Views
5 years ago

DET LØNNER SEG Å VÆRE ANDELSEIER - NØK

DET LØNNER SEG Å VÆRE ANDELSEIER - NØK

Bytter rør i Tynset

Bytter rør i Tynset sentrum NØK Holmen biovarme skal skifte en del rør på fjernvarmenettet i Tynset sentrum, og legger arbeidet til juni og juli for å skape minst mulig ulemper for kunder og andre i området. – Berørte grunneiere og kunder blir kontaktet i god tid på forhånd, understreker Terje Leet i NØK Holmen biovarme. AREBEIDET vil i følge Leet heller ikke ha konsekvenser for kundene fordi nye rør legges ned ved siden av de gamle, slik at det bare er i forbindelse med omkobling fra gamle til nye rør at det blir snakk om kort stopp i leveransen. – Arbeidet vil totalt pågå i tre-fire uker, anslår Terje Leet. DET ER alle stikkledninger ut fra hovedledningen i området mellom NØK Holmen biovarme på Industrifeltet og Tynset sjukehus som skal skiftes ut i løpet av sommeren på grunn av lekkasjeproblemer. – VI HAR en konstant lekkasje og dette må rettes opp for å sikre stabil levering til våre kunder i Tynset sentrum, sier Terje Leet i NØK Holmen biovarme. EL-SIKKERHET Du kan sikre deg mot ulykker og skader Elektrisk utstyr skal behandles med respekt, og det er enkle grep du selv kan gjøre for å sikre deg mot ulykker og skader av elektrisk årsak i hjemmet. Her er noen tips og råd: Verdiskaping og kjøpe – to gode grunner til å ve For det første får du som andelseier billigere strøm i og med at du mottar kjøpeutbytte. Samtidig bidrar du tilbake til lokal samfunnet gjennom den lokale verdiskapingen. NØK tar samfunnsansvar gjennom å gi noe tilbake til eierne og lokalmiljøet gjennom å handle varer og tjenester lokalt så framt det er mulig og fornuftig. I fjor resulterte det i lokal handel for 27 millioner kroner, viser NØKs eget samfunnsregnskap i årsberetningen for 2011. Det er er en økning i lokal verdiskaping på seks millioner kroner fra året før. – DET BLIR en vinn-vinn situasjon, sier markedsansvarlig Merete Hektoen i NØK Kraftlag. – Når kundene i regionen er flinke til å bruke oss som sin strømleverandør vil det sette oss i stand til å gi mer tilbake. – PÅ DEN MÅTEN står vi sammen om samfunnsansvaret, og alle bidrar til at vi kan støtte viktig barne- og ungdomsarbeid. Vi kan da fortsette å sende alle regionens ungdomsskoleelever på årlig tur til Energisenteret på Hunderfossen. I tillegg fortsetter fiberutbyggingen i regionen og vi kan ellers kjøpe varer og tjenester lokalt i stor skala også i framtida, understreker Hektoen. – Vi er glade for at vi har så mange flinke folk og et så variert og mangfoldig næringsliv i regionen. • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse dyr. Påse at barn ikke tar med elektriske apparater under dyner eller tepper. • Bruk ikke elektriske ovner til å tørke tøy på. • Husk å slå av stekeplater og komfyr etter bruk. Det finnes tekniske hjelpemidler til dette for de som glemmer lett. • Sørg for å montere flere stikkontakter istenfor å bruke skjøteldningeer og "løse dobbeltkontakter". Da er det er mulig for oss å kjøpe det aller meste av det vi trenger av varer og tjenester i egen region. SOM ANDELSEIER i NØK Kraftlag nyter du godt av det årlige kjøpeutbytte. Styret i NØK har foreslått at drøyt 30% av fjorårets • Husk at det er bare autoriserte fagfolk som kan gjøre inngrep på den faste installasjonen i ditt hjem. • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold oppgitt avstand fra lamper til brennbart matriale og benytt aldri sterkere pærer enn det som er angitt. • Trekk ut støpsler på løse, termostatstyrte apparater når de ikke benytttes. • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. Se etter brunsvidde merker og kjenn om noe er unormalt varmt. Oppdages dette overskudd på snaut 10,4 millioner kroner avsettes til kjøpeutbytte. Det betyr at drøyt 3,2 millioner kroner deles ut igjen til Kraftlagets andelseiere som kjøpeutbytte på 3% av fjorårets strømkjøp. Utbytte trekkes fra på strømregninga som kommer i mai. må autoriserte fagfolk kontaktes. • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør dette tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger elektrisk utstyr. ET GODT TIPS kan også være å gjøre avtale med en kvalifisert person om kontroll av det elektriske anlegget ditt. Flere forsikringsselskap tilbyr rabatt på premien dersom du kan dokumentere feilfritt anlegg. Rabatten vil i de fleste tilfeller overstige kostnadene ved kontrollen.

utbytte lge NØK – Dette dokumenterer nok en gang lønnsomheten ved å være andelseier i NØK Kraftlag. Når kjøpeutbyttet hensyntas finner vi fortsatt ingen strømleverandør som er billigere enn NØK Kraftlag, fortsetter Merete Hektoen. Lave priser til juli 30. april 2012 Strømprisen første kvartal i år lå på 37,2 øre/kWh. Det er 45% lavere enn samme periode i fjor. Og prognosene framover tyder på at de lave prisene vil holde seg framover, i hvert fall til godt ut i juli. – VI HAR ET hydrologisk overskudd og masse vann i kraftmagasinene (se figur), forteller markedsansvarlig Merete Hektoen i NØK Kraftlag. Slik blir du andelseier Eier du et elektrisk anlegg i vårt område kan du bli andelseier og motta kjøpeutbytte på din handel med NØK Kraftlag. For å bli andelseier kan du: • Sende e-post til kraftlag@nok.no • Eller kontakte kundesenteret på telefon 62 70 07 00 Når du blir andelseier betaler du en engangssum på kr 500,- Kjøpeutbytte utbetales en gang per år på fakturaen du mottar i mai måned. DET LØNNER seg altså å bli andelseier i NØK Kraftlag. For det første får du billigere strøm. For det andre bidrar det til å sikre årlig, lokal verdiskaping i millionklassen. Med unntak for et par uker i februar da det var kaldt i hele Europa, har det vært en mildere vinter enn normalt. – Nå går vi i tillegg inn i en periode med mindre forbruk og etterspørsel, og dermed forventer vi en nedadgående pris, sier Hektoen. DEN STORE snøsmeltinga er også rett rundt hjørnet, og det kan bety en ytterligere knekk i spotprisen i følge Hektoen, avhengig av temperaturutviklingen. Får vi mildvær og mye nedbør vil prisene holde seg lave i lang tid framover. Store investeringer i vente for NØK Både omsetningen og overskuddet gikk ned for konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA i 2011. Omsetningen falt med drøyt 30 millioner kroner fra 2010, til snaut 222 millioner kroner, mens resultatet ble på rett i underkant av 12 millioner, drøyt fire millioner kroner lavere enn i 2010. SOLBU FORKLARER at NØKs omsetning følger strømprisen så etter et år med noe lavere strømpris enn før er det naturlig at omsetningen faller. Når omsetningen faller, faller også strømkostnadene. I tillegg har vi en lavere inntektsramme for nett. Det er myndighetene som fastsetter inntektene på nett gjennom en individuell vurdering av de enkelte nettselskap. NØK er vurdert som et effektivt selskap og vil da over tid få et tilfredsstillende resultat selv om inntektene fra år til år vil variere forklarer Solbu. REDUKSJON på driftsresultatet skyldes i hovedsak vår pensjonsordning som er ytelsesbasert. Det gjør at beregningene varierer fra år til år. Vi er nå i ferd med å starte på vårt største nettprosjektet, å installere digitale Smart Strøm-målere hos alle kundene. 90 80 70 60 50 40 30 20 Dette bærer bud om en spennende utvikling innenfor nett, og vi mener vi har de nødvendige ressurser og kompetanse til å utvikle dette til beste for våre kunder, sier Solbu om investeringen, som vil koste rundt 30 millioner kroner. OMBYGGING og reinvesteringer i linjenettet har stort fokus. I tillegg til utbedring og ombygging av gammelt nett er det også nødvendig med en del forsterkninger og utbygging i forbindelse med småkraftverk. En videre satsning på utbygging av bredbånd vil også kreve ressurser fremover. – Gjennom Østerdalen Kraftproduksjon ønsker vi også fortsatt å investere i kraftproduksjon der vi har mulighet til det, sier Stein Solbu. Med det investeringsbehovet vi ser for oss fremover er det viktig at vi fortsetter jobben med fokus på kostnader, avslutter Solbu. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 2012 2011 2010 median min ma – Det eneste som kan påvirke produksjon i betydelig det i motsatt retning er om kabler grad. Men det er i de store overføringsnettene ingenting som tyder faller ut slik at overskuddskraft på det, understreker ikke kan overføres, eller om kjernekraftverkene går ut av Hektoen. STRØMPRISEN

Din lønn som leder og betrodd ansatt». - Lederne
Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin ... - Schenker
kia kreativitet handler om å se nye løsninger. det lønner seg.
Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre ...
Årsberetning 2012 - Kruse Smith
godhjerta råskinn - Jernbaneverket
NRAPP 2-05 NY MAL (Page 1) - NæringsRapport
Nr. 5/6 - NæringsRapport
Jernbanemagasinet nr 8-2011 - Jernbaneverket
- en reise med mening - en reise med mening - Fadderbarnas Framtid
Transportarbeideren nr. 9/2007 i pdf-format - Truckers.no
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Bladet Kjøttbransjen nr 03 2012 - Kjøtt- og fjørfebransjens ...
PÃ¥ grensen nr. 4/20122,0 MB - Toll og avgiftsdirektoratet
NRS Beretn.pdf 7,14 MB - Norsk Romsenter
vekstmed renenergi - Statkraft
Årsrapport 2009 (pdf) - Kartverket
Bladet Kjøttbransjen nr 08 2011 - Kjøtt- og fjørfebransjens ...
Nr 5 - NæringsRapport