Last ned - Beredt

beredt.no

Last ned - Beredt

BEREDT AS

MULIGHETER

VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE

KOMPETANSE

beredt

Vi bidrar til at andre lykkes

SERVICE


02

BEREDT AS

1969

Beredt Gruppen ble

grunnlagt i 1969


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Glede er nøkkelen

– mulighetene mange!

Det er med engasjement og glød vi ønsker å presentere Beredt AS for deg.

En unik virksomhet der glede er essensen i alt vi gjør og vår væremåte.

Beredt er en attføringsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr

kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med, og på minst samme nivå,

som private virksomheter.

Den store forskjellen er at vi arbeider med utgangspunkt i å skape glede og

med enkeltmennesket i fokus. Gjennom hele vår verdikjede skal respekt og

omtenksomhet prege vårt arbeid. Ved å være individfokusert bygger vi verdighet

og stolthet for enkeltmennesket og virksomhet. Vår kompetanse deler vi med

alle på et kvalitetsnivå som skaper vekst, utvikling og glede. Ved å være fleksible

har vi fokus på muligheter og ikke begrensninger. Det gjør oss anvendelige og gir

muligheter for folk flest.

Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut

i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom å tilføre

kompetanse og skape arbeidsglede. Gjennom læring og praksis i egne

virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med.

Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater

hjelper vi andre med å lykkes.

Vår bedriftsfilosofi er at ”alle mennesker - uansett bakgrunn og alder - kan svært

mange ting som vi ikke kan. Det er derfor en glede for oss å kunne utveksle

kunnskaper med alle mennesker og hjelpe hverandre videre”.

Dette gjør vi ved å skape glede, arbeidsglede, serviceglede, matglede, bilglede,

boglede, selskapsglede, kursglede, læreglede, være til nytte glede.

Det er derfor med stor glede vi nå kan fortelle deg om mulighetene du finner i

Beredt. Enten du er arbeidssøkende, arbeidsgiver eller privatperson som kan ha

behov for mange av de tjenester og produkter vi kan tilby. Spesielt ønsker jeg

å gjøre næringslivet oppmerksom på alle de muligheter de finner hos Beredt.

Her kan bedriftene få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft som er

prekvalifisert gjennom trening hos oss og oppfølging av våre

dyktige konsulenter. Mange av våre tjenester er i dag tilgjengelig over

hele landet. Vi har styrket vår organisasjon, systemer og merkevare

for å skape enda mer glede i tiden fremover.

Velkommen til å bli kjent med Beredt.

Torolv Onarheim

ADM. DIR

beredt

GRUPPEN

Det er med

engasjement og glød

vi ønsker å presentere

Beredt AS for deg.

03


04

BEREDT DRIFTSBERETNING ÅRSBERETNING AS 2011 2011

Vi skaper

arbeidsglede

Beredt Organisasjonen pr. 01.01.2013

Beredt

Bedrift

Beredt

Samfunn

Beredt

Privat

Beredt gruppen

DIVISJONER Beredt Kompetanse Beredt Service Beredt Stab

SEKSJONER

Beredt

Bevertning

Rekruttering Vox Rådgivning Amo Attføring Fagkurs Catering Konferanse Selskap Kantine Transport

Beredt

Drift

Vaktmester

tjenester

AVDELINGER

Beredt

Auto

Bilverksted

Beredt

Hjem

Møbel Interiør

Salg

Anbud

Prosjekt

Markedsføring

Forr. utvikling

Økonomi

HR - HMS

Innkjøp

Arkiv

IT / Tlf

Kundesenter

IK-Mat


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Arbeidsglede siden 1969

Beredt er i dag en unik attføringsbedrift som er representert i mange av landets fylker

og med ambisjon om å bli den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt.

Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon

for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere mulighet for både

teoretisk kunnskap og praktisk arbeidserfaring.

Beredt Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke

områder. Beredt har også mange bedriftskunder som benytter seg av det brede

tilbudet selskapets mer enn 70 coacher og rådgivere kan tilby innen medarbeider- og

bedriftsutvikling, omstillingsprosesser og rekruttering.

Beredt Service gir deltakerne muligheter for arbeidspraksis i egne virksomheter og

i samarbeid med eksterne virksomheter. Beredt Service driver også kommersiell

virksomhet mot næringslivet og privatpersoner ved å tilby et bredt spekter av

tjenester og produkter gjennom seksjonene Bevertning, Drift, Verksted og Hjem.

Selskapet driver en rekke kantiner for virksomheter i næringslivet og det offentlige.

Beredt AS ble etablert i 1969 som en avdeling av Statens Attføringsinstitutt.

Virksomhetens navn var den gang Storetvedt Servicesenter og var et bilverksted med

bensinstasjon. Selskapet ble registrert som eget aksjeselskap i 1989 med staten som

eier. Etter hvert overtok Hordaland Fylkeskommune 90 % av aksjene, mens 10 % ble

overtatt av Norske Fina. I dag eier fylket alle aksjene. Selskapet tok navnet i 2009.

I 2005 flyttet virksomheten inn i egne, 2500 m 2 store lokaler på Apeltun.

Det er i dag er selskapets hovedkontor med lokaler for undervisning, selskaper,

kurs og konferanser, samt storkjøkken, cateringvirksomhet, transport og

vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør. Coop Prix er leietaker i Beredts

bygg, og hos de har vi fast praksisplass for våre deltakere.

I 2009 kjøpte Beredt AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim.

Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot

næringslivet. Beredts tilbud spenner over hele årsaksgrunnen til fravær fra

arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde, samt coaching og kursing for å

styrke arbeidsprestasjonene. Bilverkstedet på Storetvedt driver vi fremdeles.

Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom ulike kurser eller praksis

i Beredt-systemet. Beredt har rundt 100 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere

og rundt 100 personer på tiltak engasjert til enhver tid.

Beredt AS eies av Hordaland fylkeskommune og blir drevet som et vanlig

aksjeselskap, men alt overskudd går tilbake til bedriften for å styrke den.

Totale driftsinntekter for hele konsernet var i 2012 ca NOK 80 millioner.

Beredt er i dag en unik

attføringsvirksomhet

med fokus på

arbeidsglede.

VISJON

Beredt skal være den mest

attraktive attføringsbedriften

nasjonalt.

MISJON

Tilføre kompetanse som

hjelper folk til å komme ut

i arbeid eller styrke sine

arbeidsprestasjoner

VERDIER

• Verdighet

• Kompetanse

• Fleksibilitet

• Glød

MERKELØFTE

Vi bidrar til at andre lykkes

ved å skape glede.

beredt

GRUPPEN

05


06

BEREDT AS

100%

Beredt er 100% eid av

Hordaland Fylkes-

kommune

Beredt er medlem av

Attføringsbedriftenes

landsforbund i NHO.

Tilknyttet

Dan Femoen

STYRELEDER

Med Norge som

BEREDT SKAL VÆRE DEN MEST ATTRAKTIVE

ATTFØRINGSBEDRIFTEN NASJONALT

Det finnes i dag over 100 attføringsbedrifter i Norge. Virksomheter som gjør

et betydelig samfunnsmessig arbeid ved å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet.

Mennesker som har stått utenfor arbeidslivet en periode av ulike årsaker og nye

landsmenn som skal lære seg norsk arbeidsliv og kultur.

Attføringsbedriftene tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov, arbeidsevne

og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeids-

trening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter. Slik

skaffer attføringsbedriftene næringslivet kompetent arbeidskraft. Slik gir

attføringsbedriftene avgjørende bidrag for å hindre unødvendig uføretrygding

og økning i antallet personer som lever på passive ytelser. Hvis ”bare” 1000

personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den

samfunnsøkonomiske gevinsten på 1 milliard kroner.

Beredt gir individtilpassede tilbud for eksempel med lese- og skriveopplæring,

kunnskap om ernæring og kosthold, karriereveiledning m.m. i tilknytning til

målrettet arbeidstrening og kvalifisering.

Vi har tverrfaglige miljøer, gode kvalifiseringsarenaer, samt omfattende nettverk

mot næringslivet og det offentlige som vi utnytter til beste for arbeidssøkerne

og NAV. Attføringsbedriftene er en bro mot arbeidslivet og ledesnoren er flere i

arbeid og aktivitet til beste for individ og samfunn.

Roald Kvamme

NESTLEDER

Ellinor Therese Kreybu

STYREMEDLEM


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

arbeidsfelt

BEREDT ER EN STOLT ATTFØRINGSBEDRIFT

MED DYKTIGE MEDARBEIDERE

Mange har oppdaget at en ”attføringsbedrift” har mye å tilby av kompetanse,

tjenester og produkter også til det profesjonelle bedriftsmarkedet og privat-

markedet. Våre krav til kvalitet gjør at Beredt er en etterspurt leverandør.

Gjennom vårt oppkjøp av KI Kompetanse AS har vi styrket vår tilgjengelighet

med kontorer både i Bergen, Oslo og Trondheim. Våre medarbeidere er

mobile og vi gjennomfører kurs og oppdrag over hele landet. Moderne

kommunikasjonsteknologi gjør oss til en integrert arbeidsplass med stor grad av

erfaringsutveksling. Vår tro på fleksibilitet gir oss konkurransekraft og mulighet

til skreddersøm av tilbud og tjenester hvor det måtte være i Norge. Vi skal være

en etterspurt aktør over hele landet for mennesker som ønsker utvikling og for

virksomheter som ønsker arbeidskraft og tar samfunnsansvar.

Verdiskapning som gir glede og nytte for enkeltindivid, virksomhet og samfunn er

resultater i vårt arbeid mot å nå vår visjon: Beredt skal være den mest attraktive

attføringsbedriften nasjonalt.

Catherine Holsen

STYREMEDLEM

May-Lill Torsvik

STYREMEDLEM

beredt

GRUPPEN

Beredt eies av

Hordaland Fylkeskommune

og ledes av

et aktivt og kvalifisert

styre som er en viktig

medspiller i arbeidet

med å nå vår visjon.

Torolv Onarheim

ADM. DIR

07


8

BEREDT AS

2500+

Vi hjelper over 2500 personer

til å kvalifisere seg

for arbeid

hvert år


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Derfor er Beredt unik

Med enkeltmennesket i fokus og en trygg

arbeidsplass som mål

Steget inn i arbeidslivet kan være uendelig langt for dem som

ikke har vært inne i det eller ute av det en stund.

Beredts grunnfilosofi er at alle mennesker, uansett bakgrunn, kjønn og alder,

kan mye om svært mange ting som vi ikke kan. Derfor er det en glede for oss å

kunne utveksle kunnskap med alle mennesker vi treffer og på den måten hjelpe

hverandre videre.

Med denne filosofien som bakteppe har vi bygget opp en organisasjon vi er stolt av

og som hvert år hjelper over 2500 personer til å kvalifisere seg for arbeid.

Ved å skape arbeidsglede gjennom å bidra til at andre lykkes fremstår Beredt i dag

som en unik og etterspurt virksomhet. Ikke bare fra dem vi hjelper inn i arbeidslivet,

men også fra privatpersoner og næringslivet som har stor nytte og glede av

tjenestene Beredt tilbyr. Gjennom den anvendelighet, kvalitet og engasjement Beredt

fremstår med har vi vunnet en respekt som både gleder oss og gjør oss stolte.

Hemmeligheten bak Beredts unike tilbud er at vi har bygget en organisasjon som

ser hele mennesket og som tilrettelegger for at mennesket skal lykkes. Ved å

ta utgangspunkt i det enkelte menneskets ressurser og motivasjon bygger vi

kunnskap og skaper bevissthet om hva som skal til for å lykkes. Gjennom individuelle

samtaler avdekker vi behovene og ønskene, og tilrettelegger for kurs som vil gi

nødvendig kunnskap og erfaring. Ved å følge opp kandidaten tilrettelegger vi for

nødvendig kompetansebygging gjennom arbeidserfaring i egne eller samarbeidene

virksomheter. Gjennom å gi håp og skape tillit bygger vi arbeidskarrierer sammen.

Ved å kombinere kunnskap og arbeidserfaring har vi utviklet en verdikjede som er

unik. Dermed er vi med kandidaten hele veien fra de første samtalene til steget ut i

arbeidslivet er tatt. Selv etter at det første steget er tatt følger vi opp arbeidstaker og

arbeidsgiver for å sikre at vi alle lykkes.

GOD KOMBINASJON

Sertifiserte medarbeidere, som er menneskeorienterte,

kombinert med at Beredt er en godkjent lærebedrift med

et stort nettverk, som sørger for at våre kandidater har store

muligheter for å lykkes i arbeidslivet.

BEREDTS UNIKE

ARBEIDSMODELL:

1. FOKUS

ENKELTMENNESKET

2. VERKTØY

SAMTALE

3. KARTLEGGING

Kunnskapsnivå

AVKLARING

Egenskaper

4. VIDERE KARTLEGGING

Interessetesting

ARBEIDSERFARING

Motivasjon

5. PROSESS

Arbeidskvalifisering

BEVISSTGJØRING

Arbeidstrening

6. VIDERE PROSESS

Jobbsøking

ARBEIDSFORMIDLING

Oppfølging

7. MÅL

Motivert medarbeider

TRYGT ARBEID

Arbeidsglede

beredt

GRUPPEN

9


10 12

BEREDT AS

100+

Beredt Kompetanse har over

100 ansatte og dyktige

medarbeidere fordelt i

Oslo, Trondheim

og Bergen.

DIVISJONER Beredt Kompetanse

Beredt

Bedrift

Beredt

Samfunn

Beredt

Privat

SEKSJONER

Rekruttering Vox Rådgivning Amo Attføring Fagkurs AVDELINGER


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Målet er faste og

trygge arbeidsplasser

Kompetanseutvikling i bred forstand, både hos enkeltpersoner og for

virksomheter, er Beredt Kompetanses arbeidsområder. Disse spenner over

attføringsarbeid, yrkesveiledning, omstillinger, bedriftsrådgivning kursing,

coaching og arbeidsformidling er preget av personlig oppfølgning med fokus på å

få det beste ut av kandidaters og virksomheters kompetanse og muligheter.

Veiledning, arbeidstrening og motivasjonsbygging er viktige faktorer i arbeidet

med å få deltakere ut i arbeid eller å beholde sitt arbeid.

Med over 40 års erfaring og mange dyktige medarbeidere har Beredt

Kompetanse opparbeidet en solid kompetansebase innen attføringsarbeid

og bedriftsrådgivning vi kan tilby en rekke ulike kurs og praksisplasser som

hjelper kandidater til å unytte sitt potensial og muligheter. Solide, entusiastiske

lærekrefter og veiledere sikrer en personlig oppfølgning og kunnskapsoverføring

bygget på sertifiserte metoder. Gode undervisningslokaler, engasjerende

metodikk og praksismuligheter skaper trygge og motiverende læringsmiljøer

som er individfokuserte. Glede preger kompetanseoverføringen, resultatet er økt

arbeidsglede og motivasjon

Det startet med attføringsarbeid, men etter hvert som ryktet arbeidet for oss

ble vår kompetanse og tjenester etterspurt av næringslivet generelt og av

privatpersoner. Derfor er Beredt Kompetanse i dag organisert med tre ulike

seksjoner for å kunne gi våre oppdragsgivere et best mulig målrettet tilbud:

Beredt Samfunn - Beredt Bedrift – Beredt Privat

Hver av disse seksjonene er igjen bygget opp med ulike avdelinger tilpasset

tjenestetilbudet for at vi til enhver tid skal være mest mulig brukerorientert.

Beredt Kompetanse er i dag en landsomfattende organisasjon med over 100

fast ansatte og dyktige medarbeidere både i Oslo, Trondheim og Bergen.

Disse gjennomfører prosjekter over hele landet og samarbeider om å utnytte

hverandres kompetanse og kapasitet. I tillegg har vi utviklet et nettverk av

ressurspersoner som vi benytter ved behov.

KOMPETANSE ER EN KJERNEVERDI I BEREDT

Medarbeiderutvikling og erfaringsutveksling inernt er derfor viktig for

Beredt Kompetanse. Vi driver med kontinuerlig medarbeiderutvikling og

kompetanseheving gjennom kursing, konferanser og egenutvikling.

Vi sertifiserer våre medarbeidere i ulike lærings-, kartlegging- og testverktøy.

Alle nyansatte får en grundig innføring i hva som er spesielt krevende

med attføringsarbeid. Gjennom vårt medlemskap i NHO og

Attføringsbedriftene er vi tilknyttet Læringsnettverket.

beredt

KOMPETANSE

Beredt Samfunn ledes av

Attføringsleder Astrid Heggernes

Vi bidrar med

kompetanseoverføring

og motivasjon både

til arbeidssøkende og

virksomheter.

Beredt er en sertifisert EQUASS

virksomhet. Dette er et europeisk

system for kvalitetssikring av

velferdstjenester med ekstern

revisjon og sertifisering.

11


12

BEREDT AS

14

14 lærlinger er for tiden

i arbeid hos Beredt.

REFERANSECASE

LANDÅS MENIGHETS

BARNEHAGE

Landås Menighets Barnehage

er ett eksempel på en type

virksomhet Beredt har et godt og

nært samarbeid med. Her kan vi

tilby våre kandidater praksisplass.

VI SKAPER

ARBEIDSGLEDE

ANDRE VIRKEMIDLER

BEREDT SAMFUNN

REPRESENTERER:

• Arbeidspraksis i skjermet

virksomhet (APS)

• Arbeid med bistand (AB)

• Kvalifisering i AMB (KIA)

• Arbeidsrettet Rehabiliterimg (AR)

Beredt Samfunn

– Vi tar ansvar for å få folk i arbeid

Beredt Samfunn samarbeider først og fremst med det offentlige. Her finner

vi det meste av attføringsarbeidet og arbeid med oppfølgning organisert i

avdelingene Attføring og Amo. NAV er en god og nær samarbeidspartner for

Beredt Samfunn. Sammen arbeider vi for å få flest mulig inn i eller tilbake i

arbeidslivet gjennom å skape håp, tillit og glede.

ATTFØRINGSARBEID FÅR EN STØRRE OG STØRRE

BETYDNING I NORGE

Det er god samfunnsøkonomi og de fleste mennesker har potensial og kapasitet

til å bidra med sin arbeidskraft til glede for hele samfunnet og, ikke minst, seg

selv.

Norge trenger arbeidskraft og folk trenger å være i arbeid. Mennesker som har

behov for bistand på vei mot utdanning eller endret jobbsituasjon står hele tiden

i fokus. I vår moderne tid er budskapet at alle skal være med. Alle representerer

en ressurs. Det er derfor viktig at dem som av ulike årsaker ikke lenger mestrer

jobben de hittil har hatt får nye muligheter. Løsningen kan være et helt nytt

arbeidsfelt, eller redusert arbeidstid tilpasset den enkeltes helsesituasjon, evner

og motivasjon.

Det er her Beredt Samfunn tilbyr hjelp til omskolering og attføring i nært

samarbeid med NAV og det enkelte menneske.

Kompetanseutvikling, via avklaring, motivasjon, bevisstgjøring og arbeidstrening,

sørger for ny arbeidsglede og nye muligheter. Vellykket integrering i arbeidslivet

skaper trivsel og glede, helsegevinster, bedre livskvalitet og bedre økonomi for

enkeltindivid og samfunn. Attføringsarbeid i Beredt er individuelt rettet også mot

personer som har problemer rundt seg.

AVKLARING GJENNOM KURSING OG ARBEIDSUTPRØVING ER ET

VIKTIG VIRKEMIDDEL I ATTFØRINGSARBEIDET

Våre AMO-kurs er kurs for arbeidssøkende. Et av dem er et 16 ukers jobbsøk

og praksiskurs. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk opplæring innen

felt som jobbsøking, regler og normer i arbeidslivet. Mange av dem som

deltar på kursene våre har begrenset erfaring med arbeidslivet, derfor er det

viktig at de også teoretisk får en innføring og blir forberedt på arbeidslivets

krav og forventninger. Det er blitt tøffere på alle arbeidsplasser - med stadige

nedbemanninger må færre personer gjøre mer, slik er det bare og det må

arbeidstakere være klar over!

Hoveddelen av kurset er praksis på en arbeidsplass, og innen nettverket vårt kan

vi tilby en rekke forskjellige arbeidsplasser. Såfremt motivasjonen er tilstede og

man er frisk nok til å jobbe, er sannsynligheten for jobb i dette nettverket svært

stor. Motivasjonen er det første vi tar tak i! AMO-kurs kan være første skritt mot

en fagutdannelse.

Gjennom en samtale med din veileder hos NAV kan du ha muligheter

for et kurs hos Beredt.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Privat

– For folk med vilje til å utnytte sine muligheter

Beredt Privat arbeider først og fremst mot privatmarkedet.

Her finner du i dag vår kursavdeling.

Beredt Kompetanse opplever en økende pågang fra privatpersoner og

næringslivsledere som ønsker personlig oppfølgning og kursing. Dette er

målbevisste mennesker som ønsker å gjøre det beste ut av sin arbeidssituasjon

og i noen sammenhenger kvalifisere seg til nye arbeidsoppgaver. Derfor har vi nå

etablert en egen seksjon som tilbyr både personlige kurs og standardkurs rettet

inn mot privatmarkedet. Kursene og oppfølgningen gjøres over hele landet.

Våre medarbeidere har bred kompetanse, og vi kan tilby kurs og opplæring

innenfor en rekke fagområder. I tillegg til vår faglige kompetanse, vil vi framheve

våre medarbeideres entusiastiske holdning – den preger både form og innhold.

Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, og kan tilby korte intensive kurs eller lage

pakkeløsninger som går over en lengre periode.

EKSEMPLER PÅ KURS VI GJENNOMFØRER

FOR PRIVATMARKEDET:

-> Personlig veiledning (coaching)

-> Presentasjonsteknikk

-> Kommunikasjon

-> Leder/Medarbeiderutvikling

-> Barnehagekurs

-> Kantinekurs

COACHING ER POPULÆRT

Mange savner en støttespiller som er der for de. En som en kan snakke med

for å få utvikle sitt potensiale og hjelper til med å få sortert tankene. Beredt

Kompetanse har sertifiserte coacher som coacher mennesker gjennom

arbeidshverdagen din slik at du lettere når målene dine. Vi coacher også innen

karriere, stressmestring og livsstil i tillegg til at vi kan tilby kurs for å kunne utøve

en coachende lederstil. Coaching er i dag blitt mer vanlig og vi merker økende

etterspørsel for disse tjenestene.

HVA ER COACHING?

Coaching er en samtale mellom to mennesker hvor en coach, ved å stille åpne

spørsmål, skal hjelpe fokusperson til selv å finne de svar og arbeidsoppgaver

som hjelper fokusperson med å oppnå sine mål.

Visuelt kan det sammenlignes med at coachens oppgave er å stå med

lommelykta, men det er fokuspersonen selv som finner veien. Målene settes

opp ut fra deltakerens ståsted. Det er ikke coachens ambisjoner og tanker som

teller, men deltakerens.

REFERANSECASE

EZY DATA AS

VI SKAPER

ARBEIDSGLEDE

beredt

KOMPETANSE

EZY DATA AS er ett eksempel

på virksomheter vi samarbeider

med og Robin Osa er ansatt hos

EZY DATA etter en praksisperiode

gjennom Beredt.

13


14

BEREDT AS

NISO

NISO er toppidrettsutøvernes egen

organisasjon. Vi hjelper NISO-

medlemmer med en karriere

etter at den aktive

tiden er over.

REFERANSECASE

NORGESTAXI

Norgestaxi er et eksempel på en

virksomhet vi har utviklet egne

kompetanseprogram for og fått

finansiering til gjennom

VOX-midler.

VI SKAPER

ARBEIDSGLEDE

www.attforingsbedriftene.no

Beredt Bedrift

– Fra krevende omstillingsprosesser

til lederutvikling og rekruttering

Beredt Bedrift arbeider først og fremst med næringslivet. Her finner vi avdelingene

Rådgivning, Rekruttering og Vox. Seksjonen har en rekke bedrifter som faste

kunder. Alt fra små virksomheter til landsomfattende kjeder og store virksomheter

som Aker ASA. Beredt Bedrift har mange ulike prosjekter innenfor omstilling,

lederutvikling, rekruttering, opplæring, servicetjenester, motivasjon og coaching,

samt oppfølging av sykemeldte.

Beredt Bedrift har en økende oppdragsmengde innen Vox-kurs. I nært samarbeid

med bedrifter og det offentlige har vi utviklet en rekke kompetanseprogrammer

som hjelper våre nye landsmenn inn i arbeidslivet og til kompetanseheving ellers

i næringslivet. Vi er behjelpelig til bedrifter både med søknadsprosesser for

midler, utvikling av fagprogram og gjennomføring av disse blant virksomhetens

medarbeidere. Ta kontakt om din virksomhet ønsker en samtale om mulighetene

VOX gir, og hva NAV ellers kan hjelpe din virksomhet med.

OMSTILLING OG NEDBEMANNING

Kravene til tempo og fortjeneste er høyere enn noen gang. Stadig er organisasjoner

nødt til å forholde seg til ulike omstillingsprosesser. Det er derfor viktig å få til en

prosess som gir en så positiv opplevelse som mulig for alle involverte. Vi er gjerne

din samarbeidspartner i denne situasjonen. Både de medarbeiderne som blir

overtallige i en slik situasjon og de som skal fortsette i organisasjonen blir preget

av en slik prosess, og de har behov for ulike former for støtte og bistand.

Vi kan hjelpe de av medarbeiderne som blir overtallige

til å finne nytt arbeid gjennom å:

-> lede fellesmøter og ha

gruppesamlinger med fokus

på jobbsøk og nye muligheter

-> kompetanse- og ressurskartlegging

-> gjennomføre individuelle

veilednings- og coachingsamtaler

for å finne veien videre

-> utføre en kompetansekartlegging,

med fokus på å selge sin

personlige, reelle og formelle

kompetanse

-> oppdatere jobbsøkteknikker, for

eksempel gjennom intervjutrening

og lage en salgbar cv

For dem som blir igjen i organisasjonen vil hverdagen også bli en annen. Disse kan

vi også bistå i en overgangsfase, der vår veiledning og coaching fungerer som en

rød tråd gjennom hele prosessen og bidrar til å snu prosessen til noe positivt.

REKRUTTERINGSARBEIDET VÅRT ER I GOD VEKST.

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte rådgivere med spesialkompetanse innen

forskjellige kartleggings-, test og kompetanseverktøy. Det er et økende behov

for arbeidskraft i tiden som kommer. Vi jobber aktivt med å formidle kompetente

kandidater inn i riktige stillinger.

Gjennom Beredts nettverk og egen utvikling av kandidater finner vi ofte godt

kvalifiserte medarbeidere til våre oppdragsgivere. Snakk gjerne med oss om din

virksomhet har et stort eller lite bemanningsbehov.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Karriereveiledning

– når ett av livets viktigste valg skal tas

Det kan være godt å snakke med en erfaren karriereveileder når ett av livets

viktigste valg skal tas: Hvilken utdanning eller jobb skal jeg velge?

Om du står på terskelen til en yrkesaktiv karriere eller om du er i en

omstillingssituasjon vil det alltid være rom for tvil om hvilket valg du skal ta.

Vi har opp gjennom årene veiledet flere tusen unge og voksne mennesker som

har stått i en valgsituasjon. Denne erfaringen – sammen med våre anerkjente

«verktøy» - har gitt oss en solid kompetanse du kan få øse av når du skal ta dine

viktige karrierevalg.

VIP-24

Våre karriereveiledere er sertifiserte brukere av samtale- og kartleggingsverktøyet

VIP-24. Dette er et verktøy som baserer seg på anerkjente teorier fra bl.a. John

Holland, Donald Super og Carl Jung. Det spesielle med dette verktøyet er at det

- som det eneste i verden – kombinerer disse tre teoriene. På den måten er du

sikret en veiledning som tar utgangspunkt i dine Verdier, dine Interesser og dine

Preferanser (VIP). Og veiledningen tar i tillegg hensyn til at du lever et liv i 24

timer i døgnet. Navnet vip24 beskriver altså våre viktigste profiler som kartlegger

verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

• se nye muligheter i jobb, studier og fritid

• fremme motivasjon, mestring og engasjement

• skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle

små og store utfordringer

KOMPETANSE- OG RESSURSKARTLEGGING

Mange av oss – kanskje de fleste – har mer kompetanse og flere ressurser enn

det vi er oss bevisst. Vi har lært mer og tilegnet oss flere ferdigheter enn det vi til

daglig tenker over. For at du skal få brukt dine ressurser og for at din arbeidsgiver

skal få nytte av din kompetanse er det nødvendig at du har et helhetsbilde av

hvem du er, hva du kan og hvilke ferdigheter du sitter inne med. Vi kan hjelpe

deg med å tegne et slikt helhetsbilde der vi gjennomfører en kartlegging av

dine personlige egenskaper, din formelle kompetanse og – ikke minst – din

realkompetanse.

Dette er svært viktig, kanskje spesielt nå du er i en situasjon der du skal, eller ha

lyst til, å finne en annen jobb. Hva har du da å tilby en ny arbeidsgiver?

LEDERUTVIKLING

Den potensielle gevinsten ved å se og behandle mennesker i et

24-timersperspektiv er betydelig – både for deg som leder, personene det

gjelder og organisasjonen. For å få til dette trenger du spesifikke kunnskaper

og ferdigheter innen mellommenneskelige relasjoner. Vi baserer våre

lederutviklingsprogram på Jan Spurkelands arbeid, der han har satt disse

kunnskapene og ferdighetene i system. Vi tilbyr så vel teoretisk opplæring

som praktisk trening og oppfølging i Relasjonsledelse. Flere av våre

konsulenter er sertifiserte veiledere i Relasjonsledelse.

JOBBSØKING OG

KOMMUNIKASJON

beredt

KOMPETANSE

Å være jobbsøker er som å

være selger – du skal «selge»

din kompetanse til en potensiell

arbeidsgiver. Har du tenkt

over hvordan du «selger» din

kompetanse? Er det slik at CV’en

og søknaden din gir et riktig bilde

av hvem du er og hva du kan?

Og klarer du å underbygge dette på

en positiv måte i jobbintervjuet?

Det er mange om beinet til de

mest attraktive jobbene, og det

ville vært synd om du går glipp av

drømmejobben din på grunn av

at du ikke klarer å presentere deg

og din kompetanse på best mulig

måte.

Vi hjelper deg med

• Skreddersøm av CV og søknad

• Veiledning og coaching i

jobbsøkerprosessen

• Realistisk trening før du skal

i et intervju

15


16

BEREDT AS

2500

Omtrent 2500 personer

er hvert år på kurs

hos Beredt

YRKESRETTEDE

UNGDOMSKURS

Vi gjennomfører slike kurs med

sikte på å få deltakerne ut i jobb.

Dette er langvarige kurs; 4 uker

teori i starten og 26 uker praksis

etterpå med tett oppfølging av den

enkelte. Her er det mye fokus på

holdninger både i forhold til å få

en jobb og ikke minst i forhold til å

greie å beholde en jobb.

PRIVATØKONOMI MED DATA

Mange jobbsøkere sliter med

økonomien og dette er for mange

et stort hinder for å være aktiv

jobbsøker. Kurset er todelt der

det de første 4 ukene er to dager

pr uke med teori, og deretter en

åtteukersperiode med individuell

oppfølging av den enkelte deltaker,

der den enkeltes privatøkonomi

og varige handlingsendringer er i

fokus.

Fagkurs

Vi gjennomfører både kurs for enkeltpersoner

(åpne kurs) og bedriftsinterne kurs innenfor

flere ulike fagområder.

Disse kursene er utviklet gjennom flere år og har en praktisk tilnærming som tar

utgangspunkt i det kursdeltakerne allerede kan og det de har behov for av påfyll

for å holde seg ajour innen sitt fagfelt.

KURS FOR BARNEHAGEASSISTENTER

Vi arrangerer kurs for alle som har behov for faglig påfyll i den jobben de allerede

har i barnehagen, og for dem som ønsker seg en jobb som assistent i barnehage

eller SFO men som mangler den teoretiske plattformen for en slik jobb. Våre

instruktører har barnehagefaglig utdanning og de har mange års erfaring både fra

arbeid i barnehage og som kursholdere. Velger du et kurs hos Beredt er du derfor

sikret et velprøvd og kvalitetssikret faglig og pedagogisk opplegg.

Aktuelle temaer:

• Barnehagens og

skolefritidsordningens rolle

i samfunnet og organisering i

barnehage og SFO

• Barndom før og nå

• Barns utvikling og

utviklende aktiviteter

• Lek, læring og aktiviteter

• Kommunikasjon og samhandling

• Barn med spesielle behov

• Kunnskap om helsefremmede

arbeid

• IKT i barnehagen

• Arbeidslivskunnskap

• Arbeidslivsorientert

norskopplæring (gjelder spesielt

kurs rettet mot innvandrere)

I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som tar

utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og barnehagens kompetansebehov.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

ARBEID I BUTIKK - SALG OG SERVICE

Vi har gjennomført en rekke kurs for fremtidige medarbeidere i

dagligvarebransjen. Dette er kurs som tar utgangspunkt i de daglige

arbeidsoppgaver og rutiner i en butikk. Deltakerne får derfor en virkelighetsnær

og praktisk vinkling på alt fagstoffet som blir behandlet. Metodene vi bruker er

tilpasset voksne deltakere som gjerne ønsker umiddelbar nytte av det de lærer.

Aktuelle temaer er:

• Hva kreves av en

servicemedarbeider

• Varebehandling

• Svinn og kundetyveri

• Arbeid i kasse

• Vareplassering

• Praktisk butikkøkonomi

• EDB i varehandelen og

betalingsmåter/terminaler

• Lover og regler (bl.a. kjøpsloven

og markedsføringsloven)

• Salgsfremmende tiltak

• Skilting og plakatering

• Verbal og ikkeverbal kommunikasjon

• Salgssamtalen

• Reklamasjonsbehandling

I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som

tar utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og den enkelte bedrifts

kompetansebehov.

KOMPETANSEGIVENDE KURS I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Kurset skal gjøre deltakerne kvalifiserte til å gå opp til den teoretiske prøven,

BUA 3102, i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I kombinasjon med relevant og

tilstrekkelig praksis kan de gå opp til fagprøven for å få fagbrevet som barne- og

ungdomsarbeider.

Deltakerne skal bli kjent med yrkesrollen til barne- og ungdomsarbeideren

innenfor ulike pedagogiske institusjoner som barnehage, skole,

skolefritidsordningen og ungdomsklubb. Temaområdene er helsefremmede

arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Deltakeren skal

for eksempel vite hva som kjennetegner pedagogisk arbeid. De skal vite

hvordan de kan skape gode samspill med enkeltbarn og barn i grupper, og

hvorfor dette er viktig i forhold til utvikling av språk og sosial kompetanse.

De skal kunne planlegge aktiviteter for barn og ungdom ut i fra alder. De skal

vite hva som kjennetegner god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom,

og hvordan de som barne- og ungdomsarbeidere kan bidra til å fremme det.

Arbeidslivskunnskap og jobbsøking er sentralt i kurset og foregår kontinuerlig.

Kurstilbudet tilpasses den enkelte deltakers behov. Det utarbeides en

handlingsplan for oppnåelse av fagbrevet på bakgrunn av en individuell

kompetansekartlegging. Kursets varighet er 24 uker og praksis inngår i kurset.

Praksisen fordeles med en dag i uken i de første 10 ukene og deretter tre uker

sammenhengende praksis fra uke 15. Deltakerne blir fulgt opp av en veileder fra

Beredt Kompetanse. Vi jobber mot å motivere hver enkelt deltaker til å være en

drivkraft i egen prosess mot å realisere sine mål.

TA KONTAKT:

beredt

KOMPETANSE

COACHING TILBAKE TIL JOBB

Dette er 4-ukers program hvor

deltakerne skal være ferdig avklarte

og ha behov for bistand i forhold

til CV, søknad, intervjutrening,

nettverksarbeid, oppsøkende

virksomhet m.m.

ANDRE FAGKURS

I samarbeid med våre mange

gode samarbeidspartnere kan vi

også tilby kurs innenfor mange

andre fagområder som f.eks.

lager og logistikk, truckførerbevis,

Datakortet og Grunnleggende data.

Ønsker du å vite mer om disse

kursene og dine muligheter for å

komme med på relevante kurs er

det bare å ta kontakt med Beredt.

RING OSS GJERNE!

55 36 26 00

17


18

BEREDT AS

VI ER EN GODKJENT

LÆREBEDRIFT

innen fagene kokk,

institusjonskokk og

bilmekaniker lette

kjøretøy

Vi bidrar med alt

fra oljeskift til de

lekreste retter

Mange av våre ansatte

har Mesterbrev

Beredt

Bevertning

Målet er topp kvalitet

gjennom god opplæring

Beredt Service er vår divisjon for servicetjenester. Her kan du få hjelp til det

meste og her finner du mange muligheter for relevant arbeidstrening innenfor det

yrket som passer deg best. Vi har organisert våre tilbud i fire seksjoner:

Beredt Bevertning, Beredt Drift, Beredt Auto og Beredt Hjem.

Disse er igjen delt inn i avdelinger som er målrettet funksjonene de utøver.

Foruten å gi våre kandidater god arbeidstrening og yrkesopplæring med

fagbrev som en mulighet, selger Beredt Service tjenester og produkter både til

næringslivet, det offentlige og privatmarkedet. Alt salg skjer i konkurranse med

kommersielle aktører. Dette skjerper våre krav til kvalitet. Alle avdelinger ledes

av svært godt kvalifisert fagpersonell som kvalitetssikrer arbeidet våre

kandidater gjør.

DIVISJONER Beredt Service

Catering Konferanse Selskap Kantine Transport

Beredt

Drift

Vaktmester

tjenester

Den store endringen i Beredt, og for Beredt Service

spesielt, kom da Beredt flyttet til nye, store og

moderne, lokaler på Apeltun i 2004.

Her ble det plass til mange nye aktiviteter innen

serviceyrker. Det nye hovedkjøkkenet ble på mange

måter navet for servicevirksomhetene. En større

satsing på catering og kantinedrift skapte behov

for gode transportløsninger. Undervisningslokalene

Beredt fikk på Apeltun ga mulighet for en utvidet kurs,

konferanse- og selskapsvirksomhet.

Den nære integrasjonen mellom de ulike

seksjonene og avdelingene i Beredt Service

gir oss mange stordriftsfordeler som kommer

våre kunder til gode.

Beredt

Auto

Bilverksted

Beredt Bevertning ledes av

Mesterkokk May-Lill Torsvik

Beredt

Hjem

Møbel Interiør

SEKSJONER

AVDELINGER


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Service har

høye kvalitetskrav

Beredt Service arbeider kontinuerlig for å kvalitetssikre aktuelle prosjekter og sin

produksjon. Dette gjelder både vareproduksjon og attføringsvirksomhet.

Vesentlige virksomhetsområder i Beredt skal alltid kvalitetssikres med

nødvendige sertifiseringer og kvalitetssikringsrutiner. Rutinene sørger for at

eventuelle kvalitetsavvik registreres og gjennomgås for å rette opp eventuelle

svakheter eller feil. Kvalitetsbevissthet skal gjennomsyre firmaets arbeidsrutiner

fra ledelsen til alle ledd i organisasjonen.

Kvalitetsarbeidet skal styres av lovpålagte krav og bestemmelser, men også ved

at rutiner og krav, både internt og til underleverandør, sikrer at både varekjøp,

produksjon og leveranser til kunden blir tilstrekkelig sikret i forhold til hva

som er teknisk og økonomisk mulig. Ved investeringer skal kvaliteten på både

produksjonsutstyr, varer og leverandører vurderes før endelig valg gjøres.

MATPRODUKSJONEN ER REGULERT VIA

SELSKAPETS INTERN KONTROLL

Beredt er kun tilknyttet leverandører som har full sporbarhet på sine

produktleveranser. Vårt IK-Mat system blir kontinuerlig gjennomgått og forbedret,

både i samsvar med lovpålagte krav og til interne kvalitetskrav for øvrig.

Det gjennomføres jevnlige kontroll av både mottak av varer, temperatur i kjøl og

frys, samt av ferdige produserte varer.

Beredt Service har et eget HACCP system som tar utgangspunkt i nasjonale

retningslinjer for mat og forpleining. Disse følger kravene til NHO Reiseliv og

NHO Service.

TRANSPORTEN AV FERDIG MAT UTFØRES

AV EGEN TRANSPORTAVDELING

Avdelingen, i samarbeid med sentralkjøkkenet på Apeltun, pakker

alle varelinjer for utkjøring.

Alt kvalitetssikres ved at rutiner ved mottak av bestillinger går inn i Visma

Business ordreregistreringssystem. Dette blir overlevert elektronisk og i

papirformat til både produksjonskjøkkenet og transportavdelingen. Der blir det

utarbeidet produksjonslister for kjøkkenet, sammen med utkjøringstidspunkt for

transportavdelingen. Dette skjer dagen før produksjon og utkjøring slik at det bare

er hasteordrer og sene bestillinger som blir satt opp samme dag.

Matproduksjon og utkjøring kvalitetssikres ved at ansvarlig kokk signerer og setter

opp klokkeslett for ferdigstillelse, transportavdelingen signerer med klokkeslett

for mottak til transport, og ved levering hos kunde noteres også klokkeslett, samt

at det kvitteres for mottak. Som vertinne eller vert skal du være trygg på at mat

leverte av Beredt kommer til rett tid og som bestilt.

RUTINER OG SYSTEMER

TILKNYTTET

KVALITETSPOLITIKKEN

Beredt Service følger

kvalitetssikringssystemet PUKK

• Planlegge

• Utføre

• Kontrollere

• Korrigere

beredt

SERVICE

Dette er utgangspunkt i alt vi gjør

for å få best mulig kvalitet.

Alle ledere har ansvar for Beredt

AS sin kvalitet, og alle vesentlige

avvik skal rapporteres til

ledergruppen.

19


BEREDT AS

2000

Vi produserer ca. 2000

måltider hver dag.

• Vi produserer de gode

matopplevelsene.

• Vi leverer mat til kantiner

og kaféer

• Vi bringer maten hjem til deg

• Vi har mat til selskap og fest

• Vi har både tradisjonsmat og

de mest trendy retter

VI SKAPER MATGLEDE

Beredt Bevertning

– Stordriftsfordeler med personlig service

Beredt Bevertning er divisjonens største seksjon og består av avdelingene

Catering, Kantine, Konferanse og Selskap.

Vårt topp moderne kjøkken har mulighet for både sou-vide og ordinær

kjøkkenproduksjon. Kjøkkenet sikrer både en effektiv drift, gode

kvalitetsprodukter og god matsikkerhet. Kjøkkenet ledes av en mesterkokk med

lang erfaring fra bransjen.

Ved at vi har storkjøkken og store, gode lokaler, samt transportavdeling kan vi

skreddersy tilbud, tjenester og produkter til våre oppdragsgivere som sikrer både

høy kvalitet, gode priser og leveransekapasitet. Mesterkokker skaper den beste

maten og hyggelige servitører fremskaffer den beste atmosfæren enten det det

dreier seg om en arbeidslunsj, viktige møter eller selskap og fest, i egne eller

leide lokaler.

Beredt Bevertning har et bredt tilbud til så vel næringslivet, det offentlige og

direkte til privatpersoner. Kjøkkenet på Apeltun forsyner kantiner Beredt har

ansvaret for et godt grunnsortiment av kald og varm mat.

Kjøkkenet produserer også en rikholdig cateringmeny og tilbyr selskapsmat

av ypperste klasse tilpasset moderne og trendy utvikling innen

gourmet og spisevaner.

Mange virksomheter benytter kjøkkenet som fast leverandør til

sine kantiner og som leverandør av overtidsmat. Kjøkkenet

produserer mat til vår kurs- og konferanseavdeling tilpasset

de ulike arrangement som avholdes.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Catering

– Alt fra overtidsmat til det store selskapet

Beredt Catering er en moderne cateringvirksomhet som på kort tid er blitt en av

Bergens største innen catering. Avdelingen har fokus på kvalitet, effektiv drift og

matglede. Ved å produsere det meste av maten fra grunnen av er vi garantert at

det brukes friske råvarer og at vi kan skreddersy mat med særpreg tilpasset den

enkelte bestilling.

Avdelingen leverer varm og kald mat til overtid og fest, til private personer så vel

som til næringslivet.

Avdelingen har tidsriktige menyer som kundene kan bestille ut i fra.

Her finner en alt fra snitter og smørbrød, finger mat, tapas, a la carté menyer,

festmiddager, desserter og kaker.

Med mange mesterkokker på laget kan vi ta i mot spesialbestillinger til nær sagt

enhver anledning. Helseriktig mat er en selvfølge, diettmat og krav til spesialmat

for allergikere tilrettelegges det for.

Avdelingen har svært stor kapasitet og blir ofte brukt ved større arrangementer

og hendelser. Levering av mat til alle valglokalene i Bergen under valgene og

leveranser av catering mat til Sivilforsvaret er eksempler på dette. Leveranser til

åpningen av Festspillene det samme.

BEREDT CATERING HAR EN ENKEL FILOSOFI:

Vi tror at god mat gir gode opplevelser, uansett hvilken anledning det gjelder.

Utgangspunktet vårt er yrkesstolthet og arbeidsglede, førsteklasses råvarer og

gode idéer. Når vi får sette dette sammen med dine ønsker, vet vi at du har en

god opplevelse i vente.

Ta derfor kontakt med oss neste gang du planlegger et arrangement,

fest eller jubileum. La oss se på menyen sammen

Hos oss er ikke menyen en begrensning, den er et utgangspunkt.

Tradisjoner skal ivaretas, personlig smak skal tas hensyn til. Den varme maten

skal være skikkelig varm, den kalde skal være frisk. Snitter og baguetter skal

være ferske og fristende. Ta kontakt med oss, enten det gjelder privat eller

arbeid, så diskuterer vi oss frem til en god matopplevelse. Når vi er enige,

kan du trygt overlate resten til oss. En ting mindre å tenke på?

HVORFOR IKKE LA

OSS BLI DIN BEDRIFTS

CATERINGPARTNER?

Bedrifter som har regelmessig

behov for mat til

møter, overtidsarbeid eller

annet vil spare både penger

og tid på å inngå en avtale

med oss.

KONTAKT:

Beredt Catering

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

E-post: catering@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00

beredt

BEVERTNING

21


22

BEREDT AS

VI HAR LOKALER

FLERE STEDER

I BERGEN Beredt Konferanse

• Vi har møtelokaler til

fra 2 til 240 deltakere

• Vi har lokaler for selskap og fest

• Vi besørger den

serveringen du ønsker

• Vi har lett tilgjengelige

lokaler over hele Bergen

• Vi hjelper deg med å lage et

minneverdige arrangement

VI SKAPER MØTEGLEDE

KONTAKT:

Beredt Konferanse

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

E-post: mfh@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00

– Møtelokaler med plass fra to til

tohundre og førti personer

Beredt Konferanse har ansvaret for driften av våre lokaler på Apeltun og rundt om

i Bergen. På Apeltun har vi store flotte og moderne konferanselokaler med plass

til 240 deltakere. Lokalene er populære til kurs- og konferanser for næringslivet

og det offentlige, samt som selskapslokaler for private og virksomheter. Rundt

om i byen har vi ansvaret for en rekke lokaler velegnet for møter og selskaper.

Noen av kantinene vi driver blir også benyttet til møter og konferanser.

Beredt Konferanse tilbyr gunstige kurs og konferansepakker til alle som har

behov for å legge sine møter, kurs og konferanser til eksterne lokaler. Det

være seg fra små møter over noen timer til konferanser over flere dager.

Beredts lokaler blir også mye benyttet til julebord og jubileumsarrangement

av virksomheter. Vi skreddersyr den pakkeløsningen som passer best for ditt

arrangement med servering av mat og drikke som du ønsker. Beredt Bevertning

har alle rettigheter.

Våre fasiliteter på Apeltun er svært gode. Her er gode parkeringsforhold med

sentral beliggenhet enten du kommer fra Bergen sentrum, Sandsliområdet eller

Flesland flyplass. Lokalene er moderne og har videokanoer, lydutstyr og PC-er til

utlån.

Beredt har foruten lokaler på Apeltun lokaler rundt om i Bergen. Nord-Norgehuset

på Kalfaret, på Slettebakken i Gimle Basketklubbs lokaler, på Varden Amfi i

Fyllingsdalen, og i Olav Kyrres gate 22 er steder vi kan tilby. For Universitetene

kan vi tilby møtelokaler på Kalfaret i Norges største trebygning, stedet der

Armauer Hansen hadde sine kontorer.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Selskap

– Fra minnestunder til bryllupsfesten

Beredt Selskap er vår avdeling som er rettet mot små og store anledninger

for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner. Lokalene vi tilbyr er stort sett

de samme som var Konferanseavdeling tilbyr, men vi tilrettelegger og pynter

tilpasset arrangementets art. Vi har lokaler som passer til verdige minnestunder

og lokaler som passer til gøyale bryllupsfester. Det meste innen mat og drikke,

alt etter hva du ønsker å legge i arrangementet og servere, fremskaffer vi.

Våre servitører er vennlige og engasjerte. Vi er gjerne behjelpelig med å skaffe

underholdning eller andre innslag om ønskelig.

VÅRE LOKALITETER

Store, lyse lokaler med stor parkeringsplass på Apeltun - fra 10 til 240 gjester

Her har vi ulike alternativer å tilby, fra små rom til stor sal. Alt pyntet som du

ønsker. Også stor terrasse og muligheter for ulike aktiviteter ute. Kom gjerne på

befaring.

Spennende lokaler i Gimle Basketballklubbs lokaler på Slettebakken. Hva med

et arrangement der kurs- eller selskap kombineres med en privat basketballkamp

under kyndig veiledning av en amerikansk proffspiller? Eller som samlepunkt

etter blåtur? Lokalet kan ta opp til 50 gjester.

Vi formidler også kontakt med ærverdige Nord-Norgehuset på Kalfaret.

Spisesal/dansegulv samt stor salong.

Lokaler på Varden Amfi - her kan det kombineres med fotball- eller

håndballkamp dersom en ønsker noe mer enn festen.

Festlokalet i Norges største trebygning hvor selveste Armauer Hansen

hadde sitt kontor. Våre doktormiddager har en unik ramme rundt selve dagen.

• Minnestunder

• Konfirmasjoner

• Bryllup

• Runde dager

• Festarrangement

VI SKAPER

SELSKAPSGLEDE

KONTAKT:

beredt

BEVERTNING

Beredt Selskap

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

E-post: mfh@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00

23


24

BEREDT AS

VI DRIVER FLERE

KAFÉER OG KANTINER

I BERGEN

Beredt Kantine

– Populære kantineløsninger som skaper arbeidsglede og god helse

• God mat hver dag

• Populær og effektiv

kantinedrift

• Kantiner som øker trivselen

• Kantiner som er mangfoldige

• Kantiner som gir arbeidsglede

VI SKAPER MATGLEDE

Ta kontakt for nærmere

informasjon om hva vi kan

være behjelpelig med.

TLF. 55362600

Beredt Kantine er en egen avdeling i Beredt Bevertning.

Avdelingen driver en rekke kantiner i Bergen sentrum og ute i bydelene.

Med utgangspunkt i hovedkjøkkenet og administrasjonen på Apeltun, har vi utviklet et

system med en blanding av lokal og sentralisert produksjon. Systemet gir flere fordeler:

Et mer variert og bedre tilpasset tilbud i den enkelte kantine. Jevn og høy kvalitet på

maten. Grunnlag for målrettet og tett oppfølging av medarbeidere - noe som ikke minst

er viktig i en bedrift som legger så stor vekt på lærlinger og attføring. Og ikke minst,

fornøyde kunder. Beredt driver kantiner både for det offentlige og det private næringsliv.

Beredt driver i dag kantiner mange steder, her har du noen:

Allehelgensgate, Askøy vg skole, Christian Michelsens Institutt, Kalfaret, UiB, Løvåsen

Sykehjem i Fyllingsdalen, Midtbygda Sykehjem i Åsane; Motorhallen i Solheimsviken,

NAVs hovedkantinge i Olav. Kyrresgt 22, Utrustningsbygget i Solheimsviken,

Aanderaa på Skjold. Foruten å være en solid leverandør til våre brukere skaper den

store spredningen muligheter for at vi kan tilby kandidater varierende jobbsituasjon

og rotasjon slik at kan få variert praksis for å bygge trygghet og selvstendighet. For

personer som av ulike årsaker ikke takler lang reisevei åpner det seg her jobbmuligheter

nært boområdet.

VINN-VINN SITUASJON

Vi arbeider kontinuerlig med å være best både på pris og kvalitet. Dette i kombinasjon

med å være løsningsorientert er nok en sterkt medvirkende faktor til at stadig flere

virksomheter benytter seg av våre kantinetjenester.

Nøkkelen for et godt samarbeid er at begge parter tjener på det! Vi anser oss som gode

på å skape en vinn-vinn situasjoner for våre oppdragsgivere.

BEDRE KVALITET TIL LAVERE PRIS

Da vi satset på kantinedrift var det ut fra en vurdering om at vi hadde systemer og

kapasitet til å gjøre en god jobb. For våre kunder handler dette om å få et bedre

kantineprodukt til en lavere kostnad. For våre brukere og deres ansatte, handler det om

god mat til en rimelig penge. Begge deler må fungere for at resultatet skal bli bra!

– Når vi nå driver mange kantiner i Bergensområdet, er dette et tegn på at vi leverer

god og sunn mat til riktig pris.


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Hjem

– Reparerer det meste av gamle møbler

og syr de fineste gardiner

Beredt Hjem består av avdelingene Møbel og Interiør.

Utforming av hjemmet er noe mange bruker mye tid, penger og omtanke på.

Beredt Hjem er et godt tilbud til alle som ønsker å ta vare på verdiene i hjemmet eller

ønsker å arbeide med møbler og interiør. Vi opplever at mange er på vei bort i fra

”bruk og kast holdningene” og vil ta vare på sine eiendeler. Derfor er vi optimistisk

med tanke på etterspørselen etter tjenester og produkter Beredt Hjem tilbyr. Samtidig

opplever vi en stor glede blant våre kandidater som får praktisk arbeidserfaring. Her

ser vi ekte skaperglede, kreativitet og arbeidslyst.

Møbelavdelingen reparerer gamle møbler og driver med møbeltapetsering.

Det kan være lurt å tenke nytt om gamle møbler. De er som oftest bygget opp med

solid treverk og kan trekkes om. Nytt trekk kan derfor gi møbelet et helt nytt og

moderne utseende.

Det kan være lønnsomt å snakke med oss om det lønner seg å trekke om møbelet og

eventuelt reparere det, før du kaster det. Send oss gjerne noen bilder med e-post, så

vil du høre fra oss. Møbelavdelingen ledes av en fagutdannet møbeltapetserer med

svennebrev og lang erfaring.

Interiøravdelingen er en systue som syr gardiner, duker og klær med mer. Avdelingen

har også eget butikkutsalg der en kan kjøpe produkter som skapes på avdelingen.

Her kan du få håndlagede produkter som ingen andre har. I butikken finner du alt fra

pyntegjenstander til klær og praktiske bruksting til en rimelig penge. Vi syr gardiner,

duker og klær etter de målene og med de stoffer du ønsker. Det kan derfor lønne seg

å komme innom butikken til Beredt Hjem neste gang du er i Apeltun området.

Ring oss gjerne om du ønsker å diskutere møbeltapetsering eller syoppdrag.

• Vi gir gamle møbler nytt liv

• Vi pynter opp hjemmene

• Vi syr det du ønsker

• Vi har en spennende butikk

• Vi tilbyr en gøy arbeidsplass

PRODUKTER OG TJENESTER:

• Reparasjon av møbler

• Møbeltapetsering

• Gardinsøm

• Produksjon av interiørprodukter

• Produksjon og reparasjon av klær

• Butikkutsalg

• Arbeidspraksis

VI SKAPER BOGLEDE

KONTAKT:

Beredt Hjem

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

E-post: mobel@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00

beredt

HJEM

25


26

beredt

DRIFT

Beredt Drift

– Fra faste transportoppdrag til vaktmestertjenester

Beredt Drift består av avdelingene Transport og Vaktmestertjenester.

Transportavdelingen har ansvar for all transport av mat som produseres

ved Beredts hovedkjøkken. Transporten går til alle kantinene vi driver i

Bergensområdet og til privatkunder over hele fylket. Vi kjører også daglige

budruter og har avtalebaserte transportoppdrag for en rekke virksomheter.

Avdelingen har en god bilpark med flere ulike typer biler.

Vaktmesteravdelingen har ansvar for drift av Beredts eiendoms og

bygningsmasse, samt eksterne vaktmesteroppdrag. Vi har stor arbeidsglede

og er klar til å gjøre de fleste arbeidsoppgaver på kort varsel.

Beredt Drift er et godt tilbud til eksterne virksomheter som har behov for

trygge og rimelige transporttjenester eller vaktmesteroppgaver.

Her får også kandidater som ønsker å arbeide med transporttjenester eller

vaktmestertjenester god og allsidig opplæring og arbeidspraksis.

BEREDT DRIFT:

• Vi transporter trygt, raskt og billig

• Vi kjører der du har behov

• Vi står for driften av våre

eiendommer

• Vi kan hjelpe deg med

vaktmesteroppgaver

• Vi er fleksible og har et

tilbudt til alle

PRODUKTER OG TJENESTER:

• Transporttjenester

• Budoppdrag

• Sjåføropplæring

• Sidemann

• Kjentmannsprøve

• Vaktmesteroppgaver

• Snørydding

• Vedlikehold

VI SKAPER KJØREGLEDE

KONTAKT:

Beredt Drift

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

E-post: transport@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt Auto

– Autorisert bilverksted der

“mekking” og stell av bil betyr mest

Beredt Auto fikser det meste når det gjelder bil.

Beredt Automester Storetveit er et profesjonelt autorisert bilverksted for alle

bilmerker og tilbyr rimelig service og reparasjoner. Verkstedet er en godkjent

lærebedrift for bilmekaniker lette kjøretøy og gir mange kandidater intern

praksisplass og fagutdanning. Beredt Auto er et godt tilbud til bilglad ungdom

som vil arbeide med bil som mekanikker eller bilservice generelt.

Beredt Auto er en god mulighet for private bileiere og virksomheter med bilpark

som har behov for service og verkstedstjenester. Virksomheten har med sin

sentrale plassering på Storetvedt, kunder fra hele Bergensområdet. Her får en

grundig service, understellsbehandling eller reparasjoner, uansett biltype til en

rimelig pris. Mesterutdannet bilmekaniker overvåker alt arbeid. Beredt Auto er

medlem av den landsomfattende AutoMesterkjeden. En kjede med mange gode

tilbud.

PRODUKTER OG TJENESTER:

Beredt Auto tilbyr

verkstedstjenester som:

• Service

• EU-kontroll

• Reparasjoner

• Understellsbehandling

• Vindussliping

• Hjulstillingskontroll

• Dekksalg og -skifte

• Bilpleie innvendig – utvendig

• Opplæringsbedrift

BEREDT AUTO:

• Vi er et autorisert bilverksted som

er medlem av Automester-kjeden.

• Vi reparer og gir service

på alle bilmerker

• Vi har gode tilbud både for

private og bedrifter

• Vi er en opplæringsbedrift der

du kan ta fagprøven

• Vi er stedet der historien til

Beredt startet.

VI SKAPER BILGLEDE

KONTAKT:

beredt

AUTO

Beredt Auto

Storetveitveien 50, 5067 Bergen

E-post: automester@beredt.no

Telefon: 55 36 26 00

27


SMØRÅSVEGEN

28

BEREDT AS

582

FANAVEGEN

VÅR BESØKSADRESSE:

Beredt AS, Nedre Nøttveit 12,

5238 Rådal

Tlf. 55 36 26 00

post@beredt.no


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt organisasjonen er bygget opp for å kunne gi både deltakere, kunder,

samarbeidspartnere og medarbeidere de beste arbeidsbetingelsene i et godt og

trygt menneskeorientert miljø. Med systemer, verktøy og arbeidsbetingelser som

gjør at vi kan konkurrere med de mest profesjonelle konkurrentene, samtidig

som vi kan gi deltakere i en attføringssituasjon gode, pedagogiske læringsmiljøer

for arbeidstrening og utvikling av egen selvfølelse, håp, tro, tillit og muligheter.

Vi konkurrer i det åpne markedet, og må være gode og gjøre hverandre enda

bedre til enhver tid. Derfor møter våre deltakere realistiske arbeidssituasjoner og

miljøer. Derfor opplever våre kunder produkter og tjenester av høy kvalitet. Og

derfor opplever våre medarbeidere en arbeidsplass med mye glede, trivsel, glød,

engasjement og fleksibilitet.

Kollegaer som verdsetter kompetanse, åpenhet, engasjement og som bryr seg.

Med brukere som opplever omtenksomhet, respekt og verdighet.

Bergen:

Beredt AS

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal

Tlf.: 52 36 26 00

E-post: post@beredt.no

Storetveit:

Beredt Auto

BEREDT AUTOMESTER

Storetveitveien 50, 5067 Bergen

Tlf.: 55 36 26 00

E-post: automester@beredt.no

Trondheim:

Beredt Kompetanse, avd Trondheim

Ranheimsvegen 7A, 7044 Trondheim

Tlf. 55 36 26 00

E-post: post@beredt.no

Oslo:

Beredt Kompetanse, avd. Oslo

Sinsenveien 4, 0572 Oslo

Tlf.: 55 36 26 00

E-postt: post@beredt.no

beredt

GRUPPEN

En moderne organisasjon med

gode medarbeidere og solide stabsfunksjoner

ADRESSER:

BEREDT STAB

Foruten at vi har svært gode

fasiliteter har vi bygget opp

en organisasjon som ivaretar

funksjonene på en profesjonell

måte. Derfor finner du i Beredt en

stabsorganisasjon med følgende

avdelinger:

Markedsføring

Salg

Anbud

Prosjekt

Forretningsutvikling

Økonomi

HR - HMS

Innkjøp

Arkiv

IKT/Telefoni

Kundesenter

IK Mat

29


30

BEREDT AS

Vi skaper

arbeidsglede


VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES

Beredt har mange gode

samarbeidspartnere og kunder

Det gir Beredt mangfoldighet og anvendelighet. Styrker vår

kompetanse og kvalitet. Sikrer våre deltakere arbeidstrening og er

aktuelle arbeidsplasser for kandidater vi kvalifiserer til arbeidslivet.

Vi skylder dem alle en stor takk for engasjement og

samfunnsansvar.

Dersom din virksomhet ønsker å komme i kontakt med Beredt for å

dra nytte av våre tjenester og produkter hører vi gjerne fra deg. Det

samme gjelder om du ønsker å stille arbeidsplasser tilgjengelig for

arbeidstrening eller trenger kandidater til fast eller midlertidig arbeid.

Dette er noen av våre gode samarbeidspartnere:

SKJOLDTUNET SYKEHJEM

Ved Skjoldtunet Sykehjem driver vi

opplæringsvirksomhet og har til enhver tid

5 deltakere under opplæring og i arbeid.

COOP BUTIKKEN PÅ NEDRE NØTTVEIT

I vårt eget bygg på Apeltun driver Coop butikk i

1. etasje. Her har vi til enhver tid minst en deltaker

under opplæring og i praksis.

RINGER I VANNET

www.attforingsbedriftene.no

ANDRE

REFERANSER:

Butikker

Barnehager

SFO

Datafirma

Bilutleiefirma

Transportbransjen

Anleggsgartner

Frisørsalong

Hudpleie

Renhold

beredt

GRUPPEN

Institusjonskjøkken

Kantiner

Arkiv

Taxi

31


VI BIDRAR TIL AT

ANDRE LYKKES

VED Å SKAPE GLEDE

Du skal oppleve oss som

omtenksomme, flinke, åpne

og inspirerende. Velkommen

til å bli nærmere kjent med

oss, våre medarbeidere,

tjenester og produkter.

www.beredt.no

beredt

Vi bidrar til at andre lykkes

Beredt AS

Nedre Nøttveit 12,

5238 Rådal

Tlf. 55 36 26 00

post@beredt.no

Brandlink360.no / picapoint.no

Similar magazines