Raufoss Fotball

raufossfotball.no

Raufoss Fotball

FOTBALL

MAGASINET

NR. 1 - MAI - 2011

Krafttak for fotball

Kruttlauget

- bindeleddet i regional utvikling

Raufoss Storhall

- mer enn gress og plast

Bil-lotteriet tilbake

Nammo

- mer enn en arbeidsplass

Espens Corner

- poengjakten er i gang


www.raufossfotball.no

ww www.ra raufos ossf s otball.no

2

KANONLAUGET

Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Laugsmedlemmer:

INNHOLD

Åges corner

Leder Raufoss Fotball

Espens corner

- Poengjakten er i gang

Frodes corner

Glede–Glød-Guts

Nammo

-mer enn en arbeidsplass

Team Raufoss

2011

Junioravdelingen

2011

Billotteriet tilbake

RIL-Ten prisen 2010

Raufoss Storhall

- mer enn gress og plast

Kruttlauget

-bindeleddet i regional

utvikling

Krafttak for fotball

3

5

11

18

21

23

25

29

30

33

Karosseriforum AS

Postboks 102, 2801 Gjøvik

Sivesindvegen 1, 2827 Hunndalen

Sentralbord: 61 13 06 40

Fax: 61 17 02 78

www.karosseriforum.no

Nedre Homen vei 1, 2827 Hunndalen

Telefon 61 13 18 00 - Fax: 61 13 18 19

E-post: salg@grefsrudbil.no

www.grefsrudbil.no


Åges corner

Fotballvenner!

Raufoss Fotball er godt i

gang med sesongen 2011,

og sportslig er vi godt

rustet til å møte utfordringene

på alle nivåer fra våre

mest profi lerte lag i 2. div.

for herrer og kvinner og nedover

i de aldersbestemte

klasser. Utallige treningsøkter

er nedlagt, hovedsaklig

i vår verdi fulle Storhall, og

også krydret med treningskamper

hjemme og ute.

Klubbens sportslige lederteam

med sin frivillige stab

har holdt et imponerende aktivitetsnivå fra sesongoppkjøringen

begynte i desember og frem til seriestarten

for våre topplag i april.

Raufoss Fotball viderefører den klare fokuseringen på

utvikling av lokale og regionale ungdommer til bærebjelkene

i våre seniorlag. For å oppnå dette gir vi spillerne

mulighet til trening under kanskje innlandets beste

forutsetninger, i Storhallen, og under kyndig veiled ning

med høyt kvalifi serte og erfarne trenere med lokal

forankring.

2010 sesongen hadde både opp og nedturer, men som

helhet kanskje litt under forventningene hos spillere,

trenere og alle dere trofaste patrioter og supportere. Jeg

tror dog at den sterke fremgangen som fl ere av våre yngre

utøvere fremviste i sin inntreden på seniorlagene på

mange måter kompenserte noen av de resul tatmessige

nedturene ,og ikke minst spente forventning ene inn i

neste sesong.

I 2010 sesongen erfarte vi en vellykket gjeninntreden

av kvinnefotball i klubben, og vi forventer ytterligere

fremgang i 2011 sesongen. Spillerstallen har fått en

naturlig tilvekst gjennom vinteren og står sterkere

rustet og forberedt enn på mange år.

Ved oppkjøringen inn mot 2011 sesongen fi kk vi innspill

fra en del andre klubber i kommunen om å etablere en

samordnet satsing på Guttenivået (14-16). Etter en del

forberedelser og møter ble dette organisert på en måte

som hittil både har skapt ei større gruppe, muligheter

FOTBALL

MAGASINET

NR. 1 - MAI - 2011

Ansvarlig utgiver:

for diferensiert satsing, koordinert treningsaktivitet og

ikke minst et enda bedre rekruteringsgrunnlag for våre

fremtidige seniorlag.

Raufoss Fotball har alltid vært sterkt avhengig av frivillige

ressurser og foreldre til å holde aktivitetene gående

,og dette er kanskje nå mer avgjørende enn tidligere.

Klubben har ca. 400 aktive utøvere og ca. 200 aktive

tillitsmenn, som mer eller mindre er sysselsatt hele året.

Denne engasjerte og engasjerende innsats bidrar langt

utover Raufoss Fotballs ferdighetsutvikling, og representerer

en av kommunens sterkeste oppvekst- og

utviklings fyrtårn i tillegg til den rent kulturelle underholdningsverdien.

Raufoss Fotball arbeider innenfor sterkt nøkterne økonomiske

rammer, men kombinasjonen av å være breddeklubb

og samtidig delta med våre seniorlag i det

øvrige seriesystem har sin pris. Klubben er derfor sterkt

avhengig av inntektsbringende tiltak på fl ere nivåer,

samtidig som vi har et godt utviklet samarbeide med

våre sponsorer. Raufoss Fotball er stolt av våre sponsorer

,og forutsetter at alle aktive, trenere og ledere

også viser dette gjennom sine sportslige prestasjoner

og gode holdninger.

Raufoss Fotballs hovedarena er også i 2011 sesongen

Storhallen, men behovet for et oppgradert utendørsanlegg

med nødvendig slitestyrke(kunstgress) for normalsesongen

i perioden fra ca. 1.april til ca. 1.11, er helt

avgjørende for videreutviklingen av Raufoss fotballen.

Vi forusetter en videreført god dialog med kommunen

for å få iverksatt de nødvendige oppgraderinger innen

overskuelig framtid.

Raufoss Fotball håper at mange av dere støtter opp om

våre aktiviteter og ikke minst utnytter muligheten til å

delta i vår store supporterskare ved hjemmekampene

i Storhallen. Vi har også fl ere ”lokale” kamper i 2011

sesongen for 2. div. herrer med kampene mot Brumunddal,

Lillehammer, Elverum, Valdres og Jevnaker som

sikkert vil skape en egen spenning og inspirasjon, og

hvor våre spillere vil ha nytte av en god supporter skare.

Raufoss Fotball ønsker dere alle velkommen til en ny og

begivenhetsrik sesong!

Åge Larsstuen

Redaktør: Francis de José

Design: Ferskvann Reklamebyrå

Utforming: SK Media Jan Egil Svenskerud

Cover foto: Knut Befring, Oppland Arbeiderblad

Raufoss foto: Raufoss Fotball arkiv

Annonsesalg: Francis de José

Opplag 20.000

Trykk: Mariendal Trykkeri AS

Redaksjon: Francis de José

Kontakt: adm@raufossfotball.no

Tel. 61 19 87 00

www.raufossfotball.no

3


www.raufossfotball.no

4

ÅGE LARSSTUEN

Leder

NILS TORE

FLØGUM

Styremedlem

TOR OLE

KARLSEN

Styremedlem

ØRNULF MYHRE

Sekretær

BJØRN SUNE

ENGER

Styremedlem

Styret 2011

FINN ARNE

BØRRESEN

Styremedlem

JOSTEIN ELNÆS

Styremedlem

JON INGE

VESTERÅS

Styremedlem

Ingen lokale helter uten

lokalt engasjement

Et lokalmiljø med dugnadsånd og

pågangsmot er viktig for idretten.

Dine lokale helter gleder seg over din

støtte fra tribunen.

Eidsiva gir tilbake til lokalmiljøet, både som

samarbeidspartner og lokal pådriver. Derfor har vi

utfordret 2. divisjonslagene Lillehammer, Brumunddal,

Elverum og Raufoss til en fair play konkurranse. Denne

konkurransen går ut på å samle flest tilskuere

gjennom sesongen og å bli best på tabellen.

Hvilket lag gjør det best? Og hvem får mest i bonus?

Dét kan DU være med på å avgjøre.

Støtt opp om ditt lag og møt opp på

neste hjemmekamp!

Advokatene

Gefle, Fossen, Eid, Stenseth og Fremstad ANS

Storgata 2, 2815 Gjøvik

Postboks 1243, 2806 Gjøvik

Telefon: 61 16 18 60

Telefaks: 61 18 18 65

E-post: post@advokatene-gfes.no

www.advokatene-gfes.no

Medlemmer av

Advokatforeningen

«Redningen kom takket

være deg på rad tre, med et

smil om munnen og gamle

minner fra egne år som

fotballspiller. Takk»

Sandbeck.no FOTO: FRANK HOLM/ATELIER KLINGWALL


Espens corner

Poengjakten er i gang!

Endelig er det vår og seriespillet

har begynt for alle

lag i Raufoss fotball. Vi har

lagt bak oss en lang og kald

vinter, med mange tøffe

økter og treningskamper.

Endelig skal vi spille om

poeng og heder å ære. Har

vi truffet med formen, stallen

og treningsopplegg?

Spørsmålene er mange.

Også i år blir det mange

lokal oppgjør. Valdres, Brumunddal,

Lillehammer og

nyopprykkede Jevnaker og

Elverum. Vi skal også på 4 turer til vestlandet for og

spille mot Herd, Ålesund 2, Molde 2 og Kristiansund BK.

Follo som rykket ned fra adecco ligaen i fjor er nok den

største favoritten til og vinne avdelingen, med Kristiansund,

Dala, Bærum og oss som outsidere.

Årets trenerteam er det samme som i fjor, mens 2

spillere er nye i årets A-stall. Henrik Kjeldsrud Johansen

fra Gjøvik FF, 17 år og Mads Haugland fra Redalen, 19 år.

Ingen spillere har forlat klubben noe vi er mektig stolte

av, og presentere årets tropp. Vi har en fi n blanding av

rutine og unggutter og det som kanskje er mest gledelig

er at 21 av 24 spillere er gutter med lokal forankring.

Målsetting

Etter fjorårets 4 plass er det nok mange som mener vi

bør sikte høyere på tabellen i år. Vi håper selvfølgelig og

komme enda høyere på tabellen, men vi vet at mye skal

klaffe for at vi skal ta oss et steg videre. Vi går på banen

for å vinne hver eneste kamp og kjempe som løver for

poengene. Det er først og fremst på bortebane vi har

vært for dårlige de siste sesongene. Det må vi gjøre

noe med og ha fokus på. På hjemmebane er vi trygge

og som regel stabilt gode.

Er klubben/distriktet klar for Adeccoliga spill?

Jeg mener at vi fortsatt har igjen en lang vei å gå. Selv

om vi nærmer oss en sunn økonomisk drift av klubben,

har vi fortsatt ingen godkjent arena i henhold til Norges

Fotball forbunds regelverk. Og Storhallen skaper fortsatt

store utfordringer for oss. Rent sportslig så har vi

brukt lang tid etter nedrykket i 2007, men vi nærmer

oss stadig, og klubben er i utvikling takket være ildsjeler

i vår fantastiske klubb, som gjør en fantastisk jobb,

på senior så vel som i junir avdelingen. Dere gjør en

jobb som dere bør være stolte av. Det er vi.

Hva hvis vi rykker opp? Kunne vi ikke ha beholdt spillerne

vi har fra før og i egen klubb, og sett om vi er

gode nok til å etablere oss i adecco ligaen med bare

lokale spillere? Er det ikke ok og spise kirsebær med de

store av og til? Kunne vi ikke vært en klubb som utvikler

spillere til Norsk Toppfotball og være stolte av det? Vi

har en bra treningskultur og de beste treningsforholdene

i Oppland fylke. Fotball kulturen i klubben er jo så

absolutt til stede og vi har stolte tradisjoner og en klubb

mange er stolte av. Ca 150 000 store og små går inn og

ut av hallen i året.

Tilslutt vil jeg sende en stor takk til alle frivillige i klubben.

Dere gjør en kjempe jobb. Lykke til i 2011.

Espen Haug

Herrer 2. divisjon 2011

www.raufossfotball.no

5


www.raufossfotball.no

6

Das Beste oder nichts.

Vi tar

Bertel O. Steen Gjøvik

Damsletta 2, 2827 Hunndalen

Tlf. 61 14 61 00 - Faks: 61 14 61 20

Raufoss

arangerer turer til:

Premier League!

Champions League!

Italiensk Serie A!

Spanske La Liga!

FA og Ligacup i England!

Landslags fotball!

ut i Europa

Vi ordner fly, transport, hotell, billetter, omvisning, supporter utstyr m.m.

Ta kontakt. Tel: 23 19 60 70, info@steveperryman.no


Spillerstallen 2011

Rickard

Claesson

Keeper

34 år

175 kamper

Pål

Strand

Midtbane

35 år

157 kamper

Valdrin

Rexhaj

Forsvar

21

27 kamper

Espen

Myhrvold

Angrep

19 år

0 kamper

1 2 3 4 5 6

Mats

Haugland

Forsvar

20 år

0 kamper

Øyvind

Sørum

Midtbane/Angrep

23 år

55 kamper

Sebastian

Hjelmtvedt

Forsvar

18 år

6 kamper

Henrik Kjelsrud

Johansen

Angrep

18 år

0 kamper

Thomas

Bjerke

Forsvar

27 år

199 kamper

Eldar

Hadzimehmedovic

Angrep

26 år

33 kamper

Amund

Sørumshagen

Midtbane

27 år

112 kamper

Petter

Senstad

Forsvar

28 år

286 kamper

Albert

Cole

Forsvar

29 år

405 kamper

7 8 9 10 11 12

Ruben

Furuseth

Angrep

23 år

102 kamper

Daniel

Haug

Midtbane

26 år

123 kamper

Oliver

Berg

Midtbane

18 år

32 kamper

Gulbetin

Güven

Midtbane

19 år

19 kamper

Kenneth H.

Enger

Keeper

18 år

8 kamper

13 14 15 16 17 18

Ole Amund

Sveen

Midtbane

21 år

82 kamper

19 20 21 22 23 24

Fredrik Greve

Monsen

Midtbane

18 år

0 kamper

Helge Andrè

Jøndal

Forsvar

29 år

246 kamper

Narongdet R.

Solbakken

Midtbane

18 år

22 kamper

Dardan

Rexhaj

Midtbane

23 år

142 kamper

Idar Nordby

Lysgård

Keeper

16 år

0 kamper

www.raufossfotball.no

7


www.raufossfotball.no

8

Totens Sparebank sponser idrett og kultur

i Gjøvik og Toten med ca. 7 millioner kroner årlig.

Dette setter oss i en særstilling i regionen.

Vi har ca 100 større og mindre løpende

sponsoravtaler, og vi deler årlig ut ”gaver

til allmennyttige formål” til ca 400 prosjekter

og lag/foreninger.

www.totenbanken.no

Telefon: 61 14 12 00


Seriekamper herrer 2. divisjon 2011

09.04 16:00 Raufoss - Frigg 2 - 0

16.04 16:00 Elverum - Raufoss 1 - 1

07.05 16:00 Valdres - Raufoss

16.05 18:00 Brumunddal - Raufoss

23.05 17:00 Raufoss - Aalesund 2

28.05 14:00 Bærum - Raufoss

05.06 18:00 Raufoss - Lillehammer

11.06 16:00 Jevnaker - Raufoss

18.06 16:00 Raufoss - Kristiansund BK

25.06 16:00 Follo - Raufoss

18.07 18:00 Raufoss - Molde 2

23.07 16:00 Herd - Raufoss

Kai Eirik Moen

Trener

Geir Enger

Keepertrener

Astor Ottosen

Materialforvalter

Ingolf Sørlie

Materialforvalter

30.07 16:00 Frigg - Raufoss

07.08 16:00 Raufoss - Elverum

21.08 16:00 Raufoss - Valdres

28.08 16:00 Raufoss - Brumunddal

03.09 17:00 Aalesund 2 - Raufoss

11.09 16:00 Raufoss - Bærum

18.09 16:00 Lillehammer - Raufoss

25.09 16:00 Raufoss - Jevnaker

01.10 16:00 Kristiansund BK - Raufoss

09.10 16:00 Raufoss - Follo

15.10 13:00 Molde 2 - Raufoss

22.10 13:00 Raufoss - Herd

www.wsf.no | www.diadora.no

www.raufossfotball.no

9


www.raufossfotball.no

10

Sommer

hele året!

61 15 91 80

post@totenbadeland.no

www.totenbadelabd.no

NYTT NYTT

SVØMMEBASSENG

SVØMMEBASSENG

ÅPNER ÅPNER I I JUNI! JUNI!

www.ccgjovik.no

sandbeck.no foto: oda hveem


Frodes corner

GLEDE – GLØD – GUTS

Fjoråret ble en formidabel

opptur for jentene våre. Etter

nedrykk og fl ere nega tive

opplevelser i 2009 fi kk vi en

fl ott inngang til 2010, med

gode prestasjoner og positive

resultater gjennom treningskamper

og NM-kamper.

Den ultimale opp levelsen var

å spille NM kamp mot eliteserielaget

Linne rud Grei,

og slå dem ut av cupen.

Vi fi kk gleden av å ri på en

medgangsbølge. Selv om

stallen var liten og vi ble

hardt rammet av skader, fi kk

vi med oss mange gode resultater

utover sesongen. Alle jentene ”tok tak” og gav alt

for hverandre. Vi innførte de 3 G’ene, og lot treningsarbeidet

bære preg av Glede, Glød og ”Guts”.

Vi scoret 44 mål, og slapp inn 25, i løpet av 22 seriekamper.

Vi var det klart beste laget defensivt i vår pulje, men hadde

mye å gå på i det offensive spillet. Dette har vi tatt med oss

inn i treningsarbeidet for 2011. Vi ønsker å bli enda sterkere

defensivt, og samtidig utvikle et godt offensivt spill.

Jentene har blitt ett år eldre, og viser nå en mye større

trygg het med ballen. Pasningsspillet begynner å ta form,

selv om vi har en vei å gå fremdeles. Jentene fi nner hverandre

lettere og vi begynner å se konturene av et mønster i

spillet vårt. Januar og februar har vært to tøffe måneder,

med fysisk trening og defensivt fokus. Vi har gjennomført

gode treningskamper der vi har hatt fokus på enkle

læringsmomenter. Det har ikke vært publikumsfotball, men

det har vært svært nyttig og lærerikt for spillerne. Det er

ikke i treningskampene vi skal ta poeng. Fra 1.mars har

fokuset vært å bygge offensiv trygghet. Vi ønsker å fi nne de

gode overgangene, med presist og bevegelig pasningsspill.

Vi skal søke å gi ballfører fl ere alternativer, samtidig som vi

skal søke det gjenkjennbare.

Det er alltid vanskelig å gjenskape det gode. Derfor har

fokuset vårt vært på ærlighet og ydmykhet denne vinteren.

Vi er ikke bedre enn resultatet viser. Vi tar en kamp om

gangen, og behandler enhver motstander med ærbødighet.

Ingen motstander ansees for svak eller for god. Vi skal spille

vårt spill, uavhengig av hvem som står på den andre banehalvdelen.

Vi er opptatt av at våre nest beste spillere skal få et godt

nok kamptilbud. I fjor ble vi hardt rammet av skader, og fi kk

store utfordringer ift å stille lag i rekruttserien (3.div). Dette

ble en belastning også for 2.divisjonslaget vårt mot slutten

av sesongen. Dette ønsker vi ikke å oppleve en gang til. Vi

vet at unge jenter er svært utsatt for belastningsskader. Vi

må derfor forberede oss på lignende tilstander også i år,

selv om vi jobber svært bevisst med skadeforebyggende. I

fjor var det mye legghinnebetennelse. Nå opplever vi en del

kneproblemer.

Årets stall består av 30 spillere. Vi har beholdt nesten hele

fjorårets mannskap. Samtidig har vi utvidet med fl ere fl otte

jenter, som på eget initiativ har ønsket seg inn i vårt system.

De nye spillerne har kommet godt inn i laget og viser gode

ferdigheter, som vi vil få nytte av utover i sesongen. Selv

om gjennomsnittsalderen i troppen er 17,9 år mener jeg vi

allikevel skal slå hardt fra oss i en 2.divisjonspulje som også

i år består av mange rekruttlag fra eliteserien.

Jeg vil til slutt få takke alle som har kommet og sett på våre

kamper i fjor, og i vinter. Jeg merker det på jentene at de

setter stor pris på dere. Bli med oss videre. For at distriktets

beste fotball-lag skal ta steget enda videre må de ha med

seg den tolvte spilleren. Deres entusiasme sprer seg inn i

laget og i spillet vårt. Støtt opp om oss. Vi trenger dere.

Frode Søbye

Hovedtrener damer 2. divisjon

Damer 2. divisjon 2011

www.raufossfotball.no

11


www.raufossfotball.no

12

Stolt sponsor av mangfoldet

DnB NOR ser det som en viktig oppgave å samarbeide

med norsk kulturliv, idrett og utvalgte organisasjoner både

lokalt og nasjonalt.

dnbnor.no

Biler til salgs med kampanjerenter på finans

og knallpris på forsikring!

Folk ønsker mere for pengene sine og Elite

Bil har aldri hatt så gode muligheter til å

håndplukke pent brukte og strøkne biler

fra Norge og fra utlandet. Vi har flere

biler på lager, samt flere på vei inn.

Ta kontakt for mer info!

Få mer ut av

motoren din!

O.C.T står for OBERSCHEIDER CHIP TUNING og som

navnet tilsier består denne operasjonen i å fintune

motorstyringen slik at motoren i bilen din forbrenner

bedre og gir mer effekt tilbake. Flere hestekrefter en

en virkning eller at den bruker mindre drivstoff. Et stort

antall bilmerker og bilmodeller kan i dag tunes sikkert

og effektivt ved hjelp av vårt system. Kontakt oss på

Elite Bil i dag og få svar på hva vi kan oppnå med akkurat

din bil.

MULTISPED AS

Under 2 timer fra Oslo!

1 time fra Lillehammer!

Våre biler leveres med NAF-test!

Dette betyr at du gjør et trygt bilkjøp!

Dekk og

felger!

Kontakt oss for tilbud og priser!

Vi skaffer det meste og hjelper

deg med å tilpasse dem til din bil.

Elite Bil AS - Storgt. 79, 2830 Raufoss - Tlf. 61 19 19 30 - www.elitebil.no

Åpningstider: Mandag - fredag 10.00 - 18.00. Lørdag 10.00 - 14.00

er et selskap med tilhold i Raufoss Industripark

som tilbyr høyt profesjonelle transport- og logistikkløsninger

med alle transportmidler over hele verden.

Selskapet tar miljøforpliktelser og miljøutfordringer

i forbindelse med transport på alvor,

og er godkjent og sertifisert

iht det internasjonalt

aksepterte styringssystem

- ISO 14000 -

Postboks 60 - 2831 RAUFOSS

Telefon 61 15 44 50 - Telefax 61 15 44 51


Spillerstallen 2011

Kine

Malterud

Keeper

25 år

Bor på Raufoss

Skytter på

Bradalsmyra

Carina

Myrvang

Forsvar

22 år

Bor på Gjøvik

Student

Ida

Garberg

Midtbane

16 år

Bor på Gjøvik

Skoleelev

Ingvild

Flugstad

Østberg

Forsvar/M.bane/

Angrep

20 år - Student

Bor på Gjøvik

1 2 3 4 5 6

Elin Sveen

Haugen

Forsvar/M.bane

18 år

Bor på Lena

Skoleelev

Kristin

Blien

Angrep

18 år

Bor på Eina

Student

Maren Kristine

Andersen

Forsvar

20 år

Bor på Gjøvik

Student

Stine

Lerud

Forsvar/M.bane

18 år

Bor på Raufoss

Student

Oda

Johansen

Forsvar

18 år

Bor på Gjøvik

Student

Lisa

Elnæs

Forsvar/M.bane/

Anfrep

18 år

Bor på Raufoss

Student

Martine

Brennengen

Forsvar/M.bane

17 år

Bor på Raufoss

Student

Lise Marie

Dahl Farstad

Angrep

19 år

Bor på Gjøvik

Student

BenedikteSand

Birkelund

Forsvar/M.bane

16 år

Bor på Bøverbru

Skoleelev

7 8 9 10 11 12

Vilde

Johansen

Angrep

17 år

Bor på Raufoss

Student

Liv

Drogseth

Midtbane

24 år

Bor på Gjøvik

Sekretær

Gunhild

Solberg

Angrep

18 år

Bor på Raufoss

Student

Vilde

Frydenlund

Midtbane

18 år

Bor i Redalen

Student

Tine Bech

Andreassen

Keeper

20 år

Bor på Raufoss

Student

13 14 15 16 17 18

Julie

Nygård

Forsvar/M.bane

18 år

Bor på Gjøvik

Student

19 20 21 22 23 24

May Linn

Kverne

Forsvar

21 år

Bor i Hunndalen

Student

Sina

Sagbakken

All round

19 år

Hybel på Raufoss

Skoleelev

Natalie

Granvang

Nilsen

Angrep

16 år

Bor i Bybrua

Skoleelev

Pia Malene

Andersen

Forsvar/M.bane

16 år

Bor på Gjøvik

Skoleelev

Miriam

Dalseg

Forsvar/M.bane

18 år

Bor på Raufoss

Student

www.raufossfotball.no

13


www.raufossfotball.no

14

RAUFOSS

HANS LERVOLD RADIO- OG TV-SERVICE

Tlf: 61 19 05 00 - E-mail: butikk@lervold.as

EUROPAS STØRSTE

ELEKTROKJEDE

● VASKEMASKINER ● KJØLESKAP ● FRYSESKAP ● FRYSER ● TØRKETROMMEL

● KOMFYR ● OPPVASKMASKINER ● VENTILATOR ● INNBYGG STØVSUGERE

● TV ● VARMEPUMPER ● SMÅELEKTRISK ● TILBEHØR ● RADIO ● PARABOL

● DATA ● KAMERA ● MOBIL ● SKANNER ● PRINTER ● STEREO ● IPAD


Kristine

Torgersen

Midtbane

18 år

Bor på Gjøvik

Student

Heidi

Stangjordet

Forsvar/M.bane

17 år

Bor på Raufoss

Student

25 26 27 28 29 30

Hanne

Grønvold

Skoglund

17 år

Bor på Kapp

Skoleelev

Kaja

Bjørkvold

Midtbane

17 år

Bor på Gjøvik

Skole-elev

Anne Lene

Putten

Midtbane

19 år

Bor på Gjøvik

Student

31 32 Rune

Lene

Roterud

Midtbane/Angrep

19 år

Bor på Raufoss

Student

Seriekamper

damer 2. divisjon 2011

10.04 13.00 Raufoss - Lillehammer KFK 1-2

17.04 15.00 Raufoss - Røa 2 1-1

26.04 18.45 Kolbotn 2 - Raufoss 0-0

02.05 19.30 Raufoss - Brumunddal 4-0

07.05 14.00 Kongsvinger - Raufoss

18.05 20.00 Raufoss Øvrevoll Hosle

24.05 20.00 LSK Kvinner 2 - Raufoss

29.05 15.00 Raufoss - Asker

01.06 19.30 Fart 2 - Raufoss

06.06 18.45 Linderud Grei 2 - Raufoss

10.06 20.00 Raufoss - Vålerenga 2

19.06 13.00 Raufoss - Fart 2

27.06 18.45 Røa 2 - Raufoss

01.07 19.30 Raufoss - Kolbotn 2

09.08 20.00 Brumunddal - Raufoss

14.08 15.00 Raufoss - Kongsvinger

22.08 20.15 Vålerenga 2 - Raufoss

28.08 15.00 Øvrevoll Hosle - Raufoss

04.09 15.00 Raufoss - LSK Kvinner 2

10.09 15.00 Asker - Raufoss

18.09 15.00 Raufoss - Linderud Grei 2

21.09 18.45 Lillehammer KFK - Raufoss

Frode

Søbye

Hovedtrener

Jostein

Elnæs

Sportslig leder

Line

Hørthe

Forsvar/M.bane

20 år

Bor på Kolbu

Student

Ødegårdstuen

Trener

Henning

Lerud

Lagleder

Maren Kraby

Simenstad

Forsvar/M.bane

16 år

Bor på Gjøvik

Skoleelev

Siv Lillian

Toresen

Trener

Knut Magne

Trygstad

Lagleder

Seriekamper

damer 3. divisjon 2011

29.04 19.30 Otta - Raufoss 2 2-4

04.05 19.30 Raufoss 2 - Løten

11.05 19.30 Lillehammer KFK 2 - Raufoss 2

27.05 19.30 Raufoss 2 - Valdres FK

02.06 15.00 Raufoss 2 - Grue

08.06 19.00 Eina/B.bru/Kolbu/Lena - Raufoss 2

13.06 15.00 Nordre Trysil - Raufoss 2

23.06 19.30 Raufoss 2 - Kejllmyra

12.08 19.30 Raufoss 2 - Otta

19.08 19.30 Løten - Raufoss 2

24.08 19.30 Raufoss 2 - Lillehammer KFK 2

02.09 19.30 Valdres FK - Raufoss 2

11.09 15.00 Grue - Raufoss 2

14.09 19.30 Raufoss 2 - Eina/B.bru/Kolbu/Lena

24.09 15.00 Raufoss 2 - Nordre Trysil

02.10 15.00 Kjellmyra - Raufoss 2

www.raufossfotball.no

15


www.raufossfotball.no

16

Hvorfor sprakk ikke denne bobla?

Bilen som har solgt i mer enn 20 millioner eksemplarer over hele verden

var både nyskapende og annerledes. Men det var tre grunnleggende ting

som gjorde bobla til en verdenssuksess:

1: Tydelig identitet: Særpreg som skilte den ut fra andre biler

2: Klart budskap: «En bil som alle har råd til»

3: Klart mål: Bli folkebilen!

Vi utfører:

Alle virksomheter har noe unikt, og det er dette som er er utgangspunktet

for et budskap som berører målgruppen. Når vi skal utvikle

et unikt overbyggende budskap for våre kunder, begynner vi med

en Navigator-prosess. Resultatet blir en god kommunikasjonsplattform

for både ekstern og intern kommunikasjon.

Ta kontakt, så kan vi snakke mer om det.

Vi har alle mye å lære av Folkevogn-bobla.

Gjøvik • Lillehammer • Vinstra

post@dialecta.no – www.dialecta.no

NAVIGATOR KREATIV WEBit PROFILERING TRYKK

- Alt innen graving-massetransport-snøkjøring-strøing.

- Prosjektering og etablering / sanering av lukket spredeanlegg for avløp.

- Graving, støyping, og levering av komplett garasjer.

- Etablering av skogsbilveger.

- Levering av grus-sand-matjord.

Kontakt Boye på telefon: 91 79 44 62


Moderne forskning

viser at det viktigste

tiltaket for å holde

seg frisk, er å være

aktiv og trene

regelmessig.

Hos oss trener du ikke

for å bli yngre, men eldre!

LEVERANDØR

AV GOD HELSE!

Vi tar helse på alvor og kan også tilby:

● EN FRISKERE BEDRIFT

● BEDRIFTSHELSETJENESTE

● FAGPERSONER

til kurs og foredrag

● TEST AV FORMEN DIN

post@totentreningssenter.no - www-totentreningssenter.no

Du sparer mye på å etterisolere

Etterisolering er lønnsomt, også i boliger fra 60- og 70-tallet!

Med 40 års erfaring garanterer vi resultatet. Vi tilbyr etterisolering av loft, gulv og vegger.

Etterisolering er en varig investering som er spart inn på kort tid.

Vi foretar isolering av nye og etterisolering av eldre hus.

Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri befaringOdnesveien 525, 2822 Bybrua • Tlf. 61 17 32 50

Tlf. avd. Oslo: 22 46 24 00 • avd. Hedmark: 62 53 56 66 • Døgnvakt: 970 11 200

E-post: post@isoteks-miljo.no • www.isoteks-miljo.no

Østlandet Gjenvinning AS

www.raufossfotball.no

17


www.raufossfotball.no

18

Av Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør

Nammo har alltid gjort mye for å vise lokalt samfunnsansvar,

men bestemte seg i 2010 for å løfte

dette opp på et nasjonalt nivå. Det er viktig for

Nammo at våre sponsormidler går til organisasjoner

som enten er lokalt forankret der vi har

våre virksomheter, eller at et sponsorat har en

relasjon direkte til vår kjernevirksomhet.

Nammo har i 2010 inngått to nasjonale sponsoravtaler

med det formål å gjøre virksomheten mer

kjent blant Norges befolkning samtidig som vi

har fokus på kvinner og prestasjon. Nammo ønsker

å være en attraktiv arbeidsgiver og håper å

rekruttere fl ere kvinner i tiden fremover. Vi ønsker

samtidig å styrke vår virksomhets kunnskaper om

prestasjonskultur og suksesshåndtering. Det var

derfor naturlig for oss å gå inn og bli sponsor for

to landslag. Å jobbe målrettet er en kunst,- dette

er noe vi ønsker å lære av landslagsutøverne. De

skal være våre forbilder på dette.

Avtalen med Norges Skiskytterforbund er todelt.

På den ene siden profi lerer vi vår merkevare og

verdens beste skiskytterammunisjon, LAPUA, på

kvinnelandslaget. På den andre siden sponser vi

hele landslaget med LAPUA skiskytterammunisjon.

Et årlig LAPUA stipend til unge lovende utøver

er også etablert.

Avtalen med NSF hopp har også to hovedpunkter.

Det ene er å profi lere Nammo på kvinnenes verdenscuplag

fram til deres, forhåpentligvis, første

OL-deltagelse i Sotsji 2014. Det andre er at vi ønsker

å bidra til utviklingen av hoppsporten gjennom

teknologi -overføring. Norges Ski Forbund

hadde lenge jaktet på en teknologipartner som

kunne bidra til å øke kunnskapsnivået rundt ”det

perfekte skihoppet”.

Hopp har sammenfallende teknologi med Nammos

rakettvirksomhet når det kommer til aerodynamikk.

Det var derfor naturlig for oss og ikke

- mer enn bare en arbeidsplass...

Fakta om

Nammo Gruppen er en høyteknologisk

forsvarsbedrift med hovedkontor på Raufoss.

Nammo har nærmere 2000 ansatte og har en årlig

omsetning på rundt 3,5 mrd NOK. Virksomheten har

18 produksjonsenheter og 4 salgskontor i 7 land.

Nammo Raufoss AS har 650 ansatte og en årlig

omsetning på ca 1,2 mrd NOK.

Nammo Raufoss er en viktig aktør i regionen både

med sysselsetting og verdiskapning.

minst veldig spennende å kunne inngå et teknologisamarbeid

med NSF Hopp, slik at vi kan bidra

med vår ingeniørkunst i arbeidet med å defi nere

hva som skal til for å få ”det perfekte hoppet”.

Gjennom alle våre sponsoravtaler ønsker vi å

skape en arena for intern kulturbygging. Vi skal

skape motivasjon og stolthet hos våre ansatte

samtidig som vi gjør Nammo mer kjent både

lokalt og nasjonalt.

Nammo ønsker at sponsoravtalene først og fremst

skal komme våre ansatte til gode. Derfor er det

mange som har hatt mulighet til å se VM Oslo

2011 i vinter. Dette skaper engasjement og samhold.

I tillegg har vi det moro!

I Nammo har vi også mange lokale sponsoravtaler

innen både idrett og kultur, og den største avtalen

har vi som generalsponsor for Raufoss Fotball.

Vi fi kk se mange fl otte kamper i fjor og nå gleder

vi oss til å se dere i sesongen som står foran dere.

Vi skal gjøre vårt beste for at så mange Nammoansatte

som mulig kommer og heier på dere, og

så må dere gjøre det dere kan for å sparke ballen

i mål!

VI HEIER PÅ DERE!


Vi har investert for fremtiden og kan nå tilby dere det beste innen digitaltrykk.

For deg som kunde vil dette bety . . .

. . . raskere, rimeligere og

mer eksibel produksjon

av trykksaker

i mindre opplag!

(fra ett eksemplar og oppover)

Gjøvik tlf. 95 45 50 00 - www.mariendal.no

Din totalleverandør av telekommunikasjon fra

Storgata 29 - 2830 Raufoss - Tlf: 918 74 020

www.facebook.com/telehusetraufoss

Peer Dalheim

Bukksjef

Pål Strand

Bedrisrådgiver

Kom innom oss for en hyggelig telefonprat!

Vi har selvfølgelig iPhone!

www.raufossfotball.no

19


www.raufossfotball.no

20

Å slutte å annonsere

for å spare penger...

- er som

å stoppe klokken

for å spare tid!

Stopper du klokken for å spare tid? Nei selvsagt ikke sier du, det går jo ikke an.

Men å slutte å annonsere for å spare penger, det går an... ?

Gi oss heller en sjanse til å fortelle deg hvordan du best kan bruke annonsebudsjettet ditt, spørsmålet er gjerne

ikke om, men hvordan. OA har daglig 72.000 lesere, og med en annonse der har du praktisk talt hele Vestoppland

for dine føtter. Den avisen du holder i hånden, er ønsket, forventet og betalt for, i motsetning til mye annet merkelig

som ramler ned i postkassen.


Team Raufoss 2011

Trenere: Kurt Andersen og Tommy Fyhn

Teamet består av i alt 26 spillere hvor 24 spillere

holder junioralder og 2 spillere som holder senioralder.

Teamet vil i år ha 3 kamparenaer. 4 div,

og 2 juniorlag, hvor minst ett kommer til å spille

Junior Elite. Spillertroppen består av spillere fra

hele distriktet, (Raufoss, Eina, Hadeland og Gjøvik)

alle med ambisjoner og håp om å bli fremtidige

A-spillere.

Teamet er en utviklingsarena og vektlegger

sterkt ferdighetstrening og spillerutvikling. Det

er viktig for klubben å fa fram gode spillere gjennom

Teamarbeidet, og de sportslige mål i år er

klare: å rykke opp igjen til 3 div med 2.laget, og

bli Kretsmestere med Juniorlaget. Etter å ryke ut

Ny rekord for Grasrotandelen

mot Lillestrøm i 4.runde av cupen i fjor, satser vi

på å komme enda et stykke videre i cupen. Alle

som spilte cup i fjor er juniorer i år også.

Team Raufoss har bestått i over 10 år nå, og har

opp gjennom årene levert mange gode spillere til

A laget. A troppen 2011 består av 23 spillere. Av

disse har Thomas Bjerke, Petter Senstad, Sebastian

Hjelmtveit Valderin og Dardan Rexhaj, Ruben

Furuseth, Amund Sørumshagen, Gulbetin Guven,

Espen Myhrvold, Fredrik Greve Mosen, Narongdet

Solbakken gått via Teamet. Vi har i alle år hatt

hospitering mellom Team og A lag.

Gjennom Grasrotandelen har Norsk Tippings spillere bidratt med

264 millioner kroner til lag og foreninger i 2010. Det er ny rekord!

Kurt og Tommy

Norsk Tipping og Grasrotandelen er blitt en god medspiller for Raufoss Fotball.

I 2010 mottok Raufoss Fotball hele 511.000 kroner av 771 spillere fra Grasrotandelen.

En stor takk til alle dere som bidro!

Gi DIN GRASROTANDEL til Raufoss Fotball

Alt du trenger å gjøre er å registrere spillekortet ditt der

du spiller/kommisjonær eller ved å sende en SMS til 2020

med tekst “GRASROTANDELEN 971013109”

Tjenesten er GRATIS!

www.raufossfotball.no

21


www.raufossfotball.no

22

Raufoss

Mandag - fredag 09.00 – 17.00 Torsdag 09.00 – 18.00 Lørdag 09.00 – 14.00, Storgata 63B, 2830 Raufoss, Tlf: 61 19 04 00


Raufoss Fotball junioraveling

Jeg vil ønske alle fotballvenner

og interesserte vel

møtt til en ny sesong. Det

vil forhåpentligvis bli mange

både spennende og artige

stunder på alle nivåer.

Junioravdelingen i RIL Raufoss

Fotball har i år ca 350

aktive barn/ungdom. For å

få alle lagene til å fungere

på en ordentlig og forsvarlig

måte, og å kunne gi et

ord entlig sportslig opplegg,

er det over 100 voksne i aktivitet

rundt lagene. Disse

er fordelt på trenere, lagledere, materialforvalter trenerkoordinator,

knøttekoordinator, juniorstyret og noen foreldre

grupper rundt lagene som fungerer.

Alle disse funksjonene/vervene må dekkes av frivillige

blant foreldrene til spillerne. Vi har i år gått til det skritt

å si at hvis det ikke er lagleder på alle lag, vil ikke det

laget som mangler lagleder bli påmeldt til seriespill.

Laglederjobben er en foreldreoppgave.

Derfor vil jeg takke alle som påtar seg oppgaver rundt

lagene for den innsatsen dere gjør nesten hver dag.

Uten frivilligheten ville det ikke vært noe fritidstilbud til

barna. Dere gjør en kjempejobb.

Vi har i år også gått til det skritt å be guttespillere fra

hele Vestre Toten komme og spille fotball i det som blir

kalt Team Gutt i Raufoss Fotball. Dette er et nytt og

Gutter 16-år

meget spennende prosjekt for å utvikle fotballspillere

fra hele kommunen. Dette prosjektet kom i gang etter

fl ere møter med alle klubbene i Vestre Toten og det

ble enighet om modellen som ble presentert. I forbindelse

med dette prosjektet kom det i overkant av 20 nye

spillere og fl ere trenere/lagledere fra naboklubbene.

RIL Raufoss Fotball junioravdeling håper dette prosjektet

vil bære frukter og at naboklubbene er godt

fornøyde etter endt sesong, slik at dette lar seg videreføre

på guttenivå. Her har vi fått samlet meget gode

trener/laglederressurser, slik at alle spillerne skal være

tatt godt vare på.

Junioravdelingen vil også i år ha fokus på kompetanseheving

på lagledere og trenere. Det vil ved utgivelse av

dette magasinet være gjennomført laglederkurs. Det vil

også i år bli gjennomført trener 1 kurs i klubben. I fjor

ble det også gjennomført trener 1 kurs med mange deltagere.

Klubben har som mål at alle trenere, minimum

skal ha gjennomført aktivitetslederkurs. Dette kurset

inngår som modul 1 i trenerkurset. Videre er målet at

alle trenere fra lillenivå og oppover har trener 1 kurs.

Dette er for å gi alle barn og unge som driver med fotball

Raufoss et best mulig tilbud og holde fl est mulig

av disse i aktivitet lengst mulig. For å klare dette stiller

dette noen krav til hvilket tilbud vi klarer å tilby.

Til slutt vil jeg ønske alle spillere og trenere/lagledere

lykke til med sesongene og bare minne på reglene som

står i Sportsplanen til RIL Raufoss Fotball.

Nils Tore Fløgum

Leder RIL Raufoss Fotball junioraveling

www.raufossfotball.no

23


www.raufossfotball.no

24

Galaxy gutter 2001 Lillegutter 11-år

Lillejenter -99 og lillejenter -98 1.venstre: Roar, Vilde Ø. K., Johanne, Helene, Vilde V., Tale,

Ingrid, Thomas. 2.venstre: Andrine, Mariann, Tina, Maren, Fride, Jannicke

Innsikt og kunnskap om

kundenes markeder bidrar til å

skape vekst og verdiøkning.

Kunnskapen vi besitter, deler vi mer enn gjerne med

kundene våre. I tillegg byr vi på det som kanskje er

aller viktigst; interesse og engasjement. Vi er en

sam arbeidspartner som strekker oss litt lenger, uten

at det går på bekostning av seriøsitet, integritet eller

trygghet.

Crowe Horwath vokser raskt og har et ungt miljø. Vi

byr på god stemning og trives i jobbene våre, noe

også kundene merker.

Revisjon | Skatt | Regnskap | Rådgivning

Crowe Horwath har utviklet seg til å bli et av de


Vil du vite mer om oss?

Crowe Horwath

tlf. 61 13 64 00

post.gjovik@crowehorwath.no

www.crowehorwath.no

OSLO tlf: 22 94 30 00 GARDERMOEN tlf: 63 94 38 30 EIDSVOLL tlf: 63 96 18 14 FREDRIKSTAD tlf: 69 36 66 50

GJØVIK tlf: 61 13 64 40 FAGERNES tlf: 61 35 98 00 GRAN tlf: 61 13 64 40


BIL-LOTTERIET

ER TILBAKE!

Raufoss Fotball har nå klart å gjenreise det tradi sjonsrike

bil-lotteriet. Bil-lotteriet ble første gang gjennomført i

Raufoss Fotball i 1963. På det meste var vi oppi 20

biler som ble loddet ut, og mange ”Raufossinger” kjørte

etter hvert rundt i biler vunnet i Bil-lotteriet,- og ”alle”

kjente en som hadde vunnet en bil. Dette gjorde at lotteriet

fi kk stor oppslutningen, og gav gode overskudd

til Raufoss-fotballen. Etter hvert ble det vanskeligere å

få overskudd i lotteriene, og i de siste årene har vi ikke

klart å gjennomføre lotteriet innfor forsvarlige økonomiske

rammer.

I 2011 har vi derimot klart å revitalisere lotteriet. Vi

mener at prisen pr lodd på kr. 200,- er en god pris som

de fl este synes er OK, samtidig som vi har klart å få til

meget attraktive premier innenfor de økonomiske rammebetingelsene.

Vi har også fått til muligheter for lønnstrekk hos mange

store lokale bedrifter for de som ønsker dette, og vi har

innført et bonuslodd for alle som kjøper 5 lodder. ”Ta

6 – betal for 5”.

Styret i Raufoss Fotball har fått god respons fra folk som

har hørt om dette, og vi tror at Bil-lotteriet vil bli meget

Gevinster:

1. premie 2011 Ford Focus 1.6 TDCI 95hk Trend 5-dørs. 260.500,-

2. premie TV – Sony KDL 60” bx 700 28.000,-

3. premie Samsung Galaxy tab 6.500,-

4. premie Samsung Galaxy tab 6.500,-

5. premie HTC incredible S 5.500,-

6. premie HTC incredible S 5.500,-

7. premie Sportsreise Steve Perryman 5.000,-

8. premie Weekend for 2 personer Bardøla Høyfjellshotell 4.500,-

9. premie Weekend for 2 personer Bardøla Høyfjellshotell 4.500,-

10. premie Cruise Kielfergen for 2 personer 1.500,-

11. premie Cruise Kielfergen for 2 personer 1.500,-

12. premie Middag for 2 personer på Spiseriet, Gjøvik 1.000,-

13. premie Middag for 2 personer på Spiseriet, Gjøvik 1.000,-

Totalt 331.500,-

RIL TEN PRISEN 2010

RIL TEN Prisen deles årlig ut av Raufoss IL Eldres avd. til en

ungdom innen RIL som på basis av oppsatte statuetter innfrir

krav om sportslige prestasjoner, lojalitet til klubb, og personlige

egenskaper.

Den årlige RIL TEN prisen ble utdelt på Eldres fredagsmøte i februar 2011.

Prisen i 2010 gikk til den unge og framgangsrike juniorspiller Fredrik Greve

Monsen.

Prisen er en plakett samt på et pengebeløp.

godt mottatt av alle som har sitt hjerte Raufossfotballen

og hos supportere og støttespillere. Vi starter salget av

lodder nå i mai, og trekningen vil bli gjennomført etter

hjemmekampen mot Jevnaker 25. september.

Loddene vil bli distribuert på alle hjemmekamper, ved

salg ”Raufossen”, ved kontoret vårt i hallen, salg til

ansatte i bedrifter, og med hjelp fra medlemmene i Raufoss

Fotball.

Støtt Raufoss Fotball du også ved å delta i lotteriet,

og hjelp oss å få tilbake Billotteriet som en årlig ”happening”

slik den engang var, og som en kjærkommen

støtte til den videre satsningen i Raufoss Fotball.

www.raufossfotball.no

25


www.raufossfotball.no

26


AUTORISERT

REGNSKAPSBYRÅ

Postboks 20, 2831 Raufoss

Tlf: 924 89 666

Fax: 611 91 000

post.toten@hkregnskap.no

www.hkregnskap.no

Glenn’s

BILLAKKERING

Glenn R. Fremstad

Tlf. 61 17 36 67 - Mob. 91 30 87 39

BIL - LASTEBIL - INDUSTRI

Storgata 2,

2815 Gjøvik

Telefon: 619 90 318

E-post: signy@hundefrisoren.no

Vi tar hånd om

dine selskaper!

2830 Raufoss Tlf. 61 19 00 00 Fax 61 19 26 70

www.badeland-gjestegård.no

www.raufossfotball.no

27


www.raufossfotball.no

28

SVEIN

JOHANNESEN AS

avd. GJØVIK

Telefon:

61 25 23 36

Mobil:

474 57 669

RAUFOSS TECHNOLGY AS

SPILLER I “WORLD ELITE LIGA”

- Vi er 285 motiverte spillere i fabrikker i Norge, Canada og Kina med

hovedkontor for salg og utvikling på Raufoss. Raufoss Group tjener penger.

- Vi spiller i verdens tøffeste liga: BILINDUSTRIEN!

- Vi har vunnet seire og tillit hos ”sponsorer” som GM, MERCEDES; SAAB;

VOLVO; Hyundai og Kia.

- Vi har nye kamper foran på bortebane hos flere av verdens beste bilfabrikker …

og møter noen av verdens beste konkurrenter…

Vi har det stresset men utfordrende og gøy …

Vi trenger flere motiverte spillere på laget fra tid til annen ...

HEIA RAUFOSS – STÅ NÅ PÅ ! FLERE SEIRE VI VENTER PÅ !

www.raufossneuman.com


Raufoss Storhall

-mer enn gress og plast

av Erik Børresen

Raufoss Fotball er en organisasjon som genererer

mye aktivitet året rundt og Raufoss Storhall er

en viktig bidragsyter til at både store og små fra

hele distriktet kan spille fotball året rundt på Raufoss.

Fra ledelsen i Raufoss Fotball til den yngste

knøttespilleren er det stor forskjell på både alder

og erfaring. Noe de to derimot har til felles er

gleden og interessen for fotball.

I positiv retning

Raufoss kan man en høstkveld se fotballbaner

rundt omkring som er fulle av fotballspillere som

enten uttøver organisert trening eller frivillig leking

med ball. På vinterstid er det ikke like lett for

store og små å spille fotball utendørs, derfor var

Raufoss Storhall en kjærkommen tilvekst da den

ble reist over den eksisterende kunstgressbanen

i 1999.

Det var ikke bare for klubben dette var et steg i

positiv retning, men også for klubbene i distriktet

som siden den gang har strømmet til hallen både

for å trene og spille kamper. I løpet av et år er

over 125 000 personer innom Raufoss Storhall, et

tall som inkluderer både treninger, kamper, turneringer

og arrangementer som messer og fotballskoler.

Treningene øker snittet

Selv om vårt 2. divisjonslag for herrer alene generer

ca. 11.000 besøkende, og 13 lag i junioravdelingen

ca. 90.000, er det ca. 75.000 som

besøker Storhallen i løpet av ett år i forbindelse

med treningsaktivitet. Gutter og jenter fra knøtt til

A-lag som trener fl ere timer i uken innendørs, og

benytter seg av det viktige tilbudet klubben tilbyr,

utgjør ganske imponerende tall.

I tillegg til Raufoss egne lag, er lokale klubber

som Nordre- og Søndre Land, Redalen, Ihle, Vind,

Bøverbru, Gjøvik FF , Gjøvik Lyn, Solvoll og Reinsvoll

har vært fl ittige brukere av hallen i fl ere år.

Fair Play Vinterserie for 2. divisjon under regi av

NFF er blitt lagt til Storhallen,. NFFs trenerkurs

med stjerner som Solskjær og andre fotballprofi

ler har entret Storhallen vår vinterstid for perfeksjonering

innen trenergjerningen.

Fotballskole og bruktmesse

Det er ikke bare kamper og turneringer som utspilles

i hallen. Også arrangementer av en litt annen

type arrangeres her. Fotballskolen er et slikt

eksempel, hvor mye av aktiviteten skjer inne i hallen,

men også en del på nedre- og øvre banen

Raufoss Stadion. Fotballskolen på Raufoss

dagens lys i 1993, og har deltagere fra 7 til 15

år, jenter som gutter. Et omtrentlig tall på hvor

mange som deltar i løpet av et år, er ca. 500 inkludert

ledere og funksjonærer.

Bruktmessa arrangeres en helg i året. Denne helgen

trekker over 2000 besøkende til Storhallen. I

dagene før messen foregår det en hektisk dugnadsaktivitet

av frivilligeRaufossentusiaster

som er i gang

med innsamling av

varer og omdanne

Storhallen til et

kjøpesenter.

Et sted å lære

Det er stor aktivitet i hallen året rundt, både for

store og små, og Raufoss Storhall betyr mer enn

bare plast og gress for mange. Et motto som hvert

år presenteres på fotballskolen på Raufoss er:

”Godt å være – mulig å lære”. Et slikt motto sier

mye om man tenker på hva hallen gir til de lokale

fotballklubbene, og ikke minst til egen klubb.

www.raufossfotball.no

29


www.raufossfotball.no

30

Husk

at med en annonse

i Totens Blad når du

ALLE HUSSTANDER

i Østre og Vestre

Toten!

Ta kontakt med annonseavdelingen

på tlf. 61 16 87 55

for bestilling av

annonseplass.

E-post: annonse@totens-blad.no


Kruttlauget

-bindeleddet i regional utvikling

av Åge Larsstuen, leder Raufoss Fotball

Kruttlauget har utspring i det sterke kompetanse-

og prestasjonsmiljøet i næringslivet i

og omkring Industriparken på Raufoss. I tillegg

er Raufoss Fotballs posisjon som et av regionens

mest kjente merkevarer med en prestasjonskultur

som benyttes til å videreutvikle barn

og ungdom i alle aldersklasser en viktig del av

grunnlaget for lauget.

Utvelgelsen av Raufoss som Nasjonalt ekspertsenter

innen bruk av lettvektsmaterialer og au-

tomatisert produksjon i 2006, understreker regionens

offensive kompetansemiljø og dens evne

til å tiltrekke seg god arbeidskraft. Det betyr at

interessante arbeidsplasser må kombineres med

gode boforhold, og mangfold i tilbudene til befolkningen

i alle aldre. Dette krever nærmere og

smartere samspill mellom næringsliv, offentlig

sektor og frivillige organisasjoner.

Raufoss Fotball er et av regionens fyrtårn, og det

er viktig å skape et trygt fundament for videre

aktivitet i Raufoss Fotball.

Raufoss Fotball rekrutterer

talenter, spillere, trenere,

ledere og supportere fra

hele regionen.

Kruttlauget skal bidra til en

offensiv regionalutvikling i

Vest Oppland, og i tillegg

etablere et bærekraftig

fundament for Raufoss Fotball.

Dette skal gi grunnlag

for god forretningsmessig

utvikling i området og attraktive

tilbud til dagens

og fremtidens innbyggere.

Rammebetingelsene skal

legges til rette slik at Raufoss

Fotball kan være en

viktig del av regionens profi

lering.

Kruttlauget har et langsiktig

perspektiv, men skal

også forholde seg til kortsiktige

og avgrensede oppgaver.

Lauget skal også

være en arena for relasjonsbygging

mellom deltakerne,

og forhåpentlig

bidra til økt samhandling

og felles prosjekter blant

medlemmene.

Kruttlaget har oppnevnt et

arbeidsutvalg med representanter

fra næringslivet

og Raufoss Fotball.

www.raufossfotball.no

31


www.raufossfotball.no

32

Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik

Tlf: 611 79 441

Samarbeidspartner

ved alle bemanningsbehov!

Storgata , 2815 GJØVIK

Tlf: 957 09 399

Fax: 61 18 42 20

E-post:gjovik@jobzone.no

www.jobzone.no

Brusformidlingen Hunndalen AS

- Din leverandør av brus og kioskartikler -

Askimvegen 1, 2827 Hunndalen

Tlf: 611 77 470 - Fax: 611 78 477

E-post: post@brusformidlingen.no


Utvidet ”Krafttak for fotball”

Fotballkampanjen fra Eidsiva ”krafttak for fotball”

utvides denne sesongen. I tillegg til Brumunddal,

Lillehammer og Raufoss, blir også nyopprykkede

Elverum med. Dermed blir utfordringen

fra Eidsiva også tøffere for lagene. Hvem blir best

på tabellen og hvem klarer å trekke til seg fl est

tilskuere?

Utfordringen er enkel. Det laget som kommer øverst på

tabellen får en ekstra bonus i form av sponsorpenger fra

Eidsiva. Det beste laget får 75 000 kroner, lag nummer

to får 50 000 kroner og det tredje får 25 000 kroner.

Lag nummer fi re får ingen bonus. Det samme gjelder

BILGLASS

SKADE?

Vi hjelper deg med alt fra skifting av

rute til forsikringspapirer

KOSTNADSFRI

REPARASJON AV STEINSPRUT VED

KASKO/DELKASKO

UNNGÅ EGENANDEL -

IKKE VENT TIL RUTA SPREKKER

VI HENTER OG

BRINGER DIN BIL

Mandag - fredag

VELKOMMEN TIL OSS

Avd. Gjøvik: Hadelandsveien 3, telefon 61 18 14 01

Avd. Hamar: Stangeveien 62, telefon 62 53 17 50

for lagene når det gjelder antall tilskuere. De tre lagene

som trekker fl est tilskuere gjennom sesongen får

75, 50 eller 25 000 kroner. De respektive lagene er

allerede godt i gang med mobiliseringen, med helsides

annonser i klubbenes fotballmagasiner, utvelgelse av

mobiliseringsgeneraler, plakater på strategiske plasser

og klubbenes internettsider skal brukes til å mobilisere.

“- Dette er en spennende utfordring og vi satser alt

på å vinne begge konkurransene”, sier Raufosstrener

Espen Haug.

Sesongen er allerede godt i gang, og klubbene har begynt

å forberede mobilisering.

- Eidsiva ønsker å skape

engasjement og liv i

Innlandet, samt å bidra

til positive opplevelser

i folks nærmiljø. Dette

initiativet er et eksempel

på det. Alle klubbene

er veldig positive, og

forhåpentligvis er dette

med på å skape fotballfester

for mange fotballpatrioter,

sier PR-sjef

Rune Støstad i Eidsiva.

I tillegg til å utfordre

seniorlagene så blir også

breddefotballen engasjert

i krafttaket. Alle

yngres avdelinger blir

oppfordret til å planlegge

en Fair Play aktivitet i løpet

av sesongen. En jury

skal kåre den beste Fair

Play ideen i hver klubb,

og laget som vinner får

en gavesjekk på kr 10

000 til å gjennomføre sin

Fair Play ide.

- Det er første gang at

en aktør i næringslivet

har kommet til oss med

et konsept som dette.

Vi synes dette er veldig

spennende og Eidsiva

tror at det vil skape ekstra

engasjement både

på toppnivå og i breddefotballen,

sier Åge Larsstuen,

formann i Raufoss

Fotball.

www.raufossfotball.no

33


www.raufossfotball.no

34

RAUFOSS FOTBALL

FOTBALLSKOLE 2011

med Badeland inkludert

Jenter og Gutter 7-14 år

Årets Fotballskole

På årets Fotballskole blir det nye

muligheter for å bli coachet av Espen

Haug og Petter Senstad, keeperne

Claesson og Enger, damenes A-trener

Rune Ødegårdstuen, samt alle de andre

A-lags gutta og A-lags jentene, med flere.

På en av de 4 dagene blir det også tid for

besøk på Badeland!

– dette ble stor suksess i fjor!

Proffskolen

Suksessen med PROFFSKOLEN fortsetter.

Her kan spillere mellom 11-15 år, av

begge kjønn, og som ønsker å satse litt

ekstra, melde seg på til en fordypning i

fotballfaget. Trenere med erfaring fra

norsk toppfotball vil instruere.

Vær rask med påmelding. Det er begrenset

antall plasser.

på veien for våre kunder!

Boks 48 - 2831 RAUFOSS

Telefon: 61 15 10 00 - Telefax: 51 15 10 80

firmapost@toten-transport.no

www.toten-transport.no

Meld deg på her

Fornavn: ……...………………………….……………

Etternavn: …………...……………………………….

Adr.: ……………………………………………………

…………………………………………………..

Født: (dag/mnd/år) ……./………/……….

Foresatte

Navn: …..…………………………………….…

Tel.: ………..………………………………….

Fotballskole, gutt I (20-24.juni)

Fotballskole jente I (20-24.juni)

Proffskolen I (20-24.juni)

Påmeldingsfrist: 16.6.2011

Fotballskole, gutt II (15-19.august)

Fotballskole , jente II (15-19.august

Proffskolen I (20-24.juni

Påmeldingsfrist 4.8.2011

PÅMELDING KAN OGSÅ GJØRE:

På tel: 61 19 87 00 eller på

www.raufossfotball.no

Priser

Fotballskolen kr. 900,

Proffskolen kr. 1200,

- BRUK DIN LOKALE TRANSPORTØR

I HELE EUROPA -


Trygt

og godt

Lakkfarger uten

tillegg i prisen

Kjøper du trygt og godt får du akkurat nå

lakkering i farger og høyglans uten tillegg i

prisen.

Tilbudet gjelder til og med 5. juni 2011.

HTH har rom for alle

Orden på tingene, fl ott fi nish, klar stil og plass i skuffer og skap til ting og tang. Et

kjøkken med god plass til en heftig herremiddag. Selv om jeg er trygg når det gjelder

megastore biffer med god løk, er jeg håpløs når det gjelder å sette sammen et kjøkken.

Så det har jeg trygt overlatt til HTH.

Med HTH Trygt og godt får du service fra først til sist. Les mer på www.hth.no

HTH KJØKKENFORUM LILLEHAMMER · Storgata 106 · 2615 Lillehammer · Tlf: 61 24 68 50

Her møtes

god mat og

ekte menn

Prisene er inkl. skap, sokkel og håndtak. Ekskl. benkeplate, blandebatteri, vask, lys og hvitevarer.

www.raufossfotball.no

35


Trygt

og godt

Lakkfarger uten

tillegg i prisen

Kjøper du trygt og godt får du akkurat nå

lakkering i farger og høyglans uten tillegg i

prisen.

Tilbudet gjelder til og med 5. juni 2011.

HTH har rom for alle

Orden på tingene, fl ott fi nish, klar stil og plass i skuffer og skap til ting og tang. Et

kjøkken med god plass til en heftig herremiddag. Selv om jeg er trygg når det gjelder

megastore biffer med god løk, er jeg håpløs når det gjelder å sette sammen et kjøkken.

Så det har jeg trygt overlatt til HTH.

Med HTH Trygt og godt får du service fra først til sist. Les mer på www.hth.no

HTH KJØKKENFORUM LILLEHAMMER · Storgata 106 · 2615 Lillehammer · Tlf: 61 24 68 50

Her møtes

god mat og

ekte menn

Prisene er inkl. skap, sokkel og håndtak. Ekskl. benkeplate, blandebatteri, vask, lys og hvitevarer.

www.raufossfotball.no

35

More magazines by this user
Similar magazines