Systematisk APV Psykisk arbejdsmiljø

gl.org

Systematisk APV Psykisk arbejdsmiljø

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Systematisk APV

Psykisk arbejdsmiljø

Afdelingsleder/seniorkonsulent

Gitte Leve Clausen

1


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Er APV?

A´ Prøver Virkli´

Alternativ Planlægnings Værktøj

eller styringsværktøj til et struktureret

arbejdsmiljøarbejde?

2


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Dagens program

Arbejdsmiljørejse -

• Udarbejdelse af ”strategisk” APV

• Arbejdsmiljøgruppens håndtering af det psykiske

arbejdsmiljø

3. Grænseflader mellem AR og TR arbejdet

3


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV

Den gode APV

- fra problembeskrivelse til forbedringsforslag

APV og det daglige arbejdsmiljøarbejde

Metoder og proces til APV - kortlægning

Udarbejdelse af APV – handleplan

- lovkrav og arbejdsredskab

APV nu og i fremtiden

4


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Lovkrav

APV er arbejdsgiverens ansvar

• Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for gennemførelse

APV - handleplan skal være tilgængelig for ledelsen, de ansatte og

Arbejdstilsynet

APV skal omfatte arbejdsmiljøet i sin helhed

APV skal omfatte hele arbejdspladsen

APV skal gennemføres systematisk

APV kortlægning hvert 3. år eller ved ændringer

5


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

6


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

APV kortlægning

Kortlægning skal omfatte følgende områder –

• Fysisk arbejdsmiljø

• Kemisk arbejdsmiljø

• Biologisk arbejdsmiljø

• Ergonomisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø (= trivselskortlægning)

• Ulykkesfarer

• Sygefravær

Kortlægningen SKAL foretages hvert 3. år og

ved væsentlige ændringer

7


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Arbejdsmiljø vejvisere

Findes på www.at.dk

Gå ind under –

Arbejdspladsvurdering

Arbejdsmiljøvejvisere

8


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Fordele ved ”Den gode APV

• Indeholder prioriterede emner for arbejdspladsen

• Indeholder forhold som er værdifulde for arbejdspladsen

• Sikkerhedsgrupperne har en central rolle i APV- forløbet

• Knytter arbejdsmiljøarbejdet sammen med trivselsundersøgelser

”Bag et hvert

problem

gemmer sig en drøm og et

ønske

om forandring”

9


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Udgangspunkt for ”Den gode APV

• De menneskelige relationer

• Det at kommunikere på arbejdspladsen

• Deling af viden og kompetencer

Når vi taler sammen så udvikler vi meninger om det, vi

taler om

10


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV” - metoder

Eksempler på kortlægningsmetoder:

• Spørgeskema

• Dialog på et personalemøde evt. brug af tjekliste

• Spørgeskema i kombination med dialog

• Interviews ud fra tjek liste

• ”Åbent forum” – periode hvor alle bidrager

APV elektronisk

Husk! METODEFRIHED

11


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

APV og sygefravær

Der er krav om, at I vurderer det fravær, der kan

skyldes arbejdsmiljøet, men der er ingen bestemte

krav til, hvordan I skal gøre det.

I skal kunne dokumentere, at I har forholdt jer til

det, og hvis der er forhold, der påvirker fraværet,

skal der laves handlingsplaner ligesom på andre

forhold i APV’en.

12


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV

Traditionel APV – udgangspunktet er ofte:

Hvad er problemerne?

”Den gode APV” – udgangspunkt kan være:

Hvad går godt?

Hvad kan blive bedre?

Hvordan kan vi gøre det bedre?

13


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV” proces

Hvad gør

vi?

Hvad vil

vi?

De bedste

erfaringer

Ønsker om

fremtiden

14


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

APV – prioritering af tiltag

• Lovgivning (juridisk)

• Medarbejdernes vurdering

• Ekspert vurdering

ekspert

juridisk

individ

15


Principperne for forebyggelse

1. Den bedste

måde at

fjerne faren

på - een gang

for alle

2. En god måde

- at fjerne

manden

3. Den

betingede

måde -

at indhegne

faren

4. Den sidste

udvej -

at pakke

manden

ind


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV” - handleplan

Emne/ide/problem

Løsningsmuligheder

Ansvarlig

Tidsplan for

løsning

Dato:

Underskrift arbejdsmiljøgruppen:

________________________________ _______________________________

Arbejdsmiljørepræsentant Leder

Opfølgning

Ansvarlig/

dato

17


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

”Den gode APV” – formidling af handleplan

• Synliggørelse af hvad der arbejdes med

• Information og dialog på personalemøder

• Uddelegering af ansvar for APV – punkter

• Løbende mulighed for at fremkomme med ideer

• Inddragelse i løsning af APV - punkter

18


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

Opsummering ”Den gode APV

Sådan nås målet!

• Vælg metode tilpasset arbejdsstedet

• Afsæt tid og ressourcer

• Udarbejd tidsplan for processen

• Inddrag og involver kollegerne

• Udarbejd en realistisk handleplan

Systematisk opfølgning og ajourføring af APV -

handleplan

19


Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 2. november 2011

APV – nu og i fremtiden

Inddrag følgende i opfølgning af APV- handleplan

• Trivselsmålinger

• Ulykker / nærved uheld

• Fravær

• Runderinger

• Det daglige arbejde (ser, hører)

20

More magazines by this user
Similar magazines