Nevroimmuneendokrine sammenhenger - Manuellterapi

manuellterapi.net

Nevroimmuneendokrine sammenhenger - Manuellterapi

Klinisk manuellmedisinsk vinkling på

Nevro‐Endokrin‐Immun

Sammenheng

Mål

av Lars Norderhus D.O.

• Beskrive klinisk tilnærming

• Kartlegge overbelastninger

• Anatomi og innervasjon av

immunsystemet

• Hvordan kan vår behandling bidra til å

gjenopprette homeostase?

Overbelastning = Ubalanse =

Symptom

• Belastninger: traume, smerter, mekaniske,

emosjonelle, mentale, intellektuelle,

kjemiske, miljømessige osv

• Symptomer: Muskelskjelettsmerter,

organsykdommer, hormonsykdommer,

autoimmun sykdom, cancer

• Mennesket responderer som en enhet,

dvs. det er det samme nerve-endokrineimmune

forsvarsystemet

Kliniske verktøy

• Historie, ikke bare sykehistorie

• Funksjonsundersøkelse, total og spesifikk

• Nevrologiske prøver og nevestrekktester

• Vevstype differensiering

• Palpasjon

• Persepsjon

Hva kan vi påvirke?

• Normalisere funksjon og dempe smerter

• Sirkulasjon, blod, lymfe, væskediffusjon på

cellenivå og i CSF

• Preganglionære og postganglionære

synapser i sympaticus, postganglionære i

parasympaticus

• Adekvat informasjon, sykdom, livsstil,

kosthold

13.03.2011

1


Kroppens forsvarssystemer

• Sensoriske del av nervesystemet, i første

rekke nocicepsjon eller smertesans

• Det nevroendokrine system regulerer og

forsvarer indre miljø (homeostase), samt

forsvar mot ytre farer

• Immunsystemets evne til å skille ”kjente”

fra ”ukjente” substanser

• Instinktive forsvarsmekanismer

Autonome Nervesystem

• Sympaticus

Primærnivå: Sympaticus del av Hypotalamus

Sekundærnivå: Synapser i Intermediolaterale

cellesøyle

Tertiærnivå: Synapsene i paravertebrale og

prevertebrale ganglier

• Parasympaticus

Primærnivå: Parasymp del av Hypothalamus

Sekundærnivå: Synapsene i hjernestammekjernene

til Hjernenerve 3, 7, 9 og 10, og

Sacrum-segmentene S 2 – S 4

Tertiærnivå: Synapsene i nervefletninger på/i

Hormonsystemet

• Primærnivå: Hypothalamus

• Sekundærnivå: Hypofyse

• Tærtiærnivå: Hormonenes påvirkning av

målorganer, (binyrer, thyroid, osv.)

• Feedback regulering av hormonsystemet

13.03.2011

2


Immunsystemet

• Hovedfunksjon: Skille kjente fra ukjente

substanser

1. Manglende adekvat respons på invasjon

av mikroorganismer =>infeksjon

2. Manglende ignorering av substanser som

normalt er tilstede i våre omgivelser =>

allergi.

3. Manglende adekvat respons på

tumorceller => cancer.

4. Overrespons på kjente substanser

Organene til Immunsystemet

• Thymus

• Beinmarg

• Milt

• Lymfatisk vev i Tonciller, mage-

tarmsystem og Appendix, Lymfeknuter

• Ductus thoracicus

13.03.2011

3


Innervasjon av Lymfatisk vev

• Tonciller: n. Glossopharyngeus og Vagus,

T 1 – 4

• Thymus: n. Vagus og T 1 – 4

• Ductus Thoracicus: n. T 1- 4

• Milt: n. Vagus og T 5 – 9

• Mage-tarmsystemet: n. Vagus, S 2 – S 4 og

T 5 – L 2

• Cisterna Chyli: og T 12 – L 2

• Appendix: S 2 – S 4 og T 12 – L 2

• Beinmarg: Nivå i forhold til lokalisering

Andre mekaniske dysfunksjoner

• Kraniet og CNS-relaterte strukturer,

meningene og dura mater

• Thorax

• Abdomen, peritoneale og retroperitoneale

organer

• Bekken

• Knokkelvev, intra-ossøse dysfunksjoner

• Medfødte forhold

Innervasjon av magetarmsystemet

• Parasympatisk innervasjon

Vagus, alt over radix mesentericum

S 2 – S 4, alt under radix mesentericum

• Sympaticus

T 5 – T 9 , alt over radix mesentericum

T 10 – L 2, alt under radix mesentericum

13.03.2011

4


Oppsummering

• Hva?

Kartlegge overbelastninger som forstyrrer

homeostase

• Hvor?

Kraniet, CNS-relaterte strukturer og CSF

sirkulasjon

Kroppssegmentet, ikke bare det vertebrale

segment

ANS, preganglionære og postganglionære

synapser

• Hvordan?

Mobilisering i fri retning, Direction of ease

Tøyning av faciestrukturer rundt organer

Via thoracal respirasjon

Takk for meg!

Hvordan?

• Rydde opp etter gamle traumer

• Normalisere mekanisk funksjonskjeder

• Frigjøre spenninger og restriksjoner rundt

CNS

• Gjenopprette sirkulasjon, vevssirkulasjon

• Normalisere intraossøse blokkeringer

• Direkte tøyning av bindvev og ”balanced

ligamentous techniques”

• “Everything that can be counted does not

necessarily count; everything that counts

cannot necessarily be counted”.

• Albert Einstein

13.03.2011

5

More magazines by this user
Similar magazines