Views
4 years ago

Permitteringsguiden (pdf) - Altinn

Permitteringsguiden (pdf) - Altinn

Permitteringsguiden (pdf) -

Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer. "Regelverket" er ikke noe samlet regelverk, men finnes i hovedavtalen mellom LO-NHO, i lovverket, rettspraksis og i etablert praksis. Innhold i denne guiden: Vilkår for permittering ........................................................................................................................... 2 Hvem kan permitteres? ........................................................................................................................ 2 Sykmelding før permittering er varslet ................................................................................................. 2 Sykmelding etter at permitteringsvarsel er gitt, men før iverksatt permittering ................................... 3 Sykmelding etter at permittering er iverksatt ....................................................................................... 3 Fremgangsmåte ................................................................................................................................... 3 Lønnspliktdager/arbeidsgiverperiode ................................................................................................... 4 Midlertidig arbeid i permitteringsperioden ............................................................................................ 4 Situasjonen for den permitterte ............................................................................................................ 5 Oppsigelse i permitteringsperioden ..................................................................................................... 5 Vær oppmerksom på at permitteringsreglene er endret fra og med 1. januar 2012. Endringene innebar følgende: Arbeidsgiverperioden ble forlenget fra fem til ti arbeidsdager ved permittering fra og med 40 til og med 100 prosent. Arbeidsgiverperioden er uendret for permitteringer som innebærer mindre enn 40 prosent reduksjon i arbeidstiden. Den totalt tillatte permitteringsperioden over en periode på 18 måneder reduseres fra 52 til 30 uker. Kravet til reduksjon i arbeidstid for å ha rett til dagpenger er økt fra 40 til 50 prosent. Arbeidstakere som ble permittert i 2011 vil omfattes av det gamle regelverket. Dette innebærer at en arbeidstaker kan være permittert inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder, dersom permitteringen trådte i kraft før 1. januar 2012. Permitteringsguiden Side 1 av 5 Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av innledende/generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permittering brosjyre - Fellesforbundet
Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer ... - El og it forbundet
Altinn som næringsinformasjonskanal - Brønnøysundregistrene
Innledning møte 7 om Altinn strategi - Semicolon
Tv-underholdningsoverenskomsten
Landsoverenskomsten - Aaf.no
Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet
Landsoverenskomst for Barnehager, Virke - Forskerforbundet
Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet
(Microsoft PowerPoint - ALTINN - Gj\370r d\370ren h ... - Karde AS
Informasjonsteknologioverenskomsten 2010-2012 - El og it forbundet
Arcus-Gruppen AS med datterselskaper 2012 - NHO Mat og Drikke
Arcus-Gruppen AS - NNN
Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter ... - Fellesforbundet
Overenskomsten for jordbruks- og ... - Fellesforbundet
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 2012 ... - El og it forbundet
Landsoverenskomst for utdanning - Bibliotekarforbundet
Telenor-overenskomsten 2012-2014 - El og it forbundet
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Retningslinjer for karantene og saksforbud ved ... - Regjeringen.no
Personalreglementet - Oppland fylkeskommune
Landsoverenskomst for Virksomheter, Virke - HUK 2012 - 2014
Landsoverenskomst for studentsamskipnader Virke NTL Parat Utd.f ...
Hovedavtale Hovedtariffavtale - Utdanningsforbundet
Overenskomst - El og it forbundet
TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet
Overenskomst - El og it forbundet
Teko-overenskomsten 2006-2008 - Fellesforbundet