Århus Sygehus - Siemens

w3.siemens.dk

Århus Sygehus - Siemens

1

Building Technologies

Slukningsanlæg

i serverrum

sikrer vitale data


Det centrale serverrum er en vital livsnerve

i enhver virksomhed. Derfor vælger

stadig flere virksomheder at installere

avancerede detekterings- og slukningsanlæg

for at beskytte deres vitale data.

Det er også tilfældet hos Århus Syge -

hus, hvor serverrummet gemmer på

digitale røntgen billeder, elektroniske

patientjournaler, doku menter, tegninger

og andre uerstattelige dokumenter.

En brand i et serverrum vil typisk opstå,

hvis en elektronisk komponent eller en

ledning bliver overophedet eller, hvis der

sker en kortslutning. Uanset, vil en brand

være katastrofal for både patienter og

administration, og hospitalet har derfor

valgt at sikre serverrummet mod brand

med et avanceret og pålideligt slukningsanlæg

fra Siemens.

Teknisk souschef, Flemming Johansen foran

en af de sikrede servere.

Sikkerhed for vitale data

»I takt med, at stadig flere informationer,

dokumenter og journaler bliver digitale

og lagret på vores servere, bliver vi

stadig mere sårbare over for brand i

server rummet. Hvis klinikken ikke kan

få fat i journaler og røntgenbilleder,

kan de heller ikke behandle og operere

patient erne,« siger teknisk souschef

Flemming Johansen, Århus Sygehus,

og tilføjer: »Investeringen i slukning sanlægget

er derfor yderst fornuftig i

forhold til den sikkerhed, vi opnår.«

Anlægget er baseret på slukning med

den naturlige luftart nitrogen. Denne

sluknings metode er helt ufarlig for

mennesker og giver ingen skader på

elektronisk udstyr, da der hverken opstår

fugt eller temperaturændringer.

Lynhurtig alarmering

Hospitalets serverrum var tidligere overvåget

med røgdetektorer placeret på

loftet, som imidlertid ikke er det mest

effektive i denne situation.

»I et serverrum er der meget ventilation

for at holde serverne kølige, og derfor

kan der gå mange kostbare minutter,

før røgen fra en begyndende brand

aktiverer en sådan detektor, hvis røgen

over hovedet kommer derop,« siger

Flemming Johansen.

Detekteringsmetoden i rummet er derfor

et såkaldt airsamplingsanlæg. Anlægget

suger konstant luftprøver fra flere

steder i rummet. Disse luftprøver bliver

analyseret og er der tale om en brand,

bliver sluknings anlægget udløst.

Test i fuld skala

»Siemens gennemførte en test i fuld

skala, da anlægget med airsampling og

nitrogen-slukning var installeret. Testen

demonstrerede anlæggets effekt og

afslørede samtidig nogle utætheder i selve

rummet,« siger Flemming Johansen.

Da nitrogen er en naturlig luftart, er den

billig at anskaffe og genfylde på anlægget.

En test giver således værdifulde informationer

for en beskeden investering.

Flere systemer

Århus Sygehus har i forvejen Siemens

som leverandør af CTS-anlæg, brandalarmering,

tyverisikring og adgangskontrol

i hospitalets øvrige bygninger.

Facts om Århus Sygehus

Fire afdelinger i Århus, Odder

og på Samsø med tilsammen

867 sengepladser

Årligt budget på 2,7 mia. kr.

5.000 ansatte

377.000 ambulante besøg om året

60.000 indlagte patienter om året

Teknisk afdeling varetager drift

af bygninger, tekniske anlæg

og installa tioner og udstyr.

Afdeling en rådgiver om brandog

tyveri sikring, miljø- og energistyring,

ombygninger og indkøb.

Fakta om Siemens Building

Technologies

Siemens er totalleverandør af

byg nings automatik og sikrings -

tekno logi. Inden for bygningsautomatik

tilbydes komponenter

og løsninger til styring af varme

og lys, ventilations anlæg samt

air condition.

Inden for sikringsteknologi til bydes

komponenter og løsninger i sikrings -

områderne brand sikring, brandslukning,

tyverisikring, vagtsikring,

adgangssikring og video overvågning.

Alle systemer kan leveres enkeltvis

eller samlet i overordnede Management

Systemer.

Siemens A/S

Building Technologies

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon 44 77 44 77

www.siemens.dk

marketingsupply.com · 60326 · 10.06 · 2000

More magazines by this user
Similar magazines