Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom – Molekyl ...

wwwgu.ftf.lth.se

Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom – Molekyl ...

Hur kan vi förstå:

• Var skiljer en atom från en kristall?

•Hur beter sig en elektron i en halvledare

•Varför är inte alla material metalliska?

•Band: Ledningsband, Valensband

•Fria laddningsbärare: Elektroner, Hål

Vad är en halvledare?

•Temperatur Intrinsisk laddningskoncentration

L

M

N

2012-03-02 Föreläsning 2, Komponentfysik 2012

5

K

More magazines by this user
Similar magazines