DOBBELKRUM BETONG

igland.no

DOBBELKRUM BETONG

Eksempel på utregning av lekteavstand:

26˚ tak og en taklengde på 725 cm

725 cm

36 cm

725 cm

21 rader

≈ 21 rader

≈ 34,5 cm lekteavstand

Ved bruk av møneskrubrakett er mønebordets

dimensjon 36x48 mm uansett takfall.

Tabellen gir en pekepinn på hvor høy mønekammen

skal være basert på 23 mm sløyfe og 30 mm

lekte. Mønesteinen skal ligge an på mønekammen

og på steina på hver side. Ideell tykkelse på

mønekammen er 36mm.

Takvinkel Ca. Høyde på mønekam

22 o

30 o

40 o

50 o

60 o

Takvinkel

-> 28 o

27 o

25 o

23 o

22 o

20 o

18 o

15 o

12,5 cm

11 cm

11 cm

10 cm

9 cm

Normale forhold

Største

Lekteavstand

370 mm

365 mm

360 mm

355 mm

350 mm

340 mm

330 mm

315 mm

Omlegg

50 mm

55 mm

60 mm

65 mm

70 mm

80 mm

90 mm

105 mm

Antall stein

pr. m 2

9,00

9,15

9,30

9,40

9,55

9,80

10,10

10,75

* Det er viktig å ta spesielle forhåndsregler for å få et tettest

mulig tak. Under 22 o anbefaler vi bærende undertak. 18 o eller

mindre skal det være bærende undertak. I værharde strøk økes

overlapp med 2 cm.

Utlegging av dobbelkrum

Løsning gavlstein

Gavlstein

Møne

Raft/takfot

Vindskistein

Er utformet som en vinkel og beskytter gavlen

mot vær og vind.

Punkter for gradrenneløsninger

- Maks overheng for takstein på 1 cm.

- Understøtting av takstein

- Snøfanger NOMO

- RU gradrenne

- Gradtetting

4,92 cm

Vannbord

Monteres på vindskibordet for å beskytte taket

mot inndriv av nedbør mellom gavlbord og

taksteinen.

Se vår hjemmeside www.skarpnes.com for

utfyllende info om god gradrenneløsning.

Forøvrig viser vi til den generelle

leggeanvisning.

Similar magazines