ABC for revy

revy.no

ABC for revy

Effekter og virkemidler

C

Effekter kan beskrives som ”eksterne” virkemidler i en revyforestilling.

Effektene er med på å prege og forme forestillingen og er gode

hjelpemidler utenom selve skuespillerne, og det de formidler på

scenen. Kreativ bruk av for eksempel kostymer, sminke, lys, rekvisita

og kulisser har en svært positiv virkning på hvordan det endelige resultatet

av forestillingen blir.

I en forestiling er det gjerne slik at de ulike sketsjene og innslagene

foregår på ulike tenkte plasser, skuespillerne er ulike rollefigurer som

gjør ulike handlinger, og stemningen og budskapet som blir formidlet

varierer. Bruk av effekter er viktig for å tydeliggjøre slike variasjoner

i forestillingen for publikum. Det sier oss noe om hvor man befinner

seg, hva man gjør, hvilken rolle og personlighet man spiller, når på

døgnet handlingen skjer og hvilken setting aktøren er i.

På denne måten kan man si at effekter gir revyforestillingen et helhetlig

preg og kan med fordel brukes for å få fram poeng som ikke kommer

fram i selve teksten. Effekter kan også skape variasjon og spennvidde

i en oppsetning. I innslag hvor det ikke framføres noe muntlig, er effekter

ekstra viktig.

Under innøving av revyforestillingen er det avgjørende at en starter

øvingen med de planlagte effektene så tidlig som mulig og aller helst

fra første stund på scenen. Det er viktig for skuespillerne at øvingen

fram mot premiere blir både reell og helhetlig. Derfor bør en ha med

effektene og dens funksjon fra starten av. Ettersom variert og kreativ

31

More magazines by this user
Similar magazines