Nr. 1-2012 - Kirken i Nedre Eiker

nedreeikerkirken.no

Nr. 1-2012 - Kirken i Nedre Eiker

NR. 1 • PÅSKENUMMER • 2012 67. ÅRGANG

LES OM:

Menighetsbladet

fyller år

Tårnagentene i

aksjon

Det er vår i lufta Vårbrus med

Norsk Linie

Leserbrev fra

Spania

...og mye, mye mer!


2

ANDAKTEN

Det er vår i lufta!

Av kateket Ingeborg Skagestad

Det er vår i lufta! Lyset møter oss tidligere om

morgenen og varer lengre utover kvelden.

Vi venter og lengter mot varme og sommer.

Våren er i anmarsj og vi kan synge Elias Blix’

kjente salme:

”No livnar det i lundar, no lauvast det i li,

den heile skapning stundar no fram til sumars

tid.”

Våren er et eneste stort og langt under!

Fra bare kvister og nakne trær, skyter knopp

og grønne blader fram.

Blomstene kommer opp av den sorte jord og

gir glede og farge.

Og med Blix kan vi fortsette:

”Det er vel fagre stunder når våren kjem her

nord og atter som eit under nytt liv av daude

gror.”

I mars og april er verdens vakreste blomst liten,

gul og pjuskete der den står i veikanten.

Menighetsrådet – hva gjør

vi?

Som nyvalgt leder i Nedre

Eiker menighetsråd er det

masse nytt å sette seg inn i og

mange nye spennende mennesker

å bli kjent med.

Det sittende menighetsrådet

er helt nytt, dvs. ingen sitter fra forrige periode,

men et par stykker har sittet i menighetsråd før.

Dette er spennende og utfordrende men vi har

Roar og Anne til å passe godt på oss.

Rådet består av 4 kvinner og 4 menn i tillegg

til 4 kvinnelige vara og en mannlig, sokneprest

Roar Røkeberg og menighetsrådets sekretær

Anne Aannestad

Rådet er sammensatt av personer med ulik

bakgrunn og med forskjellige ønsker og tanker

for jobben som ligger foran oss. En flott gjeng

som villig stilte opp med representanter til de

ulike utvalgene som menigheten består av.

Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan

med ansvar for det kristne livet i soknet og

sentrale oppgaver vi har er blant annet:

• Misjon

• Diakoni

• Kirkelig undervisning

• Kirkemusikk

Det er fordi den er et tegn på det under som

skjer rundt oss. Den er tegnet på det nye livet

som spirer.

”Nytt liv av daude gror” er også påskens

budskap.

Og ”Deg være ære, Herre over dødens makt!”

er jubeltonene og ordene som synges i kirker

og forsamlingshus over det ganske land.

Jesu oppstandelse og seier over døden og

dødsrikets krefter, er den grunnmur kirken

og troen står på. Her ligger troen og håpet for

livet og evigheten. Her er forvandlingen som

skjer og skal skje.

En av mange påskesalmer fanger dette så

vakkert opp:

”Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.

Han var død, men se han lever. Halleluja.

Dødens porter åpner han, Halleluja.

viser vei til livets land, Halleluja! (NoS 195.

Tekst: Hartmann )

Om våren og i påsken går det fra død til liv.

Og sommerfuglen er et gammelt kristent sym-

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

bol for nettopp dette. En sommerfugl starter

sitt liv som en krypende mark.

Deretter følger en underlig tilværelse som

puppe; innkapslet og tilsynelatende død for

omverdenen. Så skjer underet – og ikke rart

den er symbol på oppstandelsen; for ut av

sin ”sovepose” kommer en fargesprakende,

flygende sommerfugl.

Sommerfuglen er et tegn på forvandling og

oppstandelse. Et tegn på underet som skjer og

kan skje. Et tegn på Guds uendelige skapermakt.

Et tegn på liv.

Sommerfuglen er et symbol jeg er veldig

glad i. Derfor bærer jeg det ofte med meg og

på meg. For jeg trenger å bli minnet om oppstandelsens

under - på Guds makt over dødens

krefter i mitt liv og min hverdag.

Og med håp kan vi igjen synge Blix s salme;

”Du vår med ljose dagar, med lengting, liv

og song, du spår at Gud oss lagar ein betre

vår ein gong.”

God påske! God vår!

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

• Gudstjenesteliv

• Barne- og ungdomsarbeid

• Rekruttering og organisering av frivilige.

Som dere ser er det nok å ta tak i… Dårlig

økonomi er utfordrende, men vi har fantastiske

folk i fellesrådet som tar hånd om penger og

sånt så vi kommer nok i havn til slutt. Ellers

er det fullt mulig å gi gaver til menighetsrådets

arbeid! Alle monner drar…

Saker vi jobber med for øyeblikket er:

Trosopplæringsplanen. Det ligger et ferdig

utkast til denne som skal godkjennes av

menighetsrådet. Dette er en plan for trosopplæring

i aldersgruppene 0–18 år. Masse spennende

på gang for barn og unge i menigheten

og kjempebra jobba av alle i utvalget!

Ny lokaltilpasset gudstjeneste- og dåpsliturgi.

Dvs at vi har anledning til å lage egne lokale

varianter som passer for vårt lokalsamfunn

bl.a når det gjelder tekster og bønner. Liturgiutvalget

jobber med dette og har frist til 1.

søndag i advent. Menighetsrådet blir løpende

orientert om forslag til endringer og disse blir

prøvd ut gjennom året. Vi trenger menighetens

tilbakemeldinger for å ta gode avgjørelser for

varig endring. Møt opp til gudstjeneste og

fortelle oss hva du synes.

Vi har laget gudstjenesteplan for 1. halvår

både for Nedre Eiker kirke og Solberg kapell

Fredtun. I regi av diakoniutvalget blir det temakveld

om sorg 22. mars kl 19 i kirkekjelleren

med Kjell Ivar Berger og hans kone Sol.

Dette passer for alle som bærer på en sorg

enten at de har mistet noen de er glad i ved død

eller skilsmisse, nylig eller for en tid tilbake.

Sorg er en lang prosess og det kan være godt

å treffe andre i samme situasjon og også få litt

profesjonell hjelp på veien videre.

Vi planlegger Skjærtorsdagsmesse 5. april kl

18 med påskemåltid i kirkekjelleren og mulig

en Ikon-utstilling og en flott Påskenattsmesse

påskeaften kl 23. En høytidelig og spesiell

gudstjeneste midt på natten.

Vi forbereder årsmøte i menigheten som blir

søndag 15. april i kirkekjelleren etter gudstjenesten.

Her vil også Gjermund Glittfjell

holde foredrag om Hans Nielsen Hauge. Sett

av dagen allerede nå! Vi jobber med et samarbeidsprosjekt

med Mjøndalen menighet om en

torggudstjeneste i Mjøndalen i juni, et spennende

prosjekt med våre venner «over Ælva»

som foreløpig er i startgropa. Prosjektleder for

dette er Jo Vestly.Ut over dette jobber vi med

å søke penger fra forskjellige stiftelser, fond

og organisasjoner til ting vi trenger i kirken

og kapellet siden årets driftsbudsjett er svært

stramt og Nedre Eiker kommunes tilskudd fra

staten er blant landets laveste. Vi ønsker oss en

aktiv og levende menighet og det er dessverre

ikke gratis. Alle gode forslag og bidrag mottas

med takk!

For øvrig må jeg skryte av den flotte websiden

vår http://www.nedreeikerkirken.no/.

Kom gjerne med innspill om hva vi kan legge

ut her. Vi er også på Facebook – gruppen

heter Nedre Eiker kirke – her legges det ut

info om aktiviteter. Vi vil være en kirke for

folket i tiden.


3

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

Hektisk agentvirksomhet i Nedre

Eiker kirke!!!

Denne siste helgen i januar var det uvanlig stor aktivitet i Nedre Eiker

kirke. Lørdag ettermiddag møtte det opp tolv nysgjerrige barn på rundt

åtte år. Ved oppmøte ble det delt ut et ekte agentbevis og hodebøffer

til hver enkelt agent.

Denne helgen var det satt ekstra fokus på barna. Å møte opp i en tom

kirke kan virke litt skummelt, og da var det godt å ha med seg noen

ledere. Sammen med hovedleder Knut Magnus, Roar og Ingeborg,

var det noen flotte fjorårskonfirmanter. Det var ungdommer som

hadde gjennomgått menighetens Minilederkurs, MILK. De fem flotte

ungdommene som valgte å bruke litt av lørdagen til Tårnagentene, var

Sander Krossen, Elisabeth Thoresen, Kristian Sørum, Kristian Bjerke

og Aleksander Karlsson. For å være agent, er det svært viktig å bruke

sansene sine for å registrere det som skjer i nærområdet. Derfor ble de

nyutnevnte agentene utfordret på å bruke hørsel og syn før de virkelige

oppdragene ble iverksatt. Høyt over bakken, hengende oppe i tårnet, er

det to klokker av stort format. På hver av disse klokkene er det trykket

viktige budskap, og agentenes første store oppdrag var å finne ut hva

som sto på klokkene. I grupper på tre og tre agenter var det klart for

stort innrykk i klokketårnet. MILK-lederne var aktive støttespillere

for noen litt skjelvende barneagenter.

Selv om det var kjempeskummelt, kaldt og mørkt, skal enhver agent

trosse alle farer for å nå sitt mål. Klokkenes hemmelige budskap ble

gjort kjent, men agentene hadde taushetsplikt. Budskapet blir kun

gitt til de som er ekte agenter, derfor kan ikke klokkenes hemmelige

budskap offentliggjøres i avisen.

Da alle hadde vært oppe i klokketårnet, ble de møtt av en desperat

og fortvilet sokneprest Roar Røkeberg: Tyver hadde vært på ferde og

stjålet kirkebibel, fatet i døpefonten, de to store sølvlysestakene og

vannmuggen til døpefonten. Nytt oppdrag ventet for tårnagentene: Finn

alle gjenstander, slik at gudstjenesten dagen etter kunne gjennomføres!

Tolv ivrige agenter kastet seg over oppgaven med liv og lyst, og etter

en liten stund var oppdraget løst. Rundt omkring i kirkeskipet ble alle

de stjålne gjenstandene funnet. Tyvene måtte ha fått panikk og hadde

derfor forlatt tyvgodset. Alt endte bra til slutt.

Så mye agentvirksomhet i en ellers tom kirke, gjorde at sulten

meldte seg for fullt. Tolv sultne agenter kastet seg over maten nede i

kirkekjelleren etter at de hadde øvet på en rap, spesielt laget for tårnagenter.

Denne rap’en ble fremført av stolte agenter på gudstjenesten

dagen etter. Sammen med over seks hundre andre menigheter rundt

omkring i Norges land, var Nedre Eiker med å arrangere Tårnagenthelg,

og erfaringene man sitter igjen med, er at dette er ubetinget suksess.

Trond Grimstad

THOMAS BILDEHJØRNE

Idyll i tåka.


4

NYE LEDERE:

I menighetsrådet:

Anett Glittfjell

Etter siste valg av nytt

menighetsråd, har Anett

Glittfjell tiltrådt som leder.

Det er en særdeles aktiv dame med mange

jern i ilden. Hun er 45 år, bor i Solbergelva

og er gravferdskonsulent hos Jølstad begravelsesbyrå.

I tillegg er hun sekretær i Eiker kultur-klubb,

spiller i Solberg musikkorps og Sande musikkorps.

Med sistnevnte korps skal hun i mars

reise til NM i Janitsjar som arrangeres i

Trondheim. Menighetsbladet har det soleklare

inntrykk av at vi her sitter med en svært

engasjert dame. Hun er gift og har en sønn.

Som leder av menighetsrådet vil hun sette

fokus på konkrete saker som er viktig for en

menighet.

Økonomien er viktig for at en menighet skal

være levende og vital. Samarbeidet med

fellesrådet er godt, og selv om utfordringene

er store, er Anett sikker på at de skal klare å

oppnå de mål de har satt seg. Anett er også

med i liturgiutvalget. De jobber med den nye

I fellesrådet:

Øystein

Moursund

I kommuner med flere

sokn, skal det dannes et

fellesråd som skal ivareta

en del oppgaver på

vegne av soknene. De viktigste oppgavene

for fellesrådet er økonomi- og personalforvaltning,

samt drift og vedlikehold av kirker og

kirkegårder. Hvert menighetsråd i kommunen

er representert i fellesrådet. Nyvalgt leder for

fellesrådet i Nedre Eiker er Øystein Moursund.

Han er 52 år og er bosatt i Solbergelva.

Øystein jobber som seniorrådgiver i VEAS,

Vestfjorden avløpsselskap. VEAS er et anlegg

som renser avløpsvann for 11 -12 % av Norges

befolkning – det utgjør ca 560000 mennesker.

Han har hatt ulike lederstillinger de siste årene,

både i NSB og renovasjonsbransjen. Sammen

med tre andre medarbeidere eier han også et

eget selskap, Windhager NORGE A/S, som

driver med salg av anlegg for biobrensel.

Øystein er som medlem av menighetsrådet

kommet brått og bardust inn i fellesrådet.

Hvorfor takket du ja til å stille som leder

for FR?

Som medlem av menighetsrådet ble jeg forespurt

om jeg ville ta dette vervet. Det tok

jeg som en tillitserklæring og stor utfordring.

Med tanke på hvilke oppgaver som venter

i nærmeste fremtid, ser jeg på dette som en

viktig og til dels krevende oppgave. Fellesrådets

oppgaver er viktige for en ordnet og

koordinert styring av lokalforvaltningen i

liturgien for vår menighet. Den skal være klar

til 1. søndag i advent. Det er ikke de store

endringene, men enkelte nye tekster og praktiske

detaljer vil bli lagt inn i gudstjenesten.

Anett har vokst opp med tilhørigheten til

kirken.

Hun har bodd i Eiker siden 1987. Gjennom

den musikalske opplevelsen sammen med

det kristne fellesskapet har det vært godt å

oppsøke menigheten og være en del av fellesskapet.

Selv om hun til daglig er i kontakt

med kirken som gravferdskonsulent, blir det

noe helt annet å komme dit på fritiden.

Hva må gjøres for å få en kirke i vekst og

fornyelse?

Kirken bør være åpen for alle, men ikke for alt.

Anett er imponert over hvor mye som egentlig

skjer i menigheten.

Trosopplæringsplanen favner alle fra 0-18

år, kvinneforeningen Gustavas etterfølgere

gir et utrolig godt fellesskap som inkluderer

alle med en varme og medmenneskelighet til

etterfølgelse for andre. Kirken gir rom for alle,

og Anett vil jobbe aktivt for at kirken skal være

et lavterskeltilbud hvor det er trygt å komme.

Det skal være naturlig å oppsøke kirken i alle

livets faser, både for glede og sorg.

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

Visjoner for inneværende periode?

Til daglig opplever vi et samfunn hvor det

er kav og stress. Vi haster av sted fra det ene

gjøremålet til det andre. Derfor kan det være

vanskelig å finne et sted å sette seg ned og

finne ro i sjelen. Da er kirken det rette stedet.

I kirkerommet opplever man en stillhet som

er god. Det gjør godt å sette seg ned for å høre

Guds Ord, synge salmene og la tankene vandre.

Uansett hvor sterk eller svak gudstroen er,

skal det være mulig å komme til kirken for å

være stille. Derfor er en av utfordringene å nå

frem til flere av dem som sliter med stress, mas

og angst for ikke å lykkes i det karrieresamfunnet

vi opplever i dag.

Det er også viktig å ta vare på kirken og kirkegården

som lokalhistorisk kulturinstitusjon.

På kirkegården er mange av de gamle minnestøttene

og bautaene i ferd med å bli

borte på grunn av manglende vedlikehold.

Det er beklagelig å registrere dette, og målet

må være å få disse tilbake til opprinnelig heder

og verdighet igjen.

Det er en engasjert leder for menighetsrådet vi

har slått av en prat med, og vi ønsker lykke til

med det videre arbeidet i menigheten.

Trond Grimstad

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kirken. Overskridelsene etter bygging og

restaurering av kirken er en vanskelig sak.

Det er viktig å få ryddet opp i det økonomiske

uføret som oppsto etter utbyggingen av kirken.

Fra økonomiseksjonen i kommunen får vi god

hjelp til å få oversikt over tilstanden. Det gir

jeg all ros for. Det kan ikke stikkes under en

stol at økonomien er veldig anstrengt, men vi

må vente til litt utpå året før vi kan si noe mer

om hvilke tiltak som må iverksettes. Vi er åpne

for ulike løsninger for å komme i havn med

den skjeve økonomien. Investeringsmidlene

står i null. De er brukt for å dekke opp tidligere

års overskridelser. Det gjenstår fremdeles

noen mindre arbeider før kirken kan fremstå

som helt restaurert. Det må tas over de nærmeste

års investeringsmidler. Mjøndalen kirke

kommer nok også med noen investeringsbehov.

I Nedre Eiker opererer menighetene

med et lavbudsjett, og blant alle menigheter i

Norge har vi et av de aller laveste, regnet pr

innbygger. Det er en vanskelig og utfordrende

omstillingsprosess som venter i menigheten,

men ut fra de midler vi råder over må vi gjøre

så godt vi kan.

Menighetsbladet vil ønske Øystein lykke til,

og tror og håper at fellesrådet vil håndtere

de oppgavene som venter på en best mulig

måte.

Tekst: Trond Grimstad, foto: Knut Finquist.

Program våren 2012

Følgende datoer er det babysang:

19. mars, 26. mars, 23. april, 30. april,

7. mai, 14. mai og 21. mai.

Det blir ikke Mylder

den 31. mai. I stedet blir det 7. juni.

Denne dagen drar vi til Solsetra.

Tro og Lys har sin årlige kveldstur

til Solsetra tirsdag 5. juni

SOMMERNATTSMESSE

LØRDAG 16. JUNI 2012 KL. 23.00

Fellesgudstjeneste for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter

Medvirkende: Kor i Nedre Eiker, menighetens frivillige og ansatte


5

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

DEN HELLIGE

MAXIMILIAN MARIA

KOLBE

For ganske mange år siden hørte jeg en

bemerkelsesverdig historie fra fangeleiren

i Auschwitz: En polsk prest valgte frivillig

å dø for en medfange og landsmann. Der, i

råskapens og umenneskelighetens høyborg

kunne altså noe slikt skje. Fransiskanerpresten,

Maximilian Kolbe 1894–1941, var

ingen hvem-som-helst. Han var en høyt ansett

teolog med et vidt virkefelt både i hjemlandet

Polen og utenfor. Bl.a. drev han trykkerier,

gav ut tidsskrifter og grunnla et kloster. Han

vokste opp i enkle kår, faren var fabrikkarbeider,

mora drev en liten kolonialforretning.

I 10-årsalderen hadde Maximilian en merkelig

drøm. Jomfru Maria tilbød ham to kroner,

den ene hvit og den andre rød. Renhetens og

martyriets kroner. Maximilian valgte begge. Ti år senere mistet han

sin far som hadde valgt å kjempe mot Russland i første verdenskrig

fordi han ville befri Polen som da var en del av Russland. Men han

ble såret, tatt til fange og for sitt opprør anklaget for foræderi og dømt

til døden ved henging.

I 1910 trådte Maxililian og hans eldre bror inn i fransiskanerordenen.

Etter studier i Roma, vendte han i 1918 tilbake til et fritt Polen. Der

begynte han et mangesidig arbeide. Han var bl.a. bekymret for Europas

framtid. Ville man i den nye tid vende Gud ryggen? I sin teologi var

han svært Maria-orientert. Ja, så mye at det vakte bekymring hos hans

kolleger. Men han utviklet en klarere Kristusforankring. Uten Jesus

har Maria ingen plass i den kristne tro. Det er han som er den første

og sentrum. Polen hadde den største jødiske befolkningen i Europa,

og antisemittismen hadde lange tradisjoner og dype røtter. Heller ikke

kirken var fri, også Maximilian Kolbe hadde sine svin på skogen. Men

da tyskerne besatte Polen i 1939 og flyktninger søkte tilflukt i klosteret

hans, tok han også imot jøder. Han var opptatt av å hjelpe alle som ble

«fordrevet fra sine hjem» og at «hjertets fornuft» måtte overskygge de

gamle antisemittiske holdningene.

Da Kolbe så ble arrestert i 1941 og havnet i Auschwitz, var en av begrunnelsene

at han skjulte jøder. I konsentrasjonsleiren måtte Kolbe

utføre like mye tungt arbeide som de andre fangene, og som dem ble

han mishandlet på det groveste. Likevel hadde han tid og omsorg

for sine medfanger. Han hørte deres skriftemål, veiledet dem i troen,

bad sammen med dem og trøstet dem. Men Kolbes fangetid ble ikke

langvarig.

I slutten av juli 1941 trodde vaktene at en polsk fange hadde rømt.

Han ble senere funnet druknet i en latrine. Kommandanten besluttet at

ti tilfeldig valgte menn skulle dø som hevn, de skulle sultes i hjel. En

av dem som ble tatt ut, skrek i fortvilelse: «Min hustru og mine barn,

jeg skal aldri se dem igjen!» Til stor forskrekkelse for alle, steg Kolbe

ut av rekkene og tilbød seg å ta mannens plass. «Hvem er du?» spurte

leirkommandanten som også ble kalt slakteren. «Jeg er en gammel

katolsk prest,» svarte Kolbe. Og merkelig nok gikk leirkommandanten

med på forslaget, for ham var det likegyldig hvem som sultet i hjel

bare antallet stemte. Sultebrakken ble forvandlet til en helligdom. I

de nærmeste brakkene kunne man høre sang og bønn derfra. Også de

tyske vaktene la merke til det, og mislikte det sterkt. Men heller ikke

i sultebrakken slapp fangene unna mishandling. Stod en fange for nær

døra når vaktene kom inn, ble de enten sparket i magen eller skutt. Etter

to uker var det bare fire fanger igjen, en av dem Maximilian Kolbe.

Da hadde kommandanten fått nok. Han trengte brakken til andre. En

tidligere tysk kriminell gjorde ende på fangene ved å sette en sprøyte

karbolsyre i håndleddet deres. Kolbes drøm som tiåring, hadde gått i oppfyllelse.

Som prest valgte han renhetens krone, som fange martyriets.

Den 10. oktober 1982 ble Maximilian Maria Kolbe helligkåret under en

messe på Petersplassen i Roma, ledet av den polskfødte pave Johannes

Paul 2. En av de tilstedeværende var Franciszek Gajowniczek, mannen

som Kolbe ofret seg for 41 år tidligere.

Kolbes liv og gjerning har gjort inntrykk på mange, også utenfor den

katolske kirke. I 1980 kom romanen «Kolbes reise» av den norske

forfatteren og katolikken Åge Rønning.

Boken ble dramatisert av Kjetil Bang Hansen og framført på Nationaltheatret

høsten 1986. botr

Vinterbønn

for Nedre Eiker

Vi begynner på nytt i januar

Vender ansiktet mot juletreet på Solbergfjell

og begynner på nytt

med engstelige skritt på glattisen

i duse morgener under gatelyktene

noen sjanser må vi ta når det ikke er strødd

forsiktig over gårdsplassen, forsiktig

langs veien, men vi kommer da videre

et lite stykke, time for time, dag for dag,

vi lærer ydmykhet i januar

og glede over at vi holdt oss

oppreist

Vi måker og skyfler, rydder og brøyter

i februar, mens jorda sover og livet er i dvale

på bunnen av vinteren, men Gud smiler til oss

i solgløttet over Daleråsen, og smilet blir breiere

og breiere i elveråket fra stegla til Steinberglandet.

Vi kjører litt langsommere i februar

og lærer tålmodighet

og glede over alt som kommer

alt som lever likevel

Det løsner i mars

Istapper løsner og nakkemuskler

Og lerka henger i vinden over jordene

ved Killingrud, Åserud og Vinnes

strør ut sine triller som en liten Gudsengel:

Det er vår i vente, skulle ha vært lerka nærmere, vi

skulle ha hørt den bedre

Vi går ut av bilen i mars, knepper opp og puster friere

og trua blir sterkere, og det er lettere å takke

for at du kommer oss i møte, Herre, med favnen full

av forventning og glede, to søsken på jorda,

kommer oss i møte med langsomme steg

gjennom tida

Reidar Lund

llllllllllllllllllllllllllllllll

LER DU?

Det var en gang to damer som skrøt av døtrene sine. Den ene sa: - Min

datter er så flink at hun kan stave navnet sitt baklengs.

Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da?

- Anna!

- Kelner, det er et par briller i suppen min!

- Jeg ser ingenting jeg!


6

Menighetsbladet

jubilerer

Vi som steller med menighetsbladet for tiden oppdaget plutselig at

bladet var inne i sin 65., eller var det 67. sesong og at det bør settes

litt fokus på det.

Det første bladet het Søndagshilsen til Nedre Eiker og kom ut til jul

1945. Og det betyr at bladet egentlig er inne i sitt 67. år.

Jeg har tatt meg tid til å kikke litt igjennom de utgaver som det er

samlet på, og ser påfallende mange likhetstrekk opp gjennom årene.

Og det har vært mange kreative forsøk på å gjøre bladet interessant

og leseverdig for menigheten.

De første redaktørene var prestene i menigheten og den første utgivelsen

var det pastorene (prestene?!?) Rødland, Skarpaas og Dahl

som sto for. Av stoffet var det som regel en andakt, oversikt over

døpte, vigde og døde. Og kanskje litt fra bedehusene. Og som i dag:

gudstjenesteliste.

Man var seg også bevisst på å benytte lokale krefter for å gjøre bladet

leseverdig og underveis og i gjennomgangen kom jeg over navnet på

den som hadde tegnet den eldste tegningen som finnes av Nedre Eiker

kirke, og det var den fargerike frisøren Leonard Lund. Han var også

frivillig brannmann og det sies at han engang hadde en kunde i stolen da

alarmen gikk. Vedkommende måtte reise til Drammen for å bli ferdig.

En annen ting som har gått igjen i mange, mange år, var listen over de

som ga en gave til menighetsbladet, så økonomi har vært viktig hele

tiden. Og det ser vi på at det har vært annonser nesten hele tiden. All

den tid jeg er utdannet typograf og har arbeidet i faget i nærmere femti

år og jobbet med menighetsbladet i en god del år var det interessant å

se den grafiske profil i gjennom tidene. Det er tydelig at redaksjonen

hele veien har forsøkt og gjøre bladet leseverdig ut ifra de midler man

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

hadde til disposisjon. Alle har forstått viktigheten av at det i de hele tatt

var en menighetsblad. På midten av 60-tallet ble jeg som ung typograf

kontaktet av sokneprest Salmund Djuvik om å lage et nytt blad med en

annen grafisk profil. Jeg var utrolig smigret og la i vei med stor iver.

Jeg tegnet bokstaver og la inn sorte prikker i de bokstaver som var

en i. Da jeg her om dagen så igjennom 60-tallsårgangen oppdaget jeg

også et innlegg fra 3 personer om hva de synes om menighetsbladet.

Og blant intervjuobjektene var tidl. stortingspolitiker og finansminister

Ragnar Christiansen og han uttalte at han ikke synes noe om de sorte

prikkene, ellers var bladet OK. Den satt!!!

En annen gjennomgangsfigur er kassereren i bladet. Helt fra første

stund og i mange, mange år var banksjef Arne Møller kasserer.

Også i dag har vi en veteran med oss og det er Anne Aanestad. Hun

har deltatt i utgivelsen av bladet i 26 år – minst, og kan alle knepene

i kirkelig sammenheng.

Nedre Eiker Menighetsblad av i dag er et interessant prosjekt. Vi som

steller med det synes at vi selv har fått til et fint blad som er leseverdig

og severdig med fine bilder i farger, fint papir og masse interessant

stoff. Og vi ønsker oss mer. Reidar Lund gir oss fine tanker og

Thomas Røkeberg gir oss fine bilder. Andre sender inn historisk stoff

og menighetens aktiviteter blir også behørig presentert. Reiseskildringer

er også flott stoff og inspirerer til aktivitet. Min salme er en

flott liten tankevekker. Og det hender en og annen god vits får plass.

Menighetsrådets informasjon er viktig for menighetslivet. Men vi vil

ha mer…… så kom igjen folkens.

Tilslutt kan det også nevnes at økonomien for bladet er OK og vi

vil samtidig benytte anledningen til å takke alle givere. Dess bedre

økonomi, desto bedre blir bladet.

Bj. Sannerhaugen


7

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

Å kunne sitt

«Fader Vår»

= å lære det

på nytt!

I skrivende stund hører vi alle konfirmantene

i Fader Vår.

For oss er det en flott opplevelse og helt

naturlig at denne kunnskapen skal sitte.

Litt smånervøse kan nok konfirmantene være:

Klarer jeg det? Husker jeg alle ordene?

Hva skjer om jeg glemmer…?

For de fleste går det greit. Ordene kommer

raskt. Det gir mestring.

Å kunne sitt Fadervår – er et uttrykk mange

kjenner som en beskrivelse av å ha den grunnleggende

kunnskap om noe.

Å kunne den bønn Jesus har lært oss, er fortsatt

elementær kunnskap i den kristne tro.

Denne bønnen har gjennom ulike tider vært

en sentral bønn ved gudstjenester og for den

enkelte.

Vi har fått en utfordring alle sammen nå:

Fader Vår er kommet i ny språkdrakt, som er

både nærmere grunnteksten og vår egen dagligtale.

Det heter ikke ”Fader Vår” nå lenger.

Nå heter det ”Vår Far…”

Som konfirmantene tar utfordringen med å

lære Fader Vår utenat, har vi en utfordring å

lære de nye ordene og gjøre dem til våre, til

en livslang bærekraftig bønn.

Så det er bare å sette i gang og lære «Vår

Far»!

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen

Godt ord

Midt på vinteren oppdaget jeg

endelig at jeg hadde

en uovervinnelig sommer

inni meg.

IKONUtStILLING

OG KAfé

Torsdag 29. mars kl. 19.00 – 21.00

er det utstilling av ikoner i

kirkekjelleren.

Kl. 20 forteller Trond Bollerud litt

om ikoner.

Kvinneforeningen Gustava har

kafé.

Velkommen til store og små!


8

En hilsen fra Spania

Som bakteppe hører jeg tv`n fra hopprennet i Vikersund, Gunn Berit

sitter ute i solveggen og vi gleder oss over småfuglenes sang. De samles

i disse dager her i Torrevieja for å fly føre “hjemover”. Det er slik at når

en er et stykke hjemmefra flyr tankene raskere til dere der hjemme.

I følge ambassadens tall bor det vel 50 000 nordmenn her fast, og

en mill. nordmenn er i Spanlia over kortere eller lengre tid i løper av

året. De fleste kommer hit for å nyte varmen og klimaet. Som kjent er

klimaet i Torrevieja et resultat av damp fra saltsjøene og den stabile

temperaturen i området. Klimaet er spesielt velegnet for mennesker

med reumatiske plager og åndedrettsplager. De reiser hit år etter år

for å bruke den muligheten de har til å bevege seg og holde formen

ved like uten smerter. I Norge blir det mest å være inne pga issvuller

og dets like.

I skrivende stund er vi i tidsrommet mellom fastelavenssøndag og

påske. Før fastelavenssøndag er det karneval. Spanjolene viser sin tro

med stor frimodighet. Dermed kunne vi være med og glede oss over

deres feiring med opptog og fest. På palmesøndag er opptoget dominert

av hvite palmeblader som rager høyt over alle.

Langfredag er den store opptogsdagen. Da går folket her ut på gatene

igjen. Da er det for å vise/delta i feiringen av Jesu lidelseshistorie og

oppstandelses dag med prosesjoner der påskens budskap er tema. De

har noen fantastiske figurer bygd på svære flåter som viser alle påskens

aktører. Det starter med motiv fra palmesøndag. Alle flåtene bæres

gjennom gatene med start fra domkirken. Det er en stor ære å få være

med og være bærer. Jeg anslår at det er ca 32 (4x8) menn/kvinner pr

flåte. Dette har de system på. De går med korte skritt, i takt, 50-75

m, stopper for å hvile, og etter oppsatt program bytter de plass for å

kunne få belastningen over på den andre skuldra osv.

Så følger tilsvarende flåter der budskapet er fra Skjærtorsdag, Langfredag

og første påskedag med tilsvarende figurer. Alle pyntet med

blomster.

Med dette sender vi en hilsen til menighetsbladets lesere om en god

påske til alle. Hilsen Gunn Berit og Roar.

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

I NEDRE EIKER VIL AKSJONSDAGEN VÆRE

tIRSDAG 27. MARS


9

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

Helene i Hebron

Helene Bjerkestrand, Tunsberg bispedømmeråds

representant i Kirkerådet, skal

de neste måndende være øyenvitne i

et internasjonalt team på Vestbredden.

Hun vil formidle noen av inntrykkene

i bloggen sin, “The holy land inside out”.

8. februar reiste Helene Bjerkestrand (26)

fra Krokstadelva i Buskerud til Hebron, den

største byen på Vestbredden. Der skal hun

arbeide gjennom Ledsagerprogrammet til

Kirken Nødhjelp.

Målet er å bidra til en rettferdig og varig løsning

på Israel/Palestina-konflikten.

- Jeg skal være observatør på et internasjonalt

team sammen med tre andre fra Sverige,

Finland og Australia. Vi skal være tilstede,

rapportere, se og være øyevitner.

Vi jobber for en fredelig løsning for konflikten

og ønsker en slutt på okkupasjonen.

Vi skal ikke ta side, men være nøytrale, sier

Bjerkestrand til kirken.no.

Erfaren blogger

Under det åtte måneder lange oppholdet vil

Bjerkestrand blogge om opplevelsene sine.

- Ja, det er små konflikter hver dag i Hebron

og jeg er forberedt på å komme nær situasjoner

som kan være ubehagelige. Men vi har høy

sikkerhet rundt oss og har fått kursing. I tillegg

går vi med synlige vester. Ledsagerprogrammet

har vært der i 10 år og er godt kjente.

Følg oppholdet hennes på bloggen “The Holy

Land inside out”.

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Femti år gammel og like ”ung” som før!!!

Det er merkelig hvordan vi mennesker har

evnen til å flytte grenser og være fleksibel i

forhold til det vi opplever i og rundt oss. Da

jeg gikk på folkehøgskole for mange, mange

år siden, opplevde jeg at en av mine medelever

hadde bursdag. Denne jenta hadde jeg sett på

som jevnaldrende helt frem til den dagen hun

rundet de tjue. Det gikk med ett opp for meg

at hun var blitt tjue år!!! Det var fryktelig

gammelt, ja, hun var jo direkte utgammel.

Stakkar jente, ferdig med ungdomstida og

all moro. Nå begynte voksenlivet for henne.

Tenk, så kjedelig liv hun hadde foran seg, med

ansvar, gjøremål og forpliktelser. Alt det jeg

selv kunne sysle med, var over for hennes del.

Jeg syntes ærlig og oppriktig synd på jenta.

Nå er det gått mange år. Jeg har selv fylt både

tjue og tretti, førti år og i fjor endte jeg opp

som en ”utgammel” femtiåring!! NÅ er vel

livet slutt?

I månedene etter bursdagen min har jeg gjort

meg opp noen tanker rundt det å ha nådd middagshøyden.

Jeg er blitt velsignet med kone

og tre kjekke gutter som jeg er utrolig glad i.

De betyr alt for meg, men kan til tider være

ubarmhjertig direkte og uten takt og tone.

”Nå har du lagt på deg, pappa” eller ”Hvordan

kan du gå kledd slik, pappa, du som er

så gammel??” Da jeg kom til skolen for å

hente poden min i barneskolen, i tettsittende

sykkelklær, holdt poden på å synke gjennom

bakken. Noe så flaut!!!

Jeg har plutselig innsett at de samme tankene

jeg selv bar på som ungdom på folkehøgskolen,

har mine gutter arvet. De ser på meg som

en levning fra gamle tider.

”Fantes det biler da du var ung?” Med slike

spørsmål kjenner jeg meg umiddelbart fryktelig

gammel, men så filosoferer jeg over hva jeg

føler, gleder meg over og engasjerer meg i, og

da kjenner jeg at jeg er et levende menneske

hvor tankene mine og følelsene mine er temmelig

lik de jeg hadde for tretti år siden.

Uansett hva mine gutter og deres generasjon

mener om meg og mine likesinnede, så vet

jeg for meg selv at jeg er en ungdom i hodet.

Jeg ler like hjertelig og godt som før, kjenner

gleden over livet og har evnen til å se de små

ting i det store. DET er slike ting jeg ikke

klarte før, og evnen til nettopp dette er med

på å berike livet mitt. Derfor vil jeg komme

frem med mitt budskap til alle lesere: Hurra

for femtiårene!!!

Ikke la alle andre sette oss inn i en formel hvor

vi skal være ”gammel” og ”kjedelig”. Vi er

modne ungdommer som skal kunne leke, un-

Medarbeiderfest

Tirsdag 7. februar inviterte staben i Nedre

Eiker menighet til medarbeiderfest for alle

frivillige medarbeidere i menigheten. Forberedelsene

startet tidlig på formiddagen.

På menyen sto nemlig deilig kyllingsalat og

dressing.

Festen startet med nattverdsamling i Nedre

Eiker kirke. Deretter fortsatte festen i

kirkekjelleren, hvor bordene var dekket til fest

med fint servise og levende lys. Menigheten

Kvinneforeningen

GUStAVAS EttERfØLGERE

Sted:

Nedre Eiker menighetssenter

Klokkeslett: 19.00

Ukedag: Torsdag (oddetalls uker)

Kontaktpersoner:

Merete Lange 454 66 758

Anne Aanestad 916 41 185

Toril Schou Moe 995 78470

MØtEKVELDER:

29. mars

12. april, 26. april

10. mai, 24. mai

Juni:

07. juni

Velkommen til damer i alle aldre!

derholde og bli underholdt på lik linje med alle

andre som er yngre enn oss! Ungdommelig

vitalitet og kreativitet er ikke bare forbeholdt

de som er under de femti, og det har vi lov til

å vise frem i frimodighet. Stå derfor på, alle

femtiåringer og dere som er enda eldre!

Trond Grimstad

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

ansatte hadde programmet for kvelden. Nedre

Eiker menighet er velsignet med mange

trofaste frivillige medarbeidere i alle aldre.

De er med i Mikrogospel, speiderarbeid, Tro

og Lys, kirkeverter, kirkeskyss, kakebakere,

konfirmantarbeid, menighetsbladet, Mylder,

klokkere, kvinneforeningen Gustavas etterfølgere,

råd og utvalg i menigheten.

Sokneprest Roar Røkeberg takket alle de

frivillige for den store innsatsen de gjør i

menigheten.

Tekst: Anne Aanestad


10

Konfirmant 2013?

Er du en av dem som tenker at du vil være konfirmant i Nedre Eiker kirke om ett år?

Vi jobber med å forberede konfirmasjonstiden for neste års konfirmanter nå og sender informasjon

ut i begynnelsen av mai.

Denne informasjonen om konfirmanttiden, sammen med et registreringsark, sendes ut til alle

som står i vårt medlemsregister, dvs. alle dere som er døpt i Den norske kirke og født 1998.

Om du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å bli konfirmant, ta kontakt med

kirkekontoret slik at du får tilsendt informasjon.

Informasjonsmøte er i Nedre Eiker kirke onsdag 23. mai 2012

kl.1800 for dere som bor i Krokstadelva.

kl.1900 for dere som bor i Solbergelva.

Ta med utfylt skjema, attester og bilde.

Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg Skagestad

Tlf 32 27 23 23 eller epost; ingeborg.skagestad@neiker.no

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En prat med tre konfirmanter

Vi har tatt en prat med tre av årets konfirmanter og stilt noen

spørsmål om konfirmasjonstiden:

Navn:

MIA MAUDAL

HOrDNES

Konfirmantgruppe:

Mat og Prat

Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken?

Fordi det føles naturlig pga dåpen.

Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden?

Alle de hyggelige menneskene, man blir så

sosial.

Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du

lært noe? I tilfelle hva?

Jeg har lært at noe av det som blir sagt i gudstjenestene

osv, faktisk er lærdom å ta med

videre i livet!

Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester.

Hva liker du best?

Liker best når det er mye som skjer.

Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen?

Gleder meg veldig, kjenner det kommer til

å bli spennende. En flott dag å samle familie

og venner på!

Navn;

BENDIK

SKJØNBERG

HOLTH

Konfirmantgruppe:

Leirkonfirmant -

gruppe Peter.

Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken?

Jeg hadde ikke tenkt så mye på det, men av

en eller annen grunn var jeg fast bestemt på å

konfirmere meg i kirken.

Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden?

Så langt har det vært veldig fint. På konfirmasjonsleiren

hadde jeg det kjempefint med

mange fine aktiviteter og det har jeg fortsatt

i undervisningstiden. Jeg gleder meg til å

fortsette med konfirmasjonstiden.

Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du

lært noe? I tilfelle hva?

Jeg har lært flere bibelvers som vi kaller ”dagens

lille” som er gode å ha i tøffe og også

lettere tider. Jeg lærte nylig Fadervår som

også hjelper en i tøffere tide. Ellers lærer jeg

generelle, men detaljerte ting om Jesus og

kristendommen.

Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester.

Hva liker du best?

Jeg syntes det er best når det skjer noe som dåp

el. og ikke bare vanlig gudstjenester.

Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen?

Jeg gleder meg veldig til konfirmasjonsdagen.

Jeg gleder meg til alle gavene og til alle gjestene

kommer. Det blir en fin dag.

Navn;

MAGNUS

fLAtEN

HANSEN

Konfirmantgruppe:

Friluft/14+

Hvorfor ville du konfirmere deg i kirken?

Jeg vil konfirmere meg i kirken fordi det er en

slags tradisjon. Flesteparten i familien min har

konfirmert seg kristelig og derfor ønsket jeg

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

det også. I tillegg har jeg blitt døpt i kirken og

er kristen. Jeg tror det ville føles litt rart om jeg

ikke hadde konfirmert meg kristelig.

Hva har vært best så langt i konfirmasjonstiden?

Det har vært mye som har vært bra så langt.

Det er vanskelig å velge det beste. Likevel må

jeg trekke frem de to skogsturene på Årbogen.

Der koste vi oss i mørket mens vi drakk varm

kakao/solbærtoddi og grillet pølser. Selv om

det var bitende kaldt var det også veldig hyggelig

der.

Konfirmasjonstiden er en læretid. Har du

lært noe? I tilfelle hva?

Ja, jeg har lært mye. Forholdet mitt til Gud har

blitt sterkere. Jeg har lært å tro mer på han og

synes læren om kristendommen har blitt mer

interessant. Ellers har jeg fått mer kjennskap

til Bibelen og jeg har lært hvordan jeg bruker

den. Jeg har også lært at Bibelen ikke bare er

en av mange bøker, men at den er mye mer

enn bare det.

Dere konfirmanter må gå på flere gudstjenester.

Hva liker du best?

Jeg syntes det var helt greit å gå på gudstjenester.

Her lærer man mer om Gud og tenker dypere.

Jeg er nå ferdig med mine seks frivillige

gudstjenester og har bare de to obligatoriske

igjen. Det eneste som har vært litt sjokkerende

var gudstjenesten på samfunnshuset der en

mann fikk hjertestans. Det tror jeg at jeg aldri

vil glemme.

Hvilke tanker har du om konfirmasjonsdagen?

Jeg tenker at konfirmasjonsdagen er en dag

man skal glede seg til. Det er bra å bli konfirmert

og dette skal være en høytidelig feiring.

Dagen skal ikke stresses med, men man skal

bare hygge seg og ha det gøy.

llllllllllllllllllll

Konfirmasjon

Nedre Eiker kirke 2012.

Søndag 6. mai kl. 1000

Thomas Kristiansen Aasgaard

Gard Sandengen Akselsen

Trym Sandengen Akselsen

Bjørn Rene Beck

Irene Bråthen

Emilie Risdal Danielsen

Ingrid Gundersen Eggen

Ebba Marena Hansen

Camilla Opsahl Johansen

Jørgen Benjamin Windborg Larsen

Thea Marie Låstad

Elise Bergland Pedersen

Mirjam Rolfsnes

Helene Bjørnsen Sandbeck

Benjamin Lærum Simonsen

Henrik Heggeseth Skoglund

Anders Solberg

Herman Tømmeraas

Søndag 6. mai kl. 1230

Simen Arnegard

Kristoffer Ask

Edvin Bergstrand Benjaminsen

Markus Bekkelund

Silje Christensen


11

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

Kasper Eliassen

Henrik Volden Farmen

Ida Helene Dischler Hahn

Even Holm Hansen

Sebastian Temte Hansen

Kristian Haugvaldstad

Trym Kristian Hellum

Hanna Kristine Johansen

Joakim Løw Kjørmo

Lasse Lunden

Martine Havikhagen Nilsen

Eirin Grinde Pedersen

Hanna Sofie Selstad

Sondre Simensen

Rebecca Sinmichael

Benedicte Skagen

Linn-Cecilie Solberg

Tina Johansen Sveum

Rikke Oline Thorsland

Lørdag 12. mai kl. 1000

Madeleine Hansen Aaslid

Stine Strand Andreassen

Madeleine Bjerkedok Bergan

Julie Bergem

Sindre Frey Holberg

Helene Holte

Adalsteinn Kjartan Ingjaldsson

Emilie Kartomten

Malin Lein Køso

Bjørn Atle Tjore Ludvigsen

Sten Magnus Solberg Thoresen

Fredrik Shaughnessy

Jonas Groth Stenmark

Emily Ann Løver Williamson

Lørdag 12. mai kl. 1230

Tilla Siren Aakerhus

Eirin Holmen Bakken

Vilde Gladhus Eknes

Kamilla Valla Hagen

Martine Løvold Hallerud

Magnus Flaten Hansen

Mia Maudal Hordnes

Petter Saasen Hovland

Silje Elise Johansen

Silje Meese Johannessen

Marthe Klausen

Jesper Knutsen

Håkon Martinsen

Kristine Gustavsen Pedersen

Ida Kristin Themte Pettersen

Lars Fredrik Pettersen

Siri Runden

Hanne Rødset

Ingvild Stensrud

Frank Odin Syvertsen

Ida Marie Svingen

Silje Lisette Tennøy

Mia Valø

NEDRE EIKER

MENIGHEtS-

SENTEr

Utleie av lokale.

Passer ypperlig til minnesamvær,

barnedåp, bryllup og jubiléer.

Kontakt Gunn Zahl på 32 87 05 15 eller

menighetskontoret for nærmere

informasjon.

Marie Kvistad Vee

Simen Weltz

Carl Nicolai Wergeland Wang

Søndag 13. mai kl. 1000

Natalie Sæterdalen Bing

Oliver Borgersen

Cathrine Løwer Dahlguist

Ingvild Forsberg

Caroline Halfdansen

Marte Kristiansen Hjalland

Martine Lysaker Johansen

Brede Fritjof Klausen

Alina Justyna Kulwicka

Silje Vonheim Olsen

Marte Rønningen

Kristian Baklid Røste

Caroline Thorgersen

Søndag 13. mai kl. 1230

Hanna Engelhardt Andersen

Alexander Egge

Fabian Løkken Evensen

Herman Evju

Stian Fjerdingstad

Olav Enger Frogner

Marie Andrea Solberg Hatten

Andreas Hellum

Bendik Skjønberg Holt

Maria Johansen

Christoffer Madsen Larsen

Jan Håkon Olsen

Marius Fjeldstad Pettersen

Andre´ Sjåstad

Fredrik Smedby

Sofie Tangen Syvertsen

Sara Sørensen

Rikke Susann Utengen

Ole Jørgen Fodnes Øwre

Med forbehold om endringer.

Forsidebildet:

Glade kyllinger strikket

på Gustavas kreative helg

på fjellet høsten 2011.

(Gustava = kvinneforeningen

Gustavas etterfølgere)

ÅRS-

MØTE

Menighetens årsmøte

søndag 15. april

i kirkekjelleren

i Nedre Eiker kirke

kl. 12.30

Program:

Årsmøtesaker

Foredrag ved

Gjermund Glittfjell

” I Hans Nielsen Hauges

fotspor”

Bevertning.

Alle velkommen!

Kirkens SOS i Buskerud

trenger flere frivillige

til å betjene telefon og e-post

Ta kontakt med oss!

Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

www.kirkens-sos.no

Velkommen til en

hyggelig handel på

KIWI Stenseth


12

Min

påskesalme

RANDI

StUBBERUD

Dine hender er fulle av

blomster

Dine hender er fulle av blomster.

Hvem var det du tenkte å gi dem til?

Mine blomster var plukket til Jesus.

Graven fant jeg tom. Han var ikke der.

Halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.

Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?

Fra den grav der hans legeme hvilte -

han stod opp, og verden ble fylt med sang.

Halleluja, halleluja,

Halleluja, halleluja.

Dine øyne er fulle av glede.

Si hva har de sett for å få slik glans?

De har sett Herren Jesus! Han lever!

Han gir livet mening og lys hver dag.

Halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja.

Nei, det trengs ingen blomster til graven!

Jesus, du stod opp og du bor blant oss!

Våre øyne er til for å se deg.

Hendene er til for å tjene deg.

Halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja.

Det ble valgets kvaler, da jeg skulle bestemme

meg for hvilken påskesalme jeg skulle skrive

om. Jeg er glad i mange av dem og har sunget

dem både i skolesammenheng som lærer og

ellers på gudstjenester. En kuriositet i denne

sammenheng som har blitt fortalt meg i alle

år, er at den ene tanten min våknet syngende

opp med: ”Å salige stund uten like” etter en

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

Vi utfører alt innen:

8 Sorgbinderi

8 Dåp

8 Bryllup

8 Konfirmasjon

Arbeidergata, 3050 Mjøndalen

Tlf. 32 27 05 05

AKtIVItEtER I MENIGHEtEN

MANDAG :

Babysang kl. 12.00 på menighetssenteret,

kontaktperson: Gudrun Klingsheim,

32 27 23 29

Konfirmantundervisning på menighetssenteret,

kl. 14.30-16.00

Mikrogospel (annenhver mandag), kl.18-

19 på menighetssenteret, kontaktperson

Ingeborg Skagestad, 482 10 031

Speidergruppe på menighetssenteret,

kontaktperson Margrete S. Johansen,

412 53 450

tIRSDAG:

Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl.

17.30-19.00 for barn over 7 år.

Nedre Eiker kirkes Jentekor

På menighetssenteret kl. 18.00-19.30

for jenter 4.-7. klasse. Kontaktpers.: Kantor

Nils Kr. Bonden 32 27 23 25

operasjon som ung. Da snakker man virkelig

om at salmen har gått under huden på en.

Denne salmen eller kanskje rettere sagt sangen

jeg har valgt minner meg mest om barnesang

som veksler mellom spede jente- og guttestemmer.

Mens Halleluja-ropet ender hvert

vers på en mer kraftfull måte. Jeg tenker også

på studieturen jeg var med på til Israel for

over tretti år siden, da vi blant annet besøkte

gravstedet ved Golgata der man antar at Jesus

ble begravet. En mektig og spesiell opplevelse

var det, uansett om man var troende eller ikke.

Den tredje assosiasjonen jeg får i forbindelse

med teksten i denne sangen er alle dem som

planter eller setter blomster på sine kjæres

gravsteder, år etter år. Det er en fin måte å

minnes et familiemedlem på denne måten,

slik de første kvinnene som kom til Jesu grav

hadde tenkt.

Det var en italiener som het Marcello Giombini

som skrev den opprinnelige påskesangen.

Han ble født i Roma i 1928 og flyttet seinere

til Assissi, der han døde i 2003. Han var både

organist, komponist og dikter. Giombini var

opptatt av å lage friske, sangbare bibelviser

for barn og unge på 1970-tallet. På denne

måten ble han en fornyer av kristen sang i det

katolske Italia. Sangen kom til Norden i 1970

i forbindelse med en konferanse om sang og

musikk. En svensk prest oversatte først teksten

til svensk.

Sangen som finnes i Norsk Salmebok nummer

194 ble oversatt til norsk av Svein Ellingsen

i 1976. Teksten er forholdsvis enkel. Versene

tar utgangspunkt i noen spørsmål og er formet

som en dialog mellom kvinnene som kom til

graven tidlig påskedags morgen og disiplene

til Jesus. Tre spørsmål stilles til kvinnene. Det

første om blomstene som var tenkt til Jesus,

men som ble overflødige, siden han ikke var

der. De to neste spørsmålene er om gleden,

hvor den kom fra og om hva øynene hadde

sett for å få slik glans.

Og svarene peker på oppstandelsen og at vi

som menighet skal være Jesu øyne og hender

i denne verden. Til slutt lyder Halleluja-ropet

og lovprisningen firfoldig kraftfullt. Gud være

lovet!! God påske!

Randi Stubberud

Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker

menighetssenter kl. 19.00

Kontaktperson Tone Furevik, 991 56 426

ONSDAG:

Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl.

11.00, kontaktperson: G. Sviggum, 915 61 716

Konfirmantundervisning på menighetssenteret,

kl. 14.30-16.00

Nedre Eiker kirkekor på Nedre Eiker menighetssenter

kl.18.15-20.00

Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden,

32 27 23 25

tORSDAG:

Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun

kl.11.00 siste torsdag i måneden.

Kontaktperson: Solveig Henningsen,

482 96 944

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere,

Nedre Eiker menighetssenter, annenhver

torsdag kl. 19.00.

Kontaktpers.: Toril Schou Moe, 995 78 470,

Merete Lange, 454 66 758,

Anne Aanestad, 916 41 185.

fREDAG:

NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00

Kontaktperson: Kap. Christine Holmsen

Lindkjør, 32 23 68 60.

Se også vår nettside:

ØYVIND

BOLStAD

SLUttER

Kirkeverge Øyvind Bolstad, har sagt

opp sin stilling som kirkeverge i Nedre

Eiker kirkelige fellesråd og fratrer formelt

01.10.12. Han har vært ansatt i stillingen

siden oktober 2002.

tLf. 32 87 62 47

www.nedreeikerkirken.no


13

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

Formiddagstreff på

Solberg kapell/Fredun

PROGRAM

for våren 2012

29. mars:

Besøk av kateket Ann Kristin Halle

Larsen.

26. april:

Besøk av prest i Mjøndalen

Christine Holmsen Lindbjør.

31. mai:

Besøk av rektor på

Danvik Folkehøgskole Tore Seierstad.

21. juni:

Besøk av kateket Ingeborg Skagestad.

Hilsen Kirkeringen

Møtene begynner kl. 11.00

SKYSS, RING:

JOHAN LISLELID, 32 87 05 07.

www.nedreeikerkirken.no

PALETTEN

KINARESTAURANT

Kjerraten 10 (Tråkkahuset),

3055 Krokstadelva

TLF. 32 87 66 20

www.palettenkinarestaurant.no

Stiftelsen Verkstedet

Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UtLEIE AV VEVStUA

til dåp, konfirmasjon og familieselskap

Henvendelse på tlf. 993 20 804

Kjære deg!

Har du nylig mistet en som stod deg nær?

Minnet kan være kjært og godt, men det kan

også være vanskelig.

Mange som opplever å miste en av sine

nærmeste opplever det nyttig og godt å treffe

andre i samme situasjon. Fellesskap med andre

som har mistet sine, kan være en hjelp

videre i livet.

I Nedre Eiker menighet tilbyr vi derfor nå sorggruppe

for etterlatte ektefeller/livsledsagere. I

sorggruppen er det viktigste formålet å ta vare

på hverandre og å sette ord på sine følelser.

Ved å dele erfaringer, kan de som deltar hjelpe

hverandre til å bearbeide sorgen.

Om sorg og delegruppe:

• En gruppe består av 4-8 personer som

møtes regelmessig. F.eks 8-10 ganger

annenhver uke.

• Deltakerne er helt vanlige mennesker som

har opplevd tap, og som er i noenlunde

samme livssituasjon.

• Alle som deltar, har TAUSHETSPLIKT.

• Tilbudet er gratis.

• Sorggruppen er et tilbud for alle, uansett

livssyn.

• Sorggruppen ledes av diakonen i

Nedre Eiker menighet.

Sorg:

Det finnes ingen oppskrift på sorgreaksjoner.

Du kan være trygg på at den måten du reagerer

på, er riktig for akkurat deg.

• Sorg er en naturlig og sunn reaksjon på et

tap av noen du var glad i.

• Ved å la sorgen komme til uttrykk, forebygger

du psykiske plager.

• Sorg tar tid. Lengre tid enn det du selv

eller omgivelsene tror.

• Sorg tapper deg for mye krefter.

• Sorg betyr hardt følelsesmessig og mentalt

arbeid.

• Sorg kan gi uvante og sterke reaksjoner.

• Sorg uttrykkes ulikt fra menneske til

menneske:

- noen gråter mye, andre lite

- noen blir sintere og/eller reddere enn ellers

- noen blir veldig aktive - andre vil helst

bare sove

- noen snakker til alle, andre vil helst være

alene og slippe å snakke

- noen mister matlysten, andre spiser mer

enn ellers

Den som tør og ”vil være i sorgen” og ikke

flykter fra den, vil ofte oppleve:

• Tretthet

• Konsentrasjonsproblemer

• Søvnproblemer

• Ensomhetsfølelse

• Å miste interessen for det som før var

spennende, hyggelig og morsomt å gjøre

• Å bli mer sårbar, nærtagende og irritabel

enn ellers, både overfor det andre sier eller

gjør - og det de ikke sier eller gjør.

En tid etter tapet vil de aller fleste oppleve at

det er godt å treffe andre som har vært igjennom

noe av det samme.

En viktig del av sorgarbeidet er å holde bildet

av den man har mistet, levende.

Noen synes det er best å snakke med familie

og venner, andre foretrekker organiserte

grupper.

Enkelte foretrekker enesamtale med en person

utenfor familie- eller vennenettverk. Prester og

diakon tar imot sørgende til slike samtaler.

Er du interessert i å delta i en sorggruppe eller

høre mer om dette, kan du ta kontakt med

menighetskontoret.

Mandag til torsdag kl. 10.00-14.00.

Tlf: 32 27 23 28,

Diakon Gudrun Klingsheim

Tlf: 32 27 23 20, Menighetskontoret

E-post: gudrun.klingsheim@neiker.no,

”Ansikt til ansikt med døden

Blir det stille rundt meg.

Blomstene står og visner

Urørt i hjertets have –

Ikke en får jeg gi til deg.

Sorg er en ensom smerte.

Trøst har en så tung vandring.

Likevel må jeg mene:

Øyne kan møte øyne –

Hender kan ta om hender –

Ingen er alene”.

I stillhet. Luther Forlag 1995


14

StØtt VÅRE ANNONSØRER – DE StØttER OSS!

Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag.

Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling

ligger først og fremst på den politiske og administrative

ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag

og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre.

Det kan du hjelpe oss med.

Ta kontakt.

Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.

Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Vil du være

med å gi

en gave til

Nedre Eiker

menighet?

Send ditt bidrag til kontonr.

22202065515

Alt i

trykksaker!

Ring 32 87 78 11

Hovedkontor:

Hokksund 32 75 18 66

Nedre Eiker:

Blomsterbutikken Opdahl,

Mjøndalen 32 87 64 34

Innehavere: Kari og Ole Melbø

Gravferdskonsulent: Erik Wilthil

For Eiker-bygdene i

generasjoner!

Elektriske installasjoner og

rehabiliteringer innen

l Bolighus

l Industri

l Forretninger

l Svakstrøm

l Landbruk l Alarmanlegg

Telefon 32 87 72 56 • 3055 Krokstadelva

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

GRAVStEINER

StOR UtStILLING

INNE OG UtE

Omsliping, navnetilføyelser og bolting

Fire generasjoners erfaring

3400 Lier, v/Lierkroa

Tlf. 32 84 00 48 – 32 84 07 95

ÅPNINGStIDER:

Mand – fred: 07.30–16.00

Torsdag: 07.30–18.00

Lørdag: 09.00–13.00

e-post: sig-s-as@online.no

AUT. MASKINENTREPRENØR

TLF. 32 87 75 00

KROGSTAD

INDUSTRIOMRÅDE

3055 KROKSTADELVA

Fristende kaker til alle

anledninger!

www.bakerklausen.no

Tlf.: 32 23 16 00


15

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 1 • 2001 2012

DØPtE

Lissie Birgitta Hvidsten-Pettersson

Vilde Isabell Danielsdottir

Julie Hansen

Thea Isabel Holm

Guro Motzfeldt

Ida Skeide

Max Danielsen

Sigurd Cornelius Kristoffersen

Sara Nathalie Pedersen

Stella Sofie Sporbeck

Vegard Flathus

Lucas Alexander Lysgård

Alma Aspelund

Marcus Brun-Pedersen Enger

Marcus Alexander Mehren

Fabian Stavenes

Synne Gulbrandsen Berntzen

Leah Isabelle Storstrøm Brænden

Gabrielle Aurora Bye-Andersen

VIGDE

red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad.

Slekters gang

StOff-fRISt NEStE NR.: MEDIO JUNI 2012

Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 32 87 78 11

Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år

DØDE

Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no

Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00 – 15.00 • Onsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag kl. 10.00 - 12.00

Sokneprest

roar røkeberg

Arbeid: 32 27 23 26

Privat: 32 87 10 80

E-post: roar.rokeberg

@neiker.no

E-post: nils.kristian

@neiker.no

Kapellan

Margrete Schmidt

Johansen

Arbeid: 32 27 23 24

Permisjon

Kantor

Nils Kristian Bonden

Arbeid: 32 27 23 25

Privat: 32 87 94 55

Klokker/kontorleder

Anne Aanestad

Arbeid: 32 27 23 20

Privat: 32 23 00 76

E-post: anne.aanestad

@neiker.no

Julie Kvanlid Endresen

Leah Isabelle Humblen- Myrhagen

Torkil Ottersbo Nyhus

Emilie Engelhardt Hermansen

Noah Ngalay Karlsen

Mia Elise Lund

Teodor Smedsrud

Iver August Ressem Solberg

Leander Robøle Bunæs

Casper Evensen

Marius Tollefsen

Martin Hval

Josefine Schulsrud-Haraldsen

Kristian Skomakerstuen Grelland

Håkon Steen Lundberg

Anders Eriksen og Nathalie Adele

Abrahamsen Schaefer

Svein Ragnar Stenberg og Trude

Harvik Stenberg

Kateket

Ingeborg Skagestad

Arbeid: 32 27 23 23

Mobilt: 400 38 295

E-post: ingeborg.skagestad

@neiker.no

Kirketjener

Heidi tokle Poverud

Arbeid: 32 27 23 20

Diakon

Gudrun Klingsheim

Arbeid: 32 27 23 28

E-post: gudrun.klingsheim

@neiker.no

Trosopplærer

Knut Magnus

Nordhaug

Arbeid: 32 27 23 33

E-post: knutmagnus.nordhaug

@neiker.no

Olav Kalsnes

Bjørn Andreas Mathisen

Astrid Salvesen

Sigrid Torkilsen

Olav Ingmar Flaa

Erling Fjeld

Oddmund Hansen

Eva Helene Gjesteby

Ester Stangjordet

Ella Stake

Leif Christoffersen

Ida Othilie Hansen

Margit Andreassen

Per Øistein Meidell

Elfi Møller

Marit Gjerde

Erling Asbjørn Langbråthen

Olga Marie Haugen

Borghild Johnsen

Gjertrud Lerbrekken

Else Margrethe Ringnes

Walther Kristensen

GREITT

Å HA!

E-post: merete.lange

@neiker.no

a-glittf@online.no

Sekretær for

kirkevergekontoret

Merete Lange

Arbeid: 32 27 23 32

Leder N.E.

menighetsråd

Anett Glittfjell

Mobil: 452 08 320

Kirketjener

Steinar Hunnestad

Arbeid: 32 27 23 30

Mobil: 488 93 878

ANDRE

NETTSTEDEr:

Drammens og Oplands

turistforening:

http://www.dotf.no/

Bok og media:

http://www.

bokogmedia.no/

Kirketorget:

http://

www.kirkenorge.no/

Kirkens SOS:

http://

www.kirkens-sos.no/

Menighetsråd: 2220.31.04980

Givertjenesten

menighetsarbeidet: 2220.68.77867

Menighetsbladet: 2220.03.75797

Leder på

kirkegården

Bjørn Olaussen

Arbeid: 32 27 23 30

Kirkegårdsarbeider

Bjørn Kjenner

Arbeid: 32 27 23 30

redaksjonsmedarbeider

trond Grimstad

Mobil: 920 91 463

E-post:

t-grims@bluezone.no

Fotograf

Thomas W.

røkeberg


16

l 25. mars

Maria budskapsdag

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Dåp, nattverd, sokneprest Roar

Røkeberg

l 28. mars onsdag

Nedre Eiker kirke

Kl. 19.00: Fastegudstjeneste

Jan-Otto Eek, Nedre Eiker kirkekor

medvirker

l 01. april

Palmesøndag

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Dåp, nattverd,

Seniorprest Nina Kirkerød

Lundteigen

l 05. april

Skjærtorsdag

Nedre Eiker kirke

Kl. 18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste

Felles med Mjøndalen

l 06. april

Langfredag

Mjøndalen kirke (merk stedet)

Kl. 18.00: Pasjonsgudstjeneste

Felles med Mjøndalen menighet

Måltidfellesskap i kirkekjelleren

etter gudstjenesten

GUDStJENEStER OG ANDRE ARRANGEMENtER I

KIRKEN OG SOLBERG KAPELL fREDtUN

Søndag er kirkedag!

l 07. april

Påskeaften

Nedre Eiker kirke

Kl. 23.00: Påskenattsmesse

l 08. april

Påskedag

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

Dåp, nattverd

Sokneprest Roar Røkeberg

l 09. april

2. påskedag

Solberg kapell

Kl. 11.00: Høymesse

Dåp, nattverd

Sokneprest Roar Røkeberg

Kirkekaffe, vafler og kaffe

l 15. april

1. søndag etter påske

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Dåp, nattverd

Kapellan Margrete S. Johansen

l 22. april

2. søndag etter påske

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Samtalegudstjeneste

Konfirmanter

Sokneprest Roar Røkeberg

Kateket Ingeborg Skagestad

Kl. 19.00: Samtalegudstjeneste

Konfirmanter

Sokneprest Roar Røkeberg

Kateket Ingeborg Skagestad

NETS

l 29. april

3. søndag etter påske

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste

Kapellan Margrete S. Johansen

Besøk fra Det norske

misjonsselskap

l 06. mai

4. søndag etter påske

Nedre Eiker kirke

Kl. 10.00 og kl. 12.30:

Konfirmasjonsgudstjeneste

Sokneprest Roar Røkeberg

l 12. mai

Nedre Eiker kirke

Kl. 10.00 og kl. 12.30:

Konfirmasjonsgudstjeneste

Sokneprest Roar Røkeberg

kateket Ingeborg Skagestad

l 13. mai

5. søndag etter påske

Nedre Eiker kirke

Kl. 10.00 og kl. 12.30:

Konfirmasjonsgudstjeneste

Sokneprest Roar Røkeberg,

kateket Ingeborg Skagestad

NETS

l 17. mai

Nedre Eiker kirke

Kl. 09.00: Familiegudstjeneste

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2012

Kapellan Margrete S. Johansen.

Solberg musikkorps

l 20. mai

6. søndag etter påske

Solberg kapell/Fredtun

Kl. 11.00: Høymesse

Kapellan Margrete S. Johansen

Nedre Eiker kirke

Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste

Tro og Lys gruppen medvirker

Sokneprest Kjell Ivar Berger

l 27. mai

Pinsedag

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

Sokneprest Roar Røkeberg

l 03. juni

Treenighetssøndag

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Kapellan Margrete S. Johansen

l 10. juni

2. søndag etter pinse

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Sokneprest Roar Røkeberg

l 17. juni

3. søndag etter pinse

Kl. 11.00: Høymesse

Sokneprest Roar Røkeberg

l 24. juni

4. søndag etter pinse

Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Høymesse

Sokneprest Kjell Ivar Berger

Felles med Mjøndalen menighet

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VÅRBRUS

Vårbrus-konsert søndag 29. april kl. 19.00! Trad-jazzgruppa Norsk

Linie, Nedre Eiker kirkekor og solister. Entre kr. 100,-

Påske og vår er tid for blomstring og musikalske vår-slipp. Kor,

jazzgruppe, solister og allsang er derfor egnede ingredienser når det

søndag 29. april kl.19.00 arrangeres Vårbrus-konsert i Nedre Eiker

kirke. Spirituals, påskesalmer og jazztoner er musikk som virker oppløftende

og som gir glede. Nedre Eiker kirkekor og jazzgruppa Norsk

Linie har hatt vellykket samarbeid før og det vil antagelig svinge bra

igjen. Kirkekoret feirer 20-årsjubileum dette året og denne konserten

er en del av feiringen som bl.a. også inneholder en Trøndelagstur.

Arr. Menighetens musikkutvalg og Nedre Eiker kirkekor

More magazines by this user
Similar magazines