Installationskanal, TAS+ - Schneider Electric

trycksaker.schneider.electric.se

Installationskanal, TAS+ - Schneider Electric

P3855

Installationskanal i stålplåt

typ TAS+

TEKNISK INFORMATION 2000:07

TAS

PLUS


P1531

FrontLine Installationssystem

FrontLine är ett system för installation av service till

moderna arbetsplatser i kontor och offentliga miljöer.

I systemet ingår produkter som gör det möjligt att

mata el, tele och data via tak, vägg eller golv.

Systemet består av två huvuddelar:

1. Serviceinnehåll är de uttag och anslutningar för

el, tele och data som ger tillgång till de olika näten och

tjänsterna.

2. Servicebärare är de installationskanaler, servicestavar,

serviceboxar, mediapaneler, golvboxar och

serviceposter med 80 mm frontöppning (F80 ), som

gör uttagen och anslutningarna tillgängliga.

Tack vare F80 -fronterna är serviceinnehållet kompatibelt

mellan de olika servicebärarna.

Servicebärarna levereras i de flesta fall förinstallerade

med önskat serviceinnehåll, kopplade och klara

för anslutning till inkopplingspunkter i stamnätet.

Detta minskar installationstiden på bygget och underlättar

omflyttningar.

Samtliga förinstallerade produkter tilldelas ett

eget serienummer och funktionstestas före leverans.

Ett individuellt testprotokoll medföljer alltid.


Godkännanden och

kvalitetssäkring

Thorsmans policy är att prova och

godkänna produkter enligt gällande

nationell och internationell standard.

För att styra vår verksamhet

har vi kvalitetssystem certifierade

enligt ISO 9000.

För provning och godkännande

anlitar vi följande provningsinstitutioner:

Varumärken

Thorsmans varumärken, registrerade

och oregistrerade, som

används i denna broschyr:

FrontLine, TAS Plus, CYB,

CAN, F80.

Installationskanal i stålplåt

typ TAS+

Snabb och säker installation

med TAS+.................................................... 4

Ett komplett system ...................................... 6

Snabbfakta .................................................. 6

Uttag och anslutningar för el,

tele och data .............................................. 7

TAS+ på kontoret.......................................... 8

Konstruktion och dimensioner ........................ 9

Sortiment .................................................... 15

Kabelkapacitet ............................................ 36

Monteringsanvisningar .................................. 40

Streckteckningar/foton

L60240

Kataloginnehållet uppdateras kontinuerligt. Du kan ladda ner

den senaste utgåvan som pdf-fil (Adobe Acrobat) från vår

internetadress: www.thorsman.se

Produkter och tekniska data kan ändras under broschyrens

giltighetstid.

© LEXEL ELECTRIC AB, 2000.

Numret intill streckteckningar och

foton används enbart vid beställning

av digitalt bildmaterial. Alla ritningar

är av allmän karaktär. Hålmönster i

kanalbotten, hörn etc. ingår inte i

dessa ritningar.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 3


P3856

110 – 233 mm

TAS

Kanalen med eller utan konsol monteras lätt av en

person.

P3853

R40890

PLUS

TAS

PLUS

TAS

PLUS

Tack vare att kanalerna har förstansade hål kan monteringen

på vägg och konsol göras snabbt och enkelt.

52 – 72 mm

• Kanaler i 7 profilstorlekar.

• Passande profildelar och tillbehör.

TAS

4 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

PLUS

TAS

Konsolen har en stor yta med breda spår och bra

passning mellan kanal- och konsolslitsar, för en

snabb och stabil montering.

P3852

PLUS

TAS

PLUS

Stort kabelutrymme i de olika kanalstorlekarna.

Enkel, snabb och säker jordning av front görs

utan extra tillbehör genom elektrisk kontakt mellan

front och underdel.


TAS

TAS

Det stora justeringsområdet från 50 – 400 mm täcks

med fem konsoler i två höjder. Enkel justering med

bara en skruv. Stabilt utförande.

P3851

PLUS

PLUS

50 – 400mm

Passar utmärkt att bestyckas med uttags- och anslutningssystemet

CYB med frontöppningen F80 TM .

Snabb och säker installation med

nya TAS+

TAS+ från Thorsman är en helt ny installationskanal

av stålplåt. TAS+ har tagits fram för att nå optimal

monteringsvänlighet.

7 varianter och ett komplett serviceinnehåll

Det finns sju olika storlekar från 110 mm till 233 mm

höga med hålade bottnar och integrerade frontjordningar.

TAS+ hör till FrontLine-installationssystemet

och har frontöppningen F80.

Thorsmans uttag och anslutningar typ CYB passar

i denna stålplåtskanal lika väl som i andra servicebärare

som servicestavar, golvboxar, mediapaneler etc.

Kompatibilitet är det viktigaste kännetecknet för

FrontLine-produktfamilj.

En person klarar montaget

Installationskanalen monteras enkelt av en person. I

det övre spåret på konsolen finns en skruv monterad.

På skruvskallen hänger man upp kanalen initialt

innan man fäster den permanent med M5 skruv och

mutter i de tillgängliga förstansade hålen.

Frontjordning utan extra tillbehör

Fronten på TAS+ jordas utan extra tillbehör. När den

snäpps fast i frontöppningen skrapar utstansade flikar

i underdelen fram en kontaktyta mellan underdel

och front. Underdelen har dessförinnan jordats

säkert med hjälp av skarvstycken eller via de förstansade

jordningsblecken i kanalens rygg.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 5


P3850

Snabbfakta

Beskrivning

TAS+ är den första FrontLine metallkanalen där fronten

jordas utan extra tillbehör. Sortimentet omfattar U-formade

kanaler som kan delas in i fack. Kanalsystemet

TAS+ lämpar sig för alla användningsområden tack

vare det breda sortimentet av storlekar och tillbehör.

Fördelar

• Enkel enmansmontering genom förstansade hål i

underdelen som passar till de ställbara konsolerna.

• Kompatibel med FrontLine systemet.

• Jordning av fronten sker genom att skapa elektrisk

kontakt mellan underdelen och fronten.

• Enkel jordning av underdelen genom förstansade jordningsbleck

eller skarvstycken.

• Hög kabelkapacitet i kanaldelen genom förbättrad geometri

och storlek.

Ett komplett system

6 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

4

3

2

5

1

7

6

1 Ventilationsgaller

2 Gallerhållare

3 Väggkonsol

4 Ytterhörn

5 Skarvstycke

6 Kanalunderdel

7 Front

• Mindre spalt mellan underdel och front för optimal

anpassning till olika typer av standardutrustning.

• Brett sortiment av kanaldelar.

Färger

Vit NCS 0402-B919 (L11) pulverlackerad.

Andra färger kan levereras på begäran.

Montering

På konsoler eller dikt vägg.

Leveranslängder

Underdel och fronter 2500 mm. Andra längder kan

levereras på begäran.


P2100

P2103

1

2

Thorsmans program av uttag, brytare och elektronik

för kraft och kommunikation typ CYB har utökats

kraftigt, samtidigt som utvecklingen av många detaljer

gett installationstekniska fördelar. CYB produkterna

är gjorda för att installeras i samtliga Thorsmans

servicebärare med front F80, men med en speciell

förhöjningsram kan svagströmsprodukterna även

monteras utanpå vägg (1).

Det unika med CYB programmet är montageramen

och brickorna för tele- och datainstallationer. I montageramen

passar samtliga brickor för samtliga

Serviceinnehåll för

el, tele och data

P2108

3 3

P2107

uttag, och utrymmet bakom är fritt för kabeldragning

eftersom inga dosor är i vägen (2).

För märkning av apparater och uttag finns ett etikettfönster

som monteras i ramen under täcklocket.

Täcklocket har en urstansning som gör märkningen

fullt synlig (3). Denna konstruktion garanterar att

märkningen alltid sitter på plats även när täcklocket

avlägsnas vid komplettering eller justering av

installationen.

I broschyren Teknisk information MC1635SE hittar

du utförlig information.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 7


P3878

P3879

TAS+ på kontoret

8 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


TAS+110/52

För montering dikt vägg eller på konsol.

(Produktinformation se sidan 15).

L59100

TAS+110/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

(Produktinformation se sidan 18).

L59110

Innermåtten är nominella.

Konstruktion och dimensioner, TAS+

R41010

R41020

R40850

R40860

1:1

Kabelkapacitet se sidan 36.

1:1

Kabelkapacitet se sidan 36.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 9


Konstruktion och dimensioner, TAS+ (forts.)

TAS+130/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

(Produktinformation se sidan 21).

L59130

Innermåtten är nominella.

R41040

10 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

R40880

1:1

Kabelkapacitet se sidan 37.


Konstruktion och dimensioner, TAS+ (forts.)

TAS+170/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

(Produktinformation se sidan 24).

L59170

Innermåtten är nominella.

R41080

R40920

1:1

Kabelkapacitet se sidan 37.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 11


Konstruktion och dimensioner, TAS+ (forts.)

TAS+200/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

(Produktinformation se sidan 27).

L59210

Innermåtten är nominella.

12 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

R41120

R40960

1:1

Kabelkapacitet se sidan 38.


Konstruktion och dimensioner, TAS+ (forts.)

L59190

TAS+183-2/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

Två skärmade fack med separata fronter.

(Produktinformation se sidan 30).

Innermåtten är nominella.

R41100

R40940

1:1

Kabelkapacitet se sidan 38.

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 13


Konstruktion och dimensioner, TAS+ (forts.)

TAS+233-2/72

För montering dikt vägg eller på konsol.

Två skärmade fack med separata fronter.

(Produktinformation se sidan 33).

L59240

Innermåtten är nominella.

14 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

R41150

R40990

1:1

Kabelkapacitet se sidan 39.


L60240

L15660

L57860

L57870

L57880

L58140

L59100

* Dimension för väggsidan.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Underdel för montering dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ U110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/52/2500 5540 001L11 11 610 00

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TAS+110/52

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ IH110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/52/200* 5540 101L11 11 610 01

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ YH110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/52/200* 5540 211L11 11 610 02

L-stycke, 90°, sats

90° L-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras

inkl front av stålplåt.

TAS+ LSU110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/52/250* 5540 311L11 11 610 03

T-stycke, sats

T-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ TSU110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/52/400 5540 401L11 11 610 04

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 15


Kanaltillbehör, TAS+110/52

L58650

L61080

L32120 L59740 L31960 L30880

L54760

L13200 L32030

L32060

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Ändstycke

TAS+ ES110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/11/52 5540 601L11 11 610 06

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US110 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/52/40 5595 201L11 11 610 05

Kabelhylla

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH52-1, Grå PVC –/41/500 5590 320 11 611 47

enkel Förzinkad Stålplåt –/41/1000 5590 321 11 611 49

TTS-KH52-2, Grå PVC 37/39/500 5590 323 11 611 48

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/39/1000 5590 324 11 611 50

Skarvstycke och jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP52 – Rostfritt stål –/51/60 5590 930 11 611 59

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TTI-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TTI-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TTI-JM300 Längd 300 5590 507 *

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-R110 RAL 9010 PVC 180/120/– 5591 505 *

16 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+110/52

L59730

L32140 L32180 L32170

L32230 L32220

L32190 L32200

L59890 L33000

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50L – Stål 102/126/50-70 5583 510 11 610 81

TTA-BT70L 102/126/70-110 5583 512 11 610 82

TTA-BT110L 102/126/110-160 5583 514 11 610 83

TTA-BT160L 162/126/160-250 5583 516 11 610 84

TTA-BT250L 162/126/250-400 5583 518 11 610 85

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, två frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för F80 TM

kortare än 100 mm.

TTS-IK152 – – 48/72/105 5595 900 11 610 07

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 17


L57930 L57920 L57910 L60250

L60940 L15660

L59110

* Dimension för väggsidan.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Underdel för montering dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ U110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/72/2500 5540 011L11 11 610 10

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TAS+110/72

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ IH110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/72/200* 5540 111L11 11 610 11

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ YH110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/72/200* 5540 231L11 11 610 12

L-stycke, 90°, sats

90° L-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ LSU110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5540 331L11 11 610 13

T-stycke, sats

T-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ TSU110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/72/400 5540 411L11 11 610 14

18 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+110/72

L58660

L61080

L32030

L13200

L32120 L59740 L31960 L30880

L54760

L32060

L12440

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Ändstycke

TAS+ ES110 Vit/pulverlackerad Stålplåt 110/11/72 5540 611L11 11 610 16

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US110 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 206L11 11 610 15

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/69/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TTI-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TTI-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TTI-JM300 Längd 300 5590 507 *

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-R110 RAL 9010 PVC 180/120/– 5591 502 *

TTI-RS110 177/137/– 5594 220 *

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 19


Kanaltillbehör, TAS+110/72

L59730

L59890 L33000

L32140 L32180 L32170

L32230 L32220

L32190 L32200

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50L – Stål 102/126/50-70 5583 510 11 610 81

TTA-BT70L 102/126/70-110 5583 512 11 610 82

TTA-BT110L 102/126/110-160 5583 514 11 610 83

TTA-BT160L 162/126/160-250 5583 516 11 610 84

TTA-BT250L 162/126/250-400 5583 518 11 610 85

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, två frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för F80 TM

kortare än 100 mm.

TTS-IK172 – – 48/72/105 5595 910 11 610 17

20 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


L59130

L60270

L58020 L58010

L30840

L58030

* Dimension för väggsidan.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Underdel för montering dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ U130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/72/2500 5541 001L11 11 610 20

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TAS+130/72

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ IH130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/72/200* 5541 101L11 11 610 21

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl

front av stålplåt.

TAS+ YH130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/72/200* 5541 211L11 11 610 22

L-stycke, 90°, sats

90° L-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras

inkl front av stålplåt. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ LSU130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5541 311L11 11 610 23

TAS+ LSN130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5541 316L11 11 610 24

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 21


Kanaltillbehör, TAS+130/72

L58680 L60280

L61080

L32030

L13200

L54760

L30880

L59740 L31960

L32120

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ TSU130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/72/400 5541 401L11 11 610 25

TAS+ TSN130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/72/400 5541 406L11 11 610 26

Ändstycke

TAS+ ES130 Vit/pulverlackerad Stålplåt 130/11/72 5541 601 11 610 28

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US130 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 241L11 11 610 27

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/59/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 – Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 80/–/50 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TTI-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TTI-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TTI-JM300 Längd 300 5590 507 *

22 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+130/72

L59730 L54530

L59890 L33000

L32140 L32180 L32170

L32230 L32220

L32190 L32200

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-CR130 RAL 9010 ABS 200/140/25 5594 595 *

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50L – Stål 102/126/50-70 5583 510 11 610 81

TTA-BT70L 102/126/70-110 5583 512 11 610 82

TTA-BT110L 102/126/110-160 5583 514 11 610 83

TTA-BT160L 162/126/160-250 5583 516 11 610 84

TTA-BT250L 162/126/250-400 5583 518 11 610 85

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, två frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för F80 TM

kortare än 100 mm.

TTS-IK172 – – 48/72/105 5595 910 11 610 17

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 23


L59170

L60330

L58220 L58210

L30840

L58230

* Dimension för väggsidan.

TAS+170/72

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Underdel för montering dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ U170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/72/2500 5544 001L11 11 610 30

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ IH170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/72/200* 5544 101L11 11 610 31

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl

front av stålplåt.

TAS+ YH170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/72/200* 5544 211L11 11 610 32

L-stycke, 90°, sats

90° L-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras

inkl front av stålplåt. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ LSU170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5544 311L11 11 610 33

TAS+ LSN170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5544 316L11 11 610 34

24 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+170/72

L58720 L60340

L61080

L32030

L13200

L54760

L30880

L59740 L31960

L32120

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ TSU170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/72/400 5544 401L11 11 610 35

TAS+ TSN170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/72/400 5544 406L11 11 610 36

Ändstycke

TAS+ ES170 Vit/pulverlackerad Stålplåt 170/11/72 5544 601 11 610 38

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US170 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 306L11 11 610 37

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/59/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 – Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TII-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TII-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TII-JM300 Längd 300 5590 507 *

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 25


Kanaltillbehör, TAS+170/72

L59890 L33000 L59720

L54530

L32140 L32180 L32170 L32230 L32220

L32190 L32200

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-CR170 RAL 9010 ABS 240/140/25 5594 635 *

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50H – Stål 162/126/50-70 5583 530 11 610 86

TTA-BT70H 162/126/70-110 5583 532 11 610 87

TTA-BT110H 162/126/110-160 5583 534 11 610 88

TTA-BT160H 162/126/160-250 5583 536 11 610 89

TTA-BT250H 162/126/250-400 5583 538 11 610 90

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, två frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för F80 TM kortare än 100

mm.

TTS-IK172 – – 48/72/105 5595 910 11 610 17

26 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


L59210

L60470

L30840

L58410

L58420

L58430

* Dimension för väggsidan.

TAS+200/72

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Underdel för montering dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ U200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/72/2500 5546 001L11 11 610 40

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor.

TAS+ IH200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/72/200* 5546 101L11 11 610 41

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt.

TAS+ YH200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/72/200* 5546 211L11 11 610 42

L-stycke, 90°, sats

90° L-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Levereras inkl front

av stålplåt. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ LSU200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5546 311L11 11 610 43

TAS+ LSN200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5546 316L11 11 610 44

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 27


Kanaltillbehör, TAS+200/72

L58760 L60480

L61090

L32030

L13200

L54760

L30880

L59740 L31960

L32120

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning. Kan delas in i fack med kabelhyllor. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ TSU200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/72/400 5546 401L11 11 610 45

TAS+ TSN200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/72/400 5546 406L11 11 610 46

Ändstycke

TAS+ ES200 Vit/pulverlackerad Stålplåt 200/11/72 5546 601L11 11 610 48

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US200 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 341L11 11 610 47

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/59/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 – Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TII-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TII-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TII-JM300 Längd 300 5590 507 *

28 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+200/72

L59720

L59890 L33000

L32140 L32180 L32170 L32230 L32220

L32190 L32200

L32060

L61500

L12440

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-R200 RAL 9010 PVC 267/139/– 5590 380 *

TTI-RS200 5594 310 *

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50H – Stål 162/126/50-70 5583 530 11 610 86

TTA-BT70H 162/126/70-110 5583 532 11 610 87

TTA-BT110H 162/126/110-160 5583 534 11 610 88

TTA-BT160H 162/126/160-250 5583 536 11 610 89

TTA-BT250H 162/126/250-400 5583 538 11 610 90

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, två frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för

F80 TM kortare än 100 mm.

TTS-IK172 – – 48/72/105 5595 910 11 610 17

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 29


L59190

L60370

L60390 L60380

L20180 L15660

L58810

L60400

* Dimension för väggsidan.

30 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

TAS+183-2/72

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Kanalunderdel med två separata kanalfack och demonterbar mellanvägg i aluminium. För montering

dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor.

TAS+ U183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/72/2500 5545 006L11 11 610 50

Hålad mellanvägg

Hålslagen, hålavstånd 200 mm.

TAS+ MT72 Vit/pulverlackerad Aluminium –/72/2500 5595 016L11 11 610 69

Front

Front för 80 och 40 mm frontöppning.

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

TTS-F40 Vit/pulverlackerad Stålplåt 40/–/2500 5580 001L11 11 611 08

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor.

TAS+ IH183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/72/200* 5545 101L11 11 610 51

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Levereras inkl front av stålplåt.

TAS+ YH183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/72/200* 5545 211L11 11 610 52

L-stycke, 90°, sats

L-stycke, 90° med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Levereras inkl front av stålplåt.

Typ U=upp, N=ned.

TAS+ LSU183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5545 311L11 11 610 53

TAS+ LSN183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5545 316L11 11 610 54


Kanaltillbehör, TAS+183-2/72

L58740 L60410

L61090

L32030

L13200

L54760

L32120 L59740 L31960

L30880

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ TSU183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/72/400 5545 401L11 11 610 55

TAS+ TSN183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/72/400 5545 406L11 11 610 56

Ändstycke

TAS+ ES183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 183/11/72 5545 601L11 11 610 58

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US183-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 321L11 11 610 57

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/59/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 – Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

FCA-B40 – Stål 45/10/– 5580 910 11 611 64

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/50 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TII-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TII-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TII-JM300 Längd 300 5590 507 *

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 31


Kanaltillbehör, 183-2/72

L59890 L33000 L59720

L12440

L32140 L32180 L32170 L32230 L32220

L32190 L32200

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-RS183 RAL 9010 PVC 250/139/– 5594 300 *

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50H – Stål 162/126/50-70 5583 530 11 610 86

TTA-BT70H 162/126/70-110 5583 532 11 610 87

TTA-BT110H 162/126/110-160 5583 534 11 610 88

TTA-BT160H 162/126/160-250 5583 536 11 610 89

TTA-BT250H 162/126/250-400 5583 538 11 610 90

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 och G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, fyra frontklamrar för F80 TM och två jordningsbleck för F80 TM kortare än

100 mm.

TTS-IK272 48/72/105 5595 915 11 610 75

32 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


L59240

L60560 L60550

L30840 L58810

L60540

L60570

* Dimension för väggsidan.

TAS+233-2/72

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Underdel

Kanalunderdel med två separata kanalfack och demonterbar mellanvägg i aluminium. För montering

dikt vägg eller på konsol. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor.

TAS+ U233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/72/2500 5548 006L11 11 610 60

Hålad mellanvägg

Hålslagen, hålavstånd 200 mm.

TAS+ MT72 Vit/pulverlackerad Aluminium –/72/2500 5595 016L11 11 610 69

Front

Front för 80 mm frontöppning.

TTS-F80 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/2500 5580 091L11 11 611 07

Innerhörn

Innerhörn med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor.

TAS+ IH233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/72/200* 5548 101L11 11 610 61

Ytterhörn, sats

Ytterhörn med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Levereras inkl front av stålplåt.

TAS+ YH233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/72/200* 5548 206L11 11 610 62

L-stycke, 90°, sats

L-stycke, 90° med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad

löstagbar mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Levereras inkl front av stålplåt.

Typ U=upp, N=ned.

TAS+ LSU233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5548 311L11 11 610 63

TAS+ LSN233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 250/72/250* 5548 316L11 11 610 64

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 33


Kanaltillbehör, TAS+233-2/72

L60580

L58790

L30880 L54760

L13200 L32030

L61090

L32120 L59740 L31960

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning. Indelad i ett övre och ett nedre fack med integrerad löstagbar

mellanvägg. Kan delas in i fler fack med kabelhyllor. Typ U=upp, N=ned.

TAS+ TSU233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/72/400 5548 401L11 11 610 65

TAS+ TSN233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/72/400 5548 406L11 11 610 66

Ändstycke

TAS+ ES233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt 233/11/72 5548 601L11 11 610 68

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar.

TTS-US233-2 Vit/pulverlackerad Stålplåt –/72/40 5595 381L11 11 610 67

Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

TTS-KH72-1, Grå PVC –/61/500 5590 332 11 611 51

enkel Förzinkad Stålplåt –/61/1000 5590 333 11 611 53

TTS-KH72-2, Grå PVC 49/61/500 5591 720 11 611 52

dubbel Förzinkad Stålplåt 37/59/1000 5591 721 11 611 54

Skarvstycke med jordning

För skarvning av installationskanaler. Med två jordningsbleck.

TTS-JP72 – Rostfritt stål –/71/60 5590 935 11 611 55

Frontbygel

För att hålla fronten korrekt på plats vid stor kabelbelastning.

FCA-B80 – Stål 85/10/– 5580 900 11 611 60

TTS-B80 Svart PVC 5580 905 11 611 63

Frontstycke, sats

Korta frontstycken för att skilja olika uttag och anslutningar tydligt. Levereras i sats om två.

TTS-FT50 Vit/pulverlackerad Stålplåt 80/–/5 5595 101L11 11 611 09

Jordningsbleck för front

För jordning av frontstycken kortare än 100 mm.

TTS-JB80 – Rostfritt stål 79/5/16 5590 503 11 611 57

TTS-JB40 39/5/16 5590 504 11 611 58

Jordkabel

TII-JKF300 Grön/gul Cu Längd 300 5590 506 *

TII-JKF600 Längd 600 5590 511 *

TII-JM300 Längd 300 5590 507 *

34 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Kanaltillbehör, TAS+233-2/72

L59720 L32060

L59890 L33000

L32140 L32180 L32170

L32230 L32220 L32190 L32200

L61500

* T-nr gäller när E-nr ej finns.

Typ Färg/ytbe- Material Dimensioner T-nr E-nr

handling i mm A/B/C

Väggram

För montering runt kanal vid väggenomgång.

TTI-R233 RAL 9010 PVC 300/139/– 5591 630 *

Väggkonsol, ställbar

TTA-BT50H – Stål 162/126/50-70 5583 530 11 610 86

TTA-BT70H 162/126/70-110 5583 532 11 610 87

TTA-BT110H 162/126/110-160 5583 534 11 610 88

TTA-BT160H 162/126/160-250 5583 536 11 610 89

TTA-BT250H 162/126/250-400 5583 538 11 610 90

Gallerhållare

För konsoler TTA-BT och KVS-A med ventilationsgaller TTA-G3, TTA-G10 und G10V.

TTA-GH6 Grå PC/ABS –/120/34 5590 453 11 637 16

Gallerhållare och bygel

För att fästa gallerhållare TTA-GH6 på konsoler TTA-BT och KVS-A.

TTA-GH1 Grå PC/ABS – 5590 456 11 637 17

Ventilationsgaller

TTTA-G3 Natureloxerad Aluminium 20/3/2500 5590 480 11 637 07

Vit 5590 481 11 637 08

TTA-G10 Natureloxerad Aluminium 20/10/2500 5590 430 11 637 00

Vit 5590 431 11 637 04

Vit/pulverlackerad Stål 20/10/2500 5590 446L11 11 611 77

Gallerskarv

För skarvning av ventilationsgaller.

TTA-GS3 Natureloxerad Aluminium –/–/30 5590 486 11 637 12

TTA-GS10 –/–100 5590 440 11 637 10

Hörn 90° (GSV 10), T-stycke (GST 10)

För ventilationsgaller TTA-G10 och G10V.

TTA-GSV10 Vit PP 10/11/22 5590 420 *

TTA-GST10 5590 421 *

Tätningsstav

För ljudtätning upp till 53 dB vid väggenomgång av kanal. 5590 410 för 52 mm djup och

5590 414 för andra djup. Levereras i sats om 4 st.

TTI-T3045 Svart Skumplast 30/350/45 5590 410 11 637 60

TTI-T5070 50/350/75 5590 414 11 637 61

Installationssats

Med två skarvstycken, fyra frontklamrar för F80 TM , två frontklamrar för F40 TM ,

två jordningsbleck för F80 TM och två jordningsbleck för F40 TM kortare än 100 mm.

TTS-IK272 – – 48/72/105 5595 915 11 610 75

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 35


R11820

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 108 4226 1690 2113 2536

2 52 2095 838 1048 1257

3 54 2066 826 1033 1240

4 39 1598 639 799 959

5 33 1055 422 528 633

6 32 1351 540 676 811

Med standarddosor

1 1972 789 986 1183

2 1011 404 506 607

3 951 380 476 571

4 928 371 464 557

5 50 20 25 30

6 882 353 441 529

Med dosor CYB 30 mm djup

1 2811 1124 1406 1687

2 1414 566 707 848

3 1366 546 683 820

4 1176 470 588 706

5 428 171 214 257

6 1054 422 527 632

Kabelkapacitet, TAS+

TAS+ 110/52 TAS+ 110/72

*Fackinnerhöjd *Fackinnerhöjd

R41010

36 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

R11820

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 108 6386 2554 3193 3832

2 52 3147 1259 1574 1888

3 54 3138 1255 1569 1883

4 39 2378 951 1189 1427

5 33 1715 686 858 1029

6 32 1990 796 995 1194

Med standarddosor

1 4132 1653 2066 2479

2 2063 825 1032 1238

3 2023 809 1012 1214

4 1708 683 854 1025

5 710 284 355 426

6 1530 612 765 918

Med dosor CYB 30 mm djup

1 4971 1988 2486 2983

2 2466 986 1233 1480

3 2438 975 1219 1463

4 1956 782 978 1174

5 1088 435 544 653

6 1702 681 851 1021

R41020


Kabelkapacitet, TAS+ (forts.)

TAS+ 130/72 TAS+ 170/72

R11820

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 128 7786 3114 3893 4672

2 52 3147 1259 1574 1888

3 74 4538 1815 2269 2723

4 39 2378 951 1189 1427

5 33 1715 686 858 1029

6 52 3399 1360 1700 2039

Med standarddosor

1 5534 2214 2767 3320

2 2063 825 1032 1238

3 3423 1369 1712 2054

4 1708 683 854 1025

5 710 284 355 426

6 2930 1172 1465 1758

Med dosor CYB 30 mm djup

1 6371 2548 3186 3823

2 2466 986 1233 1480

3 3838 1535 1919 2303

4 1956 782 978 1174

5 1088 435 544 653

6 3102 1241 1551 1861

*Fackinnerhöjd

R41040

R11820

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 168 10586 4234 5293 6352

2 62 3847 1539 1924 2308

3 104 6638 2655 3319 3983

4 49 3078 1231 1539 1847

5 33 1715 686 858 1029

6 82 5499 2200 2750 3299

Med standarddosor

1 8334 3334 4167 5000

2 2763 1105 1382 1658

3 5523 2209 2762 3314

4 2408 963 1204 1445

5 710 284 355 426

6 5030 2012 2515 3018

Med dosor CYB 30 mm djup

1 9171 3668 4586 5503

2 3166 1266 1583 1900

3 5938 2375 2969 3563

4 2656 1062 1328 1594

5 1088 435 544 653

6 5202 2081 2601 3121

*Fackinnerhöjd

R41080

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 37


R11820

Kabelkapacitet, TAS+ (forts.)

TAS+ 200/72 TAS+ 183-2/72

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 198 12686 5074 6343 7612

2 77 4897 1959 2449 2938

3 119 7688 3075 3844 4613

4 64 4128 1651 2064 2477

5 33 1715 686 858 1029

6 97 6549 2620 3275 3929

Med standarddosor

1 10434 4174 5217 6260

2 3813 1525 1907 2288

3 6573 2629 3287 3944

4 3458 1383 1729 2075

5 710 284 355 426

6 6080 2432 3040 3648

Med dosor CYB 30 mm djup

1 11271 4508 5636 6763

2 4216 1686 2108 2530

3 6988 2795 3494 4193

4 3706 1482 1853 2224

5 1088 435 544 653

6 6252 2501 3126 3751

*Fackinnerhöjd

R41120

38 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 104 6213 2485 3107 3728

2 75 4514 1806 2257 2708

3 52 3147 1259 1574 1888

4 50 2966 1186 1483 1780

5 39 2378 951 1189 1427

6 33 1715 686 858 1029

7 28 1827 731 914 1096

Med standarddosor

1 3960 1584 1980 2376

2 4514 1806 2257 2708

3 2063 825 1032 1238

4 1851 740 926 1111

5 1708 683 854 1025

6 710 284 355 426

7 1358 543 679 815

Med dosor CYB 30 mm djup

1 4798 1919 2399 2879

2 4514 1806 2257 2708

3 2466 986 1233 1480

4 2265 906 1133 1359

5 1956 782 978 1174

6 1088 435 544 653

7 1530 612 765 918

*Fackinnerhöjd

R41100


TAS+ 233-2/72

Fack Höjd* Tvärsnittarea Kabelkapacitet mm 2

Nr. mm 2 40% 50% 60%

Utan dosor

1 104 6213 2485 3107 3728

2 125 6707 2683 3354 4024

3 52 3147 1259 1574 1888

4 50 2966 1186 1483 1780

5 49 2838 1135 1419 1703

6 74 3768 1507 1884 2261

7 39 2378 951 1189 1427

8 33 1715 686 858 1029

9 28 1827 731 914 1096

10 36 2070 828 1035 1242

11 33 1715 686 858 1029

12 52 2629 1052 1315 1577

Med standarddosor

1 3960 1584 1980 2376

2 4454 1782 2227 2672

3 2063 825 1032 1238

4 1851 740 926 1111

5 1754 702 877 1052

6 2653 1061 1327 1592

7 1708 683 854 1025

8 710 284 355 426

9 1358 543 679 815

10 1400 560 700 840

11 710 284 355 426

12 2160 864 1080 1296

Med dosor CYB 30 mm djup

1 4798 1919 2399 2879

2 5292 2117 2646 3175

3 2466 986 1233 1480

4 2265 906 1133 1359

5 2158 863 1079 1295

6 2787 1115 1394 1672

7 1956 782 978 1174

8 1088 435 544 653

9 1530 612 765 918

10 1648 659 824 989

11 1088 435 544 653

12 2201 880 1101 1321

*Fackinnerhöjd

R41150

Kabelkapacitet, TAS+ (forts.)

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 39


Monteringsanvisning, TAS+

110, 130, 170, 200

40 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Monteringsanvisning, TAS+ 110, 130, 170, 200 (forts.)

1

2

3

1

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 41

2

3

3


Monteringsanvisning, TAS+

183-2, 233-2

42 INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007


Monteringsanvisning, TAS+183-2, 233-2 (forts.)

1

INSTALLATIONSKANAL I STÅLPLÅT TYP TAS+/THORSMAN/MC1738SE/0007 43

1

2

2

3

3

3


Kort om Lexel och Thorsman

Lexel-koncernen är en av Europas ledande leverantörer

av system och komponenter för att installera,

styra och kontrollera el, tele och data i alla

typer av byggnader. Elinstallationsmateriel, installationssystem

för kabelhantering, kontroll- och kommunikationssystem

samt säkerhetssystem är de viktigaste

delarna av produktprogrammet.

Lexel, som ägs av Schneider Electric, Frankrike,

har en omsättning på 5 miljarder kronor och antalet

anställda är ca 5,700. Totalt finns Lexel i 18 länder

med egna bolag.

I Sverige representeras Lexel av bl.a. Lexel

Electric AB, som har sitt huvudkontor i Nyköping och

ansvarar för marknadsföringen av varumärkena Eljo

och Thorsman.

Varumärket Thorsman omfattar produktområdena

FrontLine ® Installationssystem, InduSign ®

Installationssystem och Installationsmateriel.

FrontLine ® Installationssystem är ett system för

installation av service i form av bl.a. el, tele och data

i kontor, vårdrum och offentliga miljöer. Flera produkter,

som t.ex. servicestavar, serviceposter, vårdrums-

och mediapaneler levereras förinstallerade

enligt kundspecifikation. Kompletterande produkter

är kontroll- och styrsystem, uttag och brytare, minioch

matarkanaler samt ellist.

InduSign ® Installationssystem förser industriarbetsplatsen

med all tänkbar service – från el, tele

och data till vatten, olja, tryckluft etc. Även

InduSign ® Industristavar förinstalleras enligt kundspecifikation.

Produktområdet Installationsmateriel omfattar

fäst- och kopplingsmateriel, kabelgenomföringar och

förskruvningar.

Electricity the professional way

LEXEL ELECTRIC AB • Box 1009 • 611 29 Nyköping • Tfn 0155-26 54 00 • Fax 0155-21 42 86 • mail@lexel.se • www.thorsman.se

Österbergs & Sörmlandstryck,

21402

MC1738SE/0007 © LEXEL ELECTRIC AB, 2000.

More magazines by this user
Similar magazines