Ferie med mening!

salem.as

Ferie med mening!

V e g å r t u n

Ferie med mening!

BiBelcamp'11

19. - 31. juli

Fredag

22.juli kl. 19

KONSeRT

Torsdag 21.juli ldkfhgfjldhk kl.19

Familiekonsert med

emeline & Sunniva

Søndag 24.

juli kl. 11

Familiemøte

m/ Jarle Waldemar

Fredag 29.juli kl.17

Konsert med Seven

31.juli : Stort Familiemøte med "Plass for alle"


Velkommen til Vegårtun!

De siste årene har flere og flere funnet veien til Vegårtun bibelcamping,

og også i år regner vi med ny besøksrekord.

Årets program kan som vanlig by på en salig blanding av møter,

bibeltimer, konserter og aktiviteter. Her er det noe både for liten

og stor. Det som best kan beskrive Vegårtun bibelcamping er

nok likevel avslappende stemning, vakker natur, deilig badevann,

glade barn, gode venner, god mat og oppbyggelig fellesskap.

Det flunkende nye internatet gjør at vi har større kapasitet enn

noen gang, og vi kan tilby rom med høyere standard enn tidligere.

Vi anbefaler dere å booke rom så snart som mulig!

Alt ligger til rette for nok en flott sommerferie! Gleder oss til å se

dere.

Velkommen!

Påmelding:

nB! gjelder kun ved bestilling

av rom. ønsker du rom på inter-

natet er det sikrest å være tidlig

ute med din bestilling:

påmelding pr mail til:

per morten Nordborg;

permortenn@vkt.no

Vegårtun leirsted

Priser:

campingpriser pr. døgn:

Campingvogn/telt kr. 200,rom

u/bad kr 250,rom

m/bad kr. 350,rom

m/bad kr. 500,-

KaFeTeRia:

Frokost m/niste + middag kr. 140,middag

m/dessert kr. 100,under

4 år gratis, 4-11 år halv pris.

KaFeteria Om KVelden. KiOSK.


- for store og små:

møTepROgRam

Oppdatert program finner du til enhver tid på www.vegartun.no

19. - 24. juli (uke 29):

Talere: Pål Helmersen, Frode

øvergaard og Stein Bjørkholt.

Sangere: gry og øistein øvergaard.

26. - 31. juli (uke 30):

Talere: Kjell Birkeland og

Kristin Pedersen.

Sangere: Stanley Bye m/team.

Familiekoret VOX deltar i helgen.

Torsdag 21.juli kl.19:

Familiekonsert med

emeliNe & SuNNiVa

Fredag 29.juli kl.17:

Konsert med SeVeN

det er barnemøter parallelt med bibeltimer og kveldsmøter

begge ukene. Barnearbeidere er andrea Solgaard, maria Bruseland,

ane nygård, alexander gundersen og Helene mersland.

det er ungdomssamlinger hver kveld. disse blir ledet av

malin malmgren, andreas Johannesen, Kristine igland og

Johnny Omdal.

lørdag 23. juli:

øistein & Frodes

SupeRShOW

lørdagen 30. juli:

"Familiens ære"

Søndag 24.juli kl.11:

Familiemøte med

JaRle WalDemaR

Søndag 31.juli kl.11:

Stort FamiliemøTe

med "plass for alle"

Fotballskole for barn begge ukene.


t a k k t i l v å r e a n n o n s ø r e r !

EIENDOMSFORVALTNING EIERSTYRING

SELSKAPSLEDELSE

E‐post: Svein‐tore@ramunddal.no Tlf: 913 31 460

EIENDOMSFORVALTNING

EIERSTYRING

SELSKAPSLEDELSE

E-post: Svein-tore@ramunddal.no

Tlf: 913 31 460

Faste priser på de aller fleste jobber.

Vi tar oppdrag for alle forsikringselskaper,

PANTONE 281C GULL

og privatkunder.

Rigedalen 8, 4626 Kristiansand

Telefon 38 18 30 93 – post@agderbilskade.no

www.agderbilskade.no

Vask bilen på

Håneskrysset

Igland EIEndom a/s

Skrumoen, 4580 Lyngdal

Telefon: 38345152

Postboks 1014, 4391 Sandnes

Tlf: 913 09 100

Knut Nordahl Larsen

Daglig leder

AgderØkonomi_185x55.pdf 03-03-08 09:08:36

Agder konomi_185x55.qxp 14.02.2008 01:01 Si

Det handler om verdier

www.agder.com

Grimstad

PANTONE 281C GULL

Østre Strandgt. 46

4601 Kristiansand

38 12 55 80

Similar magazines