Bind 5 - Hole kommune

hole.no

Bind 5 - Hole kommune

DEN GAMLE BENSINSTASJONEN

I 1935 bygde Mads Løbben i Sørenga en bensinstasjon på den

andre siden av riksveien. Det var byggmester Herman

Sundøen som reiste bygget, med Mads og faren, Karl Løbben,

som medhjelpere. Mads Løbben ville drive stasjonen selv da

han ble pensjonist, og leide den bort mens han bodde i Oslo.

Før krigen var det Henriksen fra Hvaler som drev stasjonen,

fulgt av Frithjof Fuhre fra Røyse, og Kristine og Reidar Selte

(seinere Øgardsvika). Det var Gulf-bensin som ble forhandlet. I

1952 flyttet Helga og Mads Løbben tilbake til Sørenga fra

Oslo, og Mads drev stasjonen selv i noen år. I 1955 ble det

skiftet fra Gulf til Esso, og den første Esso-forhandleren var

Rolf Ek fra Oslo, som leide i 2. etasje i Sørenga. Han drev i to år

og flyttet da til Esso på Vøyenenga i Bærum, der han noen år

seinere ble drept i et basketak med en lastebilsjåfør. Så fulgte

I 1936 bygde Mads K.

Løbben bensinstasjon ved

riksveien sør for Sundvollen.

Her ble det forhandlet Gulfbensin

til 1955, da Esso

overtok. I 1985 var det slutt

på bensinsalget, da den nye

Esso-stasjonen ved

Sundvollen ble åpnet.

Bygningene på den gamle

Esso-stasjonen er i dag klassifisert

som verneverdige.

«… DU SER HVA BYGGET

SKAL BRUKES TIL»

«Stilen er klassisk inspirert, med

tilnærmet greske søyler, slik man

bygget i begynnelsen av århundret.

Ikke stor arkitektur, men en gjenkjennelig

uttrykksform. Du ser hva

bygget skal brukes til, og det er ikke

brautende, verken i farver eller

utforming,» sier Ole Wig, president

i Norske Arkitekters Landsforbund,

om «denne overlevningen fra de

aller første bensinstasjonene», i Amagasinet

nr. 12/1993.

154 SU N DVOL L E N

Leif Kristoffersen fra Drammen (grandnevø av Helga Løbben),

som var der et par år. Han ble etterfulgt av Johnsen fra

Nordland. Johnsen døde i 1965, og stasjonen ble overtatt av

Jan Heggelien fra Røyse. Han fikk etter noen år med seg Sverre

Martin Hansen som kompanjong. De drev stasjonen fram til

påsken 1985, da den nye Esso-stasjonen ble åpnet i

Sundvollen, med Sverre Martin Hansen som eier. Jan

Heggelien leide da den gamle stasjonen og startet Sundvollen

Dekkservice, som han drev til han ble pensjonist i 1994. Da

leide Eirik Langslet eiendommen, og drev bilopprettingsverksted.

Seinere drev Erik Fredriksen med salg av dekk og bilglass.

Bygningene på den gamle bensinstasjonen er i dag klassifisert

som verneverdige.

og gift med Oline f. Christiansen. De bodde i «Sydengen«

da deres datter Ella (f. 1897 i Kristiania) ble konfirmert i oktober

1911.

Ved skjøte av 3. juli 1913 solgte Christoffer Jensen bruket

til Johan Andreassen Pjaaka for 4.000 kroner. Den nye eieren

lånte 3.250 kroner av sakfører Johs. Schrøder mot pant i

eiendommen, og kom ganske raskt i økonomiske vanskeligheter.

I 1915 gikk eiendommen på tvangsauksjon, og Arne

Fjeld fikk tilslaget med 4.000 kroner. Auksjonsskjøte ble utstedt

18. mai 1915, og ett år etter, ved skjøte av 7. oktober

1916, solgte Arne Fjeld bruket til Mads K. Løbben for 4.400

kroner. Han tok opp et pantelån på 2.500 kroner i

Arbeiderbruk- og boligbanken for å finansiere kjøpet.

More magazines by this user
Similar magazines