Graf: Ved du, hvad FN's Verdenserklæring er? - klasseopdelt (pdf)

amnesty.dk

Graf: Ved du, hvad FN's Verdenserklæring er? - klasseopdelt (pdf)

Ved du, hvad FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder er?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

62%

38%

Nej Ja

40%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

60%

52%

48%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Taler I om Menneskerettigheder i skolen?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

16%

9%

6%

12%

Ved ikke

Nej, vi taler aldrig om menneskerettigheder i skolen

Ja, når vi snakker om problemer på vores egen skole

Ja Ja, når vi snakker om problemer i det danske samfund

21%

Ja, når vi taler om problemer i verden

Ja, både når vi snakker om problemer på vores egen skole, i det danske samfund og i verden

Andet ‐ skriv gerne hvad

28%

27%

36%

13%

7%

9%

5%

3%

6%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

17%

20%

8%

8%

23%

21%

3%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Har du haft om Menneskerettigheder i skolen?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

Ved ikke Nej Ja

52%

25% 24%

24% 23%

11%

13%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

76%

53%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hvor mange timer har du ca. haft om Menneskerettigheder i skolen?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

21%

En time En dag En uge Mere Mere end en uge Kan ikke huske

21%

16%

11%

31%

13%

25%

18%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

13%

30%

8%

13%

10%

22%

100%

90%

80%

70%

60%

47% 50%

40%

30%

20%

10%

0%


I hvilke fag har du haft om Menneskerettigheder i skolen? (Vælg gerne flere)

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

86%

Dansk Samfundsfag Historie Religion Andre fag

42%

35% 34%

34%

16%

91%

47%

83%

53% 52%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

39%

13%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

28% 30%

9%

20%

10%

0%


Synes du, at du har lært, hvad Menneskerettighederne er?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

3%

35%

Slet ikke Kun en smule Ja Ja, delvist Ja Ja, helt sikkert

43%

24%

56%

19% 19%

1%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

7%

30%

49%

14%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Synes du, det er vigtigt at lære om Menneskerettigheder i folkeskolen?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

15%

Ved ikke Nej Ja

80%

11%

5% 4% 4%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

84%

16%

81%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Har børn deres egne menneskerettigheder?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

28%

10%

Ved ikke Nej Ja

63%

26%

8%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

66%

30%

10%

60%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hvilke af følgende punkter beskæftiger Menneskerettighederne sig med? (Vælg gerne flere)

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

71%

66% %

63%

36%

34%

29%

19%

15%

13%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

81%

77% 76%

78%

73% 72%

70%

65% 66%

61% 61% 61%

21%

11% 13%

61%

56%

52%

20% 19% 18%

74%

71%

67%

22%

16% 16%

51%

46% 45%

7%

3% 4%

24%

21%

19%

11%

9% 8%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Skal staten sørge for, at du kan få gratis uddannelse på universitetet, hvis du har evnerne til det?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

30%

Ved ikke Nej Ja

49%

50% 50%

27%

29%

30%

21% 23%

20%

20%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

10%

0%


Har alle mennesker i hele verden ifølge Menneskerettighederne de samme rettigheder?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

19%

Ved ikke Nej Ja

50%

31% 31%

12%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

57%

21%

36%

43%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Må forældre bestemme, om deres børn skal uddannes eller arbejde?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

21%

70%

Ved ikke Nej Ja

17%

74%

9% 9%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

20%

69%

11%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


I Grækenland bor der mange romaer (sigøjnere), som også har børn. Sigøjnerne har ikke græsk statsborgerskab. Må den

græske stat derfor sige, at der ikke er plads til roma‐børnene i de græske skoler?

Krydset med:

Hvilken klasse går g du i?

39%

Ved ikke Nej Ja

45% 45% 50%

43% 45% 45%

43%

18%

34%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

21%

12%

100%

90%

80%

70%

60%

40%

30%

20%

10%

0%


I et læserbrev opfordrer en læser til at drive ekstreme muslimer ud af landet, om nødvendigt med vold. Må man bruge sin ret

til at sige, hvad man mener på den måde?

Krydset med:

Hvilken klasse går g du i?

32%

34%

Ved ikke Nej Ja

34%

22%

37%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

41%

37%

31%

32%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Du er mistænkt for terrorisme, må den danske stat sende dig i fængsel uden, at du bliver stillet for en dommer?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

70%

Ved ikke Nej Ja

71%

18% 17%

12% 12%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

24%

61%

15%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Vi antager, at du oprindeligt er fra et andet land. En dag bliver du mistænkt for terrorisme. Må den danske stat sende dig

tilbage til dit hjemland, hvis du risikerer at blive udsat for tortur?

Krydset med:

Hvilken klasse går g du i?

28%

51%

Ved ikke Nej Ja

56%

25%

21% 20%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

32%

45%

23%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Må politi og militær torturere terrorister, hvis de tror, det kan redde menneskeliv?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

20%

Ved ikke Nej Ja

62% 61%

18%

23%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

16%

32%

60%

8%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Den kinesiske regering straffer kinesere, der søger kritiske oplysninger om Kina på Internettet. Må den kinesiske stat det?

Krydset med:

Hvilken klasse går du i?

38%

46%

Ved ikke Nej Ja

31%

55%

15% 14%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

43%

40%

17%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Din søster er gravid, men har svært ved at få arbejde. Arbejdsgiveren fortæller hende, at de ikke vil ansætte hende, fordi hun

snart skal på barsel. De vil hellere ansætte en mand, der ikke skal på barsel. Må virksomheden det, så den kan spare pe...

25%

Ved ikke Nej Ja

50% 49%

25%

23%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

28%

27%

43%

30%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Selv om Somalia er et meget fattigt land og ikke har noget velfærdssystem, har staten så pligt til at arbejde for, at alle kan få

lægehjælp, når de bliver syge?

Krydset med:

Hvilken klasse går g du i?

30%

Ved ikke Nej Ja

54%

32%

16% 16% 16%

8. klasse 9. klasse 10. klasse

53%

37%

100%

90%

80%

70%

60%

48% 50%

40%

30%

20%

10%

0%

More magazines by this user
Similar magazines