Østfold Info - AJFF Halden

ajffhalden.no

Østfold Info - AJFF Halden

Nummer 3 - 2012

Rypejakt for aller første gang side 6 • Ny elgbane på Rømskog side 7

Resultater FM og LM 2012 side 14-15


2

Lokkefløyter til

årets jakt!

Winge Våpen AS har inngått et samarbeid med lokkefløyte produsenten

Hélen BAUD og vi har lansert en rekke spennende nyheter som

fungerer knall godt til skandinavisk vilt!

Litt av vårt store utvalg av

lokkefløyter til revejakt!

Litt av vårt store utvalg av

lokkefløyter til rådyrjakt!

wingevapen.no

Les mer på vår nettside www.wingevapen.no

eller besøk oss i butikken!

Varnaveien 35, 1526 Moss • Åpent: man. tirs. ons. fre. 10 - 17. Tors. 10 - 19. Lør. 10 - 14 • Tlf. 69 26 25 60

Østfold Info - 3/2012


Fylkessekretæren har ordet

Jakta er i gang!

Nå har forhåpentligvis de fleste jegere

gjort en god innsats når det gjelder

å gjøre hyggelige ting sammen med

familien i løpet av sommeren, slik at

det er mye godvilje å hente på hjemmefronten

utover høsten. For nå kan

det trengs. For den ihuga jeger er vel

høsten alt for kort, og det er ofte mye

annet som skal skje også. Nyt hvert

sekund!

På tross av mye fokus på problemene knyttet til ulv, og som vi tar på alvor, er det

fortsatt store jaktmuligheter i fylket. Utvalget av viltarter her i fylket ser ikke ut

til å minke heller, med både hjort og villsvin som innflyttere som ser ut til å trives.

Forsidebildet er av hjorteflokken som lever i Trøgstad. Villsvinene har lagt noen

tøffe vintere bak seg, men med noen milde vintere igjen stiger nok bestanden

raskt. I den nye Svarteliste 2012 over fremmede arter står fortsatt villsvinet oppført.

Artsdatabanken skriver dog følgende: Vi har ikke har noen roller i forvaltningen

av fremmede arter, og tar dermed heller ikke stilling til om en fremmed

art er ønsket eller uønsket i Norge. Dette er et spørsmål relevante myndigheter

må ta stilling til. Gitt svenskenes store bestand av villsvin, vil de neppe slutte å

kysse grensa til landet vårt i alle fall...

Denne høsten er det Landsmøte i NJFF. I november skal delegater fra hele landet

møtes på Lillestrøm for å diskutere og avgjøre de store linjene for hvilken vei

NJFF skal gå de neste tre årene. Det er spennende både for delegater («politikere»)

og ansatte i Forbundet. Fra Østfold sendes 8 delegater + fylkeslagsleder med

stemmerett, og så henger jeg med som medhjelper og «flue på veggen».

I skrivende stund er det regn, regn, regn (10. juli). Jeg håper vi kan oppsummere

sommeren 2012 med at det startet dårlig, men jammen var ettersommeren og

høsten flott!

Ha en for(treff)elig høst!

Med hilsen Ole-Håkon Heier/fs

Hundefór med medlemsrabatt

- Benytt deg av NJFFs rabattordning på hundefór

Råde - Per Arild Juliussen - Tlf. 69 28 11 91 / mobil 414 25 363

Råde - Odd Johannes Juliussen Tlf. 69 28 11 71 / mobil 954 01 518

Onsøy - Viggo Bjerkansmo - Tlf. 91810150

Innhold

Fylkessekretæren har ordet s. 3

Fiskesommer s. 4

Bruk aktivitetskalenderen s. 5

Rypejakt for aller første gang s. 6

Ny elgbane på Rømskog s. 7

Fylkesmesterskap 2012 s. 7

På orrhaneleik med russen s. 8

Storfornøyde deltagere på

Berby Action Camp 2012 s. 10

Endelig et kvinneutvalg

på plass i Østfold s. 11

Stor fiskeglede på Titt Inn

arrangement på

Skjørshammer brygge s. 12

Nytt fra styret i NJFF-Østfold s. 13

Fylkesmestere 2012 s. 14

LM 2012 s. 15

NJFF- Østfold

Postboks 31, 1891 Rakkestad

69 22 20 06

man - fre. 09.00 - 15.00

E-post: ostfold@njff.org

www.njff.no/ostfold.html

INFO-Ansvarlig:

NJFF Østfold v/Ole-Håkon Heier

Forsidebilde:

Hjort. foto: Bjørn A. Bjerke

Sats og trykk:

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak

Østfold Info - 3/2012 3


Fiskesommer - en aktivitet å bygge videre på

Hele 105 fiskesommerarrangementer har denne sommeren

blitt arrangert over hele landet. I Østfold har

6 av våre lokalforeninger satset på årets sportsfiskekampanje

og opplegget har vært gratis fisketreff for

barn og foreldre.

Tekst og foto: Bjørn Myrvang

Erfarne sportsfiskere i lokalforeningene stiller opp og lærer

barna å fiske. Alle har kunnet møtt opp uten å ha meldt seg

på i forkant. De fleste fiskesommeraktivitetene blir lagt til

steder hvor det er stor sannsynlighet for å få fisk. Derfor har

mange barn fått sin første fisk, nettopp på våre arrangementer!

Og etter 2-3 timers fiske har det selvsagt vanket flotte

premier til alle barna.

Moss og Våler, Eidsberg, AJFF Halden, Trøgstad, Hvaler

og Aremark har i tur og orden stått for årets fiskesommer

i vårt fylke. Trøgstad og Aremark har til og med slått til

med hvert sitt ekstraarrangement og kan fortelle at dette er

4

en fin måte å samle de minste til egne aktiviteter i lokalforeningen.

Før ferien sendte ungdomsutvalget (NJFF Østfold) ut en

sommerhilsen til lokalforeningene med oppfordring om å

satse på nettopp slike enkle tiltak. Det bør nødvendigvis

ikke være ferie og fiskesommer, gjennom Fiskeklubben kan

dere skape enkle aktiviteter hele året. Vårt tilbud om hjelp

til å komme i gang står ved lag og det er bare å ta kontakt.

Fritidsfiske har også en helsefremmende side. Uteaktivitet

er sunt, fisket skaper glede, og glade mennesker har det

godt. Fritidsfiske har i seg en del åpenbare kvaliteter, ikke

minst med tanke på de yngste:

- Det er gratis for barna

- Det kan utøves nær sagt over alt

- Det kan tilpasses alle nivåer av mestring

- Det er en aktivitet du kan utøve alene, uten å føle deg ensom

- Det inneholder elementer av læring, spenning, fornøyelse

og nytte

- Aktiviteten er kjønnsnøytral

- Det er ingen store kostnader knyttet til utstyret

Med all den kunnskap som finnes ute i lokalforeningene

skulle det ikke lenger være nødvendig med flere unnskyldninger

for at morgendagens fiskere ikke skal få opplæring

gjennom den lokale FISKEKLUBBEN!

Nødverge for hund fra 1. juli 2012

Fra 1. juli 2012 er det utvidet adgang til å felle vilt i

nødverge. Fredag 22. juni utvidet Kongen i statsråd

dagens nødvergerett til også å omfatte hund, i tillegg

til bufe og tamrein. Nødvergeretten utvides også ved

aktuell og betydelig fare innenfor rovdyrsikkert hegn.

Tekst: Åsgeir Størdal/Ole-Håkon Heier

Naturmangfoldlovens § 17 slår i dag fast at vilt kan felles under

direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Med bakgrunn

i en proposisjon fra Miljøverndepartementet, vedtok

Stortinget i juni en lovendring som innebærer at hund innlemmes

i bestemmelsen. Det blir dermed adgang til å avlive

vilt også under direkte angrep på hund. Endringen er en direkte

oppfølging av rovviltforliket 2011 (representantforslag

163 S (2010-2011)). Lovendringa trådte i kraft 1. juli.

Videre er det bestemt at også en lovendring som gjelder

nødverge i rovdyrsikkert

hegn skal tre i kraft 1. juli.

Lovendringen innebærer

en ny bestemmelse i naturmangfoldloven,

§ 17 a.

Bestemmelsen gir adgang

til avliving av rovdyr som

befinner seg i rovdyrsikkert

hegn, når avliving må anses

påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på

produksjonsdyr eller hund.

Terskelen for felling senkes dermed til samme nivå som gjelder

for felling til forsvar av mennesker. Hegnet må tilfredsstille

krav fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet

har nå utarbeida en forskrift om rovdyravvisende

gjerder, som vil trådte i kraft 1. juli sammen med naturmangfoldloven

§ 17 a.

Østfold Info - 3/2012


Bruk aktivitetskalenderen!

På NJFF sine hjemmesider (www.njff.no) finnes det

et hendig verktøy til å informere både medlemmer og

ikke-medlemmer om alle de aktivitetene som skjer ute i

lokalforeningene. Noen er flinke til å bruke dette, mens

andre ikke er det.

Tekst: Ole-Håkon Heier

Dere kan se av bildet hvordan dere finner frem dit. Velg «kalender»

på fanen på toppen av NJFF-sidene, og deretter kan

du velge fylkeslag og/eller lokallag lenger ned på siden. Her

er ingen aktivitet for liten, så alle aktiviteter i regi av en lokalforening

kan legges ut.

Swedteam Timber Exclusiv Jakke. BEGRENSET ANTALL

Kraftig, lydsvak 2-lags GoreTex jakke i mikrofiber. Ny modell med lufting

under armene og vanntette lommer. VI HAR GJORT ET PARTIKJØP

FØRPRIS KR 4.395,-. NÅ kr 2 995,00

Swedteam Timber Exclusiv Bukse m/skinn. BEGRENSET ANTALL

Kraftig 2-lags GoreTex bukse i mikrofiber og geiteskinn framparti.

Alle lommer er vanntette, og ytterstoffet trekker lite vann på grunn av konstruksjonen.

VI HAR GJORT ET PARTIKJØP.

FØRPRIS 2.995,-. NÅ kr 2 095,00

Bjørkelangen Næringspark, Bliksrud, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 05 00 Fax: 63 85 05 10

Se utvalget i nettbutikken vår:

www.norteamengros.no

Østfold Info - 3/2012 5


Rypejakt for alle første gang

Førstegangsjegere og noen med litt erfaring lot seg

ikke be to ganger når damegruppa i Moss og Våler JFL

inviterte til rypejaktkurs i Rondane. I løpet av kort tid

var kurset fulltegnet og de 10 damene gleder seg allerede

stort til siste helg i september.

Tekst og foto: Bjørn Myrvang

Med jaktalvoret rett rundt

hjørnet er damene jevnlig

innom foreningens trivelige

trapbane på Gillingsrød. De

yngste av damene har virkelig

skjønt at det er fornuftig

og legge inn noen ekstra skudd før det er ekte ryper de skal

stå foran. Anette Braathu, Elisabeth Schrøder og Pia Larsen

har funnet seg til rette i det rolige miljøet som de møter på

foreningens trapbane. De legger heller ikke skjul på at det må

være lov å feile og bomme litt uten for mye kommentarer fra

sidelinja. Dette var viktig for jentene å fortelle når de fikk

Hilde Andreassen.

6

Sjekk om fangsten

holder mål

Målestav med minstemål på sjøfisk

- 90x22cm selvklebende vinyl

- Festes rett på båten

- Kan lamineres for å limes på dørken

Bestilles på post@flexidekor.no • Tlf. 69 22 99 50

Anette Bratthu.

spørsmål om hvilke terskler de måtte komme over, fra endt

jegerprøvekurs og frem til første jakttur.

Hilde Andreassen, med litt lengre foreningserfaring, er stolt

over at et lite miljø kan bety så mye for de ferske damene; «Vi

er til en hver tid påpasselig med det sosiale ved å møtes, så

det blir noen kaffekopper selv på trapbanen». Hilde skal også

være med til Rondane og regner seg selv som nesten ny på

rypejakt, det har blitt litt skogsfugljakt så langt; «Blandingen

av helt nye, litt erfaring og noen turer på rypejakt fra før vil

gi oss alle økt kunnskap om jaktutøvelsen i praksis under et

slikt kurs».

Sammen med instruktør Frode Hermansen, to erfarne fuglehunder

og to unghunder, skal kvinnekontakt Therese Schrøder

i Moss og Våler roses for et fantastisk tilbud til egne kvinnemedlemmer.

Det er bare å ønske damene god jakt på fjellet!

Et

MÅ HA

PRODUKT

for ekte

sjøfiskere

Pris kun kr 290,-

Med laminering kr 390,-

Fraktfritt levert

Østfold Info - 3/2012


Ny elgbane på Rømskog

Nordre Rømskog JFF, Vestre Rømskog

JFF og Rømskog skytterlag

har sammen bygget ny elgbane.

Tekst: Willy Henriksen

De driftige medlemmene i Nordre og

Vestre Rømskog JFF med Per Haugen

i spissen bestemte seg for å bygge ny

bane etter at den gamle ble nedlagt.

Med et godt samarbeid med Rømskog

skytterlag og kommunen ble tanker til

virkelighet. Det ble søkt om statlige

(spillemidler) og kommunale midler og

begge deler gikk i boks. Da gjenstod en

drøy dugnadsjobb på de forholdsvis få

medlemmene i grensekommunen, men

har «rømsjingen» bestemt seg, så blir

det sånn. Mye maskinarbeid og masseforflytting

stod på programmet, da

mesteparten av løpebanen ligger i myr.

I dag ligger banen på trygt underlag.

Anlegget framstår i dag med 100 og

200 meters bane for Det Frivillige

Skyttervesen, og elgbane og fastholdskiver

for jeger- og fiskerforeningen.

Det er 11 år siden sist det ble arrangert

et elgstevne i kommunen, og de som

husker tilbake er nok enige i at det var

trivelige dager på banen i grensebygda.

Den samme atmosfæren møtte også de

fremmøtte når det nye anlegget ble tatt

i bruk den første helga i juni i år.

Etter litt prat om skytteranlegget og

fremtidig utvikling kom det fram at det

ligger planer om et nytt anlegg for bygdas

hagleskyttere/jegere.

Vi gratulerer foreningene med det nye

anlegget og håper det blir flittig brukt i

årene som kommer!

Fylkesmesterskap 2012

Moss Sportfiskeklubb arrangerer fylkesmesterskap i sjøfiske 2012,

samt Mossecupen høst på Nes camping på Jeløy.

Tid 14.10.2012

Påmelding fra kl. 07.30-08.00

Fisketid 3 timer

Det fiskes på nordre Jeløy og bil er mulig å bruke som fremkomstmiddel

til fiskeplass.

Informasjon: Ketil Jensen Tlf. 95 93 97 93

Norges

ferskeste

jaktfôr

Det er en kjennsgjerning at

fett harskner og vitaminer taper

seg med tiden. Appetitt er

norskprodusert og er derfor

det ferskeste hundefôret du

får på markedet i Norge.

Appetitt har høyt innhold av

kjøtt, råvarer av humankvalitet

og smakfullt kyllingfett.

Felleskjøpet

www.fk-butikken.no

Østfold Info - 3/2012 7


På orrhaneleik med russen

NJFF-Østfold inviterte med 3. klasse biologi fra Mysen

videregående skole på lavvotur og orrhaneleik. Da vi

planla dette i vinter hadde vi glemt at det var midt i russetiden

for denne klassen, men det la ingen demper på

lærevilligheten! Det var fullt program og overnatting i

lavvo/gapahuk ved Ertevann i Trømborgfjella.

Tekst og foto: Hanne Frøyset Herland

Elevene fikk selv sette opp lavvoene ved rigging av leirplassen

første dag. Deretter fikk elevene undervisning om orrfuglens

kjennetegn, levesett og utbredelse i fjella. Etter grilling

og hygge rundt bålpanna, fikk de prøve fiskelykken. Fiskefangsten

ble omhyggelig dissekert. Utpå kvelden var det kanopadling

som stod for tur.

Da det begynte å skumre gikk alle til gapahuken ved spillplassen.

Der ble det tent bål, og alle fikk noen timer på øyet

før orrhanens leik skulle starte. Det ble en våt fornøyelse for

det viste seg raskt at gapahuken ikke var vanntett. Men russen

På jakt etter spor og sportegn.

Ta kontakt på

e-post: jo@printkonsult.no

33 44 38 00 - 90 14 68 25

Her rigges det klart i gapahuken.

8

Profiler din bedrift

med en annonse i

Østfold Info

Pris fra kr 650,-

Sport/fritid

Russen får undervisning om orrfuglens levesett og væremåte.

Russen fant roen med fiskestanga.

lar seg ikke skremme av sånt, og ingen sutring var å spore. I

firetiden på morgningen kunne orrhaneleiken skimtes. Vi så

en orrhane spille i tretoppen, mens orrhøna svarte. Vi kunne

høre flere orrhaner i bakgrunnen. Det ble en fin opplevelse

for deltagerne.

Da orrhaneleiken var slutt gikk alle tilbake til lavvoen og fikk

sove noe tørre timer der før det ble frokost i det fri. Etterpå

var det natursti, sanking av spor og sportegn, og vannprøver.

Alt ble gjennomgått i fellesskap til slutt. Noen slitne men fornøyde

russ vendte tilbake til sivilisasjonen med ny kunnskap

Veterinær

til nytte ved den kommende biologieksamen.

Askim Veterinærkontor

Gunnar Sylliaas

1811 Askim

Telefon 69 88 05 40 - Mobil: 957 72 220

Faks: 69 88 02 22

Ta kontakt - det kan lønne seg

Østfold Info - 3/2012


KVS - BYGLAND

Kristen Videregående skole Sør

4745 Bygland

Vg1:


naturbruk/

hest

naturbruk/

jakt og fiske

naturbruk/

naturbasert

reiseliv

bygg- og

anleggsteknikk

Idrettsfag

Vg2:

• skogbruk

• byggteknikk

• hest og

hovslager

www.kvs-bygland.no

Tlf. 37 93 51 18 / faks 37 93 51 17

Vi har alt innen

fiskeutstyr

Besøk oss gjerne

i butikken i Sarpsborg

eller ta turen innom vår

webshop

www.mmfiske.no

Følg oss på facebook

http://www.facebook.com/pages/MM-Fiske-og-Fritid/122287612699

Industriveien 19, 1725 Sarpsborg

Tlf. 46 81 21 00

kr 3.990,-

kr4.849,- Østfold Info - 3/2012 9


Storfornøyde deltagere på

Berby Action Camp 2012

”Dette må vi være med på neste år også” kunne vi høre

deltagere si til hverandre da de ble hentet etter avsluttet

friluftshelg! Det ble en helg med vær fra alle de fire

årstider, men det satte ingen demper på stemningen!

Deltagerne i alderen 10 - 18 år fikk prøvd seg på mange

ulike aktiviteter, alt fra fisking og padling til partering

av hjortevilt. Campen er et samarbeidsprosjekt mellom

Østfold 4H og Norges Jeger og Fiskerforbund - Østfold.

Tekst og foto: Hanne Frøyset Herland

Det var nærmere hundre deltagere fra hele fylket som forventningsfulle

rigget opp leirplassen fredag ettermiddag.

Det var telt og lavvoer i alle varianter. Etter litt felles informasjon

til deltagere og voksne, var det godt med bålkos og

varme pølser.

Lørdag og søndag ble deltagerne under 14 år delt inn i grupper,

som rullerte på ni ulike aktiviteter. Da fikk de blant

annet prøve seg på kanopadling, fiske og skyting med luftgevær.

I tillegg fikk skyte med pil og bue med veiledning fra

profesjonelle instruktører fra Halden bueskyteklubb. To av

aktivitetene var skattejakt og kubbespill til stor begeistring

for deltagerne. Ved den såkalte ”ljugærbua” fikk deltagerne

lære å kaste med flue- og haspelstang. Det var også spikking

av seljefløyte og andre figurer.

Gruppa for de over 14 år hadde aktiviteter med særlig fokus

på jegerprøven. Da fikk de prøvd seg både på hagle og rifle,

og fikk skyte flere skudd på bane. Etterpå var de ute i skogen

hvor de fikk oppleve ettersøk av hjortevilt. Dette var lagt

opp så realistisk som mulig. Først fikk de høre et skudd, og

skulle sammen med instruktøren nærme seg skuddplassen.

Der var det en ettersøksinstruktør som forklarte hvordan

prosessen med et ettersøk på skadd vilt skal foretas. Derfra

fikk de følge blodspor og andre sportegn fram til det skutte

Mats Andre Nygård, Henrik Herland og Ronja Marie Langbråthen

på kanotur.

10

dyret (oppdrettsdyr skutt i forveien). Så fikk de delta på flåing

av hjorten. Til slutt ble det gitt et parteringskurs med en

grundig demonstrasjon av slaktets ulike deler.

En annen aktivitet for denne gruppen var gjeddefiske med

flue og sluk.

Østfold Info - 3/2012


Jublende glade deltagere på Berby Action Camp 2012.

Arrangørene fra 4H og NJFF var svært godt fornøyd med

arrangementet. Gjennomføringen gikk etter planen og utføringen

av aktivitetene fungerte fint. Deltagerne var moti-

Endelig et kvinneutvalg

på plass i Østfold

Det var god stemning og mange som meldte seg da

kvinneutvalget i Østfold skulle etableres. Det var på

årsmøtet 17. april 2012 at det nye styret skulle konstitueres.

Leder Line Fredheim var i forkant valgt av

NJFF-styret. Det var ingen problemer med å fylle opp

vervene og jentene ble klappet inn én etter én! Jenteutvalget

skal jobbe for å stimulere til aktivitet spesielt

for jenter, og koordinere foreningenes virksomhet.

Tekst og foto: Hanne Frøyset Herland

Erfaringsutvekslingen gikk jevnt rundt bordet, og det var

tydelig at fylket har mange engasjerte jenter! Jentene kunne

fortelle om aktiviteter som hagleskyting, bjørnejakt og fluefiske.

Det ble enighet om å arrangere kvinnekontaktsamling på

klubbhytta til AJFF i Enningdalen med organisasjonskurs

og laksefiske. Det ble satt av helgen 3. - 5. august. I tillegg

var det stemning for jentekvelder på klubbhytta til Moss og

Omegn. Videre skal kvinneutvalget stille opp på Markens

grøde i Rakkestad 9. - 12. august. Nærmere jul blir det julebord.

Det var enighet om å delta på hverandres aktiviteter,

og følge med på nettsidene/facebook.

Styret ble som følger:

Leder: Line Fredheim

(Rakkestad og Degernes JFF)

Nestleder: Bjørg Oppigård (Hobøl OJFF)

Styremedlem: Kari Taraldrud (Moss OJFF)

Willy Henriksen demonstrerer partering av hjortevilt for 14

år + gruppa.

verte og ivrige, og det ble en veldig hyggelig og lærerik leir.

Styret har vedtatt at det blir Berby Action Camp også neste

år, så det er bare å begynne å glede seg!

Det nye styret gløder av engasjement og iver, og gleder seg

til mange jenteaktviteter i foreningene framover.

Styremedlem: Gunn Iren Husem (AJFF Halden)

Styremedlem: Jane Ludvigsen (Onsøy OJFF)

Varamedlem: Line Olsen (Askim jff)

Østfold Info - 3/2012 11


Stor fiskeglede på Titt Inn arrangement

på Skjørshammer brygge

Eidsberg JFF stilte velvillig opp med fiskeutstyr og

instruktører da de ble spurt om å bidra til det årlige

sommerarrangementet for Titt Inn på Skjørshammer

brygge ved Glomma. Titt Inn er en kafè og fritidssenter

for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det var

strålende vær, og mange møtte opp for å prøve fiskelykken.

Tekst og foto: Hanne Frøyset Herland

Jan-Erik Jensegg fra Eidsberg JFF kan fortelle at det er

6. året på rad som lokalforeningen stiller opp på dette arrangementet.

Dette er et meningsfylt arrangement med

god stemning og glade deltagere i alle aldre. Titt Inn ble

startet av en gruppe pårørende for psykisk utviklingshemmede

i Indre Østfold (Askim). Virksomheten er bygget på

veldedighet og frivillig innsats. De arrangerer ulike turer,

deriblant denne turen til Skjørshammer brygge som er et

populært tilbud blant deltagerne.

Fisking er livet forteller Nikolai oss, og viser gladelig fram

dagens fangst på 3 mort og 1 abbor. Han fisker med mark

Her rigger Eidsberg JFF klart fiskeutstyret.

Det ble litt av hvert på kroken. Her viser Nikolai fram en

fin mort.

12

Eidsberg JFF stilte opp med fiskeutstyr og instruktører på

det årlige Titt Inn arrangementet på Skjørshammer brygge

i Eidsberg.

på kroken som kastes langt avgårde. Videre forteller han at

han fisker så mye som mulig, og denne fangsten skal han

bruke som agn til krepsefiske.

I tillegg til fisking var det musikk og grilling ved brygga,

og det var god stemning den fine sommerkvelden.

Din trygghet i sikre hender!

ProHunt ® F34 med Bluetooth som tilbehør, Whispermode , scramblerfunksjon,

kanalskifte i topp, justerbare sub-toner, IP-65 og 5 års garanti

er ProHunt ® F34 fortsatt helt alene i toppen! ProHunt ® F34 kan leveres

som jaktradio eller som registrert sikringsradio.

Mer informasjon om våre jakt/sikringsradioer samt

marine- og profesjonelle radioer på www.vhf.no

Icom tilbyr et stort utvalg

jakttilpasset tilbehør.

Sist ut: PRO-U600LS minimikrofon.

Leveres med både

ørehøyttaler og øreplugg

samt mulighet for å koble til

Peltor hørselsvern.

SPØR OSS

OM PRIS!

Østfold Info - 3/2012


Nytt fra styret i NJFF-Østfold April - juni 2012

Det har i perioden blitt avholdt tre ordinære styremøter

og ett arbeidsutvalgsmøte. Under følger et

utvalg av saker styret har behandlet, og orienteringer.

Jaktskyting i Østfold

NJFF Østfold arrangerte den 19. januar 2012 et møte med

tema jaktskyting. På dette møtet kom det frem en rekke forslag

på tiltak som kan tenkes gjennomført for å fremme oppslutningen

om jaktskytingen i fylket.

Styret i NJFF Østfold vedtok derfor å nedsette to ad hoc utvalg

med følgende mandat: Sette opp konkrete, prioriterte

tiltak for å oppnå en stabil eller økende deltagermasse i samtlige

jaktskyttergrener på stevner i Østfold. Ungdomsklassene

og begge kjønn skal prioriteres og konsulteres.

Disse to utvalgene (ett for rifle og ett for hagle) har nå hatt

hvert sitt møte før ferien, og etter ferien vil de avholde et fellesmøte

der alle forslagene sammenfattes.

Høring ny våpenlov

NJFF ønsket en innspillsrunde i organisasjonen i forbindelse

med forslaget til ny våpenlov. NJFF Østfold la vekt på at vi

var i mot et foreslått årlig gebyr for våpeneiere til et nytt, sentralt

våpenregister.

Rovdyr

NJFF Østfold sendte et brev til NJFF sentralt den 22. mars

der vi klaget på problemer knyttet til oppnevnelse av ny rovviltnemnd,

blant annet skjedde dette lovlig sent. NJFF overlot

saken til de berørte fylkeslagene. Vi har også klaget på dårlig

og sen informasjon fra rovviltnemnda. Den nyvalgte rovviltnemnda

for vår region ble konstituert 29-3-12.

Miljøverndepartementet nedsatte i begynnelsen av mars et

utvalg som skulle vurdere ulvesonen, og deltagerne i utvalget

ble offentliggjort 28-3-12. NJFF Hedmark har fått med seg

ordførerne i Solør-kommunen og Glåmdal regionråd til å gi

sin tilslutning til et dokument som tar for seg at de ønsker å

oppheve ulvesonen. Fylkeslagene i Akershus og Østfold har

begge sluttet seg til dokumentets innhold i juni, og vi har

igjen gått til «våre» ordførere innenfor ulvesona i begynnelsen

av juli.

Fylkesinstruktør rifle

Henning Ihleby har trukket seg. Willy Henriksen gjør jobben

for fylkeslaget inntil videre.

Medlemsutviklingen, inkludert

strategi for endring

Medlemstallet i NJFF Østfold fortsetter å synke. Denne nedgangen

må stanses, og helst snus. Vi arbeider derfor med

dette på flere fronter:

• Ungdomsutvalget har startet en kartleggingsjobb av aktiviteter

i foreningene. Så langt ser det ut til at er et stort

aktivitetsnivå ute blant foreningene våre, men informasjonen

når ikke nettsidene til verken fylkeslaget eller lokalforeningene.

Flertallet av lokalforeningene har ikke

oppdatert liste over tillitsvalgte på nett. FS skal se på forbedringspunktet

knyttet til dette til neste styremøte.

• Vi fokuserer på å få inn igjen personer som har betalt

medlemskap ett eller begge de to siste årene, men ikke

inneværende år. Administrasjonen har laget brevmal til

denne gruppen, inkludert en beskrivelse til foreningene

av hvordan få ut en liste over slike nylige eks-medlemmer

fra medlemsregisteret. Hele pakka ble sendt per e-post til

foreningene i slutten av juni.

• Nye foreninger inn i NJFF-Østfold. Fylkessekretær (fs)

har fullmakt fra styret til å arbeide for å få foreninger som

ikke med i NJFF til å søke om medlemskap.

• Vi arbeider også med å analysere frafallet mer nøye, slik

at vi vet mer om hvorfor.

Ad hoc utvalg sportsfiske

Styret har opprettet et ad hoc utvalg som skal arbeide med

sportsfiske som et av våre prioriterte arbeidsområder fremover.

NJFF har for øvrig bestemt at 2014 skal bli sportsfiskets

år. Utvalget hadde sitt første møte i juni.

Kursplan 2012-2013

FS har laget en skisse for kursplan 2012-2013 for Akershus,

Oslo og Østfold. Planen ble gjennomgått på styremøtet, og

styret var positive.

Berby Action Camp

Etter stor suksess i 2012, ønsket styret enstemmig at NJFF

Østfold fortsetter samarbeidet med Østfold 4H og arrangerer

Berby Action Camp også i 2013.

Vi har stilt på følgende møter:

• Rullering av regionalt miljøprogram (landbruk) for Østfold,

Akershus og Oslo, innspillsmøte 23-3-12. Bjørn

Myrvang stilte på møtet på vegne av NJFF Østfold.

• Prosjektområde Ytre Oslofjord - medvirkningsmøte om

hovedutfordringene for kystvannet i Østfold, 15-5-12.

Ole-Håkon (fs) hadde innlegg, og Bjørn Myrvang deltok

for NJFF Østfold.

• Hjortevilt 2012, april 2012. Ulf Veidahl deltok for NJFF

Østfold.

• Representantskapsmøte/Fylkeslederkonferanse

25.-26. mai. Gunnar Borgen deltok for NJFF Østfold.

Østfold Info - 3/2012 13


Fylkesmestere 2012 kåret i figurjakt, jegertrap, nordisk

jaktskyting, elgbaneskyting, tradisjonelt meite og lerduesti

Forsommeren er en hektisk periode på konkurransefronten.

Vi har under satt opp korte referater fra

de seks fylkesmesterskapene avholdt mellom 15.

april og 1. juli. Komplette resultatlister kan du finne

på vår hjemmeside www.njff.no/ostfold og under

fanen ”konkurranser” i venstre marg.

Tekst: Ole-Håkon Heier

Foto: Willy Henriksen

Figurjakt

Årets FM i figurjakt ble arrangert av Rakkestad & Degernes

JFF (RDJFF) 15. april. Det ble hjemmeseier både individuelt

og på lagskytingen. Individuelt gikk gullet til Jan Vegar

Studsrud (160 poeng), mens sølvet gikk til Kåre Ødemark

fra Svinndal JFF (også 160 poeng), og bronsen gikk til Terje

Korgen, også RDJFF (159 poeng).

Laget til RDJFF som vant lagskytingen hadde 471 av 480

mulige poeng. Sølvet gikk til Eidsberg JFF som hadde 455

poeng, mens RDJFF 2 tok bronsen med 453 poeng.

Thor Håkon Westlie, RDJFF, vant juniorpokalen med sine

148 poeng.

Jegertrap

Moss OJFF sto som arrangør av årets fylkesmesterskap i jegertrap

22. april. Tommy Ulriksen, Onsøy JFF, og Roy Zakariassen,

Moss OJFF, (begge 73 treff etter finalen) måtte til

slutt ut i omskyting for å kåre årets mester. Da viste Tommy

seg som den sterkeste og tok med gullet til Onsøy. Det ble

også omskyting om bronsen da både Raymond Eggesvik,

Svinndal JFF, og Bjørn Kristiansen, Sarpsborg OJFF, hadde

71 treff etter endt finale. Det var Eggesvik som fikk med seg

bronseplaketten til slutt. Vi har ikke mottatt resultatlister fra

lagskytingen.

Martin S. Larsen fra Eidsberg JFF vant juniorpokalen med

solide 70 treff.

Nordisk jaktskyting

Rakkestad & Degernes JFF (RDJFF) arrangerte både landsdelsmesterskapet

(se en annen sak i ØF-infoen) og fylkesmesterskapet

den 19. mai. Hans Petter Kirkerød, RDJFF, tok

seieren og med det direkte kvalifikasjon til landslaget og en

tur til nordisk mesterskap som i år går i Finland. Han skjøt til

351 poeng. Med 349 poeng tok Knut-Magne Bjørnstad, også

RDJFF, sølvet. Bronsen gikk til Eigil Lorentzen, Trøgstad

JFF, som skjøt til 347 poeng.

Lagskytingen ble også vunnet av RDJFF 1 med 1025 poeng.

Trøgstad JFF tok sølvet med 1016 poeng, mens RDJFF 2 tok

bronsen med 940 poeng.

Det var dessverre ingen deltagere i ungdomsklassene.

Elgbaneskyting

Fylkesmesterskapet i elgbaneskyting ble arrangert av Trøgstad

JFF 20. mai. Hjemmelagets Kai Håkon Sletten ble elgmester

med 119 poeng, tett fulgt av Knut Magne Bjørnstad

14

Jegertrap FM. Fra h. Tommy Ulriksen, Martin S. Larsen,

Roy Zakariassen, Raymond Eggesvik

med 118 poeng og Bjørn Erling Bråthen med 117 poeng, begge

fra Rakkestad & Degernes JFF. 125 poeng er maksimalt

oppnåelig sum etter finale.

Trøgstadskytterne tok også alle medaljene i lagskytingen, og

Oliver Martinsen, også Trøgstad JFF, tok juniorpokalen med

90 av 100 mulige poeng.

Tradisjonelt meite

Rakkestad & Degernes JFF sto for årets fylkesmesterskap i

tradisjonelt meitefiske, denne gangen på ny arena: Rørvannet.

Med sine 4619 gram med fisk hadde Terje Bøen fra arrangørforeningen

nesten dobbelt så mye som andremann i årets fylkesmesterskap.

Sølvet gikk til Lars-Petter Gressløs fra Skjeberg

OJFF, mens bronsen gikk til Bjørn Ekre fra Trøgstad

JFF. Årets juniorpokal ble delt ut til Marianne Rudi, også

Trøgstad JFF.

I lagkonkurransen tok også rakstingene med Bøen i spissen

hjem gullet. Her gikk sølvet til Trøgstad JFF og bronsen til

et mix-lag av Rakkestad & Degernes JFF og Eidsberg JFF.

Arrangørforeningen var brukbart fornøyd med 27 deltagere

på en dag der været definitivt kunne vært bedre.

Lerduesti

Eidsberg JFF sto for årets fylkesmesterskap i lerduesti på

selveste St.Hansaften den 23. juni.

Magne Østby fra Trøgstad ble fylkesmester med 95 treff på

100 skudd. Det måtte omskyting til før sølv- og bronsefordelingen

var klar da to mann hadde skutt til 93 treff etter finalen.

Eidsbergs egen Glenn Robert Elverhøy knep sølvet foran

Jan Vegar Studsrud fra Rakkestad & Degernes JFF.

Lars Håkon Stenrød fra Skjeberg ble vinner av ungdomspokalen

med 38 treff på 50 skudd.

I lagskytingen var det Rakkestad og Degernes JFF som stakk

av med gullet med 135 av 150 mulige treff. Aremark JFF tok

sølvet med 132 treff, mens Skjeberg OJFF tok bronsen med

130 treff.

Østfold Info - 3/2012


LM i jaktfelt, elgbaneskyting, nordisk jaktskyting og figurjakt,

og NM Nordisk jaktskyting, figurjakt og tradisjonelt meite 2012

Med deadline for ØF-info 3-12 i begynnelsen av juli

rekker vi ikke å få med alle NM i dette nummeret,

men det er likevel temmelig mange mesterskap på

LM- og NM-siden som har blitt avholdt på forsommeren.

Vi har under satt opp korte referater fra de

fire landsdelsmesterskapene og tre norgesmesterskapene

avholdt mellom 15. april og 1. juli.

Tekst: Ole-Håkon Heier

LM jaktfelt

Det var i år Krødsherad JFF som arrangerte landsdelsmesterskapet i

jaktfeltskyting så sent som 28-29. april. Vi har dessverre ikke lykkes

med å få tak på resultatlister fra dette stevnet, men vet at tre Østfoldinger

dro oppover uten å få den helt store uttellingen.

LM nordisk jaktskyting

Rakkestad & Degernes JFF (RDJFF) arrangerte både landsdelsmesterskapet

og fylkesmesterskapet (se en annen sak i ØF-infoen) den

19. mai. Østfold tok nesten storeslem! Hans Petter Kirkerød, RDJFF,

skjøt til 351 poeng og ble årets landsdelsmester. Med 349 poeng tok

Knut-Magne Bjørnstad, også RDJFF, sølvet. Bronsen gikk til Eigil

Lorentzen, Trøgstad JFF, som skjøt til 347 poeng. Lagskytingen ble

også vunnet av RDJFF 1 med 1025 poeng. Trøgstad JFF tok sølvet

med 1016 poeng, mens Hemnes JFF tok bronsen med 984 poeng. Det

var dessverre ingen deltagere i ungdomsklassene. Komplette resultater

ligger på hjemmesidene til NJFF Østfold.

LM figurjakt

Skjeberg OJFF sto som arrangører for årets landsdelsmesterskap i figurjakt

søndag 6. mai. Atter igjen gjorde Østfoldingene det meget bra.

Stien hadde 9 poster, og maksimalt oppnåelig 180 poeng. Trickskytter

Kenneth Aspestrand fra Aremark JFF misset ikke ett eneste hagl, og

tok tittelen hjem. Det ble omskyting om andre og tredje plass mellom

Trygve Kongsvold Larssen fra Ås JFF og juniorskytteren Thor Håkon

Westlie fra Rakkestad og Degernes JFF. Kongsvold Larssen tok hjem

sølvet med 19 av 20 hagl, mens Westlie måtte nøye seg med 13 av 20

hagl, men kunne glede seg over bronsen. Westlie tok dermed også juniorpokalen.

Laggullet gikk til Skjeberg OJFF sitt andrelag, sølvet til

Rakkestad & Degernes JFF 1, og bronsen til Rakkestad & Degernes

JFF 3. Komplette resultater ligger på hjemmesidene til NJFF Østfold.

LM elgbaneskyting

Enebakk JFF sto for årets landsdelsmesterskap i elgbaneskyting 17.

juni. Best av våre sammenlagt ble Bjørn Erling Bråthen, Rakkestad

& Degernes JFF, med 118 av 125 poeng etter finalen, noe som ga en

13. plass totalt. Det ble noen topplasseringer på Østfold-skytterne i de

enkelte klassene. I klasse E1 ble hhv. Willy Henriksen og Jon Tore

Gravdal, begge Trøgstad JFF, nr. 1 og 2 med poengsummen 88 av

100. I klasse F ble Kari-Anne Gutuen Aaser, Trøgstad JFF, nummer 1

med 88 poeng. Bjørn Erling Bråthen ble nummer 4 i klasse JA med 98

poeng. I klasse JC ble Per Øyvind Trømborg, Trøgstad JFF, nummer

3 med 83 poeng. Du kan finne komplette resultatlister her: http://www.njff.

no/portal/page/portal/akershus/lokallag/enebakk/artikkel?displaypage=TR

UE&element_id=29753473

Topp 3 LM figurjakt 2012.

NM Nordisk jaktskyting

Hemnes JFF sto som arrangører av årets NM i nordisk jaktskyting

7. - 10. juni 2012. Best av våre sammenlagt ble Knut Magne Bjørnstad,

Rakkestad & Degernes JFF (RDJFF), med en 12. plass med 358

poeng. I lagskytingen gikk det nesten veien for Trøgstad JFF sitt lag

som tok 4. plassen med 1042 poeng. RDJFF sitt lag var ikke stort

dårligere med 1038 poeng og 5. plass. Det ble tre grenmedaljer på

Østfold-skytterne. Eigil Lorentzen og Magne Østby, begge Trøgstad

JFF, tok hhv. gull og bronse i klasse S i delgrenen jegertrap. Kai Holt,

RDJFF, tok grengull i klasse E1 i lerduesti. Du kan finne komplette resultatlister

her: http://www.hemnesjff.no/wordpress/?p=952

NM figurjakt

NM i figurjakt gikk av stabelen i regi av Furnes JFF helgen 29. juni

- 1. juli. To østfoldinger nådde finalen i figurjakt-NM; Runar Elverhøy,

Eidsberg JFF, skjøt til 244 poeng og ble nummer 10, mens Jan

Vegar Studsrud, Rakkestad & Degernes JFF, hadde fullt hus og 200

poeng på den innledende skytingen, men var ikke heldig med finalen

og endte på 18. plass med 237 poeng. Kåre Ødemark, Svinndal

JFF, skjøt 194 av 200 og tok med det sølvet blant veteranene. Det ble

bronse til Rakkestad & Degernes JFF i lagskytingen. Det måtte imidlertid

omskyting til med Eidsberg JFF som da tok 4. plassen. De beste

klassevise resultatene sett med Østfold-øyne var som følger: Klasse

A: 1. Jan Vegar Studsrud, RDJFF, 200 poeng, Klasse C: 3. Vegard

Østby, Trøgstad JFF, 186 poeng, Klasse D2: 3. Lars Håkon Stenrød,

Skjeberg OJFF, 187 poeng, Klasse E1: 2. Kåre Ødemark, Svinndal

JFF, 194 poeng, Klasse E2: 1. Gunnar Elverhøy, Eidsberg JFF, 169

poeng. Komplette resultatlister kan du finne her: http://www.nm-skyting.no/

asp/default.asp

NM tradisjonelt meite

Åsnes JFF arrangerte NM i tradisjonelt meite på Baksjøen lørdag 7.

juli. 12 Østfoldinger hadde tatt turen oppover, men ble møtt av øsende

regnvær under det meste av konkurransen. Tommy Johansen Riiser,

Trøgstad, fikk mest fisk av østfoldingene (ca. 1,5 kg) og 4. plass i herreklassen.

Marianne Rudi, Trøgstad, fikk forbundets sølvplakett i junior

jenter totalt og vant eldste junior jenteklasse med sine drøyt 200

gram. Dette var de to som fikk premie fra Østfold (Trøgstad, Rakkestad,

Skjeberg og Eidsberg). Du kan finne resultatlister her: http://www.

njff.no/portal/page/portal/hedmark/lokallag/aasnes/nyhet?element_id=173

218020&displaypage=TRUE,,resizable=no,location=no,menubar=no,scro

llbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no))

Østfold Info - 3/2012 15


Bladet som

gjør deg til

jeger!

16

en bedre

I bladet JEGER får du

mange tips som gjør deg

til en bedre jeger.

• JEGERSKOLEN

• NYHETER

• UTSTYRSTESTER

• VÅPEN OG AMMUNISJON

• GODE JAKTHISTORIER

• PRAKTISKE TIPS OG RÅD

Bladet JEGER er Norges

største jaktblad.

Prøv et abonnement du

også. Nå får du de neste

5 utgavene for kun 198,-.

SMS: Send AJV50 til 1901

5 utgaver

198,-

Spar 60%

Send SMS AjV99 til 1901

og få de fem neste utgavene av

Østfold Info - 2/2012

More magazines by this user
Similar magazines