2 - Norges Samemisjon

samemisjonen.no

2 - Norges Samemisjon

Sangen min

Jeg ble spurt om å dele ”Sangen min”

med leserne av Samenes Venn.

Sangboka nr 386 / Landstads rev.

salmebok nr 298 er en kjær salme for

meg.

Til den sangen knytter det seg

gode og kjære minner i fra

barndomshjemmet mitt – og i fra

Sørlandets kr. ungdomsskole, og den

har ofte vært til trøst og hjelp for

meg i voksen alder. Tenk at Paulus

Gerhardt i 1653 kunne skrive så

treffende aktuelt også for oss som

lever i 2010. Det bekrefter at Hebr.

13,8 er sant!

(Litt om Paul Gerhards liv hentet fra

Wikipedia: Gerhardts første leveår lå

i skyggene av fryktelige katastrofer

i Tyskland; pesten og lidelsene som

kom fra tredveårskrigen (1618-

1648). Disse dyrekjøpte erfaringene

satte sitt preg på hans diktning som

hadde den hensikt å være til trøst

og oppmuntring for de mennesker

som hadde mistet alt håp. Hans egen

familie kom heller ikke uskadd fra


barn.)

Hans liv i trengsel gir en sterk

bakgrunn for hans dype og gode

salmer.

Sangen ”Velt alle dine veie” er

skrevet over Salmenes bok 37.5.


vanskelig for oss på Sørlandet! Lille

julaften, i mørke og snøføyke, falt

jeg på den isglatte veien og skadet

(brakk) foten.

I vers 4 står det:

”Vei har du alle steder,

på virke ingen trang.

Velsignelser du spreder

og lys på all din gang.

Din akt ei noen hindrer,

din omhu blir ei trett

før gledestråler tindrer

i øyne som har grett.”

- og i første verset: ” han skal og

din fot kan gå.”

Og når snøstormene i fra nordøst

(ifra Sibir) kom med full styrke

inn Geiderøy-sundet, (der hvor

Skalldyrtreffene foregår om

sommeren) og snøen laget 2 meter

høye fonner som dekket over

blomster og busker i hagen, - ja, da

var det trøstefullt og godt å tenke

på at: ”Den sne som tiner bort, har

ei den minste skade Guds fagre

blomster gjort.” v.10

Så bøtter og spann har også i høst

blitt fulle av bær, både til gode

venner og meg selv!

Kanskje noen som leser dette også

husker en ungdomsskolevinter på

Birkeland folkehøyskole? Kanskje

dere og sang i skolekoret med Olav

Bjorå som dirigent?

”Velt alle dine veier

og all din hjertesorg

på ham som har i eie

den hele himlens borg.”

Slik gjorde vi det igjen ved

elevstevent ca 50 år etter skoletiden.

Men den gangen rant tårene i

”strie strømmer” på den aldrende

dirigenten og veteranlæreren vår.

Det ble en ”gripende” stund for oss

alle!!

”Gjør en lykksalig ende

O Gud på all vår nød!

Du tage selv i hende

vår sak inntil vår død!

La oss din nåde eie,

og hjelp oss trinn for trinn,

så samles våre veie

til sist i himlen inn.” v. 12

Les og syng hele sangen!

Må Gud velsigne deg, - kjære leser!

Bjørg Karlsen

Min flyttfuglEg står her og ser gjennom glaset

og kallar han fuglen min.

Han gav meg så rik ei gåve,

han gav meg si kvitring, sin song.

Han tende ein lengt i mi bringa,

mot den dag då han kjem att

eingong.

Det trippar ei erle i hagen,

med seinsommarkvelden sig på.

Det lir vel snart mot den dagen

da avskjed ho taka må.

Snart lyfter ho vengen til avferd,

på reis til eit varmare land.

Så lukke til då på ferda

til solvarme sydhavsstrand!

Det blir så tomt i min hage,

den dagen du dreg din veg;

Men reirplassen din her i buret,

den er her og ventar på deg.


når vårsol om landet skin!

Gløym ikkje på lange ferda

at her har du reirplassen din.

Eg kjennar meg sjølv som ein


mens haustsol strør gull over land.

Snart skal og eg lyfta vengjen

på reis mot mi høgsomars trand.

Og her midt i solefallsbandet

der skuggane lange fell –

Eg kjennar ei dragning mot landet,

med æveleg høgsomarseld.

Lars Heggset

More magazines by this user
Similar magazines