelden i Ålborg og spurte etter

de andre i selskapet. Alle de 300 -

400 deltakerne var fordelt ut til

gildemedlemmer i Ålborg. En stilig

festmiddag var det også siste

kvelden.

Ja, hvert land har sin kultur og

dermed sin måte å håndtere situasjoner

på. I Italia skulle festmiddagen

foregå på et slott som nå var

marinemuseum. i alle salene var

det marineutstillinger – ingen dekkede

bord. Det var det heller ikke

i kjelleren med sitt jordgulv der

middagen skulle inntas. I stedet

var det oppsatt langbord (plater

med bukker under), enkle benker

og klappstoler. Maten ble delt ut

på papptallerkener, ikke akkurat

store porsjoner, og vinen, rød eller

hvit, i plastikkglass. Fritz og jeg

fikk tak i ett glass og en stol på

deling. Men jeg skal si vi ble ristet

sammen på tvers av nasjonaliteter,

så trangt det var og så mange komiske

episoder.

Helt motsatt var det i 1994 i

Yogjakarta Der var alt så godt

planlagt og gjennomført helt fra vi

ankom på flyplassen, der gilde-


medlemmer og speidere tok imot

oss og ledet oss til hotellet med

sin aircondition, herlig, med over

30 grader og luftfuktighet på ca

80% utendørs. Vi var jo rett under

ekvator.

Dagen etter ble vi alle kjørt i busser

til Fredspalasset der åpningen

skulle foretas av president Suharto

som kom ens ærend fra Jakarta for

å åpne konferansen.

Mens vi ventet på presidenten, ble

vi fortalt at i dette rommet ble

Indonesias fredsavtale med Japan

underskrevet. Da ble den enormt

store gonggongen, som hang i salen,

brukt til å markere begivenheten.

Den ble nå også brukt etter at

Suharto hadde foretatt den offisielle

åpning av konferansen. Så var

det for alle vel 300 deltagere å

håndhilse på Suharto, ledsaget av

sin frue og noen adjutanter med

sine ledsagere (rene skjønnheter)

og vår egen chairman av ISGF.

Deretter ble det servering av ett

glass drikke og småkaker. En uke

rik på møter og opplevelser ble

avsluttet med festmiddag i en delvis

åpen sal i sultanens palass

hvor verten var sultanens bror.

Men det var sårt å se alle de barna

som sto utenfor gjerdet og så inn

på oss.

Før denne uken, hadde vi selv hatt

en uke på Nord-Sumatra og etter

konferansen hadde vi en uke på

Celebes og takket være fin plan-

legging og dyktige guider, ble det

noen minnerike dager sammen

med gildevenner fra flere nasjoner.

Også fra Hellas er det mye å berette

om. Særlig deres programmer

på kveldstid var interessante

– folkedansere fra forskjellige

deler av

landet kledd i sine

tradisjonelle drakter

– eller en kveld

på stranden der vi

fikk middagen servert

i lite lys men mye

varme fra vertskapet og værgudene.

En annen fin kveld på stranden

for oss norske var da Sten

Bille fortalte om sitt besøk i munkerepublikken

på Athos og om det

som han hadde sett der og om det

som munkene hadde fortalt ham

om sin hverdag med enkle midler.

Som lege hadde han fått god kontakt

med en amerikansk lege – nå

munk.

Compass 8x5 (ISGF)

Ja, minnene er mange. Jeg vil nevne

en italiensk deltager, som bare

snakket italiensk, og hans evne til

å komme i kontakt med speiderguttene

på New Zealand. Han har

deltatt i mange General Assembly’er

og alltid har vi blitt mottatt

med et stort gjenkjennelsens smil.

Dette gjelder ikke bare han men

også fra andre når språket ikke

slår til - sist på Lillehammer.

Ja, det var litt av våre opplevelser

ute i den store verden. Men det å

delta på Nordisk Treff er også givende.

Vi kan heldigvis bruke vårt

eget språk og med litt godvilje

forstå selv det svenskfinske. Hvert

land her i Norden har sin kultur

og sitt særpreg som man

kan lære av, for det

preger jo tross

alt folket.

I sommer, på

Norske Grossarlere

sin tur

til Åland, der finnene

var vertskap, ble

igjen nye vennskapsbånd knyttet

og de gamle forsterket. Finske

Ritha fortalte meg: «Jeg glemmer

aldri hvordan dere norske tok vare

på meg fra vi møttes på flyet og

dagene i Singapore». Hun var alene

fra Finland og var helt ukjent

for oss. Ja, det er 10 år siden nå.

Imellom alt jeg har nevnt er det

også så meget mer verdifullt i løpet

av dagene i omgangen med så

mange fra ulike land.

Det var vel også noe av tanken for

Erik Sjøquist fra Danmark og

oberst Wilson fra England, da de

gjorde St. Georgs Gildene internasjonal

i Bern i Sveits i 1953. Speidertiden

var tilbakelagt men verdiene

kunne man bygge videre på,

men nå som gildemedlemmer.

Heldigvis kan også ikke tidligere

speidere bli tatt opp og er fullverdige

gildemedlemmer.

Nå står Nordisk Gildetreff i Bodø

for tur i juni og neste General Assembly

- nå kalt World Conference

- skal være i 2008 i Tunis.

Altså mye å se frem til.

Vi slukker gildelyset for vennskap

men lar det brenne videre i vårt

indre.

Inga

ST GEORG • MAI 2006 5


FRIMERKEBANKEN

Vær hilset mine venner. Her en

liste over innleveringer siden sist.

Før jeg begynner på listen, vil jeg

si at jeg er gledelig overrasket over

hvor mange som leser denne spalten.

En del er litt utålmodig da det

kan gå litt tid fra det innleveres

materiale til det står på trykk i St.

Georg. Vær tålmodig, men uten at

der er skikkelig avsender kan noen

glippe.

Frimerkebanken presenterte seg i

Bergen Filatelistklubb i januar og

det var et vellykket arangement og

i tillegg solgte vi for 289 kroner ut

fra det beskjedne utvalg vi hadde

med. Vi brukte videokanon må

vite.

Larvik 1. Gilde v/Bjørg Wirgenes

Nilsen har sendt en stor pose med

klipp og noen artige brev. Bodil

Nordvik har sendt oss fra 16. Oslo

Grorud en stor konvolutt med

norske og utenlandske klipp.

På styremøter i landsgildeledelsen

rydder jeg i kassen med konvolutter

som er sendt til kontoret og

der fant jeg noen fine brev. Johan

Bye overrasket med en stor bunke

brev og blant dem var der fine

speiderbrev og noen brevkort med

påtrykte frimerker noe som er meget

populært. Han hadde også ryddet

i Speidermuseet og kom med

en stor bunke kort og brev derfra.

Meget spennende og absolutt noe

for dem som samler speidermotiv.

Ps. Ikke fra samlingen. Egil Hultin

hadde med noen interessante brev

som han hadde funnet hjemme i

Kristiansand pluss to konvolutter

med klipp. Bjørn Haraldsen hadde

med en stor plastpose med brev

og noen av disse ble til klipp, men

mange fine brev igjen. Torild S.

Nicolaysen hadde med en pose

med fine brev.

Fra 20. Oslo Lambertseter v/Rolf

Madsen fikk vi to store mapper

med innstikkskort fulle av norske

og utenlandske merker, pluss en

pose med klipp, spennende. Fra

Halden 1.St. Georgs Gilde har jeg

fått tilsendt fra Anne-Sofie Peter-

6 ST. GEORG • MAI 2006

sen en stor konvolutt med bløytede

frimerker sortert på land, alt i

meget fin kvalitet. 3. Nesodden St.

Georgs Gilde har levert en konvolutt

med bløytede merker, sortert.

Jeg har sett noen meget fine.

I Bergen har Bjørg Olsen i 6. Bergen

levert noen brev og 1. Gilde v/

Inga Bentung har levert 2 kartonger

med fine klipp, mest norske.

Distriktsgildemester Jon Persen

har levert en stor pose med fine

klipp pluss spennende brev.

Fra 4. St. Georgs Gilde i Fredrikstad

har K. Tveit sendt en stor

konvolutt med klipp både norske

og utenlandske og en pose bøytede

merker. Pluss noen postkort.

Flott.

Kirsten Bille fra 1. Lier har levert

en isboks full med gode klipp,

både norske og utenlandske. Kari

Schrøder fra Nesodden har levert

en konvolutt stappet med fine

klipp både utenlandske og norske

og en liten bunke telekort.

Fra Odd Gleditsch, den forrige

banksjef har vi fått en stor pose

med fine klipp, norske og utenlandske

pluss en bunke telekort.

Jeg nytter anledningen og sender

deg Odd de beste hilsener fra Frimerkebanken.

Takk for den kjempejobben

du har gjort for speidersaken

bl.a. gjennom Frimerkebanken.

Jon Egenæs har sendt en stor konvolutt

med bra klipp, norske og

utenlandske. Bjørg Walstad 1.

Aker har levert en diger plastpose

med mye rart, både brev og klipp

fra mange land. Sortert, en spennende

pose.

Fra 29. St. Georgs Gilde Oslo Lillomarka

har vi fått en stor konvolutt

med fine klipp, mest norske.

Torleiv Hansen i Bodø har sendt

en konvolutt med en liten pose

med fine norske klipp pluss noen

aldeles flotte brev med 1.flygning

på nye flyruter. Det er noe for spesialsamlere.

1. Kolbotn St. Georgs Gilde har

sendt en norgespakke med store

poser med fine klipp, norske og

utenlandske. Harald Pettersen,

den «gamle» mester har sendt en

stor konvolutt med flere meget

interessante brev.

St. Georgs Gilde i Tromsø v/Randi

Hagen Olsen Henriksen har sendt

en konvolutt med klipp både norske

og utenlandske. Mange spennende

fra mange land pluss en

flott pakning med merker fra Vatikanet.

Vi har fått en stor konvolutt

med fine klipp fra Norge fra

AB i Moss.

1. Ålesund St. Georgs Gilde v/

Herborg Lynghjem har sendt den

største norgespakke jeg har sett

(og tyngste) med enorme mengder

med klipp. Alt var flott klippet

ikke for lite og ikke for mye. Her

er det fra mange land, men de

norske dominerte.

Til slutt vil jeg takke for alt det

flotte vi får tilsendt. Vi har også

en utfordring å få solgt det ut

igjen til de rette prisene. Vi får av

og til spørsmål fra gildemedlemmer

om å kunne selge ved arrangementer

og det er flott. Mer av

det. Vi må ha alle kanaler åpne både

inn og ut. En ting til, postkort

er meget populært og vi selger

disse før de er kommet inn så ikke

klipp kortene om det er mulig.

Gildehilsen Per Johannessen. Banksjef.


Våre røde fristelser:

Når jordbærene er modne, er

sommeren kommet. I en

kort, men hektisk periode

på en liten måned kan vi

fråtse i jordbær med fløte og

lagre bær til bruk resten av

året. I denne artikkelen skal

vi i første rekke se nærmere

på våre ville jordbær.

Jordbær hører hjemme i rosefamilien,

sammen med f.eks. multer,

bringebær og bjørnebær. Felles for

disse bærplantene er at fruktene

(bærene) er noe spesielt oppbygd.

Alle er sammensatte frukter, de

tre sistnevnte har mange små

steinfrukter som sitter sammen på

det botanikerne kaller fruktfestet.

Jordbær er annerledes. Her er det

blomsterbunnen som er svulmet

opp til et rødt legeme som frøene

er festet på. Jordbæret er derfor en

falsk frukt.

Vi har to viltvoksende jordbær i

Norge: Markjordbær (Fragaria vesca

L.) og nakkebær (F. viridis

Weston). Den første kan finnes så

langt nord som til Tana i Finn-

(slekten Fragaria)

mark, men er tilnærmet vanlig til

Vest-Finnmark. Den andre finner

vi rundt Oslofjorden og ett stykke

opp i Gudbrandsdalen.

Disse to artene skilles lettest på

bærene. Hos nakkebær omslutter

begerbladene (hamsen) hele bæret

og den nedre delen av bæret

(nærmest hamsen) er uten frø.

Markjordbær er slik jordbær «skal»

være. Uten bær skiller vi artene på

lengden på midt-tanna på småbladet

i forhold til sidetennene. Hos

nakkebær er midt-tanna definitivt

kortere enn sidetennene, mens

markjordbær har midt-tann som

er like lang eller lengre enn sidetennene.

Dessuten er undersiden

av nakkebærbladene dekket av et

fint sølvglinsende hårlag, mens

markjordbærbladene er grønne på

undersiden.

Hvis du studerer markjordbær

over et større område, vil du sikkert

finne at bærene kan være forskjellige

fra sted til sted. Vi sier at

markjordbær er formrike, på samme

måte som ville bringebær.

Noen er nesten runde, mens andre

er avlange. Krysninger mellom

kultiverte jordbærsorter og markjordbær

er ikke registrert, men

kultivarer kan forville seg hist og

her.

Jordbær er rike på jern og kalium,

så de kan hjelpe mot blodmangel,

i tillegg til at de er gode å spise.

Unge blad av markjordbær kan

spises, rå eller kokt. Friske eller

tørkede blad kan brukes som teerstatning,

og de gir en te som

smaker godt og passer bra for

barn. Bladene hos markjordbær er

mildt snerpende og urindrivende.

En urtete av bladene (eller roten)

som skal brukes medisinsk, tilberedes

som avkok og kan anvendes

innvortes ved diaré, mage- og

tarmkatarr, sykdommer i urinveiene

og hemoroider. Urteteen virker

urindrivende og sammentrekkende

på livmoren, og bør derfor unngås

av gravide. Utvortes er slik te

blitt brukt som gurglemiddel mot

dårlig hals, såre gommer og

munnsår, og som lotion på mindre

forbrenninger og hudavskrapninger.

Den sammentrekkende

virkningen av jordbærblader skyldes

innholdet av garvestoffer. De

inneholder også salisylsyre, og kan

være bra å bruke ved lever- og nyreplager,

og til behandling av revmatisme

og gikt.

La oss alle i sommer gå til vårt

spesielle jordbærsted, finne et strå

og træ dem på. Og gjerne dele

med andre, for jordbærgleden skal

deles.

God sommer!

Olav B

ST GEORG • MAI 2006 7


I St. Georg nr. 4/05 hadde vi fått låne

en artikkel om museet fra Norges

KFUK-KFUM-speidere som handlet

om et speiderbesøk på museet. Vi fikk

i ord og bilder vite hva stedet står for.

John Egenæs har vanligvis en egen

side her i bladet, så etter som årene

har gått, har de fleste av oss lært mye

om hva vi kan finne og eventuelt kan

studere nærmere på vårt eget museum.

John pleier å si: «Speidermuseet er

ikke bare ting, det er fotografier, og

bøker, det er blader og arkivmateriale.

Det er historie.» Men det er mer

enn dette, – det er folk som jobber

her.

Derfor har jeg tatt turen ned fra Gildekontoret

til Speidermuseet som ligger

inne i gården, for å ta en nærmere titt

på de som holder hjulene i gang.

Museet er åpent tirsdager og torsdager,

og de som jobber her gjør dette

på frivillig basis.

De er pensjonister, de fleste er gildemedlemmer,

og levende interesserte i

speiderhistorie. De som ikke er medlemmer

av vårt forbund, er Trond

Hoel, som «bare» er KFUM-speider,

Signe Ottesen og Johanne Berg, som

«bare» er tidligere KFUK-speidere.

Arne Müller og Sibbyl Grenmar kom-

8 ST. GEORG • MAI 2006

– mer enn

museumsgjenstander!

Johan Bye og Trond Hoel

mer tirsdagene og har ansvaret for

kontoret med alt papirarbeide. John

Egenæs og Gunnar Hagen kommer

annen hver torsdag. John jobber ved

datamaskinen, skriver inn nye gjenstander,

og Gunnar gjør forefallende

arbeid. De har også ansvar for omvisningene

når det er spørsmål om det.

Johan Bye kommer også på tirsdager,

også han skriver museumsgjenstander

inn i manntall. Trond er den som er

oftest på museet, og har sin plass i

underetasjen (kjelleren), tett innpå

lagerhyllene. Han kommer fast hver

tirsdag og torsdag, men altfor ofte

hender det at iveren tar overhånd, slik

at han er der nesten daglig. Han registrerer

og arkiverer, og kan museet

inn og ut. Andre gode hjelpere med

registreringen er Knut Eng, Ingrid

Rørvik. Flere andre gode hjelpere

kalles inn når en dugnad er på gang.

Speidermuseets formål er å drive speidermuseum

i Norge. Til dette har de

et representantskap. Her sitter det to

representanter for hvert speiderforbund

og en fra St. Georgs Gildene i

Norge, det er LGM Olav Balle, med

Toril S. Nicolaysen som vararepresentant.

I styret er fordelingen lik, og her

sitter Britt Andresen, med Steinar

Gullerud som vararepresentant for

gildene. Johan Bye sitter som representant

fra Norges KFUK-KFUM-

Speidere, slik som han også gjør i vårt

gildestyre. Styreformann er Eivind

Strømman fra NSF og Karen Evensen

er stiftelsens regnskapsfører.

Så det var kanskje ikke så rart at en

feil hadde sneket seg i den innfelte

rubrikken i reportasjen i nr. 4/05. Der

sto det at: «St. Georgs Gildene i Nor-

Styret er samlet


ge driver speidermuseet.» Dette er

ikke riktig, vi bare hjelper godt til, det

ser bare ut som om vi driver det, ikke

sant?

Vi retter en stor takk til våre frivillige

på Norsk Speidermuseum, jeg tar meg

den frihet å si at de faktisk er nødvendige.

Men så er de alle speidere i sitt

hjerte fremdeles.

Men det foregår også annet arbeid i

museet. Her pakkes St. Georg fire

ganger i året. Noen kloke hoder fant

ut at det var tungvint å bære alle bladene

opp på Gildekontoret i fjerde

etasje, for senere på dagen å bære alle

ned igjen. Da museet ligger i første

etasje og har god plass, så ble hele

pakkeprosessen av bladet flyttet ned

hit. Og takk for det! Pakkingen er en

større jobb enn man tror. Postverket

vil ha alle bladene buntet etter postnummer,

så det gjelder å ha tungen

rett i munnen. Tidligere hadde vi tre

faste pakkere som brukte en hel dag

på pakkingen. Det var Harald Andersen,

Odd Rud og Odd Gleditsch. De

pakket da jeg kom med i Gildebevegelsen

og holdt på til de alle var langt

inn i 80 årene. Vi retter nok en takk til

alle tre. I dag er Steinar Gullerud

sjefspakker, med Johan Bye som nestkommanderende.

Asker og Bærum

distrikt er gode hjelpere. Ca. seks personer

stiller opp hver gang bladet skal

ut, og gildene pakker på omgang.

Synd vi ikke har tatt et bilde fra museet

under pakking, med blader på gulv,

montere og bord. Det får komme en

annen gang, Men en stor takk skal alle

gilder i distriktet ha!

Til slutt et obs, obs! Gården som museet

ligger i er solgt. I skrivende stund

er det vanskelig å si hvor lenge museet

får lov til å bli i gården. Hvis museet

flytter med Norges speiderforbund

og St. Georgs Gildene i Norge, blir

det neppe plass til et fast museum slik

som det er i dag. Så hvis det er noen

som vil se Norsk Speidermuseum med

utstilling i og utenfor montere, bør det

gjøres før høsten. Ta kontakt i tlf. 22

42 29 85, og adressen er fremdeles

Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Betten G.

P.S. Er du eller ditt gilde medlem av

Speidermuseets Venner? Det koster

bare kr. 100,- pr år. Og da får du i

tillegg Speiderhistorisk tidsskrift. Og

– hvis du bor i Oslo eller omegn, har

du litt tid til å hjelpe til på museet? De

trenger sårt litt mer hjelp.

OM Å HA TID

Når tingene i ditt liv virker nesten

uoverkommelig; når 24 timer per

dag ikke nok, så husk syltetøyglasset

og kaffen …

En dansk professor sto foran sine

filosofistudenter med noen ting

foran seg.

Da timen begynte, tok han uten et

ord, et meget stort og tomt syltetøyglass

frem og begynte å fylle

det med golfballer. Da han hadde

gjort det, spurte han klassen om

glasset var fullt. De var enige i at

det var det.

Så tok professoren frem en kasse

med småstein og begynte å helle

dem ned i glasset.

Han ristet glasset lett slik at

småsteinene fordelte seg imellom

golfballene. Deretter spurte han

igjen studentene om glasset var

fullt. Det mente klassen at det var.

Deretter tok professoren frem en

kasse med sand og begynte å helle

den opp i glasset.

Sanden fylte naturligvis de resterende

hulrom i glasset. Igjen spurte

han om det var fullt. Klassen

svarte enstemmig ja.

Til slutt tok professoren to kopper

kaffe og helte dem begge ned i

glasset. Hulrommet som var

mellom sandkornene ble nå effektivt

fylt. Studentene lo.

«Nåvel», sa professoren da latteren

var stilnet.

Hvis dere nå forestiller dere at

dette glasset representerer deres

liv.

Golfballene er de viktige ting i

livet – deres familie, kjærester,

barn, helse, venner og lignende –

de ting som, selv om alle andre

ting gikk tapt og bare disse var

tilbake, ville gjøre deres liv

fullkomment.

Småsteinene er de andre tingene

som betyr noe – jobb, hus, bil osv.

Sanden er alle de andre små

tingene.

Professoren fortsatte:

Hvis dere heller sanden ned i

glasset først, er det ikke plass til

verken småsteinene eller

golfballene. Det samme gjelder i

livet. Hvis dere bruker all deres

energi på de små ubetydelige

tingene, får dere ikke plass til det

som er viktig for dere.

Vær oppmerksom på de som er

avgjørende for deres lykke. Lek

med barna. Pass på helsen. Inviter

din partner på middag. Ta enda en

runde på golfbanen.

Det vil alltid være tid til å gjøre

huset rent og ordne avløpene. Ta

dere av golfballene først – de

tingene som virkelig betyr noe. Få

styr på det dere vil prioritere –

resten er bare sand.

En av studentene rakte hånden i

været og spurte hva kaffen

representerte.

Professoren smilte:

Jeg er glad for at du spør. Det er

bare for å vise at uansett hvor fullt

livet ditt synes å være, så er det

alltid plass til et par kopper kaffe

sammen med en.

ST GEORG • MAI 2006 9


1. Våler: HOBBYMØTE

På terminlista sto det

«Hobbymøte. Vi lager påskepynt»,

og invitasjonen til møtet

indikerte at de som kom på møtet

var garantert rene hender etter

møtet.

Noen var nok forberedt på hva

som kom til å skje, men for de

fleste var nok dette første møte

med toving av ull.

Valborg hadde funnet fram store

mengder ull i mange farger, og

kjøkkenbordet i Kordahlveien var

snart omkranset av entusiastiske

10 ST. GEORG • MAI 2006

gildemedlemmer fra 1. Våler St.

Georgs Gilde.

Kveldens oppgaven var å lage et

påskeegg, og etter å ha laget både

et, to og tre egg var det flere som

forsøkte seg på både kyllinger,

arm- og halsbånd. Eggene ble fine,

men kyllingene var vanskeligere

og lignet mer på seler enn sine

bevingede modeller.

Hendene ble virkelig rene, og resultatet

av iherdig jobbing med

ull, grønnsåpe og vann ser dere

her.

Takk for nytt St.Georg! Det er alltid

hyggelig når bladet dukker opp

i postkassen. Jeg savner opplysninger

om forsidebildet, hvor det

kommer fra osv. Ellers har jeg lagt

merke til at navnet Steinkjer flere

ganger har vært skrevet som

Steinkjær. Nå sist under gaver til

St. Georgsfondet. Navnet på byen

er Steinkjer! (Selv om vi er trøndere

bruker vi ikke æ i alle sammenhenger,

navnet på byen uttaler vi

med e) Med pirkete, men vennlig

hilsen fra 2. Steinkjer St.Georgs

Gilde.

Skal prøve å skjerpe meg. Tekst

til bildene er det ikke bestandig

jeg har dessverre. Noen ganger er

det bare notert noe på baksiden

av bildene. Disse blir returnert

etter at de er skannet inn. Bildet

var sendt inn av 1. Nidaros.

(red.)


GILDEOPPTAGELSE I MOSS

PÅ SANKT GEORGSDAGEN

Fra venstre Jørn Olsen og Hege Dahl, Ole Martin og Anne-Grethe Moe, og Oddvar

og Liv S. Günther ble høytidelig opptatt i Gildefellesskapet som medlemmer av

1. Moss St. Georgsgilde. (Foto: Finn Saugestad)


Karin R. Thompson ønskes

velkommen som nytt

medlem i landsgildeledelsen. Hun

er her som Norges speiderforbunds

representant. Karin er også

gildemester i det landsomfattende

Metodistspeidernes Gilde som ble

stiftet i 2005.

Etter en avstemningsrunde

om hva nybygget på

Kvernmoen skulle hete, og forslagene

sto mellom Kvernhuset og

Kvenkroa, har valget falt på

Kvernkroa. Det kan besøkes på

Kvernmodagen som i år er 18.

juni..

St. Georgs gildene i Moss

markerte Sankt Georgsdagen med

et fellesmøte på Speiderhuset i

Nesparken, der seks nye

medlemmer av 1. Moss St. Georgs

gilde avla sitt gildeløfte og ble

høytidelig opptatt og tildelt

Gildebrev og gildenål.

Over 40 gildevenner fra 1. og 2.

Moss deltok på møtet, som ble

ledet av gildemester Turid

Simensen i 1.Gildet. De seks som

ble opptatt var Anne-Grethe og

Ole Martin Moe, Liv S. og Oddvar

Günther, og Hege Dahl og Jørn

Olsen.

Det islandsk-nordiske

gildebudskapet ble lest høyt for

forsamlingen med oppfordring om

en håndsrekning til barn ute i

verden som ikke har det så godt

som vi, og gildemester Thorbjørn

Ekroll i 2.Gildet hold et artig

kåseri omkring tro og overtro.

Bevertning og utlodning skapte

stor stemning rundt småbordene.

Har du hørt at...


Norges speiderforbund

har fått godkjennelse til å

lage eget speiderfrimerke i 2007

ifb. med at verdens speidere feierer

sitt 100års jubileum Oslo 19.

St. Georgs Gilde har kommet med

forslag om å legge ut ekstra blader

av St. Georg på venteværelser og

lignende. Vi har noen ekstra blader

på Gildekontoret som kan fås

til dette bruk.

2.Lier St. Georgs Gilde

har økt sitt årlige bidrag

til speidermuseet med 100%, fra

kr 500,- til kr 1000,- og oppfordrer

andre gilder til å gjøre like så.


Det er til Nordisk- Baltisk

Treff i Bodø i juni 2006

påmeldt pr i dag 170 gildemedlemmer.

96 stk er fra Norge, fra

Sverige 26 stk, fra Danmark 20 stk

og fra Island 17 stk Fra Finnland

kommer det 3 stk, fra USA 2, Litauen

har påmeldt 1 person og fra

Congo kommer det kanskje 3 stk !

Påmeldte til NBUR-treff i

Bodø er kommet opp i:

Norge: 96. Sverige: 26. Danmark:

20. Island: 17. Finland: 3. USA: 2.

England: 2. Litauen: 1 og kanskje

3 fra Congo.

ST GEORG • MAI 2006 11


Stiftelsesmøtet ble holdt i Første

Metodistkirke, Oslo 29. januar

2005, etter at det var avholdt idédugnad

og sendt ut en åpen invitasjon

til tidligere MS-speidere og

venner i det ganske land.

Under middagen ble det sendt

rundt en liste, der de som ville bli

tatt opp som medlemmer i gildet

kunne skrive seg på. Spenningen

var stor, da navnene ble lest opp

ved starten av opptakelsesseremonien,

og vi var 26 som reiste oss

og kom frem for å avlegge gildeløftet.

En flott og lovende start.

I juni ble vi invitert til hagefest på

Asak av Jens og Kari Sol Tveter i

Tistedal og til omvisning i Asak

kirke. Vi var 45 glade MS-fans

som etter å ha gjenoppfrisket litt

historiekunnskaper, reiste til

Fredriksten festning og fikk med

oss operaen Aurora.

I september dro vi på tur til Venabygdsfjellet

og i flott høstvær ble

det både fjelltur til Nord-Europas

lengste canyon, samlinger i fjellkapellet,

festmiddag på Venabu og

12 ST. GEORG • MAI 2006

Metodistkirkens speiderkorps

St. Georgs gilde har feiret ett årsdag

hyttekos. Visegildemester Ivan

Chetwynd hadde ansvar for samlingene

i kapellet som var inspirert

av keltisk tradisjon. Verten på Venabu

fjellhotell kåserte om fjellet

og vi fikk innblikk i naturforvaltning,

endringer i kulturlandskapet

og fototips! Som mange av oss har

erfart før, er det å dra på tur sammen

viktig for vennskap og fellesskap.

Turdeltakerne ga uttrykk for

at høsttur bør bli «fast post» på

programmet.

November innbød vi til en

«annerledes lørdag» i Oslo med

besøk på Fotogalleriet der video-

Spenningen var stor under middagen – hvor mange blir vi?


kunstneren Bodil Fure lot oss

møte to moderne innvandrerkvinner

med tanker om livet, hvorfor

vi er her og hva vi kan gjøre med

mulighetene. Vi fikk og med oss

middag og omvisning på «Nye

Betanien» i Akersbakken, der Metodistkirken

har kontorer.

Gildemester deltok på

St.Georgsgildenes Landsgildeting

på Soria Moria i september. Det

kom ingen «Soria-Moria» erklæring

fra samlingen, men det ble

snakket mye om «God tørn» og

hva vi kan gjøre for andre og hverandre.

Gildemesteren vår har rapportert

at det var fantastisk å bli

tatt så godt imot som representant

for det «ferskeste» gildet i

landet. Det er spesielt spennende

at «Metodist-modellen» ble viet

oppmerksomhet, – og vi hører

rykter om at vi har inspirert flere

korps til å tenke på å danne landsomfattende

gilder. Medlemmer av

gildet vårt har allerede mottatt

flere invitasjoner og har deltatt på

arrangementer i ulike distrikter.

Veien blir til mens vi går..

På årsmøtet vårt i februar, hadde

vi besøk av tidligere landsgildemester

Harald B. Pettersen, og vi

startet planleggingen av «Svalbard

2007». I sommer håper vi at noen

finner anledning til å bli med på

Kvernmoendagen, og 24.juni –

1.juli blir mange gildemedlemmer

å finne på korpsleiren på Solhaug

ved Fredrikstad. Der har vi ansvar

for stabskantine og overnattingstilbud

for gjester. Det blir også

gildetreff på Elingaard.

I september samles vi til høsttreff

på Haugjegla fyr utenfor Kristiansund.

Da vi startet gildet vårt, sa vi at

det skulle bli en arena for vennskap,

fellesskap og opplevelser.

Motivasjonen til å bli med sprang

ut fra kjærlighet til eller engasjement

for speiding generelt og

Metodistkirkens speiderkorps spesielt.

Vi har presisert at tidligere

speidererfaring ikke er noen betingelse

for å være med. Vi er et

åpent fellesskap der speideridealene:

Tjene Gud, hjelpe andre og

leve etter speiderloven, skal prege

aktivitetene våre.

Gildemester Karin Randsborg

Thompson er oppnevnt som Norges

speiderforbunds representant i

landsgildeledelsen, og det blir

spennende å knytte nærmere bånd

til dere andre gildevenner. Vi gleder

oss til fortsettelsen!

Hilsen fra MS St.Georgs gilde

Fjellkapellet

Glade gildemedlemmer på turen til Venabygdfjellet.

ST GEORG • MAI 2006 13


ST. GEORGS DAGEN 2006 I

KRISTIANSAND

Tradisjonen tro startet 1. Kristiansand

St. Georgs Gilde dagen med

flaggheising på speidersenteret

Stiftegården k1.09.00.

Til denne dagen hadde vi fått ny

flaggstang og nytt flagg. Dette var

en gave fra Ellen og Ragnar Olsen.

Ekteparet fikk det ærefulle oppdraget

å heise flagget til sangen

Fold deg ut vårt frihets merke fagre

norske flagg.

Gildemester Egil Hultin leste så

Dagen i dag før vi sang Fagert er

landet. Til sammen var det samlet

38 Gildemedlemmer og to gjester.

14 ST. GEORG • MAI 2006

Etter flaggheis gikk

turen inn i Gildehallen

der budskapet

for dagen ble lest.

Det ble også holdt

en minneseremoni

etter vår nylig avdøde

gildebror Anker

Lindeberg.

Elisabet Magnusdal

hadde 5 minutter St.

Georg. Møtet i Gildehallen

ble avsluttet

med musikken

Våren, av Grieg

Fra Gildehallen gikk

så turen inn i Prin-

sesalen der 5. gruppe hadde dekket

på bordene til gildefrokost.

Maten smakte fortreffelig og praten

gikk livlig rundt bordene.

Kl. 14.00 møttes noen av gildemedlemmene

igjen på speidersenteret

for å gjøre de siste forberedelsene

til gudstjenesten som gildet

hadde ansvaret for. Det skulle

settes opp høytaleranlegg, kokes

kaffe, blandes saft og stekes vafler.

Da været var noe utrykt med mørke

skyer var vi veldig spent på

hvor mange speidere som ville

komme til gudstjenesten med påfølgende

grilling.

Da gudstjenesten skulle starte var


det møtt frem ca. 150 speidere,

foreldre og gildemedlemmer. Speiderne

kom både fra NSF og

KFUM-KFUK med en overvekt av

speidere fra KFUM-KFUK.

Presis kl. 15.00 startet vi med

flaggutfolding mens flaggsangen

ble sunget. Deretter ble det ønsket

Vis at du er GILDEMEDLEM!

Anheng for kjede, merke på porselen..............120,-

Anheng for kjede, merke på krystall ...............150,-

Biloblat ..............................................................15,-

Bordfaner med sokkel......................................100,-

Collegegenser ..................................................250,-

Collegejakke ....................................................350,-

Flaskeåpner .......................................................50,-

Gildebrev for opptagelse......................................0,-

Gildehåndboken ................................................25,-

Gildemerke, tai tec ............................................50,-

Gildemerke, med sikkerhetsnål.........................50,-

Gildemerke, anheng ..........................................50,-

Gildemerke for montering, sølv/emalje ........... 85,-

Gildemerke, ørepynt (2 stk)............................100,-

Gildemerke, slipsnål blå bunn (DK) .................25,-

Gildemerker, brodert, 3 cm ...............................40,-

Gildemerke, rundt brodert 7,5 cm ...................20,-

ISGF flagg for stang........................................ 400,-

velkommen og speiderloven ble

lest. Dagens tale ble holdt av sogneprest

Arnfinn Torjussen. Etter

talen leste vi speidersjefens budskap

før løftefornyelsen og speiderbønn.

Etter gudstjenesten koste speidere

og foreldre seg rundt grillen med

grillpølser. Salget av kaffe, saft og

vafler gikk også unna. Selv om

været ikke var av det aller beste

denned agen var det et meget vellykket

arrangement som vil bli

gjentatt til neste år og da med forhåpentligvis

flere speidere.

Send en bestilling eller ring inn til gildekontoret og få varene sendt hjem til deg.

Jubileumsboken .............................................. 100,-

Klistremerker, små rundemerker a 24 stk/ark . 15,-

Klistremerker, blå rektangulære a 36 stk/ark.. 12,-

Kort, doble m/konvolutt, 12 x 17 cm ............... 15,-

Kort, doble m/konvolutt, 10 x 15 cm ............... 12,-

Krystallanheng m/gildemerke......................... 150,-

Kvernmoenmerke, brodert rektangulært .......... 20,-

Nett ................................................................... 25,-

Nordisk Sangbok............................................... 10,-

Paraply .............................................................. 90,-

Sangbok............................................................. 80,-

Slips................................................................. 140,-

Silketørkle ....................................................... 250,-

Teskje................................................................ 50,-

Tennisskjorte .................................................. 190,-

Tinnplatte, 100 m.m. ...................................... 125,-

Tinnplatte, 175 m.m. ...................................... 225,-

Tinnplatte, 260 m.m. ...................................... 295,-

ST GEORG • MAI 2006 15


Kjære gildesøstre og gildebrødre!

En gammel speider sitter foran

ildstedet og ser inn i flammene.

Synet fortryller fremdeles, og slik

har lite forandret seg siden ulvungedagene.

Flammene fremkaller minne etter

minne, og nå sitter jeg her som en

gammel speider på 75 år.

Ilden jeg sitter foran, gjør at disse

minnene får et vakkert skinn, og

gir tankene flukt.

Jeg var ni år da jeg ble opptatt som

ulvunge i Akureyri, og slik ble

medlem i et verdensomspennende

fellesskap. Helt

siden den tid, for snart 66

år siden , har denne

speiderfamilien gitt

meg glede og mening i

livet.

Et gammelt ordtak

sier: «To ganger er en

gammel mann et

barn» , og det er mye

sant i det. Dersom vi

anvender dette ordtaket

på speiding, kan vi si

«to ganger blir en gammel

speider ulvunge». Jeg bør

sannsynligvis fornye mitt ulveløfte

og minne meg selv på å gjøre mitt

beste og hver dag hjelpe og glede

andre.

Jeg avla dette løftet for 66 år siden,

og ingenting har siden hendt

som kan frita meg fra løftet: å hver

dag gjøre en god gjerning som kan

glede og hjelpe andre. Det er ofte

sagt at speider- og gildeløftet hjelper

oss til å bli gode mennesker,

trofaste speidere og verdige St.

Georgsriddere. Det samme gjelder

selvsagt også for alle dem som har

avlagt ulveløftet.

16 ST. GEORG • MAI 2006

Verden er full av barn som lever i

fattigdom og nød, og som ikke har

muligheter for skole og utdanning.

Mange lider, og mange dør

av sult og sykdom. Svært få av disse

barna hører noen gang om speiderbevegelsen,

dets idealer og aktiviteter.

Disse vår unge søstre og

brødre trenger virkelig vår støtte

og hjelp. Her har vi mye ugjort,

selv om det fin-

nes mange som prøver å lindre nøden.

«Faddere» trår til, betaler for

skole og prøver på den måten å

hjelp fram fattige, underprivilegerte

barn og unge. Hjelpeorganisasjoner

og enkeltpersoner ser sitt

ansvar når det gjelder å redde barn

fra sult og fattigdom.

Hva om hver lokal speidergruppe

og hvert lokale gilde i verden påtok

seg å være «faddere» for ett

barn hver – nå som vi skal feire

bevegelsens 100års jubileum neste

år! Gi et barn muligheter for et

bedre liv, og kanskje også få mu-

ST. GEORGS-

BUDSKAPET

2006

lighet til å bli speider. Det ville

virkelig være en verdig fødselsdagsgave

til Lord Baden Powell.

Han som i sin siste tale utfordret

alle daværende og fremtidige

speidere til å arbeide for samme

mål han selv hadde satt seg, nemlig

«å gjøre denne verden et bedre

sted å leve i enn den verden han

var født inn i». Dette ville være å

realisere ulveløftet om å gjøre en

god gjerning hver dag.

To ganger blir en gammel

mann et barn. To ganger er

en gammel speider ulvunge.

Flammen brenner

fremdeles friskt på ildstedet,

og minnene trer

fram, det ene etter det

andre. Kanskje vil drømmen

om et lite barn også

tre fram – et barn ditt

gilde reddet fra sult,

hjalp til skolegang

og kanskje fikk ledet

inn i speiderbevegelsen.

La oss

heve St Georgs banneret

og i ridderens

navn bli med på

å forandre livet

for fremtidens

barn.

Disse tankene kom til den gamle

speider som han satt og så inn i

de siste glør fra flammen. Gildesøster,

gildebror, – kanskje har vi

en felles visjon?

Vi sender denne gildehilsen med

ønske om at vårt gildefellesskap

kan være med på å skape en bedre

verden for oss alle.

Hördur Zóphaniasson

tidligere Landsgildemester på Island


Lørdag 16. september:

GILDEMESTERMØTE

2006 200

SANNER HOTELL, GRAN PÅ HADELAND

Program

fra 11.00 Oppmøte, registrering

12.00 Åpning ved Landsgildemesteren

12.30 Knut W. Hansson: Inspirasjon

13.00 Lunsj

14.00 Norges speiderforbund v/ Tore Torstad og

Norges KFUK-KFUM-Speidere v/ Ole Inge Bekkelund

15.00 Gruppearbeid

16.00 Kaffe, gruppearbeidet fortsetter

17.00 Orienteringer m.m.

18.00 Avslutning for dagen

19.30 Festmiddag

Senere på kvelden. Lett underholdning.

Søndag 17. september

08.00 Frokost

09.00 Ottesang

10.00 Fremlegging av gruppearbeidet

11.00 Langtidsplan

12.00 Møte for GM og DGM

13.00 Avslutning

13.30 Lunsj og hjemreise

Det kan komme noen små endringer på programoppsettet.

ST GEORG • MAI 2006 17


18 ST. GEORG • MAI 2006


Aktivitetsoversikt

2006

18. juni Kvernmoendagen

21. – 25. juni Nordisk-Baltisk-Treff

16. – 17. september Gildemestermøte på Sanner Hotell

25. oktober Fellowshipdagen

2007

23. april St. Georgsdagen

3. juni Kvernmoendagen

16. – 17. juni Landsgildeting i Kristiansand

25. oktober Fellowshipdagen

Rettelser:

Nye e-post adresser til listene som er sendt ut til GM og DGM:

DGM i Bergen og omegn: jf-per@online.no

GM i 2. Drammen: pgs@lier.online.no

Speidermuseets rapport

for 1. kvartal 2006

Besøk i perioden:

Tusen takk for gaven til

St. Georgsfondet!

1. Porsgrunn, kr 500,-; 1. Ålesund, kr 500,-;

12. Nordberg, kr 400,- (2005-6); 2. Romerike, kr 500,-;

1. Trondheim, kr 5000,-; 25. Oslo-Manglerud, kr. 500,-.

6 grupper med til sammen 36 voksne

1 gruppe med 2 voksne og 14 barn

5 voksne (enkeltbesøk)

Fra Speidermuseets Venner har vi mottatt kr 1.200,- og i gaver kr

1.000,-

Fra 1. SGGN Porsgrunn kr 500,- og 1 Bergen SGGN kr 500,-.

I forbindelse med Marit Hopps bortgang er det kommet inn kr 7.300,til

museet.

Bjørg Ellingsen; 1. Bergen; jan. 06

Randi Refsnes; 1. Kr.sand; feb. 06

Eva Hopp; Dir. medl.; feb. 06

Aslaug Dalheim; 1. Molde; feb. 06

Dordi Ødyn; 6. Oslo; feb. 06

Lise Andersen; 5. Fredrikstad feb. 06

Jon Giske; 1. Snarøen; mars 06

John Johnsen; 2. Molde; mars 06

Anker Lindeberg. 1. Kristiansand. april 06.

Nye medlemmer:

2. Ålesund: Hilde Bøhn; Einar Ove Salen.

3. Bergen: Ingrid Løvik; Knut Løvik.

1. Porsgrunn: Karin R. Nornes.

1. Hamar: Hedvig W. Johannessen ; Bjørn

Borgen; Owe Stenvik; Karl-Sverre Trollnes;

Kari Sneli.

1. Halden: Astri Selmer-Olsen.

2. Moss: Per Elling Raade; Eivind Stören;

Gunhild Stören; Solveig Lawson.

1. Molde: Gerda Sættem; Per Sættem.

6. Bergen: Åge Larsen.

1. Moss: Anne Grethe Moe; Ole Martin

Moe; Hege Olsen; Jørn Olsen; Liv Günther;

Oddvar Günther.

HAR DU HØRT AT

Olav Magnus Berg fra 1. Øyestad

fylte 100 år 24. april 2006.

Vi gratulerer hjerteligst.

ST GEORG • MAI 2006 19


Returadresse:

St. Georgs gildene i Norge

Øvre Vollgt. 9

0158 OSLO

Halldis Moren Vesaas har gitt

oss mykje vakkert gjennom dikta

sine.

Med få ord minner ho oss om

det vi kjenner frå speiderløftet

vårt: Etter beste evne å vera der

for dei vi møter på vår veg.

Dette diktet vart skrive under

siste verdskrig og kom ut i samlinga

«Tung tids tale» 1945.

Å ta vare på kvarandre er minst

like aktuelt i vår tid som det var

i krigens dagar. Om ytre forhold

er ulike, er omsorg og ansvar for

medmenneske og glede over å gi

ei hjelpande hand like sterk.

Vi kan ikkje hjelpe alle, men alle

kan hjelpe ein.

Gjertrud

frå 2.Lier St. Georgs Gilde.

Tung tids tale.

B-blad

Det heiter ikkje: eg — no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di.

Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,

barm slår varmt imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,

at du er varm!

Halldis Moren Vesaas.

More magazines by this user
Similar magazines