Landsoverenskomst for studentsamskipnader Virke NTL Parat Utd.f ...

virke.no

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Virke NTL Parat Utd.f ...

LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2012 - 2014

§ 10 Militærtjeneste og siviltjeneste ................................................................................................ 11

10.1 Generelt ............................................................................................................................. 11

10.2 Lønnens størrelse.............................................................................................................. 11

§ 11 Forsikringsordninger ................................................................................................................. 12

§ 12 Yrkesskadeforsikring ................................................................................................................ 12

12.1 Yrkesskade ....................................................................................................................... 12

12.2 Skade på reise .................................................................................................................. 12

12.3 Alle tilsatte/tidligere tilsatte ............................................................................................ 12

12.4 Tap av fremtidig erverv .................................................................................................... 12

12.5 Ménerstatning .................................................................................................................. 12

12.6 Død .................................................................................................................................... 12

12.7 Samordning av gruppeliv og § 12 ................................................................................... 13

12.8 Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring ............................................ 13

12.9 Tegning av forsikring ........................................................................................................ 13

§ 13 Opplysnings- og utviklingsfond ................................................................................................. 13

§ 14 Sluttvederlagsordningen .......................................................................................................... 13

§ 15 Avtalefestet pensjon ................................................................................................................. 13

§ 16 Smusstillegg ............................................................................................................................. 13

§ 17 Arbeidstøy ................................................................................................................................. 13

§ 18 Varighet og Regulering av 2. avtaleår ....................................................................................... 13

Kap II Lønns- og forhandlingsbestemmelser ........................................................................................... 15

§ 19 Sentralt fastsatt minstelønnssystem ........................................................................................ 15

1. Innledende bestemmelser ....................................................................................................... 15

2. Ansiennitetsberegning/innplassering på lønnsskalaen ......................................................... 15

3. Lønnskategorier/minstesatser ................................................................................................ 16

4. Stillingsbenevnelser ................................................................................................................. 17

5. Forhandlingsbestemmelser ..................................................................................................... 17

Kap III Særbestemmelser .................................................................................................................... 19

§ 20 Generelt .................................................................................................................................... 19

§ 21 Bestemmelser for ansatte i spise- og serveringssteder (kantine) ............................................ 19

§ 22 Bestemmelser for ansatte i hotell- og restaurant-/pubdrift ...................................................... 19

§ 23 Bestemmelser for ansatte i VIrksomhetsområdene bokhandel og butikk/kiosk mv. .............. 20

§ 24 Bestemmelser for ansatte i trenings- /idrettsaktivitetslokaler og lignende ........................... 20

§ 25 Bestemmelser for øvrige ansatte ............................................................................................. 20

3

More magazines by this user
Similar magazines