Medikamentell behandling av overvekt muligheter og begrensninger ...

helse.nord.no

Medikamentell behandling av overvekt muligheter og begrensninger ...

Acomplia

1 tablett 20 mg daglig – før frokost

Må ikke øke dosen !

Kontraindikasjoner:

Psykisk sykdom - medikamenter

Ikke utprøvd ved epilepsi

Ikke utprøvd ved nylig hjertesykdom

Obs CYP3A4 hemmere