Bilaga 1 - SISAB

sisab.se

Bilaga 1 - SISAB

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

EL & TELESYSTEM

för projektörer och entreprenörer

Bilaga 1 Funktionsbeskrivning SISABs T-LAN

UTGÅVA 6 | 2010-11-17

6 sidor

Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen.


Tekniskt nätverk

Sid. 2

Kort beskrivning av funktionen i nätverket (för utförande se El-telanvisningen).

Tekniskt larmnät (T-LAN)

SISAB sänder idag de flesta inbrottslarmer, hisslarmer och driftlarmer via

datanät vårt eget sk T-LAN i dataport från skolornas nätleverantör, St.Erik

Kommunikation (fd stokabdrift). All utrustning mellan de larmande systemen

och larmbord hos vaktbolag är övervakad och sköts via avtal av en eldataentreprenör,

se principschema sid 6.

Kort teknisk beskrivning

Från de flesta system kan man idag sända med datatrafik sk TCP/IP istället för

gammalmodiga telefonabbonemang. SISAB har ett väl utbyggt nät för detta och

larmer sänds från central via en datasändare sk TCP/IP-modul eller

analog/digitalomvandlare sk ATA-enhet via vårt T-LAN och Stokabfiber till

SISABs larmservercentral. Därifrån sänds larmet vidare upp till vaktbolagets

larmbord via vårt T-LAN och Stokabfiber.

Fördjupad tekniskredovisning

Inbrottslarm sänds från inbyggd TCP/IP-modul med SIA3-protokoll (klartext

larm – skola-rum-sektion) via miniswitch (grå m gul kabel i bild ovan) för T-LAN

i centralutrustningsrum i skolor och vidare till larmservercentral och larmbord.

I äldre inbrottsanläggningar sänds larmer i fåtal fall via en extern sk RS232modul

och översätts då till TCP/IP i en terminalserver sk Netcontroller och

därefter till miniswitch för T-LAN.


Sid. 3

Hisslarmer sänds från hisstelefonanläggningen, Safeline 3000 via ATA-enhet

(röda DRG-burkar i bild) som omvandlar det talade protokollet P100 till TCP/IP

och in i miniswitch för T-LAN, sedan länkas det till serverbaserad IP-växel i

larmservercentral och vidare till vaktbolag där det omvandlas tillbaka till talat

P100 på larmbord.

Larmbordet talar då med hisskorgen och kan sända erforderlig hjälp. För

programering av hisstelefonsystemet ”SafeLine3000” se Transportanvisningen

sid 15 o 16.

VVS-anläggningar styrs och övervakas från DHC (datorhuvudcentral, Tac-

Vista) via T-LAN till DUC (dataundercentral), som ansluts till miniswitchen och

larmer sänds digitalt till larmservercentral och sedan vidare till larmbord.

För inbrottslarm av fabrikat Galaxy, Premier mfl och Styrsystemens

driftundercentraler sk DUC kan man även ”surfa” in bakvägen och

fjärrprogrammera centralerna/ducarna. Dessutom kan vi fjärrprogrammera

centralutrustningsrummens passagesystem (Aptus).

Inkommande anslutning för T-LAN till Stokabfiber (blå fiber i bild nedan) får vi via

kopparport (gul kabel) i St.Erik kommunikations ”accesshuvudswitch”.

Orange fiberkablar i bild till resp fördelningsskåp (korskopplingsstativ/skåp på

våning) för verksamhetens nät och de sk våningsswitcharna (ej längre SISABs).


Sid. 4

FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR SISAB CENTRALUTRUSTNINGSRUM

1 IB Övervakning

Centralutrustningen delas upp i 2st grupper. Grupp 1 skyddar

centralutrustningsrum grupp 2 skyddar fördelningsskåp.

2 IB Centralutrustningsrummet

3 IB Fördelningsskåp

Centralutrustningsrum övervakas med följande detektorer IR, hygrometer,

tempgivare, magnetkontakt och rökdetektor. Samtliga ingående komponenter

för passagesystem är sabotageskyddade. Utlöst larm genererar 2st signaler

lokalt, larmdon i Cur och signallampa i vaktmästeri. Utlöstlarm överförs även till

Bevakningstjänst via TCP/IP. Till och frånslag av larmet för

centralutrustningsrummet sker via Aptus kortläsare. Automatisktillslag sker

efter 15 minuter om ingen aktivitet förekommer i rummet.

Fördelningsskåpen är försedda med låscylinder nyckel förvaras i Cur.

Fördelningsskåpen övervakas med magnetkontakt. Utlöst larm genererar 2st

signaler lokalt, larmdon i Cur och signallampa i vaktmästeri. Utlöstlarm överförs

även till Bevakningstjänst via TCP/IP. Till och frånkoppling av larmet sker via

manöverpanel. Tillkoppling sker även automatiskt 1 gång per dygn ”22:00”.

4 Passage centralutrustningsrum

Passage samt larmstyrning sker via Aptus passagekontroll. Inpassering sker

via Aptus kortläsare utpassering via öppnaknapp. Till och frånslag av larmet för

centralutrustningsrummet sker via Aptus kortläsare. Automatisktillslag sker

efter 15 minuter om ingen aktivitet förekommer i rummet.


6 Handhavande

Larmfrånslag

Sid. 5

1. Dra ditt kort i läsaren alt vid beröringsfri läsare, håll kortet nära knappsatsen.

2. Statusdioden blinkar grönt.

3. Slå din personliga kod samt *.

4. Larmdioden slocknar statusdioden tänds grön och dörren öppnas.

5. Larmet är nu frånkopplat och inpassering kan ske.

6. Hinner dörren låsa igen, upprepa pkt 1-4 ovan för att öppna.

Dörröppning

(OBS Inpassering kan endast ske när larmet är frånkopplat.)

1. Dra ditt kort i läsaren.

2. Statusdioden blinkar grönt.

3. Slå din personliga kod samt *.

4. Statusdioden tänds grönt och dörren är öppnas.

Larmtillslag

1. Slå funktionskoden 1212 samt * eller den personliga samt *.

2. Statusdioden blinkar grönt.

3. Drag ditt kort i läsaren.

4. Statusdioden samt larmdioden lyser rött.

5. Statusdioden slocknar.

6. Larmdioden lyser rött och larmet är tillkopplat.

7. Larmet är nu tillslaget.


S:t Erik

Kommunikation´s

Huvudswitch

SISAB´s serverhall 1

SISAB´s serverhall 2

Anslutningar

STOKABs Fiber

SISABs stamnätsfiber

SISABs tekniknät

Elevnätet

Ospecificerad

Backup

S:t Erik Kommunikation´s

Huvudswitch

Plan 300

Plan 200

MK

Plan 100

Plan 900

Stokab-Fiber

T-LAN

Switch

Lärosalar

mm.

Lärosalar

mm.

Centralutrustningsrum (CUR)

Entreprenadsgräns

Patchpanel

Fläktrum

IR

Brandlarm

central

Inbrott

UC

Skola

MAP

T

Lärosalar

mm.

Lärosalar

mm.

DUC/PLC

SISAB Översikt Entreprenadgränser

Datum: 2009-05-26

Rev: 2011-06-29

Ritn: Tobias Jonson

Lärosalar

mm.

Lärosalar

mm.

Hisstelefon,

Hisslarm

Fördelningsskåp (FS)

EDU- Switch

Fördelningsskåp (FS)

EDU- Switch

Termosensor

Videoconverter

T-LAN-

Switch

More magazines by this user
Similar magazines