Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom – Molekyl ...

wwwgu.ftf.lth.se

Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom – Molekyl ...

Bipolära Transistorer

Optokomponenter

Komponentfysik - Kursöversikt

pn-övergång: strömmar

och kapacitanser

pn-övergång: Inbyggd spänning och rymdladdningsområde

Dopning: n-och p-typ material

Laddningsbärare: Elektroner, hål och ferminivåer

Halvledarfysik: bandstruktur och bandgap

Ellära: elektriska fält, potentialer och strömmar

Minnen: Flash, DRAM

MOSFET: strömmar

MOSFET: laddningar

2012-03-02 Föreläsning 2, Komponentfysik 2012

2

More magazines by this user
Similar magazines