Programmet för livslångt lärande

ornskoldsvik.se

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande

Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare

kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och

bättre jobb samt ökad social sammanhållning över

nationsgränser


Programmet ska:

• Öka samarbetet mellan medlemsländerna

• Öka rörligheten mellan medlemsländerna

• Ge bra möjligheter för deltagande

elever, studenter och lärare att besöka

varandra, samarbeta, studera och

undervisa i andra europeiska länder


Programmet omfattar

totalt ca 7 miljarder euro

(ca 64,3 miljarder kr)

Deltagande EU-länder

Deltagande kandidatland

Deltagande EFTA-länder

Kan omfattas i ett senare skede


Comenius

Förskola,

grundskola,

gymnasium

Programmet för livslångt lärande

Erasmus

Högre utbildning,

påbyggnads-

utbildning

Leonardo da

Vinci

Grundläggande &

fortsatt

yrkesutbildning

Grundtvig

Vuxenutbildning

Tvärgående programmet

Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning

Här ingår: Europass, Euroguidance och studiebesöksprogrammen

Jean Monnet programmet

Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer,

europeiska sammanslutningar


I huvudsak fördelas pengarna

mellan delprogrammen:

Erasmus – ca 3,1 miljarder euro (40%)

Högre utbildning och påbyggnadsutbildning

Comenius – ca 1 miljard euro (13%)

Skola

Leonardo da Vinci – ca 1,7 miljarder euro (25%)

Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning

Grundtvig – 358 miljoner euro (4%)

Vuxenutbildning


Programmet för livslångt lärande

kännetecknas av:

• Enklare programstruktur

• Enklare intern ekonomisk redovisning för projekten

• Enklare dokumentation för dem som söker medel

• Ökad decentralisering. Fler beslut kan fattas av de

nationella programkontoren.


De kvantitativa målen är:

• Comenius ska komma tre miljoner europeiska

elever till del till år 2013

• Erasmus ska ha omfattat tre miljoner studenter

till 2012

• Leonardo da Vinci ska ha skapat 80 000 årliga

utbytesplatser 2013

• Grundtvig ska årligen omfatta 7 000 utbyten 2013


Erasmus

Det europeiska samarbetet inom

högre utbildning och påbyggnadsutbildning

• Utbytesverksamhet för studenter, lärare och övrig

personal

• Studentpraktik på företag och organisationer

• Erasmus University Charter

• Intensivkurser i språk (EILC)

• Intensivprogram – student- och lärarmobilitet

i form av en multinationell kurs

• Samarbetsprojekt för kursutveckling

• Projekt för samarbete mellan lärosäten och företag

• Projekt för att stödja modernisering av lärosäten

• Utveckling av virtuella campus

• Tematiska nätverk


Grundtvig

Det europeiska samarbetet inom

vuxenutbildning

• Partnerskap för lärande

(öppnas nu även för vuxenstuderande)

• Nätverk

• Grundtvigassistent – utlandspraktik för

lärarstuderande (tidigast från 2008)

• Multilaterala samarbetsprojekt

• Individuell rörlighet – lärande i arbetet


Comenius

Det europeiska samarbetet inom

skolutbildning

• Partnerskap mellan skolor

• Grundutbildning och fortbildning för lärare

• Nätverk

• Comenius assistent – möjligheter till utlandspraktik

för lärarstudenter

• Elevutbyten inom Comenius-partnerskapet

(tidigast från 2008)

• Comenius Regio – samarbeten mellan ansvariga

myndigheter för olika utbildningsnivåer på lokal

och regional nivå (tidigast från 2008)


Leonardo da Vinci

Det europeiska samarbetet inom

yrkesutbildning och kompetensutveckling

• Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning

• Erfarenhetsutbyte för anställda inom yrkesutbildning

• Vidareutvecklingsprojekt

• Nyskapande projekt

• Nätverk

• Partnerskap (från 2008)


Övriga utbildningssatsningar

Tvärgående program som berör alla utbildningsområden,

bl a, Europass (gör kompetenser tydliga i hela EU),

Euroguidance (stödjer vägledare) och studiebesöksprogram

369 miljoner euro:

• Samarbete kring policyutveckling – säkerställer att den

europeiska utbildningen inriktas på ett livslångt lärande som ökar

Europas konkurrenskraft

• Språkinlärningen – främjar språkinlärning och språklig

mångfald

• IT – stödjer utvecklingen av nyskapande innehåll, tjänster,

pedagogik och tillämpning

• Erfarenhetsspridning – säkerställer att resultat

uppmärksammas och införs i större omfattning

• Jean Monnetprogrammet (170 miljoner euro) ska främja

undervisning och forskning på högskolenivå kring den europeiska

sammanhållningen och integrationen


Kontakt

Har du frågor om Programmet för livslångt lärande?

Kontakta oss gärna i så fall!

Tfn: 08-453 72 00

Fax: 08-453 72 01

E-post: registrator@programkontoret.se

www.programkontoret.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

www.programkontoret.se/prenumerera

More magazines by this user
Similar magazines