Xcomfort managere - Moeller

moeller.no

Xcomfort managere - Moeller

Moeller har hva du trenger ...

Xcomfort managere

www.moeller.no

We keep power under control.


Room Manager –

tiltalende design og

enkel betjening

Room Manager


Moderne design – optimalisert funksjonalitet

I lang tid har estetikk og design i private hjem vært preget av å være

møbelprodusentenes enerådende domene. I nyere tid har også TV-apparater,

hi-fi systemer og til og med PC’er blitt gjenstand for design. Det

stopper imidlertid ikke der. Nå tar også den elektriske installasjonen del i

denne trenden. Dette skjer fordi tablåer og betjeningsenheter er så godt

synlige og bør også være preget av god design og komfort-orientering.

Moeller’s Room Manager er nyskapningen for styring og regulering i

moderne elektriske installasjoner i leiligheter, eneboliger og flerfamiliehus.

Den kombinerer funksjonene i moderne elektriske systemer, f.eks.

belysning, persiennestyring og sikkerhetsfunksjoner med komfort som

besørges av fleksibel enkeltromsstyring (varme, kjøling).

Muligheter til fingerspissene

Du får et tablå og en betjeningsenhet med maksimal betjeningsvennlighet

til en fornuftig pris og samtidig en enklere installasjon.

Funksjonene i detalj:

• 2 lokale betjeningselementer (trykknapper)

• 3 enkeltromsstyringer for varme og/eller kjøling, justerbare ukeprogrammer,

temperaturer, sparenivåer og feriefunksjon

• Funksjon for energisparing i tilfelle vinduer åpnes

• 1 ventilasjonsstyring (enkelt nivå) med justerbare

ukeprogrammer og driftsmodi

• 1 automatisk simulator for tilstedeværelse for inntil 10 utganger.

Kan tilpasses av brukeren

• 3 logiske funksjoner med OG/ELLER funksjon

• 2 lysscenarier, som kan justeres over Room Manager,

med 6 utganger som brukeren selv kan tilpasse

• 1 visning av utendørstemperatur med MIN/MAKS/trend presentasjon

• 10 utganger for visning av binær & analog status

• 10 utganger for sjalting av lys og andre forbruksapparater

• 3 grupper for solavskjerming med ukeprogram og manuell betjening

• 1 vindu for visning av tid og dato

• 3 ukeur med manuell eller automatisk innstilling

• Generelle innstillinger

Alltid oppdatert

Moeller’s Room Manager er den eneste enheten i sin prisklasse som har

et infrarødt grensesnitt for oppdatering av programvare. Når som helst og

enkelt kan den kommunisere med alle komponentene i Moeller’s RF

system. Også fremtidige.

We keep power under control.


Home Manager

Moderne design

Moeller’s Home Manager er på samme måte som sin“lillebror”, Room

Manager, en styringsenhet med fremragende utseende som kan brukes

i ethvert interiør. Det store og klare displayet er satt opp med

brukervennlig menystruktur, og en innovativ sensorteknologi gir god

betjeningsvennlighet.

Det aller nyeste innen sensorteknologi

Brukervennlighet og attraktivitet spiller alltid en rolle i design, og

i stedet for mekaniske knapper er derfor Home Manager og den nye

Room Manager begge utstyrt med den nyeste sensorteknologien. Alt

som behøves er et lett trykk med fingeren!

Komfortabel livsstil for alle

I tillegg til nytt design, har allsidigheten i Home Manager blitt

supplert med ytterligere tilleggsfunksjoner. Som et resultat kan

fjernparametrering og fjernbetjening gjøres via et GSM modem uten

behov for telefonlinje på stedet. Home Manager er en profesjonell enhet

som ivaretar selv de mest krevende styringer i anlegg med ulike typer

energikilder.


Home Manager –

moderne design og

optimalisert funksjonalitet


Nett RS232

Sub D kontakt

Moeller’s

Home Manager

Analog eller

GSM modem

Tele-nett

Belysning Oppvarming Solavskjerming Vinduer

PC


Moeller’s Home Manager

Moeller’s Home Manager er et sentralt betjeningstablå og en

styringsenhet som regulerer alle funksjoner i moderne elektriske

installasjoner med høyeste grad av driftsmessig komfort:

• Oppvarming, klima-anlegg og ventilasjonsstyring, alternative

varmekilder, varmtvannsberedere og kjelestyring

• Lys og scenarier

• Persienner/markiser og andre åpne/lukke-funksjoner

• Koblingsur med en rekke funksjoner

• Sikkerhets- og alarmfunksjoner

• Omfattende logikk og komfortfunksjoner

• Fjernbetjening og diagnostikk via telefon

(analog og GSM)

• Rapportering og betjening over SMS (ved bruk av GSM)

Home Manager kan naturligvis kommunisere med alle Moeller’s RF

komponenttyper. Dette betyr at alle systemdata for husinstallasjonen

kan utveksles og koordineres. Med sin enkle, brukervennlige

design er Home Manager ideell for eneboliger

eller leiligheter!

NYHET! UTVIDET KOMMUNIKASJONSMULIGHET!

I tillegg til standard kommuniksjon via kablet teleforbindelse er det

nå mulig å kommunisere via SMS. Dette er ideelt for det økende

antall husholdninger som ikke lenger benytter kablede telelinjer.

I samsvar med nye behov er Moeller’s RF system åpent mot andre

systemløsninger. En av mulighetene er et kommunikasjonsgrensesnitt

som kan utveksle informasjon med audio/video systemer, PC

og Internett. Dette gir oss muligheten til å tilfredsstille enda flere

ønsker fra kundene. Med dette er det mulig for brukere å holde

oversikt over tilstanden i huset eller hytta over Internett. I tillegg er

det mulig å sette i gang hjemmekinoen eller møterommet bare ved

å trykke på en enkelt knapp; lys styres til riktig nivå, gardiner

trekkes for, lerret kjøres ned eller skjermen slås på og filmen eller

ønsket TV-kanal starter - alt tilpasset til hverandre og i logisk rekkefølge.

We keep power under control.


1

Tilby ganske enkelt dine

kunder en ny standard

Det er plass nok i installasjonsboksene -

når du benytter Moeller’s RF teknologi!

2

3

7

Økonomi, sikkerhet og komfort er mer enn bare slagord for moderne

brukere. En investering i velorganisert og fremtidsrettet boligstyring,

som med sikkerhet gir gevinst, er av største betydning i dag.

Og her har du den perfekte løsningen. Med Moeller’s RF-system løser

du alle styringsbehov innen boligautomatisering:

• Energiforbruket optimaliseres gjennom perfekt samkjøring av

oppvarming, alternative varmekilder, ventilasjon, klimastyring og

belysning.

• Individuelt styrte sikkerhetsfunksjoner reduserer risiko og

bekymringer. Det er beroligende å alltid ha kontroll og visshet om

tilstander og funksjoner i hjemmet.

• Og: økt komfort er ikke lenger bare et spørsmål om status.


innen bo-komfort

5

1

2

3

4

8

SENTRAL PÅ/AV

BETJENING

Betjen lys og andre

elektriske apparater på og av

MILJØBELYSNING

Forhåndsinnstilt stemningsbelysning

skaper den rette

atmosfæren med et enkelt

knappetrykk

STYRE ELEKTRISKE

APPARATER

Ved å trykke på TV’ens fjernkontroll,

eller med mobiltelefonen

når du er hjemmefra.

FRAKOBLE SPENNING

Sikrer en sunn søvn uten

elektriske forstyrrelser

4

5

6

7

8

VARMESTYRING

Ønsket temperatur i alle

husets rom, alltid.

VENTILASJON OG

KLIMASTYRING

Automatisk styring av

inneklimaet

PERSIENNER OG

MARKISER

Disse reagerer på direkte sollys

og i samsvar med forhåndsinnstilt

tidsprogram.

SIMULERE

TILSTEDEVÆRELSE

Når huset er forlatt.

6

We keep power under control.


Moeller’s RF-komponenter

for talløse bruksområder!

Bryteaktuator

Styrer lys, pumper, ventilasjon

og varmesystemer,

badstu, ... enhver elektrisk

forbrukslast

Temperaturinngang

For temperaturmåling og

styring av oppvarmingsfunksjoner

Binære innganger

For integrasjon av konvensjonelle

brytere, vinduskontakter

og signalkontakter

Persienneaktuator

For styring av persienner,

markiser, gardiner

blandeventiler, etc.

Home Manager

Universalenheten for sentral

driftsstyring, betjening og visning

Trykknapper

For betjening av lys,

persienner etc.

Dimmeaktuator

Sjalter og dimmer lys og

lysscenarier

PIR Begevelsesdetektor

Styrer lys ved bevegelse

hvis det er mørkt nok -

eller gir alarm

Room Manager

Betjenings- styrings- og

presentasjonsenhet - enkel

både å betjene og lese

Pluggadapter

Dimmer og/eller

sjalter lampetter,

akvarier etc.

Analog-aktuator

Styrer utstyr som

shunter, dimmere og

lysstofflamper

Romtermostat

Regulerer og styrer

varme- og klimaanlegg

Fjernkontroll

Betjener lys,

solavskjerming

og andre elektriske

apparater

Helt ny boligkomfort med Moeller’s

trådløse RF-teknologi

Gjennom den innovative radioteknologien fra Moeller kan dine ønsker for det

elektriske anlegget realiseres uten bygningsmessige inngrep. Alle tenkelige

funksjoner, om det er belysning, oppvarming, klima- eller ventilasjonsstyring, kan

styres trådløst over radiosignaler. Hvor fleksibelt dette systemet er demonstreres

blant annet av trykknappene, som enkelt klebes fast på den flaten man ønsker,

når som helst når det måtte være behov for det.


Room Manager

Maksimal fleksibilitet -

også i anlegg med

færre behov


NYTT! Moeller’s RF sensorer,

Moeller’s RF bevegelsessensor

PIR bevegelsesdetektor er en ny hovedkomponent i Moeller’s

komfortprogram og tilfører det utvidet funksjonalitet:

• PIR sensor med et dekningsområde på 110°

• Rekkevidde på opptil to 12 m ved monteringshøyde på 2.2 m.

• 2 kanaler Kanal A: lysstyring

Kanal B: sikkerhet

• LED for innjustering av komponenten

• Batteriforsynt (ca. 2.5 års varighet), alternativt: nettadapter

Teknisk beskrivelse

Innstilling av komponenten:

Kanal A + B felles 1/3/5/7 triggepulser

Kanal A (lys) frafallsforsinkelse justerbar mellom

30 sek. – 30 min.

terskelinnstilling for lysnivå

(natt / skumring / permanent)

Kanal B (sikkerhet) fast frafallsforsinkelse på ca.

145 sek. (ikke justerbar)

Moeller’s vind og regnsensor

En viktig assistent for den automatiske styringen av markiser og

persienner. En kombi-sensor som tilfredsstiller de strengeste krav

til garantert funksjonalitet, selv ved frost.

Funksjoner:

• Differensiering mellom vind og regn

• Strømforsynes av 230V

• Med UV-bestandig kapsling

• Brukes sammen med CBEU-02/01

• Kan også brukes utenom Moeller’s RF-system

Regnsensor

• Alltid oppvarmet

• Fast triggenivå

• Utgang: vekselkontakt for regn/ikke regn

Vindsensor

• Montert med kulelagere

• Oppvarmet vindsensor (CSEZ-02/09 modellen)

• Justerbart terskelnivå (fra 3 – 12 m/sek.)

• Utgang: vekselkontakt vind/ikke vind


kontakter og grensesnitt

Med Moeller’s sikkerhetsteknologi kan man føle ro og velvære selv

om ingen er hjemme. Dette fordi Home og Room Manager fungerer

som din stedlige assistent som behandler informasjon fra sensorer

og varsler om tilstander og aktiviserer nødvendige funksjoner.

Vinduskontakt

Disse kontaktene overvåker vinduer og dører og gir informasjon om

de er åpne eller lukket. Dette gir sikkerhet. Installasjonen er enkel

og kan tilpasses den enkelte funksjon gjennom åpen eller skjult

montasje.

Funksjoner:

• Åpen eller innfelt versjon

• Sensoravstand Åpent montert (CSEZ-01/07): 15 mm

Innfelt (CSEZ-01/06): 20 mm

• Sluttekontakt 100VDC med 0.5A

• Reedkontakter med magnet

• Brukes sammen med CBEU-02/02

• Leveres med tilførselskabel, magnet, selvklebende bånd,

skruer.

Kommunikasjonsgrensesnitt

Moeller’s RF-system kan nå integreres med andre systemer, f.eks.

audio og/eller video via USB – USB/RS 232 .

Alle funksjoner kan overføres til slike systemer via

kommunikasjonsgrensesnittet.

Funksjoner:

• Inntil 99 datapunkter (pr. grensesnitt)

• Leveres med CD for “Homeputer” programmet –

for visualisering og betjening via PC

(8 frie datapunkter - utvidbart med lisens)

• Tilkobling til annet system via USB eller RS232 (opsjon)

• Integrasjon av eksterne systemer og styringsenheter

(kun med lisensavtale!)

GSM modem

Funksjoner kan fjernstyres i hjemmet eller på hytta, eller man kan

be om tilstandsrapport eller automatisk varsling. Slik kan man alltid

være sikker uansett tidspunkt eller hvor man måtte befinne seg.

Det er enkelt å bruke mobiltelefonen for å skru opp varmen slik at

man kommer hjem til behagelig oppvarmede rom. Det er også

mulighet for å endre på innstillinger eller gjøre tilpasninger uten å

måtte reise ut til stedet.

Funksjoner:

• Kun til bruk sammen med Home Manager

• Betjening og varsling via SMS

• Fjernparametrering og -vedlikehold

• Inkludert antenne, GSM modem, RS232 kabel, nettadapter

• Modem settes opp uten SIM-kode

• Leveres uten SIM-kort


wa_rf02006

wa_rf02106

Moeller’s RF System

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Home Manager

• Home Manager er et sentralt tablå og brukergrensesnitt som sørger for komplett

funksjonalitet i en moderne elektrisk installasjon, f. eks. overvåking og styring av varme,

ventilasjon, belysning, persienner, tider, logikk og komfort-funksjoner, fjernstyring og tilstandsrapportering

via telefon, så vel som varsling og betjening via SMS. Home Manager

er i stand til å motta signaler fra og overføre signaler til enhver komponent i det

elektriske anlegget. Home Manager er universalkomponenten som bør være til stede

i ethvert styringssystem for boligen.

6VA, 230VAC CHMU-00/02 45 606 08 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Room Manager

• Room Manager er en sentral enhet for å vise tilstander, betjene og styre funksjonene i en

tidsriktig elektrisk installasjon, f.eks. oppvarming og kjøling av individuelle rom,

ventilasjon, tidsfunksjoner, lysstyring, persienner etc. Room Manager kommuniserer med

alle typer komponenter i Moeller’s RF system. Moderne touch-sensor teknologi gir enkel

betjening og innjustering av alle parametere (f.eks. tidsprogrammer, temperaturer, etc.)

for brukeren. Det grafiske displayet med bakgrunnsbelysning garanterer lettlest presentasjon

av den viktigste informasjonen for brukeren. Monteres på vegg, alternativt over en

55 mm eller 68 mm installasjonsboks. Et integrert IR-grensesnitt benyttes for systemoppdatering

når funksjonaliteten blir økt. Kun nettilkobling (230VAC).

Hvit, 1VA, 230VAC CRMA-00/01 45 606 09 1


Nyheter

RF00606

rf02006

RF01906

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

PIR Bevegelsesdetektor

• Denne PIR bevegelsesdetektoren er utviklet for å registrere bevegelser innendørs.

Strømforsynes enten av to stk AAA-batterier (inkludert i leveransen) eller via en nettadapter

(45 606 12, tilleggsutstyr). Kan monteres enkelt (skrus fast eller klebes) der det er

behov for den. For å forenkle monteringen, finnes en justerbar montasjebrakett som

tilleggsutstyr (45 606 13). Kanal A (for lysstyring) overfører en PÅ-kommando når bevegelsen

registreres forutsatt at det er mørkt nok, og etter en valgt tid etter siste registrerte

bevegelse sendes en AV-kommando. Kanal B (for alarmfunksjoner) overfører en sjaltekommando

ved bevegelse, uavhengig av lysnivå. Kanal B er aktiv i ca 145 sekunder. Det

kan velges antall pulser som skal registreres før det gis alarm eller lyset tennes.

Innstillingen gjøres felles for begge kanaler. Alle innstillinger gjøres direkte på enheten

når frontdekselet er tatt av. En lysdiode (LED) forenkler innjustering av detektoren.

110°, rekker 12m ved

monteringshøyde h=2.2m

CBMA-02/01 45 606 11 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Nettadapter for bevegelsesdetektor

• Nettadapteren tilbys som et alternativ for forsyning av bevegelsesdetektoren (45 606 11).

Batteriene som leveres med bevegelsesdetektoren vil ikke være nødvendig i dette tilfellet.

Det må flyttes en link i bevegelsesdetektoren for å velge ekstern forsyning. Adapteren er

beregnet for montering i en veggboks.

230VAC, 0,25VA CMMZ-00/08 45 606 12 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Monteringsbrakett for bevegelsesdetektor

• Montasjebraketten for bevegelsesdetektoren (45 606 11) brukes i tilfeller hvor sensoren

må justeres i forskjellige retninger for å dekke området optimalt. (Leveres med to

festeskruer).

Hvit CMMZ-00/09 45 606 13 1


RF01006

RF01306

RF01106

Moeller’s RF-system

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Kommunikasjonsgrensesnitt

• Kommunikasjonsgrensesnittet brukes for å integrere andre systemer, f.eks. audio/video

systemer, i Moeller’s RF system med alle sine komponenter og funksjoner. En detaljert

beskrivelse av protokollen vil gi informasjon til eksperten om hvordan kommandoene

oversettes. Leveres med nødvendig utstyr for tilkobling via USB-grensesnitt inkludert USBkabel.

Hvis det må brukes RS232 port, finnes adaptersettet “RS232 sett for kommunikasjonsgrensesnitt”

(45 606 15) som kan bestilles separat. Merk: Kun RF-kommunikasjonen

med Xcomfort-komponenter settes opp i Comfort Mode!

USB CKOZ-00/03 45 606 07 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

RS232 sett for kommunikasjonsgrensesnitt

• Dette settet brukes sammen med “Kommunikasjonsgrensesnittet" (45 606 07), i tilfeller

hvor RS232 port må brukes i stedet for USB. Settet innholder nettadapter og RS232-kabel.

RS232 Adapter CKOZ-00/04 45 606 15 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

GSM Modem

• GSM modemet brukes for å kunne fjernparametrere Home Manager, og/eller for å kunne

fjernbetjene den og ta i mot rapportering via SMS . Forsynes via adapter med en RJ12

kontakt (medfølger i leveransen). Ekstern antenne og datakabel for tilkobling

mellom Home Manager og GSM modemet følger også med. SIM-kort følger imidlertid

ikke med.

GSM-modem CKOZ-00/02 45 606 01 1


Nyheter

RF01706

RF01806

RF00806

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Vinduskontakt for åpen montasje

• Vinduskontakten for åpen montasje brukes for å overvåke dører og vinduer. Den festes på

karmen til døren eller vinduet, mens magneten festes på den bevegelige delen av døren

eller vinduet (festes på den siden som gir størst avstand fra karmen). Signalet tas i mot av

en 2-kanals batteridreven binærinngang (45 605 54) i modus 2. Magnetkontakten skal

IKKE brukes sammen med binærinngangen for 2x230VAC !!! Kontakten festes med selvklebende

tape og/eller skruer (begge deler følger med i leveransen).

100VDC, 0.5A,

Sluttekontakt

00VDC, 0.5A,

Sluttekontakt

CSEZ-01/06 45 606 02 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Vinduskontakt for skjult montasje

• Vinduskontakten for skjult montasje brukes for å overvåke dører og vinduer. Den festes i

karmen til døren eller vinduet, mens magneten festes i den bevegelige delen av døren

eller vinduet (festes på den siden som gir størst avstand fra karmen). Signalet tas i mot av

en 2-kanals batteridreven binærinngang (45 605 54) i modus 2. Magnetkontakten skal

IKKE brukes sammen med binærinngangen for 2x230VAC !!! Innfestingen skjer ved å

bore passende hull i karm og blad.

230VAC, 3A,

2xVekselkontakt

CSEZ-01/07 45 606 03 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Vind- og regnsensor (oppvarmet regnføler)

• Vind- og regnsensoren brukes for å varsle vind og/eller regn. Sensorelementene for vind

og regn kobles til binærinngang via to uavhengige vekselkontakter (føres frem via 7-leder

kabel). Regnsensor er oppvarmet for å holde sensorflaten tørr og for å forhindre ising.

Vindsensoren er ikke oppvarmet. Terskelnivået for vindsensoren kan justeres i et område

mellom 3 - 12 m/s ved bruk av et potensiometer på sensoren. Terskelnivået for regnsensoren

er forhåndsinnstilt og kan ikke endres. Begge signaler føres inn på en 2x230VAC

binær inngang (45 605 53) i modus 2. For å feste sensoren kan det benyttes en separat

festebrakett (45 606 06). Driftsspenning tilføres fra nettet. Vind- og regnsensoren er vær-

og UV-bestandig.

CSEZ-02/08 45 606 04 1


RF00906

RF00706

SG14005

Moeller’s RF-system

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Vind- og regnsensor (begge sensorer oppvarmet)

• Vind- og regnsensoren brukes for å varsle vind og/eller regn. Sensorelementene for vind

og regn kobles til binærinngang via to uavhengige vekselkontakter (føres frem via 7-leder

kabel). Regnsensor er oppvarmet for å holde sensorflaten tørr og for å forhindre ising.

Vindsensoren er også oppvarmet. Terskelnivået for vindsensoren kan justeres i et område

mellom 3 - 12 m/s ved bruk av et potensiometer på sensoren. Terskelnivået for regnsensoren

er forhåndsinnstilt og kan ikke endres. Begge signaler føres inn på en 2x230VAC

binær inngang (45 605 53) i modus 2. For å feste sensoren kan det benyttes en separat

festebrakett (45 606 06). Driftsspenning tilføres fra nettet. Vind- og regnsensoren er værog

UV-bestandig.

230VAC, 3A,

2xVekselkontakt

CSEZ-02/09 45 606 05 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Monteringsbrakett for vind- og regnsensor

• Monteringsbraketten brukes for å feste begge typer vind- og regnsensor (45 606 04 og

45 606 05) til veggen. Den er laget i værbestandig, plastlakkert aluminium og leveres med

2 stk rustfrie skruer for feste av sensoren.

160 x 80 x 80 mm CSEZ-00/10 45 606 06 1

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Skumringsbryter / lysføler

• Skumringsbryteren brukes for å styre funksjoner som automatisk utebelysning eller

kjøring av persienner avhengig av lysmengde. Terskelnivå er fritt justerbart over et potensiometer.

Hysterese rundt terskelnivået og en intern tidsforsinkelse hindrer utgangen fra å

slå ut for hyppig. Signalet føres inn på en 2x230VAC binærinngang i modus 2.

Strømforsynes av nettet. Lysnivåsensor med kabel og modulær koblingsenhet inngår i

leveransen. Lysnivå med standardkappe: 2 - 500 Lux, og med kappe 14 608 63: 100 -

10.000 Lux.

230VAC, 16A,

2xSluttekontakt

DS-GS/1S 14 608 31 1


Nyheter

RF01606

Produkt Typebetegnelse El-nr. Pakningsantall

Temperatursensor

• Temperatursensorens følerelement har en avrundet form, og kabelen er stivere for å lette

innføringen i korrugerte rør (minimum 16mm). Krappe svinger i overganger mellom gulv

og vegg bør unngås.

-50 - 180 °C CSEZ-01/05 45 605 74 1


Home Manager CHMU-00/02

Moeller’s RF-system

Innbyggingsmål

Tekniske data

Spenningsforsyning 230VAC/50Hz

Effektforbruk - standby: 3VA (med bakgrunnsbelysning

slått av)

Effektforbruk - normal: 6VA (med bakgrunnsbelysning

slått på)

Finsikring i enheten T 63 mA

Frekvens 868,300 MHz

Overføringsmåte Bidireksjonal, via kodede

telegram

Innendørs rekkevidde Typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke

(avhenger av veggtykkelse og

materialer !!)

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur +5 til +45°C

Lager/transporttemperatur -25 til +70°C

Farge på kapsling Tilsvarer RAL9011

Kapslingsmål HxBxD - 174 x 186 x 66 mm

Maks. lengde på RS232 10m fra Home Manager til enhet

lengst unna, for større avstander

brukes standard RS232 forsterker,

maks. avstand 30 m. Kun for

innendørs bruk.

Bufferbatteri 3V CR2032 lithium celle

Godkjenning Påstemplet enheten


Nyheter

Room Manager CRMA-00/01, CRMA-00/02

CRMA-00/02

Tekniske data

Spenningsforsyning 230VAC/50Hz

Effektforbruk: 1VA

Frekvens 868,300MHz

Overføringsmåte Bidireksjonal, via kodede telegram

Rekkevidde innendørs Typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke

(avhenger av veggtykkelse og materialer !!)

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur +5 til +45°C

Lagrings/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge CRMA-00/01: tilsvarer RAL9006

CRMA-00/02: tilsvarer RAL9016

Kapslingsmål HxBxD - 158 x 116 x 27 mm

Grensesnitt IR-grensesnitt for systemoppdatering

Moeller RF for konfigurasjon/drift

Gangreserve - ur: 24t

Godkjenning Påstemplet enheten


PIR Bevegelsessensor CBMA-02/01

Moeller’s RF-system

Tekniske data

Spenningsforsyning 3V over 2x LR03 (AAA)

Bevegelsesdeteksjon PIR Sensor

Deteksjonsområde 110°, maks. 12m ved monteringshøyde 2.2m

Tidsinnstilling for kanal A 30s, 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Skumringsnivå kanal A Natt, skumring, dag

Innstilling av antall pulser 1,3,5,7

Frekvens 868,300MHz

Overføringsmåte Bidireksjonal, via kodede telegram

Rekkevidde innendørs Typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke

(avhenger av veggtykkelse og materialer !!)

Levetid batteri Ca. 2 til 3 år, avhengig av bruksområde og

batteritype

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur +5 til +40°C

Lagring/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge Tilsvarer RAL9003

Kapslingsmål HxBxD - 133 x 72 x 56mm

Godkjenning Påstemplet enheten


Nyheter

Nettadapter for Bevegelsessensor CMMZ-00/08

Tekniske data

Spenningsforsyning 230VAC, 50Hz

Tilkoblinger Tilkoblingsledere 1.5mm 2

Utgangsspenning maks. 14.5 VAC (uten last)

Utgangseffekt maks. 0.25VA, kortslutningssikker

maks. 1 PIR bevegelsessensor, CBMA-02/01

Kurssikring Elementautomat 16A, B-karakteristikk

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur -5 til +45°C

Lagring /transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge RAL7035

Kapslingsmål HxBxD - 48.6 x 45.3 x 26.2mm

Lengde på tilkoblingsledere 150mm

Godkjenning Påstemplet enheten


Kommunikasjonsgrensesnitt CKOZ-00/03

GSM Modem CKOZ-00/02

Moeller’s RF-system

Tekniske data

USB

Spenningsforsyning fra PC - USB grensesnitt, 250mW

Forsynings- og datakabel USB kabel (A-kontakt, B-kontakt)

RS232

Spenningsforsyning Nettadapter med USB (A-kontakt), (5VDC kontakt,

50 mA)

Forsyningskabel USB-kabel (A-kontakt, B-kontakt)

Datakabel Kabel (RJ12-kontakt, 9-pol SubD-kontakt)

RS232 tilbehørssett (CKOZ-00/04) må bestilles separat!!!

Visning 2 status LEDs

Frekvens 868,300MHz

Overføringsmåte Bidireksjonal, via kodede telegram

Rekkevidde innendørs Typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke

(avhenger av veggtykkelse og materialer !!)

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur +5 til +40°C

Lagring/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge RAL7035

Fysiske mål HxBxD - 90 x 50 x 24mm

Godkjenning Påstemplet enheten

Tekniske data

Spenningsforsyning 230VAC, 50Hz nettadapter, medleveres

(12VDC, 1000mA), kabel med RJ12-kontakt

Tilkoblinger FME-kontakt for ekstern antenne

Mini Sim kortleser

RS232 med 9-polet SubD kontakt

Frekvens GSM 900/1800 MHz, dual band

Overføringsmåte GPRS Class 8

Visning Status LED

Tetthetsgrad IP20

Forurensningsgrad 2

Drifstemperatur -20 til +55°C

Lagring/transportttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge Tilsvarer RAL9004

Kapslingsmål HxBxD - 68 x 74 x 33mm

Godkjenning Påstemplet enheten


Nyheter

Temperatursensor CSEZ-01/02

ca. 1000 mm

Vinduskontakt for åpen montasje CSEZ-01/06

Tekniske data

Spenningsforsyning Via temperaturinngangens kanal CTEU-02/01

Kabel: Silikon, grå

2x 0.25mm², 1m

Sensorkappe: Syrefast stål, diam. = 9mm, l=ca. 37mm

Måleområde: -50 til +180°C

Sensorelement: PT1000

Godkjenning Påstemplet enheten

Tekniske data

Spenningsforsyning Via binærinngang CBEU-02/02

Tilkoblingsledere 2-leder kabel, hvit

Kontakttype Sluttekontakt

Maks. kontaktbelastning 100 VDC, 0.5A

Maks avstand 15mm (kontakt/magnet)

Tetthetsgrad IP20

Driftstemperatur -5 til +45°C

Lagring/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge Tilsvarer RAL9003

Fysiske mål kontakt HxBxD - 28 x 12.5 x 6.5mm

Lengde på tilkoblingsledere 2x0.32mm 2 , ca. 0.45m

Fysiske mål magnet HxBxD - 28 x 12.5 x 6.5 mm

Godkjenning Påstemplet enheten


Vinduskontakt for skjult montasje CSEZ-01/07

Vind- og regnsensor CSEZ-02/08, CSEZ-02/09

Moeller’s RF-system

Tekniske data

Spennignsforsyning Via binærinngang CBEU-02/02

Tilkoblingsledere 2-leder kabel, hvit

Kontakttype Sluttekontakt

Maks. kontaktbelastning 100 VDC, 0.5A

Maks avstand 20mm (kontakt/magnet)

Tetthetsgrad IP20

Driftstemperatur -5 til +45°C

Lagring/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge Tilsvarer RAL9003

Fysiske mål kontakt d= 6.8mm L= 27mm

Lengde på tilkoblinsledere 2x0.32mm 2 , ca. 1m

Fysiske mål magnet d= 6.35mm. L= 19mm

Godkjenning Påstemplet enheten

Tekniske data

Spenningsforsyning 230VAC, 50Hz , 270mA (CSEZ-02/09), 170mA (CSEZ-02/08)

Tilkoblinger 7-leder kabel, 1.5mm 2 , grå

Forbruk 230VAC, 50Hz, 3A resistiv belastning

Enheten sjalter L via kontaktene 3 til 6

Vindhastighet Innstillingsområde mellom 3 til 12m/s

Regnsensor Oppvarmet CSEZ-02/08+CSEZ-02/09

Vindsensor IKKE oppvarmet CSEZ-02/08

Oppvarmet CSEZ-02/09

Lederkode 1.... L, 2.....N, 3.....vind, 4.....ikke vind, 5.....regn,

6.....ikke regn, 7.....ingen funksjon

Tetthetsgrad IP68

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur -20 til +55°C

Lagring/transporttemperatur -25 til +70°C

Kapslingsfarge Tilsvarer RAL6501

Fysiske kapslingsmål HxBxD - 180 x 125 x 125mm

Godkjenning Påstemplet enheten


Nyheter

Skumringsbryter DS-GS/1S

Tekniske data

Spenningsforsyning 220-240VAC, 50-60Hz

Brytekapasitet AC Resistiv last (VDE, IEC): 16 A / 250 V AC

Induktiv last, cos ϕ = 0.6: A / 250 V AC

Lysstofflampelast: 2000 W

Skumringsbryter

Innstillingsområde 2 ... 500 lx / 100 ... 10,000 lx

Hysterese Ca. faktor 1.3 av innkoblingsverdi

Tidsforsinkelse Ca. 100 s PÅ / 100 s AV, justerbar

Visning av sjaltestatus momentan

Lyssensor Ikke potensialfri

Tetthetsgrad

Styremodul/lysføler IP20 / IP65

Forurensningsgrad 2

Driftstemperatur

- styremodul -20 til +55°C

- lysføler -30 til +70°C

Godkjenning Påstemplet enheten


Informasjon

et tastetrykk unna!

Mer informasjon finnes på www.moeller.no

Moeller Electric AS

Postboks 244

N-2021 Skedsmokorset

Tel. 63 87 02 00

Fax 63 87 02 01

e-post: info.nor@moeller.net

www.moeller.no

We keep power under control.

Nov. 2006

More magazines by this user
Similar magazines