Mediband katalog 2005

hjmo.se

Mediband katalog 2005

Miljöpolicy

Mediband Thämert skall genom att

aktivt integrera miljöfrågor i hela

sin verksamhet, bidra till en bättre

livsmiljö för de anställda, för företagets

kunder samt för samhället

och naturen. Genom en aktiv

ledning skall företagets anställda

motiveras att som naturlig del i

arbetet beakta miljöfrågor i sitt

dagliga arbete.

Mediband Thämert skall

• Samverka med leverantörer för

att uppnå minsta möjliga åverkan

på miljön

• Ställa tydliga krav vid inköp av

varor och tjänster

• Underlätta för en effektiv

miljöriktig avfallshantering.

• Ta tillvara medarbetarnas

engagemang och medvetenhet.

More magazines by this user
Similar magazines