Last ned brosjyren her. - Bayer CropScience Norge

bayercropscience.no

Last ned brosjyren her. - Bayer CropScience Norge

Produktinformasjon sesongen 2013

Insekter i oljevekster

Biscaya mot glansbiller sesongen 2013

Bekjempelse av insekter i oljevekster


Biscaya mot glansbiller

sesongen 2013

Glansbillen er den viktigste skadegjøreren i oljevekster. Registrering

av innflygning, tidspunkt for sprøyting og resistenssituasjonen er

avgjørende for valg av bekjempelsesstrategi.

Velg en strategi som reduserer risikoen

for utvikling av resistens!

Ved høyt smittepress bør behandlings-intervallet

være 5-7 dager. Ved lavere smittepress kan

intervallet økes til 7-10 dager.

Valg av produkter er avhengig av resistenssituasjonen.

Bruk av pyretroider i områder det er

påvist resistens vil føre til økt resistensutvikling.

Ved høyt smittepress og langvarig innflygning kan

det være behov for flere behandlinger. Bruk da

produkter med forskjellige virkemekanismer.

Bruk aldri et pyretroid ved første behandling

dersom det er mistanke om resistens.

Der det ikke er mistanke om resistens, bør

sprøytestrategien være forebyggende med

veksling mellom produkter med ulike virkningsmekanismer

for å unngå resistensutvikling.

Husk!

Biscaya OD har ikke «knock-down»

effekt. Det betyr at selv om billene

slutter å spise tar det noe tid før de

dør, og man må derfor regne med å

finne glansbiller i plantene 1-3 dager

etter behandling.

Erfaringer med Biscaya har vist at ved

høy temperatur og langvarig

innflygning bør det vurderes om det

er nødvendig med en oppfølgende

behandling etter 5-7 dager.

Biscaya bør holde 10 O C ved blanding.

Det beste er å bruke lunket vann ved

utblanding.


Bekjempelse av

insekter i oljevekster

Glansbillen er den viktigste skadegjøreren i oljevekster. Registrering

av innflygning, tidspunkt for sprøyting og resistenssituasjonen er

avgjørende for valg av bekjempelsesstrategi.

Biscaya virker mot glansbille,

skulpesnutebille og skulpegallmygg i

oljevekster.

Tidspunkt:

Mot glansbille fra tidlig knoppstadium

til like før blomstring.

Dose: 30 ml per daa.

Behandlingsfrist: 21 dager.

Biscaya OD kan brukes 2 gang per

sesong (kun 1 gang mot glansbiller)

Skadedyr Effekt etter

3 – 6 dager

Rapsglansbille

Skulpesnutebille

Skulpegallmygg

Jordloppe*

Rapsglansbille**

Jordloppe

Skulpesnutebille

Decis Mega virker mot jordloppe, skulpesnutebille,

sommerfugllarver, og nepebladveps i

oljevekster. Decis Mega kan brukes mot glansbille

kun der det ikke er påvist resistens.

Tidspunkt:

Mot jordlopper mfl: ved angrep.

Mot glansbiller fra tidlig knoppstadium til like før

blomstring. NB! Veksle med et ikke pyretroid.

Dose: 10-15 ml per daa

Behandlingsfrist: 45 dager

Decis Mega kan brukes 1 gang per sesong.

Effekt etter

7 – 10 dager

*basert på norske erfaringer

**der det ikke er påvist eller det er mistanke om pyretroidresistens

Effekt etter

10 – 14 dager

GOD MIDDELS BEGRENSET

More magazines by this user
Similar magazines