Endringer i Altinn: Du må delegere nye tilganger - Statens ...

spk.no

Endringer i Altinn: Du må delegere nye tilganger - Statens ...

Daglig leder Vår dato 22.02.2013

Endringer i Altinn: Du delegere nye tilganger

Våren 2013 blir Statens pensjonskasses tjenester i Altinn flyttet over på ny teknisk plattform (Altinn

II). Rettigheter og roller er annerledes i den nye Altinn-løsningen. Det betyr alle som bruker vår

arbeidsgiverportal, få manuelt tildelt nye tilganger i Altinn innen 10. april.

Alle arbeidsgivere derfor sørge for å tildele nye roller i Altinn. Dersom det ikke blir gjort, vil dere

ikke lenger kunne rapportere lønns- og stillingsdata til oss eller pensjonere ansatte etter 10. april. Det

kan føre til feil i vår beregning av pensjon og premie.

Hvorfor du delegere tilganger på nytt?

I forbindelse med lansering av en ny og forbedret teknisk plattform for Altinn i 2010, ble roller og

rettigheter endret. Endringene berører alle skjema og tjenester i den nye løsningen. Mange tjenester

og skjemaer er allerede flyttet til Altinn II.

Hvilke tilganger delegeres?

Roller styrer hva du har tilgang til å gjøre i Altinn, for eksempel hvilke skjema du har rettighet til å

signere og sende inn. Alle rettighetene knyttet til Statens pensjonskasses tjenester vil ligge i Altinnrollen

Lønn og personalmedarbeider. Denne rollen gir tilgang til all funksjonalitet i arbeidsgiverportalen.

Det er mulig å spisse tilgangene til funksjonaliteten vede å delegere enkeltrettigheter. For mer

informasjon om enkeltrettighetene til arbeidsgiverportalen, se www.spk.no/bedrift.

Dersom dere har regnskapsfirma som rapporterer lønnsdata for dere, disse også få tildelt nye

roller.

Hvem kan delegere roller?

Altinn-rollen Tilgangsstyring gir tilgang til å delegere roller og rettigheter. Denne rollen er

forhåndstildelt til

- daglig leder/ administrerende direktør

- styrets leder

- kontaktperson for kommunen

Det er mulig å delegere rollen Tilgangsstyring videre til andre personer i virksomheten. Det er det

mange som har gjort. Det er derfor viktig at denne informasjonen formidles til den/de som har

rollen Tilgangsstyring.


Tidsfrister: Når tilgangene tildeles?

Dere kan allerede i dag delegere rollen Lønn og personalmedarbeider og underliggende enkeltrettigheter

til de som bruker Statens pensjonskasses arbeidsgiverportal.

De nye tilgangene trer i kraft 10. april. Det er derfor viktig at dagens tilganger til

arbeidsgiverportalen ikke slettes selv om nye roller og rettigheter tildeles.

10. april slettes dagens rettigheter og tilganger til arbeidsgiverportalen, og du får ikke brukt

arbeidsgiverportalen med mindre du har fått tildelt nye tilganger.

Får jeg mer informasjon?

Erfaringsmessig vet vi at det kan ta tid å delegere riktige tilganger, særlig i større virksomheter.

Derfor vil vi også informere og sende påminnelse om endringene per e-post til de vi har registrert

som rapporteringsansvarlig og pensjonsansvarlige i virksomheten.

Du vil også finne informasjon om rolletildeling i Altinn på www.spk.no/bedrift.

Har du spørsl?

Trenger du hjelp til innlogging, navigering eller delegering av roller i Altinn? Lurer på om du har

delegert riktig roller? Da kan du kontakte Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00. På

www.altinn.no finner du utfyllende brukerveiledning.

Har du faglige spørsl knyttet til hvordan rapportere lønns- og stillingsdata, kan du ta kontakt med

Statens pensjonskasse på telefon 02775.

Med vennlig hilsen

Statens pensjonskasse

Hilde Wærness Jensen,

Seksjonssjef, bedrift og marked

2

More magazines by this user
Similar magazines